• Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie 2

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie 2

 • Autor: Bronisław Micherda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-522-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  51.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości. W kolejnych rozdziałach pracy autorzy omawiają poszczególne kategorie aktywów (środki trwałe i środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zapasy, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe etc.), analizując ich możliwe klasyfikacje, zasady wyceny i różnice w ujęciu według prawa bilansowego i prawa podatkowego. Istotnym wnioskiem są propozycje zmian obowiązujących przepisów.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w Katowicach oraz biegłych rewidentów – członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zarys teorii wyceny bilansowej
Jerzy Hejnar

1. Wprowadzenie
2. Względność pomiaru kategorii ekonomicznych
3. Cechy jakościowe informacji tworzonych przez rachunkowość
4. Nadrzędne zasady rachunkowości a jakość informacji przez nią tworzonych

Rozdział 2. Wartości niematerialne i prawne
Józef Pfaff

1. Istota i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
2. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowości
3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości
4. Wartości niematerialne i prawne według ustawy o podatku dochodowym
5. Wycena wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego
6. Różnice w ujęciu wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i podatkowego
7. Proponowane kierunki zmian w przepisach regulujących wartości niematerialne i prawne

Część I. Tożsamość europejska i proces integracji europejskiej w refleksji socjologicznej

Rozdział 3. Środki trwałe
Maria Wojas

1. Wprowadzenie
2. Istota i klasyfikacja środków trwałych
3. Metody bieżącej i bilansowej wyceny środków trwałych
4. Aktualizacja wartości środków trwałych
5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa
6. Pomiar i ujęcie ewidencyjne trwałej utraty wartości środków trwałych
7. Podsumowanie

Rozdział 4. Środki trwałe w budowie
Zbigniew Pamuła

1. Wprowadzenie
2. Środki trwałe w budowie w prawie bilansowym
3. Środki trwałe w budowie w prawie podatkowym
4. Różnice pomiędzy ujęciem bilansowym a podatkowym środków trwałych w budowie
5. Kierunki zmian

Rozdział 5. Inwestycje długoterminowe w akcje i papiery wartościowe
Józefa Sasulska

1. Wprowadzenie
2. Definicje aktywów finansowych, inwestycji i instrumentów finansowych
3. Zasady wyceny inwestycji długoterminowych w świetle ustawy o rachunkowości
4. Długoterminowe aktywa finansowe
5. Długoterminowe papiery wartościowe inne niż akcje
6. Problemy wyceny długoterminowych lokat na przykładzie obligacji
7. Zakończenie

Rozdział 6. Leasing
Ilona Bienias

1. Istota leasingu – podstawowe pojęcia i definicje
2. Niektóre warunki umów i rodzaje leasingu
3. Przepisy podatkowe odnoszące się do leasingu
4. Zasady ewidencji leasingu u finansującego i korzystającego w świetle ustawy o rachunkowości
5. Skutki odmienności pomiaru przychodów i kosztów według przepisów bilansowych i podatkowych w leasingu finansowym; operacje u finansującego i korzystającego oraz ich eliminacja za pomocą odroczonego podatku dochodowego
6. Przekwalifikowanie umów leasingu operacyjnego na finansowy w księgach korzystającego
7. Przekwalifikowanie umów leasingu operacyjnego na finansowy w księgach finansującego
8. Uwagi końcowe

Rozdział 7. Zapasy
Zbigniew Pamuła

1. Wprowadzenie
2. Zapasy w ujęciu bilansowym
3. Zapasy w prawie podatkowym
4. Różnice pomiędzy ujęciem bilansowym a podatkowym zapasów
5. Podsumowanie

Rozdział 8. Należności
Marian Palka

1. Wprowadzenie
2. Wycena bilansowa należności
3. Wycena należności wg prawa podatkowego
4. Podsumowanie

Rozdział 9. Krótkoterminowe instrumenty finansowe
Łukasz Górka

1. Wprowadzenie
2. Definicja instrumentów finansowych
3. Zasady wyceny instrumentów finansowych według prawa bilansowego
4. Zasady wyceny instrumentów finansowych według prawa podatkowego
5. Różnice w zasadach wyceny instrumentów finansowych według prawa bilansowego i podatkowego oraz proponowane kierunki zmian

Rozdział 10. Ujęcie bilansowe i podatkowe kredytów, udziałów oraz akcji przeznaczonych do sprzedaży
Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior

1. Wprowadzenie
2. Ujęcie bilansowe pożyczek, kredytów oraz udziałów i akcji przeznaczonych do sprzedaży
3. Skutki podatkowe wyceny pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz akcji i udziałów przeznaczonych na sprzedaż
4. Zakończenie

Rozdział 11. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Łukasz Brzózka

1. Wprowadzenie
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według polskiego prawa bilansowego
3. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
4. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów według polskich przepisów podatkowych (obowiązujących od 1 stycznia 2007)
5. Podsumowanie

Bronisław Micherda redakcja naukowa

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane