• Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo. Wydanie 2

Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo. Wydanie 2

 • Autor: Agnieszka Kania-Chramęga Olaf Włodkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-591-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Drugie wydanie stanowi rozszerzoną o nowe zadania i kazusy oraz zaktualizowaną wersję jego pierwszego wydania, uwzględniającą liczne zmiany, jakie nastąpiły w przepisach Kodeksu karnego w okresie 2017–2020.

Spis treści:

Przedmowa
Wykaz ważniejszych skrótów

Część I. Wprowadzenie do nauki prawa karnego

Część II. Nauka o przestępstwie

Rozdział 1. Pojęcie przestępstwa. Podziały przestępstw. Ustawowe znamiona

Rozdział 2. Obowiązywanie ustawy pod względem czasu, miejsca i osób

2.1. Obowiązywanie ustawy pod względem czasu
2.2. Obowiązywanie ustawy pod względem miejsca i osób

Rozdział 3. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego

3.1. Przygotowanie
3.2. Usiłowanie

Rozdział 4. Formy zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego
Rozdział 5. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu zabronionego
Rozdział 6. Okoliczności wyłączające winę sprawcy czynu zabronionego
Rozdział 7. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw

Część III. Nauka o środkach reakcji prawnokarnej

Rozdział 1. Wstęp do nauki o środkach reakcji prawnokarnej

Rozdział 2. Kary

2.1. Kara grzywny
2.2. Kara ograniczenia wolności
2.3. Kara pozbawienia wolności
2.4. Kara 25 lat pozbawienia wolności
2.5. Kara dożywotniego pozbawienia wolności

Rozdział 3. Środki karne

3.1. Środek karny pozbawienia praw publicznych
3.2. Środek karny obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego, zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu
3.3. Środek karny nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
3.4. Środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska, środek karny zakazu wykonywania określonego zawodu, środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej
3.5. Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi
3.6. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową
3.7. Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych
3.8. Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów
3.9. Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości
3.10. Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego

Rozdział 4. Przepadek

Rozdział 5. Środki kompensacyjne

5.1. Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
5.2. Nawiązka

Rozdział 6. Ustawowe wskazania sądowego wymiaru/orzekania środków reakcji prawnokarnej

Rozdział 7. Nadzwyczajny wymiar kary

7.1. Nadzwyczajne złagodzenie kary
7.2. Nadzwyczajne obostrzenie kary
7.3. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary i nadzwyczajnego obostrzenia kary

Rozdział 8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

8.1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
8.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
8.3. Warunkowe zwolnienie

Rozdział 9 . Środki zabezpieczające

Rozdział 10. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania

10.1. Uchylenie karalności i darowanie kary
10.2. Zatarcie skazania

Literatura

Prof. dr hab. Leszek Wilk:

Potrzeba wydania drugiego jest niekwestionowana z dwóch powodów. Po pierwsze uzasadnia to aktywność legislacyjna w  obszarze prawa karnego, powodująca dezaktualizację pewnych fragmentów. Po drugie zaś – obecna sytuacja epidemiologiczna i przejście w uczelniach na dydaktykę zdalną ujawniły wartość dobrych narzędzi dydaktycznych do samodzielnej nauki. (...) Dobór problemów, sposób konstruowania kazusów i dobór orzecznictwa odzwierciedla wysoki poziom warsztatu dydaktycznego Autorów. (...) tego typu kompleksowa pomoc dydaktyczna w zakresie przedmiotu prawo karne nie ma obecnie wystarczająco silnej konkurencji na rynku wydawniczym.

Agnieszka Kania-Chramęga
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, w Instytucie Nauk Prawnych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego; zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół problematyki: sądowego wymiaru kary oraz jego dyrektyw, empirycznych metod badania prawa karnego materialnego, jak również współczesnych kierunków polityki kryminalnej.

Książki tego autora

Olaf Włodkowski
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, w Instytucie Nauk Prawnych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz postępowania karnego; zainteresowania naukowe autora zasadniczo dotyczą problematyki zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i zasad odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe, a także systemu karnoprawnej reakcji za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. M...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Zapobieganie samobójstwom. Tom 2. Z...

98.10 zł 109.00 zł Cena netto: 93.43 zł

Najczęściej kupowane