• Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk. Refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk. Refleksyjna edukacja metodyki pracy socjalnej

 • Autor: Izabela Krasiejko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-188-3
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 174/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce zawarto podstawy teoretyczne dotyczące refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej, jak również dokładny opis, jak można ją stosować – do powielenia przez innych nauczycieli tego przedmiotu. Pokazano przykłady zastosowania tej koncepcji i jej efekty. Publikacja jest zbiorem pomysłów dla nauczycieli akademickich i superwizorów pracy socjalnej na refleksyjną edukację metodyki pracy socjalnej. Mogą być one wykorzystane na zajęciach lub posłużyć za inspirację do własnych rozwiązań. Monografia jest również przeznaczona dla studentów pracy socjalnej i pracowników socjalnych. Znajdują tu oni techniki do refleksji nad samym sobą, swoim metodycznym działaniem w zakresie uczenia się i metodyki pracy socjalnej oraz narzędzia do samopoznania i samoregulacji.

Patronat        

W serii:

                    

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej


1.1. Pojęcie refleksji, refleksyjności i refleksyjnej praktyki
1.2. Poziomy refleksji
1.3. Paradygmaty metodycznego działania w polu pracy socjalnej a koncepcja refleksyjnej edukacji i refleksyjnego praktyka
1.4. Refleksyjność jako kompetencja kluczowa pracownika socjalnego
1.5. Rodzaje refleksji w pracy socjalnej
1.6. Cele, zasady i poziomy refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej
1.7. Rola nauczyciela akademickiego w kształceniu do refleksyjnej praktyki w polu pracy socjalnej
Pytania do rozdziału
Bibliografia

Rozdział 2. Wybrane modele, metody oraz narzędzia refleksyjnego uczenia się do wykorzystania na zajęciach z metodyki pracy socjalnej i superwizji

2.1. Modele refleksyjnego uczenia się
2.1.1  Model Terry’ego Bortona
2.1.2. Cykl Davida Kolba
2.1.3. Refleksyjny cykl Grahama Gibbsa
2.1.4. Model Stephena Brookfielda
2.1.5. Analiza pracy z przypadkiem z wykorzystaniem etapów metodycznego działania Cristiny de Robertis
2.1.6.  Model Michała Balinta
2.2. Metody i środki dydaktyczne sprzyjające refleksyjnemu uczeniu się i doskonaleniu zawodowemu
2.2.1. Wykład problemowy
2.2.2. Dyskusja
2.2.3. Analiza przypadków
2.2.4. Gry dydaktyczne
2.2.5. Metoda projektów
2.2.6. Metoda odwróconej klasy
2.2.7. Rysowanie genogramu
2.2.8. Rysowanie ekogramu (ekomapy)
2.2.9. Narzędzia do refleksji nad sobą samym
Pytania do rozdziału
Bibliografia

Rozdział 3. Projekt refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej


3.1. Struktura i przykład realizacji przedmiotu metodyka pracy socjalnej w ujęciu edukacji refleksyjnej
3.2. Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów
3.3. Sposoby badania refleksyjności studentów pracy socjalnej
Pytania do rozdziału
Bibliografia

Zakończenie
Aneks

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS:

Autorka z powodzeniem zrealizowała projekt naukowy, którego celem było wprowadzenie w zagadnienia refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej oraz zapoznanie potencjalnych grup odbiorców z konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi w tym zakresie. Bardzo pomocne są pytania sformułowane na zakończenie każdego rozdziału książki na temat omówionych treści oraz wskazanie bibliografii, na podstawie której osoby zainteresowane tematem mogą poszerzyć swoją wiedzę. Poza tym Autorka, jako profesjonalistka w pracy socjalnej, sformułowała rekomendacje stanowiące wskazówki do realizacji zadań z zakresu różnych rodzajów refleksyjności, wchodzącej w skład pożądanych kompetencji pracowników socjalnych.

Izabela Krasiejko
profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest autorką dziewięciu książek i ponad stu artykułów, w tym głównie dotyczących metodyki pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną. Doradca metodyczny, superwizor, trener w tym zakresie. Ekspert-doradca społeczny w Narodowej Radzie ds. Społecznych, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski (m.in. bierze udział w pracach badawczych dotyczących ewaluacji działania Centrów Usług Społecznych). Pracuje z rodzinami z dziećmi w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

The profession of a family assistan...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Resocjalizacja młodzieży niedostoso...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Hi...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pakiet: Metodyka pracy socjalnej

270.00 zł Cena netto: 257.14 zł

Najczęściej kupowane