• Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw

Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw

 • Autor: Monika Urbaniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-824-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 358/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi analizę problematyki systemów ochrony zdrowia w wybranych państwach. W publikacji zestawiono 17 systemów ochrony zdrowia z 17 państw, stosując kilka ogólnie przyjętych kryteriów, tj. historia legislacyjna i polityczna-tło, organizacja systemu ochrony zdrowia, opieka publiczna i prywatna, finansowanie, ubezpieczenia, koszyk świadczeń, refundacje, pacjent w systemie, narodowe programy zdrowia oraz elementy wyróżniające dany system. Książka wypełnia lukę w zakresie analizy systemów ochrony zdrowia wybranych państw.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. System ochrony zdrowia w Republice Włoskiej
Monika Urbaniak

Rozdział II. System ochrony zdrowia w Portugalii
Patrycja Duda, Jan Nowomiejski

Rozdział III. System ochrony zdrowia w Republice Czeskiej
Piotr Stępniak

Rozdział IV. System ochrony zdrowia w Polsce
Paweł Lenio, Monika Urbaniak

Rozdział V. System ochrony zdrowia Ukrainy
Piotr Pagórski, Ivan Demchenko

Rozdział VI. System ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii
Dariusz Walkowiak

Rozdział VII. System ochrony zdrowia w Australii
Juliusz Szewczyk

Rozdział VIII. System ochrony zdrowia w Belgii
Przemysław Daroszewski

Rozdział IX. System ochrony zdrowia we Francji
Anna Frankowska

Rozdział X. System ochrony zdrowia w Grecji
Przemysław Szetela

Rozdział XI. System ochrony zdrowia w Japonii
Ewa Jakubek

Rozdział XII. System ochrony zdrowia w Republice Estonii
Lucyna Łuczak-Noworolnik

Rozdział XIII. System ochrony zdrowia w Szwecji
Paweł Lenio

Rozdział XIV. System ochrony zdrowia w Hiszpanii
Artur Kotwas, Marta Kożybska

Rozdział XV. System ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych
Olga Partyka

Rozdział XVI. System ochrony zdrowia w Rosji
Monika Pajewska

Rozdział XVII. System ochrony zdrowia Niemiec
Joanna Bulira-Pawełczyk

Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak:

Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest aktualnie jednym z najważniejszych problemów społecznych, konstytucyjnych, prawnych i politycznych współczesnych państw. Z przeprowadzonych w ostatnim okresie badań opinii publicznej (...) wynika niezbicie, iż kwestia poprawy działania służby zdrowia stanowi najbardziej kluczową kwestię dla Polaków. Takiej odpowiedzi udzieliło 53% ankietowanych. nie może to budzić zdziwienia, zważywszy na takie trendy społeczne, jak chociażby niska ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz proces starzenia się społeczeństwa, a także zwiększające się potrzeby obywateli w tym obszarze (...). W tym stanie rzeczy przyjęcie odpowiednich rozwiązań systemowych i udoskonalenie istniejących mechanizmów jawi się jako niezwykle istotne.
Aby zminimalizować ryzyko błędów w reformowaniu służby zdrowia, warto przyjrzeć się, jak funkcjonują pewne mechanizmy w tej sferze w innych krajach i uczyć się na cudzych błędach. Dlatego pomysł opublikowania pracy zbiorowej, którego realizacji podjęła się prof. Monika Urbaniak jako redaktor naukowa, należy powitać z dużym uznaniem (...). To jest pouczające dzieło nie tylko dla badaczy zagadnienia, ale także dla decydentów politycznych.

Monika Urbaniak
prof. UMP dr hab. Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu od 2001 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Fundacji im. S. Batorego na Uniwersytecie w Bolonii, we Włoszech. Stypendium Tempus w Catanzaro, Włochy oraz stypendium rządu włoskiego na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech. Autorka licznych artykułów i publikacji. Biegła znajomość języków obcych, w tym angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konstytucyjnego, medycznego i prawa zamówień publicznych. Sędzia Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim IV i V kadencji. Wykładowca przedmiotów prawniczych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Abel-Smith B., The Beveridge report: its origins and outcomes, „Int Soc Security Rev” 1992, nr 45.
Alemanno G.S., Il nuovo servizio sanitario nazionale, Piacenza 1993.
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses: propositions de l’Assurance maladie pour 2015, Rapport au ministre charge de la securite sociale et au Parlement sur l’evolution des charges et des produits de l’Assurance maladie au titre de 2015, loi du 13 aout 2004.
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses 7 juillet 2016 Propositions de l’Assurance Maladie pour 2017, Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance Maladie au titre de 2017, loi du 13 août 2004.
Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses Propositions de l’Assurance Maladie pour 2019, Rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance Maladie au titre de 2019, loi du 13 août 2004, Juillet 2018.
Andersson G., Karlberg I., Integrated care for the elderly. The background and effects of the reform of Swedish care of the elderly, „International Journal of Integrated Care” 2000/1.
Anell A., Glengard A., Merkur S., Sweden. Health system Review, „Systems in Transition” 2012.
Anell A., Swedish healthcare under pressure, „Health Economics” 2005, nr 14.
Annel A., The health system in Sweden, Eurohealth, vol. 14, nr 1.
Antonelli V., L’azienda sanitaria locale: struttura e funzioni, Amministrazione in camino, http://amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/04/Aziende.pdf.
Aragon  M.J.,  Chalkley  M.,  Rice  N.,  Medical  Spending and Hospital Inpatient Care in England: An Analysis over Time, „Fiscal Studies” 2016, nr 37.
Ashton J.R., Defending democracy and the National Health Service, „Lancet 2012, nr 379.
Assurance  Maladie  (2015),  Rapport  charges  et  produits  pour  l’année  2016,  http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document/cnamts_rapport_charges_produits_2016.pdf.
Australia – Health system review, J. Healy, E. Sharman, B. Lokuge, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition, vol. 8, nr 5/2006, s. XVI (Executive summary).
Azzolina L., Pavolini E., La sanitą alla prova nelle regioni del Sud, „Il Mulino” 2012, nr 4.
Badanie budżetów domowych 2015. Wydatki na ochronę zdrowia, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/dyngs/INEbas/es/operacion.334 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
Balicki  M.,  Koszyk  świadczeń  gwarantowanych  –  nowe  regulacje,  „Prawo  i  Medycyna” 2009, nr 3.
Banach M., Okoński P., Ścieżka kariery lekarzy we Francji, „Przewodnik Lekarza” 2004/4, vol. 7.
Bärnighausen  T.,  Sauerborn  R.,  One  hundred  and  eighteen  years  of  the  German  health insurance system: are there any lessons for middle– and low-income countries?, „Soc Sci Med 2002”, nr 54.
Barresi G., Dalla competizione alla collaborazione. Nuovi modelli per la gestione dei servizi sanitari, „Torino” 2005.
Barros P.P., Cristovao R., Gomes P.A., Portugal, [w:] Waiting times policies in the health sector. What works?, red. L. Siciliani, M. Borowitz, V. Moran, OECD Health Policy Studies, OECD 2013.
Barros P.P., Machado S.R., Simões J.A., Organization and governance, [w:] Portugal. Health system review, Health Systems in Transition 2011, 13 (4).
Bernal-Delgado E. et al., Spain Health system review, „Health Systems in Transition” 2018, nr 20 (2).
Bevan G., Karanikolos M., Exley J., Nolte E., Connolly S., Mays N., The four health systems of the United Kingdom: how do they compare?, The Health Foundation and Nuffield Trust 2014.
Biernat  S.,  Prywatyzacja  zadań  publicznych:  problematyka  prawna,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Björnberg A., Euro Health Consumer Index 2017, Health Consumer Powerhouse, Marseillan 2018.
Bloom A.L.,: Health Reform in Australia and New Zealand, Oxford University Press, Melbourne 2000.
Bogusz L., System ochrony zdrowia w Portugalii, [w:] PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata, red. J. Kalecińska, J. Herbst, Warszawa 2011.
Bolt  K.,  Publicznoprawne  aspekty  systemu  ochrony  zdrowia  w  Stanach  Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2012.
Bonnici B., Introduction, [w:] La politique de santé en France, „Que sais-je?”, Paris cedex 14,  Presses  Universitaires  de  France  2016;  https://www.cairn.info/la-politique-de-sante-en-france--9782130732402.htm-page-3.htm.
Borek E., Prawa pacjenta – jakie mamy, a jakie mieć powinniśmy, Fundacja MY Pacjenci, Warszawa, http://razemdlazdrowia.pl/media.
Borkan J., Eaton C., Novillo-Ortiz D., Rivero P., Jadad A., Renewing Primary Care: Lessons learned from the Spanish Health Care System, „Health Affairs” 2010, nr 29 (8).
Borkan J., Eaton C., Novillo-Ortiz D., Rivero P., Jadad A., Renewing Primary Care: Lessons learned from the Spanish Health Care System, „Health Affairs” 2010, nr 29 (8).
Bowłochrda  M.,  Doświadczenia krajów europejskich w zastosowaniu współpłacenia w finansowaniu ochrony zdrowia , „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 75.
Bromber P., Hady J., Lachowska H., Leśniowska-Gontarz M., Szaban D., Ślusarczyk B., Zdanowska J., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2015.
Building primary care in a changing Europe. European Observatory on Health Systems and Health Policies, D.S. Kringos, W.G. Boerma, A. Hutchinson, R.B. Saltman (ed.), Observatory Studies Series 38, WHO, 2015.
Burden of Disease Study 2015, „Lancet” 2017, nr 390.
Busse R., Blümel M., Germany: health system review, „Health Systems in Transition” 2014, nr 16 (2).
Buzzanca A., Tutela urgente alla salute e liste di attesa. Aspetti civili, penali e amministrativi, Milano 2006.
Caillol M. Le Coz P. Aubry R.   Bréchat P.H., Réformes du système de santé, contraintes économiques et valeurs éthiques, déontologiques et juridiques, „Santé Publique” 2010/6, vol. 22.
Calltorp  J.,  Priority  setting  in  health  policy  in  Sweden  and  a  comprison  with  Norway, „Health Policy” 1999, nr 50.
Camera M.T., Camera G., Legislazione sanitaria. Riforme, livelli essenziali di assistenza, professioni sanitarie, organizzazione central, regionale e locale, Roma 2013.
Campos  P.,  Andrés  M.J.,  Ravelo  R..  Spanish  strategy  on  health  promotion  and  prevention  and  its  local  implementation,  Euro  Health  Net  Magazine,  http://www.eurohealthnet-magazine.eu/ehn-magazine-9/spanish-strategy-on-health-promotion-and-
prevention-and-its-local-implementation.
Carasa P., Historia de la beneficencia en Castilla y León: Poder y pobreza en la sociedad castellana, Valladolid: Universidad de Valladolid 1991.
Carasa P., Pobreza y asistencia social en la España contemporánea: la historia de 1992 los pobres, de las bienaventuranzas a la marginación, „Historia Social” 1992, nr 13.
Caruso E., N. Dirindin, Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario: la ambiguità del decreto  legislativo  n.  68  del  2011,  http://oldsite.aniarti.it/congresso2011/files/doc/
Caruso_Dirindin_itario_Espanet2011.pdf.
Chevreul K., Berg Brigham K., Durand-Zaleski I., Hernández-Quevedo C., France: Health system review, „Health Systems in Transition” 2015, nr 17 (3).
Chouvarda I., Maglaveras N., Medical Informatics Education & Research in Greece, „Year-book of medical informatics” 2015, nr 10 (1).
Cicchetti  A.,  Gasbarrini  A.,  The  healthservice  in  Italy:  regional  variability,  „European Review for Medical and Pharmacological Sciences” 2016, nr 20.
Cilione G., Diritto sanitario. Profili costituzionali e amministrativi, ripartizione delle competenze, organizzazione, prestazioni, presidi sanitari privati, professioni, Santarcangelo di Romagna 2005.
Cilione G., Diritto sanitario. Profili costituzionali e amministrativi, ripartizione delle competenze, organizzazione, prestazioni, presidi sanitari privati, professioni, Santarcangelo di Romagna Maggioli Editore 2005.
Ciura G., Opieka zdrowotna w Szwecji, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 143, listopad 1993.
Coleman A. Courtney I., Davies J., George I., Fletcher M., 100 Arwyr Cymru Welsh Heroes,
Culturenet Cymru 2004.
Coleman A., Checkland K., Segar J., McDermott I., Harrison S., Peckham. Joining it up?, Health and Wellbeing Boards in English Local Governance: Evidence from Clinical
Commissioning Groups and Shadow Health and Wellbeing Boards, „Local Government Studies” 2014, nr 40.
Collins B., Foundation trust and NHS trust mergers 2010 to 2015, The King’s Fund 2015.
Copenhagen, World Health Organization, https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer.
Costituzione della Repubblica Italiana del 22 dicembre 1947, Gazz.Uff. del 27 dicembre 1947, n. 298 e nella Gazz. Uff. del 3 gennaio 1948, n. 2.
Croce D., Guerra R., I costi standard in sanità, „Sanità Pubblica e Privata” 2010, nr 4.
Cuocolo L., La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Milano 2005.
Darnell J.S., Free clinics in the United States: a nationwide survey, „Arch Intern Med” 2010, Jun 14, nr 170 (11).
Davis  K.,  International  health  policy:  common  problems,  alternative  strategies,  „Health Affairs” 18 (3).
Davis K., Stremikis K., Squires D., Schoen C., Mirror, mirror on the wall. How the Performance of the U.S. Health Care System Compares Internationally, The Commonwealth
Fund.  U.S.  Department  of  Health  and  Human  Services,  „Federal  Financial  Participation in State Assistance Expenditures; Federal Matching Shares for Medicaid, the Children’s Health Insurance Program, and Aid to Needy Aged, Blind, or Disabled Persons for October 1, 2016 Through September 30, 2017”, Federal Register, 80 (227).
De Miguel J., Health sector structures: the case of Spain, „Social Science and Medicine” 1986, nr 22 (2).
Decreto 11 dicembre 2009 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita, Gazz. Uff. Serie Generale n. 8 del 12-1-2010.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (17A02015) (GU Serie Generale n.65 del 18-03-2017 – Suppl. Ordinario n. 15).
Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, Gazz. Uff del 2 ottobre 2003, n. 229.
Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, Gazz. Uff del 23 dicembre 1997, n. 298.
Decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, Gazz. Uff. del 15 marzo 2000, n. 62.
Decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, Gazz. Uff del 4 febbraio 1993, n. 28.
Dedeu T.T., Primary Care in Spain. 2011, European Forum for Primary Care, http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-spain.
Deloitte, Healthcare in Greece Overview and Trends, Athens, Thessaloniki 2017.
Depta A., Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach, [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, J. Suchecka (red.), Warszawa 2011.
Dercz M., Izdebski H., Rek T., Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013, s. 275.
Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005.
di Majo D., Legislazione sanitaria e sociale, Simone 2012.
Dirindin N., Chi paga per la salute degli Italiani?, Bologna 1996.
Dirindin N., I livelli essenziali di assistenza nell’avvio del federalismo fiscale , „Ragiusan” 2003, nr 225–226.
Dismuke C.E., Barros P.P., Portugal. Country description, [w:] Comparative health systems: global perspectives, red. Johnson J.A., Stoskopf C.H., Jones and Bartlett Publishers 2010.
Doheny S., The organisation of the NHS in the UK: comparing structures in the four countries, National Assembly for Wales 2015.
Domagała M., Belgia, kraj skomplikowany, dobrze poukładany, „Gazeta Lekarska” 2012–2011.
Domagała M., Estonia – lider Europy Wschodniej. Ochrona zdrowia w UE, „Gazeta Lekarska” 2012/10, http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2012/n201209/n20120917.
Drakou I., Inequalities and Inequity in utilisation of health care among the older people in Greece, The London School of Economics and Political Science, London 2015.
Drozdowska U., Sikorski S., Kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej w Polsce po przemianach ustrojowych 1989 r., [w:] Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne i socjologiczne, red. T. Mróz, Białystok 2012.
Dubas  K.,  Seweryn  M.,  Koperny  M.,  Samorządowe  programy  zdrowotne  –  praktyczne aspekty realizacji, „Hygeia Public Health” 2014, nr 49 (4).
Duckett S.J., Economics of hospital care, [w:] Economics and Australian health policy, red. G. Mooney and R. Scotton, Allen & Unwin, Sydney 1998.
Durand-Zaleski I., The French health care system, [w:] International Profiles of Health Care Systems 2015, E. Mossialos, M. Wenzl, R. Osborn, D. Sarnak, The Commonwealth Fund, 2016.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie  stosowania  praw  pacjentów  w  transgranicznej  opiece  zdrowotnej  (Dz.U.  UE  L 2011.88.45).
Dziubińska-Michalewicz M., Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Szwecji, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Analiz 2005 r., Informacja nr 1125.
Dziubińska-Michalewicz M., Odpłatność za świadczenia zdrowotne w wybranych krajach, Biuro Analiz Sejmowych, luty 2006.
Dziubińska-Michalewicz M., Organizacja ochrony zdrowia w Hiszpanii i Portugalii, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport nr 998, Warszawa 2013.
Dziubińska-Michalewicz M., Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Raport nr 168, Biuro Studiów i Ekspertyz, 2000.
Dziubińska-Michalewicz M., Ukraiński system ochrony zdrowia, Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2005.
ECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), France, Country Health Profile 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, http://dx.doi.org/10.1787/9789264283374-en.
Economic Crisis, Health Systems and Health in Europe: Impact and Implications for Policy. World Health Organization Regional Office for Europe , Policy Summary 2014.
Economou C., Kaitelidou D., Karanikolos M., Maresso A., Greece: Health system review, „Health Systems in Transition” 2017, nr 19 (5).
e-Estonia, czyli jak przenieść państwo do sieci, Kongres Innowatorów 2017:
Ekonomické informace ve zdravotnictvi, 2013, http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/ekonomika-financni-analyzy/vydaje-na–zdravotnictvi.
Emmerson C., Frayne C., Goodman A., Should private medical insurance be subsidised?, Health Care UK 2001.
Ernsdorff M., Berbec A., The short road to e-government and e-democracy, [w:] P.G. Nixon,
Estonian  Health  Insurance  Fund  Yearbook  2017,  https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2018-06/HK_AR_2017_200x270_ENG_web.pdf.
Estrategia  en  Enfermedades  Neurodegenerativas  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  2015, Ministerio De Sanidad;
Estrategia  en  Enfermedades  Raras  del  Sistema  Nacional  de  Salud.  2013.  Ministerio  De Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 338 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
Estrategia  Nacional  Abordaje  Integral  De  La  Enfermedades  Cronicas  No  Transmisibles y Obesidad 2013–2021, 2014. San José, Costa Rica;
European Affairs, Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Work Number 139, 2018.
European Commission, Patient safety and quality of healthcare: report, Publications Office of the European Union, Special Eurobarometer 411, Luxembourg 2014; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_ 411_en.pdf.
European Commission, Social climate report, Publications Office of the European Union, Special Eurobarometer 418, Luxembourg 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_418_en.pdf.
European  Commission,  Your  social  security  rights  in  Greece,  Directorate-General  for Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels 2018.
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addicion. Spain, Country Drug Report 2018,  http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/spain/national-drug-strategy-and-coordination_en.
Evlampidou I., Kogevinas M., Solidarity outpatient clinics in Greece: a survey of a massive social movement, „Gaceta Sanitaria”  2018.
Fabbi D., Riforma sanitaria e produzione ospedaliera, „Politica Economica” 2000, nr 1.
Fearon D., S. Hughes, S.G. Brearley, A philosophical critique of the UK’s National Institute for Health and Care Excellence guideline „Palliative care for adults: strong opioids for pain relief”, „British Journal of Pain” 2018, https://doi.org/10.1177/2049463717753021.
Fehr A., Razum O., The German government’s global health strategy – a strategy also to support research and development for neglected diseases?, „Global Health Action 2014, 7:10.3402/gha.v7.24565, doi:10.3402/gha.v7.24565.
Ferrari E., Ticket sanitari, prestazioni imposte e livelli essenziali delle prestazioni, [w:] La gestione del Servizio Sanitario Nazionale dopo il Patto per la salute 2014–2016, red. F. Lorenzotti, G.M. Palamoni, Napoli 2017.
Ferrari E., Ticket sanitari, prestazioni imposte e livelli essenziali delle prestazioni, [w:] La gestione del Servizio Sanitario Nazionale dopo il Patto per la salute 2014–2016, red. F. Lorenzotti, G.M. Palamoni, Napoli 2017.
Fielding S., What did „the people” want?: the meaning of the 1945 general election, „Historical Journal” 1992, nr 35.
Filip J., Ústavní právo České republiky, Brno 2003.
FILP Report ‘99, Financial Bureau, Ministry of Finance, Japan, listopad 1999.
Finansowanie Niemieckiego Systemu Opieki Zdrowotnej, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa 2010.
Fiorilla R., Riforma sanitaria: un lungo cammino per l’equità e il diritto della salute, „Affari sociali internazionali” 2000, nr 2.
Fotaki M., Users’ perceptions of health care reforms: quality of care and patient rights in four regions in the Russian Federation, „Social Science and Medicine” 2006, nr 63.
France G., Cross-Border Flows of Italian Patients within the European Union. An International Trade Approach, „European Journal of Public Health” 1997, nr 7.
France G., Nation-Building e Servizio Sanitario Nazionale, [w:] red. R. Balduzzi, Trent’anni di Servizio sanitario nazionale. Un confronto interdisciplinare, Mulino, Bologna 2009.
France G., Taroni F., Donatini A., The Italian Health Care System, „Health Economics” 2005, nr 14.339 Bibliografia
Fukawa T., Outline of the present health insurance system, [w:] Public health insurance in Japan, red. Fukawa T., World Bank Institute, Washington 2002.
Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012.
Gallagher J., Devolution and diversity: does it make a difference?, „Faculty Dental Journal” 2014, nr 5.
General Secretariat of the Government Office of Coordination, Institutional, International &
Gerada C., Talking sense to power: why the NHS needs saving from politicians, Book Review, „Lancet”  2017,  389;   https://www.independent.co.uk/voices/nhs-crisis-jeremy-hunt-health-service-religion-privatise-to-save-it-a7567056.
Giannoni M., Fondi sanitari integrativi: situazione attuale e prospettive, „Ragiusan” 2001, nr 204–205.
Gilbert B.J., Clarke E., Leaver L., Morality and markets in the NHS, „Int J Health Policy Manag” 2014, nr 3.
Glenngard A., The Swedish Health Care System, [w:] International Profiles of Health Care Systems, E. Mossalios, A. Djordjevic, R. Osborn, D. Sarnak (eds.), New York 2017.
Gontmacher E.Sz. i in., Deklaracja o sytuacji w rosyjskim systemie ochrony zdrowia, „Echo Moskwy” 2016.
González López-Valcárcel B., Barber P., Economic crisis, austerity policies, health and
González López-Valcárcel B., Barber P., Economic crisis, austerity policies, health and fairness:lessons learned in Spain, „Applied Health Economics and Health Policy” 2017, nr 15 (1).
Gorman L., The History of Health Care Costs and Health Insurance, vol. 19, nr 10.
Górski G., Salmonowicz S., Historia ustrojów państw, Warszawa 2001.
Gorsky M., The British National Health Service 194 –2008, „A Review of the Historiography. Social History of Medicine” 2008, nr 21.
Goujard A., France: Améliorer l’efficience du système de santé , Documents de travail du Département des Affaires économiques de l’OCDE, no. 1455, éditions, OCDE, Paris 2018;
Green M., Rowell J., Understanding Health Insurance: A Guide to Billing and Reimbursement, Clifton Park, NY: Cengage Learning, 2015.
Greengross P., Grant K., Collini E., The History and Development of The UK National Health Service 1948–1999, DFID Health Systems Resource Centre, London 1999.
Greer S.L., Devolution and health in the UK: policy and its lessons since 1998, „British Medical Bulletin” 2016, nr 118.
Griglio E., Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale alla luce della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, http://www.parlamentiregionali.it/index.php.
Grosios K., Gahan P.B., Burbidge J., Overview of healthcare in the UK, „EPMA Journal” 2010, nr 1.
Grzybowski M., Królestwo Szwecji, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. Sarnecki P., Warszawa 2007.
Grzybowski  M.,  Szwecja,  [w:]  red.  Bożyk  S., Grzybowski  M., Systemy ustrojowe państw współczesnych, Białystok 2012.
Gualdani A., I servizi sociali tra universalismo e selettività, Milano 2007
Gulland A., UK has best health system in developed world, US analysis concludes, „BMJ 2017”, nr 358.340 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
Hälso- och sjukvardslag (1982:763) z dnia 30 czerwca 1982.
Hälso- och sjukvardslag (2017:30) z dnia 9 lutego 2017 r.
Ham C., Lessons and conclusions, [w:] Health Care Reform, red. C. Ham, Open University Press, Buckingham 1998.
Harker R., NHS Funding and Expenditure, House of Commons Library 2018.
Harris J., Political Thought and the Welfare State 1870–1940, An Intellectual Framework for British Social Policy, [w:] Before Beveridge: Welfare Before the Welfare State, red. D. Gladstone, Civitas, London 1999.
Hartland, WI: Wisconsin Policy Research Institute, 2006, nr 4.
Hawkes N., How different are NHS systems across the UK since devolution?, „BMJ” 2013, nr 346.
Health Service Delivery Profile – Australia , s. 2, WHO and Australian Institute of Health and Welfare 2012.
Health spending, OECD 2017, https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm.
Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990–2015: a novel analysis from the Global Hellenic Statistics Authority, Pireus 2018, http://www.statistics.gr.
Hellich E., Wierzowiecka A., Nowy model finansowania szpitali w Polsce – szanse i zagrożenia, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 333.
Hermanowski  T.,  Rutkowski  J.,  Zintegrowana  opieka  zdrowotna.  Zarys  problematyki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 83.
Historia rozwoju medycyny i ochrony zdrowia w Rosji. Przegląd materiałów źródłowych, red. B.D. Petrov, 1960.
Holly R., Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne we współczesnej polskiej polityce zdrowotnej i reformowanym systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna” 2006, nr VI.
Horton R., Health and the UK Human Rights Act 1998, „Lancet 2000”, nr 356.
http://apps.who.int/gho/data/view.main.SDG2016LEXREGv?lang=en).
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nsw/num_act/hbaa1946n37291.pdf.
http://dati.istat.it
http://dx.doi.org/10.1787/7801e7d4-fr.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239487-en.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Current_health-care_expenditure, _2015_FP18a.png.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&l.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=pl&intPageId=1755.
http://eventi.ambrosetti.eu/forum-meridiano-sanita-13/wp-content/uploads/sites/79/2018/11/MS13-Report-def-completo.pdf.
http://forsal.pl/artykuly/796771,wydatki-na-sluzbe-zdrowia-w-panstwach-oecd-wykres-dnia.html#wykres.
http://forsal.pl/galerie/789193,duze-zdjecie,9,bloomberg-najbardziej-efektywna-sluzba-zdrowia-galeria.html.
http://francjapoprostu.com/nowe-przepisy-o-dostepie-ubezpieczenia-zdrowotnego.
http://online.hscni.net.
http://prawapacjentow.eu/prawa-pacjenta-czechy.
http://pulsazji.pl/2017/08/22/dlugosc-zycia-japonczykow.341 Bibliografia
http://wgospodarce.pl/informacje/34927-kongres-innowatorow-2017-e-estonia-czyli-jak-przeniesc-panstwo-do-sieci.
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/3302.0.55.001Main%20Features22014-2016?opendocument&tabname=Summary&prodno=3302.0.55.001&is-sue=2014-2016&num=&view.
http://www.aok.de/nordost/gesundheit/patientenrechte-160779.php.
http://www.bbc.com/news/uk-england-36327310.
http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-4521478/UK-trails-European-neighbours-health-care-quality-index.html.
http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/Informes%202015/INFORME%20SEC-TOR%202015.pdf.
http://www.euprimarycare.org/column/primary-care-spain.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/231516/HiT-Estonia.pdf.
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/health-system-reviews-hits/full-list-of-country-hits/russian-federation-hit-2011.
http://www.europlanproject.eu/DocumentationAttachment/Rare%20Diseases%20Strategy%20of%20the%20National%20Health%20System%20%E2%80%93%20Update%202014%20-%20spanish%20(e).pdf.
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/phi-campaign-resources-factcheet1.
http://www.hse.gov.uk.
http://www.ipss.go.jp/s-info/e/ssj2014/pdf/04_SSJ2014.pdf.
http://www.mbsonline.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/D60E38DDA-9AEDFE5CA2582F800130C4A/$File/201809-MBS.pdf.
http://www.mbsonline.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/D60E38DDA-9AEDFE5CA2582F800130C4A/$File/201809-MBS.pdf.
http://www.mbsonline.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/Downloads-201809.
http://www.medexpress.pl/hiszpania-francja-dania-z-kogo-brac-przyklad/64170.
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionCCAAs/Reforma_SFA.aspx).
http://www.nhsconfed.org.
http://www.nibsc.org.
http://www.nsis.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1783_allegato.pdf.
http://www.oecd.org/fr/sante/base-donnees-sante.htm.
http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2012/n201209/n20120917.
http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil67/gazeta/numery/n2007/n200704/n20070410.
http://www.ospedalesicuro.eu/attachments/article/337/CLASSIFICA%20BLOOMBERG%20rankings%202014%20su%20SSN.pdf.
http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017.
http://www.pbs.gov.au/browse/publications.
http://www.population.net.au.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1994_listaFile_itemName_0_file.pdf.
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-9702006000200006&script=sci_arttext&tlng=en, DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702006000200006.
http://www.sepsiq.org/file/Enlaces/Estrategia_Neurodegenerativas_SNS_Enero_2016.pdf.
http://www.southernderbyshireccg.nhs.uk/primary-care/policies.342 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
http://www.stat.go.jp/english/index.html.
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970437018-0003/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html.
http://www.who.int/health_financing/UHC_ENvs_BD.PDF.
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf?ua=1.
http://www.wpro.who.int/country_support/countries/jpn/en.
http://www.zus.pl/documents/10182/1325757/Estonia.pdf/1993268a-f334-42fe-b309-7e6a6fc86274.
http://www.zus.pl/documents/10182/1325757/Estonia.pdf/1993268a-f334-42fe-b309-7e6a6fc86274.
http://www.zus.pl/documents/10182/1325757/Estonia.pdf/1993268a-f334-42fe-b309-7e6a6fc86274.
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/place-realne-w-japonii-w-gore-bank-centralny-i-pkb/4wt9ev8, dostęp 20.08.2018r.
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jedzenie/dieta-z-okinawy-przepis-na-zdrowie-i-dlugowiecznosc/mf8q92y.
https://digital.nhs.uk.
https://e-estonia.com/solutions/healthcare/e-prescription.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Japonia-Ustroj-polityczny;4574395.html.
https://epruf.pl/ubezpieczenia-lekowe-europie-francja-slowenia.
https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC1956990&blobtype=pdf.
https://hee.nhs.uk.
https://improvement.nhs.uk.
https://interactives.commonwealthfund.org/2017/july/mirror-mirror.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1475-4932.1965.tb03059.x.
https://pt.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita.
https://resolution.nhs.uk.
https://spbu.ru/news-events/krupnym-planom/effektivna-li-sistema-zdravoohraneniya-v-rossii-ocenil-ekspert-spbgu.
https://sport-ordonnance.fr/assurances-et-mutuelles.
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/1/7/1/zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2016.pdf.
https://theconversation.com/britains-national-health-service-one-model-four-systems-81579.
https://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e44_healthcare.pdf.
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/emploi-non-salarie/travailleur-independant.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Japonia-uniknela-recesji-Znowu-7608492.html.
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-32137344.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-economy-has-world-s-healthiest-people.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/Publikationen/Ministerium/Broschueren/BMG_Hausbroschuere_2016_EN.pdf
https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/documents/___media_files_publications_fund_report_2004_jan_mirror__mirror_on_the_wall__looking_at_the_quality_of_american_health_care_through_the_patients_lens_davis_mirrormirror_683_pdf.pdf.
https://www.consultant.ru.
https://www.cqc.org.uk.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheit.html.
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/flyer/9.
https://www.england.nhs.uk.
https://www.england.nhs.uk/diabetes/diabetes-prevention.
https://www.england.nhs.uk/medicines/over-the-counter-items-which-should-not-routinely-be-prescribed.
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/10/5yfv-web.pdf.
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/03/NEXT-STEPS-ON-THE-NHS-FIVE-YEAR-FORWARD-VIEW.pdf.
https://www.foundingdocs.gov.au/resources/transcripts/cth1_doc_1900.pdf.
https://www.gov.scot/Topics/Health/Policy/Patients-Rights.
https://www.gov.uk.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england.
https://www.gov.uk/government/publications/department-of-health-annual-report-and-accounts-2016-to-2017.
https://www.gov.uk/government/publications/the-nhs-constitution-for-england/the-nhs-constitution-for-england.
https://www.government.se/articles/2018/07/dementia-strategy-focusing-on-care.
https://www.haigekassa.ee/en/people/health-insurance.
https://www.healthylondon.org.
https://www.hta.gov.uk.
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/prescription-prices-rise-20p-nhs-pharmacy-april-1-benefits-effects-funds-uk-budget-2017-a7634966.html.
https://www.independent.co.uk/money/health-insurance/health-insurance-what-is-it-private-medical-insurance-why-need-a7751101.html.
https://www.independent.co.uk/news/health/home-office-nhs-data-sharing-patients-human-rights-court-challenge-a8045011.html.
https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-funding-tax-rise-uk-voters-support-theresa-may-jeremy-hunt-a8301661.html.
https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-privatisation-contracts-virgin-care-richard-branson-jeremy-hunt-a8134386.html.
https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-virgin-care-healthcare-lawsuit-money-petition-settlement-privatisation-75000-richard-branson-a8106956.html.
https://www.independent.co.uk/news/health/nhs-world-ranking-uk-healthcare-worse-ireland-spain-slovenia-30th lancet-a7744131.html.
https://www.independent.co.uk/voices/farewell-to-the-nhs-1948-2013-a-dear-and-trusted-friend-finally-murdered-by-tory-ideologues-8555503.html.
https://www.internationalinsurance.com/news/ranking-top-eleven-healthcare-systems--country.php.
https://www.kingsfund.org.uk/publications/articles/big-election-questions-nhs-privatised.
https://www.krankenkassenzentrale.de.
https://www.legislation.gov.au/Details/C1945A00035/Download.
https://www.legislation.gov.au/Details/C1946A00081.
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00911.344 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00250.
https://www.londonmedicine.ac.uk.
https://www.medicaid.gov.
https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/medicare-costs-at-a-glance.
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-ministerio/planes-estrategicos-institucionales/3487-estrategia-ecnt/file.
https://www.mirror.co.uk/money/cost-prescription-rising-april-12091119.
https://www.mofa.go.jp/territory/page1we_000006.html.
https://www.money.co.uk/guides/nhs-dentist-charges-are-you-paying-too-much.htm.
https://www.msssi.gob.es/organizacion/ministerio/organizacion/home.htm.
https://www.nao.org.uk/report/managing-conflicts-of-interest-in-nhs-clinical-commissioning-groups.
https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/140.pdf.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5857204.
https://www.nhs.uk.
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/going-abroad-for-treatment/what-is-the-eu-directive-route.
https://www.nhsbsa.nhs.uk.
https://www.nhsbt.nhs.uk.
https://www.nice.org.uk.
https://www.opendemocracy.net/ournhs/caroline-molloy/hinchingbrooke-why-did-england%27s-privatised-hospital-deal-really-collapse.
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news-in-brief/uk-lag-s-behind-european-neighbours-in-healthcare-index-because-of-performance-on-cancer/20202824.article.
https://www.pkv.de.
https://www.polonika.fr/polak-we-francji/zdrowie/578-poradnik-ubezpieczenie-zdrowotne.
https://www.polonika.fr/polak-we-francji/zdrowie/599-carte-vitale.
https://www.populationof.net/pl/czechia.
https://www.psa.ac.uk/insight-plus/one-nhs-or-many-national-health-service-under-devolution.
https://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/105962/150024.
https://www.researchgate.net/publication/279630402_Japan’s_vision_for_health_care_in_2035.
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/505012018001/consolide.
https://www.rqia.org.uk.
https://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/insurance/longtermcare/8899717/Long-term-care-My-aunt-fell-through-cracks-in-the-system.html.
https://www.telegraph.co.uk/insurance/health/pros-cons-private-medical-insurance.
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9243220/First-private-company-to-run-NHS-hospital-could-bring-in-eye-watering-cuts.html.
https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/9851763/Mid-Staffordshire-Trust-inquiry-how-the-care-scandal-unfolded.html.
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/16/private-medical-insurance-sales-surge-health-nhs.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/19/hinchingbrooke-hospital-scandal-mutual-privately-run.345 Bibliografia
https://www.theguardian.com/healthcare-network/2011/jun/29/england-nhs-teaching-hospitals-london-capital.
https://www.theguardian.com/healthcare-network/2015/feb/13/health-and-wellbeing-boards-bigger-role.
https://www.theguardian.com/healthcare-network/2016/apr/01/can-new-regulator-nhs-improvement-save-health-service.
https://www.theguardian.com/money/2016/nov/23/autumn-statement-insurance-premium-tax-increased-again.
https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/09/how-healthcare-differs-across-the-uk.
https://www.theguardian.com/society/2002/nov/13/health.theissuesexplained.
https://www.theguardian.com/society/2010/jul/09/nhs-history-reforms-health-policy.
https://www.theguardian.com/society/2013/feb/06/mid-staffs-hospital-scandal-guide.
https://www.theguardian.com/society/2014/jun/17/hospital-patient-rights-do-not-resuscitate-addenbrookes.
https://www.theguardian.com/society/2016/jan/18/nye-bevan-history-of-nhs-national--health-service.
https://www.theguardian.com/society/2016/nov/11/virgin-care-700m-contract-200-nhs-social-care-services-bath-somerset.
https://www.theguardian.com/society/2017/dec/28/nhs-hospitals-made-174m-from-car-park-charges-this-year.
https://www.theguardian.com/society/2018/feb/02/nhs-compensation-payouts-unsustainable-say-health-leaders.
https://www.theguardian.com/society/2018/mar/03/nhs-prescription-charges-rise-drugs.
https://www.thesun.co.uk/news/5887469/nhs-prescription-price-rise-2018-payment-certificates-latest-over-the-counter.
https://www.thesun.co.uk/news/5932438/full-list-medicines-no-longer-free-nhs-prescriptions.
https://www.ut.ee/en/prospective-students/medicine-studies.
https://www.worldlifeexpectancy.com/pl/japan-life-expectancy.
IGIF, Estatisticas do movimento assitencial. Health care delivery statistics, Institute for Financial Management and Informatics, Lisbon 2005.
Ikegami N. et al., Japanese universal health coverage: Evolution, achievements, and challenges, „Lancet” 2011, nr 378.
Ikegami N., Campbell J.C., Japan’s health care system: containing costs and attempting reform, „Health A”, 2004, 23 (3).
Iliffe S., Manthorpe J., The English NHS after the general election, Soundings, „A Journal of Politics and Culture” 2016, nr 61.
Insurance and Pension Funds,  2015 Report, Ministry of Economy and Competitiveness, Madrid 2016.
International Criminal Court, Report on Preliminary Examination Activities 2016, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf.
Janelli R., Il governo delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Problematiche di programmazione, rendicontazione e controllo, Milano 2014.
Jędraszczyk  K.  (red.),  Społeczeństwo  i  kultura  Ukrainy.  Ćwierćwiecze  przemian  (1991–2016), wyd. UAM, Gniezno 2016.
Jones D.A., A brief history of National Health Service, „British Journal of Healthcare Mana-gement” 2015, nr 21.346 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
Jorio  E.,  Finanziaria  2006  e  accordo  di  Santa  Trada:  un  sospetto  di  incostituzionalitá, „Federalismi” 2006, nr 3, www.federalismi.it.
Jorio E., Il federalismo fiscale esige la riforma quarter della sanità , „Sanità Pubblicà e Privata” 2010, nr 6.
Jurkiewicz I., Tinardo C., Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich, „Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie” 2010, nr 1.
Kaehne A., One NHS, or many. The National Health Service under devolution, „Political Insight” 2014, nr 10.
Kalecińska J., Herbst I. (red.), PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata, Warszawa 2011.
Kalecińska  J.,  W.  Daniłowicz,  W.  Jurcewicz,  System  ochrony  zdrowia  we  Francji,  [w:] Ścieżka dojścia do PPP w sektorze ochrony zdrowia,  red. Kalecińska J., Herbst I., Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2011.
Karakolias S.E., Polyzos N.M., The Newly Established Unified Healthcare Fund (EOPYY): Current Situation and Proposed Structural Changes, towards an Upgraded Model of Primary Health Care in Greece, „Health” 2014, nr 6.
Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2004.
Karkowski  T.A.,  Karkowska  D.,  Skoczylas  P.,  Zdrowie  publiczne  i  Narodowy  Program Zdrowia na lata 2016 – 2020, [w:] Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego, red. Jackiewicz A., Piotrowski G., Sułkowski Ł., „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVII, z. 12, cz. 3.
Kautsch M., Potencjał publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce – wybrane problemy, [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie, Warszawa 2010.
Kelly B.D., Mental health legislation and human rights in England, Wales and the Republic of Ireland, „Int J Law Psychiatry” 2011, nr 34.
Kewley T.H., Social Security in Australia: 1900–1972, University Press, Sydney 1973.
Khozhylo I., Mechanizmy państwowego zarządzania reformą medyczną. Polskie doświadczenia  dla  Ukrainy,  „Zeszyty  Naukowe  Towarzystwa  Doktorantów  UJ.  Nauki  Społeczne” 2/2015, nr 11.
Kierkegaard P., E-Prescription across Europe, „Health Technology” 2013, nr 3, s. 210.
King  D.,  Mossialos  E.,  The  Determinants  of  Private  Medical  Insurance  Prevalence  in England, 1997–2000, „Health Serv Res.”, 2005, nr 40 (1).
Kludacz-Alessandri M., Zasady finansowania świadczeń medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia, [w:] Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, red. Pacian J., Warszawa 2016.
Koczkina N.N., Krasilnikova M.D., Szyszkin S.W.,  Dostępność i jakość opieki medycznej w szacunkach populacji, Wyższa Szkoła Ekonomii, seria WP8, „Gospodarka federalna i komunalna”, Moskwa 2015.
Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej, zbiór przepisów z 2015, Ustawa z dnia 2 maja 2015 r.  N 122-ФФ o zmianie ustawy Kodeks Pracy Federacji Rosyjskiej.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483 ze zm.).
Koutrakou V.N. (red.), E-government in Europe, Taylor & Francis e-Library 2006.
Kowalczyk  M.,  Finansowanie  ochrony  zdrowia  w  Polsce  w  latach  1999–2015,  „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 20.
Kowalska K., Kalbarczyk W., Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia międzynarodowe, propozycje dla Polski, Raport Sprawne Państwo EY.
Łabieniec  P.,  Paternalizm  w  prawie  i  etyce  zawodowej,  „Filozofia  Publiczna  i  Edukacja Demokratyczna” 2013, nr 2.
Lai T. et al., Estonia: health system review, „Health Systems in Transition 2013, nr 15 (6). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/231516/HiT-Estonia.pdf.
Laskowska I., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a problem pokusy nadużycia, „Problemy Zarządzania” który rok? nr 13/2.
Laskowska  I.,  Rola  prywatnych  ubezpieczeń  zdrowotnych  w  systemie  ochrony  zdrowia w obliczu zmian demograficznych w Polsce , „Problemy Zarządzania” 2017, nr 15/3, s. 123.
Legge 8 novembre 2012, n. 189, Gazz. Uff. n.263 del 10-11-2012.
Legge del 12 febbraio 1968, n. 132, Gazz. Uff. del 12 marzo 1968, n. 68.
Legge del 13 novembre 2009, n. 172, Gazz. Uff. del 28 novembre 2009, n. 278.
Legge del 16 maggio 1970, n. 281, Gazz. Uff. del 22 maggio 1970, n. 127.
Legge del 23 dicembre 1978, n. 833, Gazz. Uff. del 28 dicembre 1978, n. 360.
Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, Gazz. Uff. del 28 dicembre 1996, n. 303.
Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, Gazz. Uff. del 29 dicembre 2000, n. 302.
Legge del 24 dicembre 2007, n. 244; Gazz. Uff. del 28 dicembre 1997, n. 300.
Legge del 24 novembre 2003, n. 326, Gazz. Uff. del 25 novembre 2003, n. 274.
Legge del 30 novembre 1998, n. 419, Gazz. Uff. del 7 dicembre 1998, n. 286.
Legge del 5 maggio 2009, n. 42; Gazz. Uff. del 6 maggio 2009, n. 103.
Lenio P., Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia , Warszawa 2018, s. 326.
Lenio P., W. Miemiec, Sources of health care financing in Sweden and Poland , [w:] Interaction of law and economics 2017: (conference proceedings), I. Parizkova, E. Tomaskova (red.), Brno 2017.
Lenio  P.,  Zawieszenie  zwrotu  kosztów  opieki  zdrowotnej  a  dyrektywa  transgraniczna, „Przegląd Prawa i Administracji” 2016/105.
Lenio P., Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Niemczech , „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, 2018, nr 1 (6).
Levaggi R., Capri S., Economia sanitaria, Milano 2008.
Levaggi R., I Ticket per le prestazioni nella riforma del sistema sanitario, „Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze” 1999, nr 4.
Levaggi R., Mancini C., Il finanziamento del SSN : raccolta e allocazione delle risorse, [w:] N. Falcitelli, G. F. Gensini, M. Trabucchi, F. Vanara, Rapporto Sanità 2010. Federalismo e Servizio sanitario nazionale, Mulino, Bologna 2010.
Ljungholm D.P., Public health system in Sweden, „International Journal of Juridical Sciences 2014, nr 1.
Lo Scalzo A., Donatini A., Orzella L., Cicchetti A., Profili S., Maresso A., Italy. Health Systems in Transition, „Health System Review” 2009, nr 11 (6).
Lorencka  M.,  Wpływ  kryzysu  gospodarczego  na  funkcjonowanie  systemu  politycznego Włoch, [w:] Kubin T., Lorencka M., Myśliwiec M., Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, Katowice 2017.
Lucarelli  S.,  Il  finanziamento  del  sistema  sanitario  in  Italia:  dal  disavanzo  strutturale all’instabilita  istituzionale,  [w:]  red.  C.  Jommi,  Il  sistema  di  finanziamento  delle aziende sanitarie pubbliche, CERGAS, 2004.348 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
Łuczak-Noworolnik  L.,  Elektroniczne  usługi  publiczne  w  wymiarze  europejskim  –  na wybranych przykładach, [w:] E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, red. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D., Warszawa 2017.
Maino F., La sanità fra stato e regioni, „Mulino” 2003, nr 405.
Maniadakis N., Overview of Healthcare System in Greece, „Imaging „Management 2008, nr 2 (1), https://healthmanagement.org/c/cardio/issu/volume-2-issue-1-spring-2008.
Mann C., Rowland D., Garfield R., Historical overview of children’s health care coverage. Future Child, 2003, Spring 13 (1).
Marco M., Italy and Sweden: a comparative analysis of financing and health services provisions, University West 2010.
Marcon G., Panozzo F., Reforming the Reform: Changing Roles for Accounting and Management in the Italian Health Care Sector, „The European Accounting Review” 1998, vol. 7, issue 2.
McDonough J., The United States Health System in Transition, „Health Systems & Reform” 2015, vol. 1.
Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003.
Medici e avvocati in guerra: il continuo aumento delle liti, [w:] Malpractice, il grande caos, red.  R.  Sabbatini,  http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/Dossier-e-position-paper/Dossier-ANIA-Malpractice-il-grande-caos.pdf.
Medik W.A., Jurjew W.K., Powszechne zdrowie i ochrona zdrowia, podręcznik, wyd. 3, GEO-TAP – Media, Moskwa 2010.
Merrills J., Fisher J., Pharmacy Law and Practice, Oxford 2013.
Michalski T., Zmiany w sytuacji zdrowotnej ludności w Polsce i na Ukrainie, „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 11, Uniwersytet Gdański, 2014.
Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), Reform of the System of Regional Financing, 2017 (Reforma del Sistema de Financiación Autonómica,  2017),  Madrid,  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  (http://www.min-
hafp.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionCCAAs/Reforma_SFA.aspx).
Ministry  of  Health  and  Social  Solidarity  (2008),  National  action  plan  for  public  health 2008–2012.
Ministry  of  Health,  Labour  and  Welfare.  Vital  statistics  in  Japan  –  Trends  up  to  2016, https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/dl/81-1a2en.pdf).
Mińko M. i in. Analiza porównawcza systemów ochrony zdrowia w Polsce i Japonii na podstawie subiektywnych opinii pacjentów, „Hygeia Public Health” 2014, 49 (2).
Mitek A., Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 4.
Mokrzycka A., Kowalska I., Podmioty lecznicze w Polsce. Przekształcenia, struktura, zasady działania, Warszawa 2012.
Moks M., Szwedzki system ochrony zdrowia – wybrane kierunki jego reformowania, Oeconomia Copernicana 2010, nr 1.
Mold A., Patients’ Rights and the National Health Service in Britain, 1960s – 1980s, „Am J Public Health” 2012, nr 102.
Nakakuki K., Disaster Dentistry – Management of Oral Infectious Diseases to Prevent Aspiration Pneumonia, „Int. J. Oral Health” 2017, nr 13.
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok, www.stat.gov.pl.349 Bibliografia
National Health Reform Strategy for Ukraine 2015–2020, Health SAG 2015, p. 10, 41. http://healthsag.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/Strategiya_Engl_for_inet.pdf.
National Health System Key Indicators (online database), Madrid, Ministerio de Sanidad,
National Health System Key Indicators (online database), Madrid, Ministerio de Sanidad,
NFZ, Grecja, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2018,  https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/grecja.
NHS advises GPs not to prescribe „low value” drugs, „BMJ” 2017, nr 359.
Niakas D., Greek Economic Crisis and Health Care Reforms: Correcting the Wrong Prescription, „International Journal of Health Services” 2013, nr 43 (4).
Nojszewska  E.,  Malinowski  W.,  Sikorski  S.,  Komercyjne  świadczenie  usług  medycznych przez szpitale publiczne, Warszawa 2017.
Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011.
Nowak-Kubiak J., Łukasik B., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
Ocaña E.R., Medicine in quest of a service population: Spain, 19th and 20th centuries, „História, Ciências, Saúde-Manguinhos” 2006, nr 13 (2).
Ocaña E.R., Medicine in quest of a service population: Spain, 19th and 20th centuries, „História, Ciências, Saúde-Manguinhos” 2006, nr 13 (2).
OECD (2016), OECD Reviews of Health Care Quality: United Kingdom 2016: Raising Standards, OECD Reviews of Health Care Quality, OECD Publishing, Paris.
OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2017-en.
OECD Health Statistics 2018, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm.
OECD, Health at a Glance 2017, OECD Indicators, Paris 2018.
OECD, OECD Public Governance Reviews, Greece: Reform of Social Welfare Programmes, Paris 2013.
OECD/European  Observatory  on  Health  Systems  and  Policies  (2017),  France,  Country  Health  Profile  2017,  State  of  Health  in  the  EU,  OECD  Publishing,  Paris/European  Observatory  on  Health  Systems  and  Policies,  Brussels,  http://dx.doi.org/10.1787/9789264283374-en.
OECD/European  Observatory  on  Health  Systems  and  Policies  (2017),  France,  Country  Health  Profile  2017,  State  of  Health  in  the  EU,  OECD  Publishing,  Paris/European  Observatory  on  Health  Systems  and  Policies,  Brussels,  http://dx.doi.org/10.1787/9789264283374-en.
OECD/European  Observatory  on  Health  Systems  and  Policies  2017,  France:  Country Health Profile 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European  Observatory  on  on  Health  Systems  and  Policies,  Brussels,  http://dx.doi.org/10.1787/9789264283374-en.
Otrishko M.O., Rola priorytetowych programów krajowych w rozwiązywaniu problemów związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej. Polityka finansowa państwa rosyjskiego w warunkach reform gospodarczych i społecznych, Rostow nad Donem 2008.
Owoc J., Ubezpieczenia zdrowotne – szanse i zagrożenia, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2.
Palier B., La réforme des systèmes de santé, Presses Universitaires de France, Paris 2015. http://francjapoprostu.com/nowe-przepisy-o-dostepie-ubezpieczenia-zdrowotnego.
Panthöfer S., Risk selection under public health insurance with opt-out, „Health Economics” 2016, 25 (9).350 Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw
Pasqualino  T.,  Consenso  e  rifiuto  nei  trattamenti  sanitari:  profili  risarcitori ,  „La Responsabilità Civile”, marzo 2011.
Paszkowska M., Rzecznik Praw pacjenta jako nowa instytucja systemu ochrony zdrowia, „Przegląd  Medyczny  Uniwersytetu  Rzeszowskiego  i  Narodowego  Instytutu  Leków w Warszawie” 2010, nr 4.
Paszkowska M., System ochrony zdrowia w Polsce – zmiana modelu, „Problemy Zarządzania” 2017, nr 15/3.
Paszkowska M., System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Warszawa 2015.
Paszkowska  M.,  Ustawowo  dopuszczalne  źródła  finansowania  publicznych  i  niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Publiczna czy niepubliczna…, op. cit.
Pederzoli V., I nuovi criteri del finanziamento del servizio sanitario nazionale , „Sanità Pubblica” 2002, nr 6.
Petretto A., Area teorico-culturale – Modelli di organizzazione sanitaria e finanziamento , „Non profit: Diritto management servizi di pubblica utilità” 2010, nr 4.
Piechota A., Miejsce i rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce, „Studia Ekonomiczne” nr 198.
Pol A., Organizacja i finansowanie służby zdrowia w Republice Czeskiej, Warszawa, „Analizy”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 2 z 9 marca 2016 r.
Polillo R., La spesa sanitaria: proposte per un nuovo patto tra Stato e Regioni, „Rivista delle Politiche Sociali” 2004, nr 4.
Powel  M.,  Miller  R.,  Seventy  Years  of  Privatizing  the  British  National  Health  Service?, „Social Policy & Administration” 2016, nr 50.
Powell T., The structure of the NHS in England. House of Commons Library, CBP 07206, 2017.
Poździoch S., Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Kraków 2004.
Poździoch S., System zdrowotny, [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk, Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia, t. I., Kraków 2000.
Prędkiewicz P., Prywatne ubezpieczenia jako źródło finansowania opieki zdrowotnej, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych.
Předpis č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdravía o změně některých souvisejících zákonů; http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258.
Předpis č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48.
Pusey M., Economic Rationalism in Canberra: A Nation Building State Changes its Mind, Cambridge University Press, Melbourne 1991.
Rabiej E., Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce – w drodze do zrównoważonego rozwoju, „Studia BAS”, 2017, nr 4.
Raport OECD 2015.
Raport podsumowujący ocenę merytoryczną projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013, https://www.ppp.gov.pl.
Rapporto  Annuale  2018.  La  situazione  del  paese,  https://www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2018/Rapportoannuale2018.pdf.
Regio Decreto del 30 settembre 1938, n. 1631, Gazz. Uff. del 25 ottobre 1938, n. 245.&l

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane