• Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela

 • Autor: Alicja Tanajewska Renata Naprawa Jadwiga Stawska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-323-6
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 229/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi.

W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału zdolności oraz cech charakteryzujących uczniów uzdolnionych. Opracowano przykładowe programy edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej oraz programy wychowania fizycznego dla zdolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

W treści książki znajduje się także charakterystyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Patron medialny:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podmiotowość jako główna kategoria w rozważaniach o dziecku jako osobie

1.1. Podmiotowość - rozważania definicyjne
1.2. Podmiotowość w edukacji wczesnoszkolnej

Rozdział 2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

2.1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
2.2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
2.3. Planowanie i konstruowanie indywidualnych programów edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
2.4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
2.5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
2.6. Ramowy program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
2.7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Rozdział 3. Uczniowie z nadpobudliwością psychoruchową

3.1. Uczniowie z zaburzeniami emocjonalnymi (nadpobudliwością psychoruchową)
3.2. Autyzm dziecięcy

Rozdział 4. Uczniowie szczególnie uzdolnieni

4.1. Zdolności intelektualne dziecka w wieku wczesnoszkolnym
4.2. Zdolności lingwistyczne
4.3. Zdolności wysepkowe
4.4. Charakterystyka dziecka zdolnego w wieku wczesnoszkolnym
4.5. Uczniowie uzdolnieni językowo i aktorsko
4.6. Uczniowie uzdolnieni matematycznie
4.7. Uczniowie uzdolnieni przyrodniczo
4.8. Uczniowie uzdolnieni plastycznie
4.9. Uczniowie uzdolnieni technicznie
4.10. Uczniowie uzdolnieni muzycznie
4.11. Uczniowie uzdolnieni sportowo

Rozdział 5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

5.1. Uczniowie z dysleksją rozwojową
5.2. Uczniowie z trudnościami w czytaniu i pisaniu
5.3. Uczniowie z dyskalkulią - trudnościami w uczeniu się matematyki
5.4. Uczniowie słabowidzący
5.5. Uczniowie słabosłyszący
5.6. Uczniowie z zaburzeniami mowy

Rozdział 6. Uczniowie z problemami zdrowotnymi

6.1. Uczniowie przewlekle chorzy
6.2. Uczniowie z zaburzeniami układu nerwowego
6.3. Uczniowie z zaburzeniami przemiany materii
A. Cukrzyca
6.4. Uczniowie z zaburzeniami układu oddechowego
A. Astma oskrzelowa (dychawica)
B. Mukowiscydoza
C. Alergia (nadwrażliwość, uczulenie)
D. Rozstrzeń - niedrożność oskrzeli
E. Uczniowie z wadą serca
6.5. Uczniowie z zaburzeniami układu krążenia
A. Hemofilia (krwawiączka)
6.6. Uczniowie z zaburzeniami narządu ruchu
A. Skolioza, kifoza, płaskostopie
B. Mózgowe porażenie ruchowe
C. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Rozdział 7. Kształcenie dzieci w zakładach leczniczych - z praktyki szkolnej
 
7.1. Uczeń i nauczyciel w szkole przyszpitalnej
Aneks

Aneks do rozdziału 2. Przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Załącznik 2.1. Przykład wzoru opinii pedagogicznej (nauczycielskiej) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Załącznik 2.2. Przykład wzoru opinii i orzeczenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Załącznik 2.3. Przykład wzoru opinii pedagogicznej (nauczycielskiej) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Załącznik 2.4. Przykład wzoru orzeczenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Załącznik 2.5. Przykład wzoru świadectwa uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Załącznik 2.6. Przykład wzoru arkusza ocen ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Aneks do rozdziału 3. Fragmenty opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń uczniów z nadpobudliwością psychoruchową

Załącznik 3.1. Przykład wzoru orzeczenia ucznia z nadpobudliwością
psychoruchową
Załącznik 3.2. Przykład wzoru orzeczenia ucznia z autyzmem dziecięcym

Aneks do rozdziału 4. Przykłady ocen opisowych uczniów zdolnych klas edukacji wczesnoszkolnej

Załącznik 4.1. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy pierwszej za I semestr
Załącznik 4.2. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy pierwszej za I semestr
Załącznik 4.3. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy drugiej za I semestr
Załącznik 4.4. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy drugiej za I semestr
Załącznik 4.5. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy trzeciej za I semestr
Załącznik 4.6. Ocena opisowa ucznia zdolnego klasy trzeciej
Załącznik 4.7. Wzór karty opisowej ucznia klasy trzeciej

Aneks do rozdziału 5. Przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych ze specyficznymi trudnościami w nauce

Załącznik 5.1. Przykład wzoru opinii ucznia z ryzykiem dysleksji
Załącznik 5.2. Przykład wzoru opinii ucznia z dysleksją rozwojową
Załącznik 5.3. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Załącznik 5.4. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z dyskalkulią
Załącznik 5.5. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z astygmatyzmem,
niedowidzeniem obu oczu
Załącznik 5.6. Przykład opinii pedagogicznej ucznia z niedosłuchem

Aneks do rozdziału 6. Przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń uczniów przewlekle chorych

Załącznik 6.1. Przykład orzeczenia ucznia z padaczką (epilepsją)
Załącznik 6.2. Przykład orzeczenia ucznia z porażeniem mózgowym

Bibliografia
 

» Małgorzata Koroś, Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukatorzawodowy.koweziu.edu.pl »

» Magdalena Goetz, Lektura dla praktyka, Głos Nauczycielski nr 35 z 27 sierpnia 2014 r. »

Alicja Tanajewska
nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej (w zakresie nauczania początkowego). Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli. Od wielu lat pełni funkcję lidera zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz opiekuna nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jest nauczycielem klas 1-3, prowadzi w szkole terapię pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne. Jest współautorką licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, jak również Medal KEN.

Książki tego autora

Renata Naprawa
nauczyciel dyplomowany, były konsultant do spraw pedagogiki specjalnej, wizytator Wydziału Pedagogiki Pozaszkolnej i Specjalnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, wychowanie do życia w rodzinie i zarządzanie oświatą. Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli. Jest wychowawcą i terapeutą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Współautorka licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów.

Książki tego autora

Jadwiga Stawska
ukończyła studia magisterskie na UG w Gdańsku, II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie II przedmiotów: filologia rosyjska oraz pedagogika specjalna-lecznicza; studium kwalifikacyjne z zakresu Pedagogika Specjalna-Lecznicza; studia podyplomowe dla Oświatowej Kadry Kierowniczej; Studium Rozwoju Lokalnego; kurs kwalifikacyjny z zakresu nadzoru pedagogicznego. Edukator, były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej-Przyszpitalnej Nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdańsku, były wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty, były dyrektor Ośrodka Usług Pedagogicznych dla Nauczycieli. Od 2007 r. wykładowca na kursach kwalifikacyjnych, grantach w ramach wojewódzkich zadań edukacyjnych, szkoleniach dla nauczycieli, obecnie edukator w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Oświata-Lingwista, kierownik kursów kwalifikacyjnych. Odznaczenia: srebrny krzyż zasługi, medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Złota Odznaka Przyjaciel Dziecka.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Niedostosowanie społeczne nieletnic...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Włączanie społeczne w placówce spec...

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Kariera szkolna uczniów o inteligen...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Problemy uczniów niedostosowanych s...

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Skuteczna praca wychowawcza nauczyc...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warunki skutecznej pracy wychowawcz...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Błędy językowe uczniów z inteligenc...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Skuteczna praca z wychowankiem nied...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane