• Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • Autor: Tomasz Góra
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-098-5
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 246/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja obejmuje szeroki zakres przedmiotowy administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Omówione zostały wszystkie podstawowe instytucje egzekucji administracyjnej, m.in. środki egzekucyjne stosowane w egzekucji zarówno należności pieniężnych, jak i obowiązków o charakterze niepieniężnym. Autor analizuje zasady ogólne postępowania egzekucyjnego, stanowiące fundamenty każdego postępowania opartego na przepisach prawa. Ponadto poddano analizie zagadnienia obejmujące: organy egzekucyjne, przebieg postępowania, wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji, zawieszenie i umorzenie postępowania, zbiegi egzekucji, zabezpieczenie, koszty postępowania oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodatkowym walorem publikacji jest uzupełnienie rozważań o charakterze ogólnym i teoretycznym licznym orzecznictwem sądów administracyjnych, w tym przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego. W końcowej części książki autor przedstawił wybrane wzory dokumentów stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I. Pojęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej

Rozdział II. Postępowanie egzekucyjne w administracji a inne postępowania

Rozdział III. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego


Wybór orzeczeń do rozdziału III

Rozdział IV. Przedmiot postępowania egzekucyjnego


Wybór orzeczeń do rozdziału IV

Rozdział V. Podmioty w postępowaniu egzekucyjnym

Organy egzekucyjne
Wierzyciel
Zobowiązany
Organ rekwizycyjny
Biegły skarbowy, biegły sądowy, rzeczoznawca majątkowy
Dłużnik zajętej wierzytelności
Egzekutor i poborca skarbowy
Organy asystenckie i pomocnicze
Inni uczestnicy postępowania
Wybór orzeczeń do rozdziału V

Rozdział VI. Wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji

Wybór orzeczeń do rozdziału VI

Rozdział VII. Postępowanie egzekucyjne


Egzekucja w trybie uproszczonym
Wybór orzeczeń do rozdziału VII

Rozdział VIII. Zawieszenie i podjęcie postępowania

Rozdział IX. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Rozdział X. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym


Sprzeciw małżonka
Sprzeciw właściciela rzeczy lub posiadacza prawa majątkowego
Zarzuty
Skarga na czynności egzekucyjne
Skarga na przewlekłość postępowania
Żądanie wyłączenia spod egzekucji

Rozdział XI. Zbieg egzekucji

Wybór orzeczeń do rozdziałów VIII−XI

Rozdział XII. Rejestr należności publicznoprawnych

Rozdział XIII. Egzekucja należności pieniężnych


Środki egzekucyjne należności pieniężnych
Wybór orzeczeń do rozdziału XIII

Rozdział XIV. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym

Wybór orzeczeń do rozdziału XIV

Rozdział XV. Koszty egzekucyjne

Rozdział XVI. Postępowanie zabezpieczające

Rozdział XVII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów u.p.e.a.


Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność porządkowa

Bibliografia
Załącznik. Wzory formularzy

Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Uniwersytet Jagielloński:

Publikacja stanowi obszerne, kompleksowe i szczegółowe opracowanie, ujmujące zagadnienia dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji. Myślę, że nie trzeba zbytnio akcentować, iż tytułowe zagadnienie ma duże znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. (…) Niewątpliwie książka jest potrzebna i wartościowa. Stanowi oryginalne opracowanie zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, które rzadko bywa przedmiotem samodzielnych opracowań. Publikacja będzie mogła stanowić cenne źródło informacji dla studentów oraz praktyków, w tym zarówno prawników, jak i pracowników organów administracji publicznej. Z pewnością będzie również stanowić pomoc dla osób realizujących zajęcia egzekucyjne jako dłużnicy zajętych wierzytelności.

Tomasz Góra
doktor nauk prawnych, komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu. Członek Rady Izby Komorniczej w Lublinie. Zatrudniony w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania cywilnego. Zainteresowania naukowe: sądowe i administracyjne postępowanie egzekucyjne, prawo samorządów zawodowych, ustrojowe prawo administracyjne, problemy pogranicza prawa administracyjnego z innymi gałęziami prawa.

Książki tego autora

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział I. Pojęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej

Rozdział II. Postępowanie egzekucyjne w administracji a inne postępowania


Rozdział III. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

Wybór orzeczeń do rozdziału III

Rozdział IV. Przedmiot postępowania egzekucyjnego

Wybór orzeczeń do rozdziału IV

Rozdział V. Podmioty w postępowaniu egzekucyjnym

Organy egzekucyjne
Wierzyciel
Zobowiązany
Organ rekwizycyjny
Biegły skarbowy, biegły sądowy, rzeczoznawca majątkowy
Dłużnik zajętej wierzytelności
Egzekutor i poborca skarbowy
Organy asystenckie i pomocnicze
Inni uczestnicy postępowania
Wybór orzeczeń do rozdziału V

Rozdział VI. Wyłączenia i zwolnienia spod egzekucji

Wybór orzeczeń do rozdziału VI

Rozdział VII. Postępowanie egzekucyjne


Egzekucja w trybie uproszczonym
Wybór orzeczeń do rozdziału VII

Rozdział VIII. Zawieszenie i podjęcie postępowania

Rozdział IX. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Rozdział X. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym


Sprzeciw małżonka
Sprzeciw właściciela rzeczy lub posiadacza prawa majątkowego
Zarzuty
Skarga na czynności egzekucyjne
Skarga na przewlekłość postępowania
Żądanie wyłączenia spod egzekucji

Rozdział XI. Zbieg egzekucji

Wybór orzeczeń do rozdziałów VIII−XI

Rozdział XII. Rejestr należności publicznoprawnych

Rozdział XIII. Egzekucja należności pieniężnych


Środki egzekucyjne należności pieniężnych
Wybór orzeczeń do rozdziału XIII

Rozdział XIV. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym


Wybór orzeczeń do rozdziału XIV

Rozdział XV. Koszty egzekucyjne

Rozdział XVI. Postępowanie zabezpieczające

Rozdział XVII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów u.p.e.a.


Odpowiedzialność odszkodowawcza1
Odpowiedzialność porządkowa

Bibliografia
Załącznik. Wzory formularzy

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Windykacja dla wierzycieli, firm wi...

239.20 zł 299.00 zł Cena netto: 227.81 zł

Windykacja polubowna i przymusowa. ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

By biegli byli biegli. Poradnik dla...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

By biegli byli biegli. Poradnik dla...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Pozycja prawna wierzyciela w egzekw...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane