• Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

 • Autor: Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-481-3
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 338/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  55.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego.

W publikacji Autorzy omówili, jak pracować w pomocy społecznej z osobą uzależnioną i jej rodziną, a w szczególności:

- wyjaśnili istotę uzależnienia,
- przedstawili wybrane problemy, na jakie może napotkać pracownik socjalny w pracy z uzależnioną osobą i jej rodziną,
- opisali profilaktykę uzależnień - jako przykład usług socjalnych.


Spis treści:

Wprowadzenie  

Część I. Wielowymiarowy charakter uzależnień a praca socjalna

Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska
Rozdział 1. Społeczno-socjalne aspekty uzależnień. Wybrane problemy  

Dariusz Gozdek
Rozdział 2. Człowiek uzależniony i jego problemy z perspektywy duchowości i moralności  

Marta Chyła
Rozdział 3. Wobec uzależnienia. Teoria postaw w pracy socjalnej  

Część II. Wybrane problemy uzależnień a praca socjalna

Wioletta Junik
Rozdział 1. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w świetle koncepcji rezyliencji (resilience)  

Anna Maria Kola
Rozdział 2. Syndrom DDA jako jeden z problemów pracy socjalnej z rodziną
 
Elżbieta Magdalena Jurzysta
Rozdział 3. Dziecko z zespołem FASD w pieczy zastępczej  

Elżbieta Kościńska
Rozdział 4. Wyzwania pracy socjalnej wobec uzależnień u osób w wieku podeszłym

Piotr Krakowiak
Rozdział 5. Opieka u kresu życia a uzależnienia. Problemy socjalne, emocjonalne i duchowe  

Anna Janowicz
Rozdział 6. Obciążenia opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych  i starszych w kontekście zagrożenia uzależnieniem alkoholowym  

Monika Dąbkowska
Rozdział 7. Zaburzenie hiperseksualne – aspekty historyczne, diagnostyczne i terapeutyczne  

Część III. Metodyka i organizacja prowadzenia pracy socjalnej z osobą uzależnioną i jej rodziną   

Izabela Krasiejko
Rozdział 1. Idea i wybrane formy redukcji szkód   

Izabela Krasiejko
Rozdział 2. Praca socjalna w ujęciu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach z osobą nadużywającą alkohol i jej rodziną  

Jarosław Przeperski
Rozdział 3. Konferencja grupy rodzinnej (kgr) – innowacyjna metoda  pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych  

Izabela Krasiejko
Rozdział 4. Dialog motywujący w pracy socjalnej z osobą używającą alkohol ponad normę  

Anna Maria Kola
Rozdział 5. Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Wskazówki dla pracowników socjalnych  

Jarosław Bochenek
Rozdział 6. Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z uzależnionym
 
Bartosz Mikołajczyk
Rozdział 7. Grupy samopomocowe jako formy wsparcia w wychodzeniu z uzależnienia od substancji psychoaktywnych  

Część IV. Profilaktyka uzależnień w pracy socjalnej

Magdalena Zając
Rozdział 1. Rola profilaktyki uzależnień wśród młodzieży wychowującej się w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej   

Bartosz Mikołajczyk
Rozdział 2. Zespół FAS – nowy problem profilaktyczny. postawa, kształcenie i działania profilaktyka środowiskowego   

Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska
Rozdział 3. Partyworking jako przykład pracy socjalnej opartej na strategii profilaktycznej  

Larysa Prisyazhnyuk
Rozdział 4. Znaczenie profilaktyki uzależnień od nikotyny wśród przyszłych pracowników socjalnych i pedagogów w kontekście kształtowania  ich kultury ekologiczno-waleologicznej

Posłowie. Praca socjalna - wielopłaszczyznowe wyzwania  

Informacja o autorach
 

prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej:

Zadajemy sobie nieustannie pytanie: dlaczego w lepiej wykształconym, zasobniejszym materialnie i technicznie świecie coraz więcej ludzi popada w problemy, w tym choroby i uzależnienia? Kiedy będziemy tak pytać i pytać, tysiące polskich pracowników socjalnych podejmuje realną pracę w środowisku naznaczonym zaburzeniami i problemami. O tym, jak to czynić, z jakich i kiedy metod korzystać, z czym możemy się spotkać i jakie rodzi to zagrożenia jest ta praca – rzetelna, przygotowana przez naukowców i praktyków, z ogromnym ładunkiem metodycznych podpowiedzi. To praca przydatna w praktyce, zwłaszcza dla osób wchodzących w zawód pracownika socjalnego lub o tym myślących.

Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska
adiunkt w Katedrze Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. W latach 1998-2003 studiowała na kierunku pedagogika w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza i ustawiczna). Pracę magisterską pt. Funkcjonowanie psychospołeczne dorastających i dorosłych dzieci alkoholików napisała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowicza. Po ukończeniu studiów podjęła pracę - najpierw w Całodobowym Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień jako instruktor terapii uzależnień, a później w Gimnazjum nr 11 Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu, gdzie pracowała przez sześć lat jako pedagog szkolny. Od 2004 roku podjęła dzienne studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki badań nad samotnością młodzieży stały się podstawą rozprawy doktorskiej, której promotorem był prof. zw. dr hab. Ryszard Borowicz, a recenzentami: prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas i ks. prof. dr hab. Czesław Kustra. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2007r. Od 2007r. nauczyciel akademicki. Zdobyła także I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z elementami pracy z ciałem (2009r.), a także otrzymała certyfikat mediatora (2012r.). Jest promotorem 220 prac dyplomowych i magisterskich.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Abstynencja czy ograniczanie picia?...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Współuzależnienie. Doświadczenia żo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia poznawczo-behawioralna w le...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

O uzależnieniu prosto i zrozumiale....

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychoedukacja w terapii uzależnien...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak le...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak sk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nowe uzależnienia młodego pokolenia...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Psychoedukacja w terapii uzależnien...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokonać uzależnienie. Praktyczne um...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane