• Prawo ochrony zdrowia

Prawo ochrony zdrowia

 • Autor: Bogusław Sygit Damian Wąsik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-152-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 256/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi nowoczesny podręcznik prawa ochrony zdrowia, który poprzez umiejętne połączenie teorii z praktyką pozwala na przyswojenie zasad stosowania przepisów regulujących prowadzenie działalności leczniczej, finansowanie świadczeń zdrowotnych czy też realizację praw pacjenta. Zawarte zestawy pytań, schematy i wybór tez orzeczeń sądowych, pozwalają na efektywne jej wykorzystywanie zarówno przez studentów kierunków medycznych, prawa i administracji, jak i praktyków zawodów medycznych i prawniczych.

W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 1 kwietnia 2016 r.

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Materiały uzupełniające do podręcznika (tezy z orzecznictwa sądowego, wzory umów, porozumień...)

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Podstawowe założenia prawa do ochrony zdrowia w polskim systemie prawnym

1.2. Prawo do zdrowia a prawo do ochrony zdrowia i problem jego dostępności
1.2. Prawo do ochrony zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej w świetle art. 68 Konstytucji RP z 1997 r.
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ II. Administracja ochrony zdrowia w Polsce

2.1. Organy i instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
2.2. Minister Zdrowia – zadania i kompetencje
2.3. Rola wojewody w strukturze administracji ochrony zdrowia
2.4. Udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
2.5. Struktura, zadania i kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia
2.6. Państwowa Inspekcja Sanitarna
2.7. Zadania i uprawnienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych
2.8. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
2.9. Konsultanci w ochronie zdrowia
2.10. Rzecznik Praw Pacjenta w administracji ochrony zdrowia
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ III. Uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej

3.1. Pojęcie, specyfika i rodzaje działalności leczniczej
3.2. Pojęcie i rodzaje podmiotów leczniczych
3.3. Formy prowadzenia działalności leczniczej
3.4. Rejestracja działalności leczniczej i czasowe zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej
3.5. Wybrane zasady prowadzenia działalności leczniczej
3.6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wolontariatu
3.7. Udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne
3.8. Wybrane zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach leczenia szpitalnego
3.9. Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
3.10. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami na przykładzie SPZOZ-u
3.11. Działalność lecznicza obejmująca realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia
3.12. Kontrola podmiotów leczniczych – wybrane zagadnienia
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ IV. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zasady ich udzielania

4.1. Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
4.2. Zakres i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących podmiotom uprawnionym
4.3 Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom w stanach nagłych
4.4. Kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
4.5. Dokumenty służące do potwierdzania i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
4.6. Wybrane aspekty prawne postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ V. Prawne aspekty systemu ubezpieczenia zdrowotnego

Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ VI. System ratownictwa medycznego w Polsce

6.1. Organizacja systemu ratownictwa medycznego i jednostki systemu ratownictwa medycznego
6.2. Prawne uwarunkowania prowadzenia czynności ratunkowych
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ VII. Wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia

7.1. Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
7.2. Zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych i produktów leczniczych
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ VIII. Zasady wykonywania wybranych zawodów medycznych oraz reguły przeprowadzania niektórych szczególnych procedur medycznych

8.1. Pojęcie zawodu medycznego
8.2. Prawne uwarunkowania wykonywania wybranych zawodów medycznych w Polsce
8.2.1. Lekarze i lekarze dentyści
8.2.2. Pielęgniarki i położone
8.2.3. Ratownicy medyczni
8.2.4. Fizjoterapeuci
8.2.5. Farmaceuci
8.2.6. Diagności laboratoryjni
8.3. Realizacja praw pacjenta w kontekście wykonywania zawodów medycznych
8.4. Uwarunkowania prawne wykonywania wybranych procedur medycznych
8.4.1. Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów (transplantologia)
8.4.2. Leczenie niepłodności
8.4.3. Przerywanie ciąży
8.4.4. Krwiodawstwo i publiczna służba krwi
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ IX. Odpowiedzialność prawna personelu medycznego za naruszenie zasad wykonywania zawodu

9.1. Odpowiedzialność karna członków personelu medycznego za zaniedbania i nadużycia związane z realizacją obowiązków ustawowych
9.2. Odpowiedzialność cywilna osób wykonujących zawody medyczne za szkody wyrządzone nieprawidłowym udzielaniem świadczeń zdrowotnych
9.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna za przewinienia zawodowe personelu medycznego
Przykładowe pytania egzaminacyjne

ROZDZIAŁ X. Podstawy prawne zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

10.1. Obowiązek informacyjny oraz wymóg poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym
10.2. Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich
10.3. System zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych
10.4. Obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne
10.5. Postępowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej
10.6. Uwarunkowania prawne prowadzenia nadzoru sentinel
10.7. Działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych
10.8. Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
Przykładowe pytania egzaminacyjne

Bibliografia

Bogusław Sygit

Książki tego autora

Damian Wąsik

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane