• Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo

Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo

 • Autor: Agnieszka Kania-Chramęga Olaf Włodkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-334-8
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi oryginalny materiał pomocniczy przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, usystematyzowanie oraz sprawdzenie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera 174 kazusy oraz 80 zadań problemowych, odnoszących się do wszystkich zagadnień z  zakresu części ogólnej Kodeksu karnego. W publikacji zamieszczono również pytania kontrolne, które w sposób kompleksowy pozwolą na zweryfikowanie posiadanej wiedzy. Ponadto, kazusom oraz zadaniom problemowym towarzyszy bogaty wybór orzecznictwa sądowego, co niewątpliwie koresponduje z praktycznym wymiarem niniejszego opracowania.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków prawa i administracji. Będzie ona stanowiła także przydatne opracowanie dla absolwentów studiów prawniczych, przygotowujących się do egzaminów na aplikacje oraz egzaminów kończących aplikacje.

Spis treści:

Przedmowa

Część I. Nauka o przestępstwie

Rozdział 1. Wprowadzenie do nauki o przestępstwie

Rozdział 2. Pojęcie przestępstwa. Podziały przestępstw. Ustawowe znamiona

Rozdział 3. Obowiązywanie ustawy pod względem czasu, miejsca i osób

3.1. Obowiązywanie ustawy pod względem czas
3.2. Obowiązywanie ustawy pod względem miejsca i osób

Rozdział 4. Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego

4.1. Przygotowanie
4.2. Usiłowanie

Rozdział 5. Formy zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego

Rozdział 6. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu zabronionego

Rozdział 7. Okoliczności wyłączające winę sprawcy czynu zabronionego

Rozdział 8. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw

Rozdział 9. Stosowanie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną

Część II. Nauka o środkach reakcji prawnokarnej

Rozdział 1. Wprowadzenie do nauki o środkach reakcji prawnokarnej

Rozdział 2. Kary

2.1. Kara grzywny
2.2. Kara ograniczenia wolności
2.3. Kara pozbawienia wolności
2.4. Kara 25 lat pozbawienia wolności
2.5. Kara dożywotniego pozbawienia wolności

Rozdział 3. Środki karne, przepadek, środki kompensacyjne

3.1. Środek karny pozbawienia praw publicznych
3.2. Środek karny obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu
3.3. Środek karny nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
3.4. Środek karny zakazu zajmowania określonego stanowiska, środek karny zakazu wykonywania określonego zawodu, środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej
3.5. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową
3.6. Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych
3.7. Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów
3.8. Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości
3.9. Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego
3.10. Przepadek przedmiotów
3.11. Środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody
3.12. Środek kompensacyjny w postaci nawiązki

Rozdział 4. Wymiar środków reakcji prawnokarnej

Rozdział 5. Nadzwyczajny wymiar kary

5.1. Nadzwyczajne złagodzenie kary
5.2. Nadzwyczajne obostrzenie kary
5.3. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary i nadzwyczajnego obostrzenia kary

Rozdział 6. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

6.1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
6.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
6.3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary

Rozdział 7. Środki zabezpieczające

Rozdział 8. Uchylenie karalności, przedawnienie, zatarcie skazania

8.1. Uchylenie karalności
8.2. Przedawnienie
8.3. Zatarcie skazania

Agnieszka Kania-Chramęga
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, w Instytucie Nauk Prawnych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego; zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół problematyki: sądowego wymiaru kary oraz jego dyrektyw, empirycznych metod badania prawa karnego materialnego, jak również współczesnych kierunków polityki kryminalnej.

Książki tego autora

Olaf Włodkowski
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, w Instytucie Nauk Prawnych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego, prawa wykroczeń oraz postępowania karnego; zainteresowania naukowe autora zasadniczo dotyczą problematyki zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i zasad odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe, a także systemu karnoprawnej reakcji za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane