• Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

 • Autor: redakcja naukowa Wojciech Cieślak Kazimierz J. Pawelec Igor Tuleya Michał Gabriel-Węglowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-331-7
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 764/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 165.00 zł

  33.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 33.00 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, albowiem w porównaniu do projektów zmian zawierających uzasadnienia ustawodawca uznał za zasadne zawrzeć odmienne lub zmienione rozwiązania bądź nie uwzględnił proponowanych zmian, co zwłaszcza dotyczyło ustawy z 20 lutego 2015 r. nazywanej „nowelą do noweli”. Stąd zaszła potrzeba sięgnięcia po wykładnię językową, systemową i inne.

W komentarzu wykorzystano również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądownictwa międzynarodowego, a także dorobek piśmiennictwa. Komentarz jest opracowaniem zbiorowym, co nie oznacza, że wspólnym. Stąd każdy z autorów nie unikał wyrażania własnych zapatrywań, wskazując również na inne.

Publikacja jest zatem opracowaniem neutralnym. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów i studentów zainteresowanych problematyką procesu karnego. Warto, aby sięgnęli po nią również policjanci i pracownicy innych służb, którzy w pracy zawodowej stykają się z przestępczością oraz prowadzą postępowania karne.

Komentarz zawiera stan prawny na dzień 1 lutego 2017 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Dział I. PRZEPISY WSTĘPNE

Dział II. SĄD

Rozdział 1 Właściwość i skład sądu
Rozdział 2 Wyłączenie sędziego

Dział III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY

Rozdział 3 Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny
Rozdział 4 Pokrzywdzony
Rozdział 5 Oskarżyciel posiłkowy
Rozdział 6 Oskarżyciel prywatny
Rozdział 8 Oskarżony
Rozdział 8a Podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa – uchylony
Rozdział 9 Obrońcy i pełnomocnicy
Rozdział 10 Przdstawiciel społeczny

Dział IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE

Rozdział 11 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
Rozdział 12 Narada i głosowanie
Rozdział 13 Porządek czynności procesowych
Rozdział 14 Terminy
Rozdział 15 Doręczenia
Rozdział 16 Protokoły
Rozdział 17 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
Rozdział 18 Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Dział V. DOWODY

Rozdział 19 Przepisy ogólne
Rozdział 21 Świadkowie
Rozdział 22 Biegli, tłumacze, specjaliści
Rozdział 23 Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
Rozdział 25 Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Dział VI. ŚRODKI PRZYMUSU

Rozdział 27 Zatrzymanie
Rozdział 28 Środki zapobiegawcze
Rozdział 29 Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
Rozdział 31 Kary porządkowe
Rozdział 32 Zabezpieczenie majątkowe

Dział VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Rozdział 33 Przepisy ogólne
Rozdział 34 Wszczęcie śledztwa
Rozdział 35 Przebieg śledztwa
Rozdział 36 Zamknięcie śledztwa
Rozdział 36a Dochodzenie
Rozdział 38 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
Rozdział 39 Akt oskarżenia

Dział VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia
Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej
Rozdział 42 Jawność rozprawy głównej
Rozdział 43 Przepisy ogólne o rozprawie
Rozdział 44 Rozpoczęcie rozprawy głównej
Rozdział 45 Przewód sądowy
Rozdział 46 Głosy końcowe

Dział IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Rozdział 48 Przepisy ogólne
Rozdział 49 Apelacja
Rozdział 50 Zażalenie i sprzeciw

Dział X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

Rozdział 51 Postępowanie uproszczone – uchylony
Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
Rozdział 53 Postępowanie nakazowe
Rozdział 54a Postępowanie przyśpieszone

Dział XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Rozdział 55 Kasacja
Rozdział 55a Skarga na wyrok sądu odwołaewczego
Rozdział 56 Wznowienie postępowania

Dział XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU ORZECZENIA

Rozdział 58 Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu
Rozdział 60 Orzekanie kary łącznej

Dział XIII. POSTĘPOWANIE MIĘDZYNARODOWE

Rozdział 65 Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Rozdział 65a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 65b Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 66a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Rozdział 66h Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenie o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Rozdział 66i Wystapienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie

Dział XIV. KOSZTY PROCESU

Rozdział 68 Przepisy ogólne
Rozdział 69 Zwolnienie od kosztów sądowych
Rozdział 70 Zasądzenie kosztów procesu
Rozdział 71 Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu – uchylony

Dział XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH

Rozdział 72 Przepisy ogólne

redakcja naukowa

Wojciech Cieślak

dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adwokat.

Książki tego autora

Kazimierz J. Pawelec
adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach. Od 1992 r. jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Jest również wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy przestępczość komunikacyjną, w której to dziedzinie jest uznanym autorytetem, jak również w zakresie prawa dowodowego. Jest autorem kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Nadto, jest autorem przeszło dwudziestu książek.
ORCID: 0000-0001-8669-0249

Książki tego autora

Igor Tuleya
polski prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz były rzecznik tego sądu

Książki tego autora

Michał Gabriel-Węglowski

doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane