• Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

 • Autor: Piotr Herbowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-757-5
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 384/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowana jest w głównej mierze na zdobycie informacji służących walce z przestępczością. W polskim systemie prawa ma w istocie nieuregulowany charakter. Praca ma charakter interdyscyplinarny i stanowi kompleksową analizę tej formy pracy operacyjnej. Dokonano w niej interpretacji wszystkich zagadnień budzących wątpliwości zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Przedstawiono w niej szereg rozwiązań mogących podnieść efektywność tej współpracy. W szczególności dotyczy to dostrzeżonej konieczności wprowadzenia ustawowo określonego zakresu oportunizmu procesowego oraz zmian w modelu prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Książka zainteresuje funkcjonariuszy służb policyjnych i specjalnych, wykładowców i słuchaczy szkół policyjnych, studentów prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, prokuratorów i sędziów.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rola poufnych osobowych źródeł informacji w systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych


1.1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – istota i znaczenie
1.2. Osobowe a rzeczowe formy pracy operacyjnej
1.3. Poufne osobowe źródła informacji a inne osoby udzielające pomocy
1.4. Poufne osobowe źródła informacji a funkcjonariusze „pod przykryciem”
1.5. Poufne osobowe źródła informacji a funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych
1.6. Zasady współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji i zakres ich obowiązywania
1.7. Poufne osobowe źródła informacji a podstępne zabiegi i zakazy dowodowe
1.7.1. Podstęp w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
1.7.2. Teoria przedłużonego działania gwarancji procesowych

Rozdział 2. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji – rozważania na tle historycznym i porównawczym


2.1. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w ustawodawstwie polskim przed rokiem 1990
2.1.1. Lata 1918–1939
2.1.2. Lata 1944–1989
2.2. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w ustawach policyjnych z roku 1990
2.2.1. Osoba udzielająca pomocy a doraźnie udzielająca pomocy
2.2.2. Odszkodowanie dla poufnych osobowych źródeł informacji
2.2.3. Podstawy prawne pozyskiwania informacji o poufnych osobowych źródłach informacji
2.3. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w projektach ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
2.4. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w wybranych systemach prawnych
2.4.1. Rosja i Białoruś
2.4.2. Ukraina
2.4.3. Niemcy
2.4.4. Stany Zjednoczone
2.4.5. Wielka Brytania

Rozdział 3. Współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji – pojęcie, warunki, zadania i kategorie


3.1. Pojęcie współpracy
3.2. Motywy podjęcia współpracy
3.3. Charakter prawny współpracy
3.4. Ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe współpracy
3.5. Kategorie poufnych osobowych źródeł informacji
3.5.1. Osoba informująca
3.5.2. Informator
3.5.3. Współpracownik
3.5.4. Agent
3.5.5. Osoba udzielająca pomocy w działaniach podejmowanych na podstawie art. 19a ust. 1 i 2 UoPol, art. 9f ust. 1 i 2 UoSG, art. 32 ust. 1 i 2 UoŻW, art. 19 ust. 1 i 3 UoCBA
3.5.6. Agent więzienny (celny)

Rozdział 4. Wykorzystanie informacji uzyskanych od poufnych osobowych źródeł informacji i zagrożenia związane ze współpracą


4.1. Informacje o źródłach dowodowych i kierunkowanie czynności dowodowych
4.2. Poufne osobowe źródło informacji jako świadek utajniony
4.3. Tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 26 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
4.4. Zależności pomiędzy poufnymi osobowymi źródłami informacji a wybranymi formami pracy operacyjnej
4.4.1. Kontrola operacyjna
4.4.2. Zakup kontrolowany
4.4.3. Kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej
4.4.4. Przesyłka niejawnie nadzorowana
4.5. Zagrożenia związane ze współpracą z poufnymi osobowymi źródłami informacji
4.5.1. Pomówienia funkcjonariuszy przez poufne osobowe źródła informacji
4.5.2. Ujawnienie tajemnicy przy zlecaniu zadań poufnym osobowym źródłom informacji oraz dezintegracji i dezinformacji grup przestępczych
4.5.3. Udział poufnych osobowych źródeł informacji w przestępstwach w ramach własnej działalności i zleconych zadań
4.5.4. Postępowanie z przedmiotami dostarczonymi przez poufne osobowe źródła informacji
4.5.5. Pozyskanie funkcjonariuszy do współpracy przez grupy przestępcze

Rozdział 5. Model współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji


5.1. Statystyka czy efektywność
5.1.1. Wymagania statystyczne
5.1.2. Działania kontrolne
5.1.3. Przyczyny spadku efektywności współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji
5.2. Wynagradzanie poufnych osobowych źródeł informacji
5.2.1. Fundusz operacyjny
5.2.2. Zasady wynagradzania
5.2.3. Nieprawidłowości związane z wynagradzaniem i ich przyczyny
5.3. System nadzoru nad współpracą z poufnymi osobowymi źródłami informacji
5.3.1. Braki obecnego systemu nadzoru
5.3.2. Spotkania kontrolne
5.3.3. Funkcjonariusz asystujący
5.3.4. Alternatywne systemy kontroli
5.3.4.1. Poligraf
5.3.4.2. Analizator głosu
5.3.4.3. Badania pismoznawcze
5.3.5. Zmiana modelu nadzoru

Rozdział 6. Udział prokuratury w procedurach związanych z poufnymi osobowymi źródłami informacji


6.1. Relacje czynności operacyjno-rozpoznawczych do czynności procesowych
6.2. Obecny model prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych
6.3. Proponowany model prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych i udziału we współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji
6.4. Informator śledczy
6.4.1. Zagrożenie zorganizowaną przestępczością ekonomiczną
6.4.2. Świadek koronny
6.4.3. Mały świadek koronny
6.4.4. Świadek utajniony
6.4.5. Wykorzystywanie przez prokuraturę poufnych osobowych źródeł informacji w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych
6.4.6. Motywy podjęcia współpracy przez poufne osobowe źródła informacji
6.4.7. Koncepcja informatora śledczego
6.4.7.1. Warunki przeprowadzenia procedury
6.4.8. Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec osoby przekazującej informacje operacyjne
6.4.9. Uzyskanie przez skazanego odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w zamian za przekazywanie informacji operacyjnych

Wnioski końcowe
Spis literatury

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Jaworski:

Z zakresu rozważań wynika, że Autor zna ten problem dobrze, także od strony praktycznej. Jest to bardzo ważny atut proponowanej publikacji - minimalna liczba prac naukowych zawiera analizę i ocenę praktyki. (...) Problem jest nieznany ogółowi prawników z uwagi na jego utajnienie, co zresztą Autor krytykuje, wychodząc z założenia, iż w demokratycznym państwie prawnym nie jest to właściwe, a przykład innych krajów nie potwierdza obaw, jakoby mogłoby to stanowić utrudnienie dla działań służb.

Piotr Herbowski

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wy- działu Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Praco- wał w pionie operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Był także wykładowcą w Zakładzie Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile oraz adiunktem w Instytucie Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, a w szczególności dotyczących wykorzystania wyników badań poligraficznych i czynności operacyjno-rozpoznawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Najczęściej kupowane