• Postępowanie antysubsydyjne w świetle prawa Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej

Postępowanie antysubsydyjne w świetle prawa Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej

 • Autor: Anna Reiwer-Kaliszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-834-3
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Funkcjonowanie handlu światowego wymaga uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców. Subsydiowanie eksportu jest narzędziem zdobywania rynków. Należy eliminować subsydia szkodliwe w handlu międzynarodowym.Ochrona producentów krajowych poprzez nałożenie na importowane towary środków ochronnych nie jest działaniem stricte protekcjonistycznym. Jest ono ukierunkowane na czasowy przywóz towaru z konkretnego kraju. Przedsiębiorcy działający na terenie Unii Europejskiej dysponują skutecznymi narzędziami ochronnymi. Proces nakładania przez Komisję Europejską ceł antysubsydyjnych jest transparentny i efektywny. Przedsiębiorcy unijni narażeni na import towarów nadmiernie wspieranych przez rządy eksporterów powinni koniecznie poznać te mechanizmy. Wykrycie oraz udowodnienie szczególnie szkodliwych subsydiów wymaga zgłębienia zakresu przedmiotowego postępowania. W książce znajdują się również propozycje reagowania na „zielone subsydia”, funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Stron, a także wymogów ochrony środowiska i norm pracy.W końcowej części zaproponowano usprawnienia procesu nakładania ceł antysubsydyjnych.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ogólne zagadnienia subsydiów w handlu międzynarodowym

1.1. Istota subsydium
1.2. Klasyfikacja subsydiów
1.3. Przyczyny subsydiowania towarów przez państwa
1.4. Skutki subsydiowania towarów
1.5. Przeciwdziałanie subsydiom w handlu międzynarodowym

Rozdział 2. Subsydium i postępowania antysubsydyjne w świetle prawa Światowej Organizacji Handlu

2.1. Geneza i powstanie Światowej Organizacji Handlu
2.2. Geneza kształtowania się procedur antysubsydyjnych w ramach Światowej Organizacji Handlu
2.2.1. Pierwsze uregulowania subsydium w prawie międzynarodowym
2.2.2. Regulacje dotyczące subsydiów podczas Rundy Urugwajskiej (1986–1994)
2.2.3. Regulacje dotyczące subsydiów w WTO na początku XXI wieku
2.3. Subsydium i przesłanki jego wystąpienia
2.4. Rodzaje subsydiów w świetle Porozumienia SCM
2.4.1. Subsydia zakazane
2.4.2. Subsydia zaskarżalne
2.4.3. Subsydia niezaskarżalne
2.5. Procedura antysubsydyjna i środki wyrównawcze w świetle Porozumienia SCM
2.5.1. Procedura antysubsydyjna w świetle Porozumienia SCM
2.5.2. Środki wyrównawcze w świetle Porozumienia SCM

Rozdział 3. Postępowania antysubsydyjne a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

3.1. Podział kompetencji w Unii Europejskiej
3.2. Unia celna oraz wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej
3.3. Postępowania ochronne w Unii Europejskiej
3.4. Ochrona przed subsydiami w Unii Europejskiej
3.5. Zarys ewolucji unijnego prawa antysubsydyjnego
3.6. Subsydia a pomoc państwa skierowana do przedsiębiorców

Rozdział 4. Wymogi nałożenia środków wyrównawczych w świetle prawa Unii Europejskiej

4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Przesłanki wystąpienia subsydium
4.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2. Wkład finansowy
4.2.3. Korzyść osiągnięta przez beneficjenta subsydium
4.3. Kategorie subsydiów
4.3.1. Subsydia podlegające środkom wyrównawczym
4.3.2. Subsydia niepodlegające środkom wyrównawczym
4.4. Rozmiar subsydium
4.4.1. Kalkulacja świadczenia na rzecz odbiorcy
4.4.2. Obliczenie wartości subsydium
4.5. Szkoda wyrządzona przemysłowi unijnemu
4.5.1. Istotna szkoda majątkowa
4.5.2. Zagrożenie wyrządzeniem szkody majątkowej
4.5.3. Istotne opóźnienie w stworzeniu przemysłu unijnego
4.5.4. Margines szkody
4.6. Związek przyczynowy między subsydiowanym przywozem a szkodą wyrządzoną przemysłowi Unii Europejskiej
4.7. Interes Unii Europejskiej

Rozdział 5. Postępowanie antysubsydyjne w świetle prawa Unii Europejskiej

5.1. Przebieg postępowania antysubsydyjnego w Unii Europejskiej
5.1.1. Strony w postępowaniu antysubsydyjnym
5.1.2. Organy w postępowaniu antysubsydyjnym
5.1.3. Wszczęcie postępowania antysubsydyjnego
5.1.4. Postępowanie dochodzeniowe
5.2. Środki wyrównawcze
5.2.1. Charakter prawny środków wyrównawczych
5.2.2. Tymczasowe cła wyrównawcze
5.2.3. Dobrowolne zobowiązania
5.2.4. Ostateczne cła wyrównawcze
5.2.5. Zakończenie postępowania bez podjęcia środków
5.3. Postępowania przeglądowe
5.3.1. Przegląd wygaśnięcia
5.3.2. Przegląd okresowy
5.3.3. Przegląd przyśpieszony
5.3.4. Postępowanie w wypadku obchodzenia środków wyrównawczych
5.4. Refundacje
5.5. Modernizacja instrumentów ochrony handlu – próba oceny

Rozdział 6. Rozstrzyganie sporów związanych ze stosowaniem subsydiów i środków wyrównawczych w Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej

6.1. Rozstrzyganie sporów związanych ze stosowaniem subsydiów i środków wyrównawczych w Światowej Organizacji Handlu
6.1.1. Procedura rozwiązywania sporów w WTO
6.1.2. Rozwiązywanie sporów wynikających z Porozumienia SCM
6.1.3. Ocena funkcjonowania mechanizmu rozstrzygania sporów WTO
6.2. Rozstrzyganie sporów związanych ze stosowaniem subsydiów i środków wyrównawczych w Unii Europejskiej
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Skarga o stwierdzenie nieważności
6.2.3. Skarga o zaniechanie i skarga o odszkodowanie
6.2.4. Wydawanie orzeczeń prejudycjalnych

Wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz źródeł internetowych
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzeczeń paneli i Organu Apelacyjnego WTO
Orzecznictwo Unijne
Wykaz przywoływanych spraw antysubsydyjnych
Wykaz tabel
Wykaz wykresów

prof. dr. hab. Andrzej Drwiłło:

Recenzowana monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem postępowań antysubsydyjnych w świetle uregulowań prawnych Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej. Jest to dzieło rzetelne, wnikliwe i pożyteczne. Spełnia kryteria dobrego opracowania naukowego. Jest to nie tylko analiza uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania niedozwolonych subsydiów.  Czytelnik tego opracowania ma możliwość śledzenia kierunku przepływu towarów subsydiowanych i wszczętych postępowań antysubsydyjnych. Obraz ten został profesjonalnie nakreślony (…). Niewątpliwą zaletą recenzowanej książki jest też jej struktura. Jest przejrzysta, precyzyjna i głęboko przemyślana. Została ona podporządkowana ogólnemu celowi, który postawiła sobie Autorka. Jest nim analiza wszystkich aspektów postępowań antysubsydyjnych prowadzonych przez Światową Organizację Handlu i Unię Europejską. Problemy badawcze oparte zostały na sformułowaniu tezy, iż prawidłowa konstrukcja prawa antysubsydyjnego jest gwarantem właściwej polityki antysubsydyjnej. Zaletą recenzowanego opracowania jest również jej praktyczny wymiar. Badaniami procedur antysubsydyjnych objęty został dość długi okres (lata 2008 – 2017). Pozwoliło to Autorce na sformułowanie trafnych i przemyślanych ocen postępowań antysubsydyjnych (…).  

Anna Reiwer-Kaliszewska
dr nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Książki tego autora

Bibliografia

1.  Abasaka K., Subsidy Reform and Sustainable Development, Political Economy Aspects, OECD Publishing, Paris, 2007
2.  Adam R., Safjan M., Tizzano A., Zarys prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
3.  Adamantopoulos K., Pereyra-Friedrichsen M.J., EU Anti-subsidy Law and Practice, Palladian Law Publishing LTD., Bembridge 2001
4.  Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2002
5.  Alessandrini S., Subsidies, Strategic Trade Policies and the GATT, [w:] Jacques H.J. Burgeois, Subsidies and International Trade. European Lawyers’ Perspective, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Netherlands 1991
6.  Anderson K., The Challenge of Reducing Subsidies and Trade Barriers, LSE Library 2004 – spr. Global Crisis, Global Solucions, ed. B. Lomborg, Cambridge University Press, Cambridge and New York 2004
7.  Antonini R., Access to (Confidental) Data in the EU Trade Defence Proceedings, Global Trade and Customs Journal 2014, vol. 9, no. 7–8
8.  Archick K., The European Union: Current Challenges and Future Prospects, Congressional Research Service 2017, https://fas.org/sgp/crs/row/R44249.pdf
9.  Bagwell K., Staiger R.W., Will International Rules on Subsidies Disrupt the World Trading System?, The American Economic Review 2006, June
10. Balassa B. (ed.), Subsidies and Countervailing Measures. Critical issues for the Uruguay Round, The World Bank, Washington, D.C.1989
11. Balko L., The customs law and financial law – comparative approach , [w:] Customs Law in the System of Law, International Conference Proceedings, ed. W. Czyżowicz i J. Merski, Warsaw, Poland 10–12 December 2004, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005
12. Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, 5 wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
13. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja Europejska, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007
14. Bartoszewicz T., Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2002
15. Beseler J.F., Williams A.N., Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law, The European Communities, Sweet – Maxwell Ltd., London, 1986, 2000
16. Bienen D., Curiak D., Picarello T., Motives for Rusing Trade Defense Instruments in the European Union, bkp Development Research – Consulting, Trade and Development Discussion Paper 2012, no. 1
17. Blonigen B., Bown C., Antidumping and Retaliation Threats, Journal of International Economics 2003, vol. 60, issue 2
18. Bollen V., de Ville F., Orbie J., EU Trade Policy: Persistent Liberalization, Contentious Protectionism, Journal of European Integration 2016, vol. 38, no. 3
19. Borodo A., Obiektywizacja subwencji ogólnych dla gmin, Samorząd Terytorialny 1991
20. Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, wyd. V zmienione, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2014
21. Bosoni A., Sovereignty, Supranationality and the Future of EU Integration, 2013, https://worldview.stratfor.com/article/sovereignty-supranationality-and-future-eu-integration
22. Buendia Sierra J. L., EU State Aid Control: Competition Between Undertakings or Between Member States?, [w:] What Shapes the Law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
23. Burgeois J.H.J. (ed.), Subsidies and International Trade. A European Lawyes’ Perspective, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands 1991
24. Burgeois J.H.J., Preliminary Remarks, [w:] Burgeois J.H.J., Subsidies and International Trade. European Lawyers’ Perspective, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Netherlands 1991
25. Business Guide to Trade Remedies in the European Community. Anti-dumping, Anti--subsidy and Safeguards Legislation, Practices and Procedures, International Trade Centre, Geneva 2004
26. Cartland M., Depayre G., Woznowski J., Is Something Going Wrong in the WTO Dispute Settlement?, Journal of World Trade 2012, vol. 46, no. 5
27. Chaburkina A., The World Trade Organisation: The Future of Trade Begins Today. – Dispute Settlement. The Unique Aspect of WTO Activity, [w:] Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht. Der Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation (WTO), hrsg. Ch. Tietje, Heft 44, Institute für Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Transnationales Wirtschaftrecht, Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2005
28. Chandra P., WTO Subsidy Rules and Tariff Liberalization: Evidence from Accession of China, The Journal of International Trade – Economic Development 2014, vol. 23, no. 8
29. Chikusa E., Surveillance and Litigation of the GATT/WTO Subsidy Disciplines, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016295 Bibliografia
30. Chojna-Duch E., [w:] Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
31. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2004
32. Chojna-Duch E., Struktura dotacji budżetowej. Studium teoretycznoprawne, Warszawa 1988
33. Cholawo-Sosnowska K., Karbowska K., Wnukowska A., Instytucje Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005
34. Cini M., EU State Aid Policy – The Orgins and Early Years, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
35. Clay J., Are Agricultural Subsidies Causing More Harm than Good?, www.theguardian.com
36. Collins-Williams T., A Negotiators’s Perspective on Enhancing Subsidies’ Disciplines, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
37. Collins-Williams T., Wolfe R.,, Transparency as a Trade Policy Tool: The WTO’s Cloudy Windows’, World Trade Review 2010, vol. 9, no. 4
38. Coppens D., Twenty Years of (Re-)shaping WTO Subsidy Law by the Appellate Body and Panels, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
39. Coppens D., WTO Disciplines on Subsidies and Coutervailling Measures, Balancing Policy Space and Legal Constraints, Cambridge University Press, Cambridge 2014
40. Cornelis J., The EU’s Modernization Regulation: Stronger and More Effective Trade Defence Instruments?, Global Trade and Customs Journal 2018, vol. 13, issue 11–12
41. Cowe R., Perverse Government Subsidies Impede Sustainable Business,  www.theguardian.com
42. Cunnane J., Stanbrook C., Dumping and Subsidies. The Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community, European Business Publications, London and Brussels 1983
43. Cyman D., Wydatki budżetowe, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego , red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
44. Czarnecki K., Dotacje budżetowe. Konstrukcja prawna i procedury, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2017
45. Czubik P., Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowo prawne regionalizmu handlowego, Zakamycze 2002
46. Czyżowicz W., Celnictwo na przestrzeni dziejów – od starożytności do współczesności, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007, nr 1, 2, 3, 11, 12
47. Czyżowicz W., Celnictwo w gospodarce elektronicznej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2007, nr 5, 6, 7
48. Czyżowicz W., Customs Law in the System of Law Methodological Approach, [w:] Customs Law in the System of Law, International Conference Proceedings, red. W. Czyżowicz i J. Merski, Warsaw, Poland 10–12 December 2004, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005
49. Czyżowicz W., Pojęcie i przedmiot prawa celnego a polityka celna, [w:] Prawo celne, red. W. Czyżowicz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004
50. Czyżowicz W., Prawo celne – samodzielna dyscyplina prawa, Gdańskie Studia Prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, t. XVI, Gdańsk 2007
51. Czyżowicz W., Prawo celne w systemie prawa, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, nr 6
52. Davey W., Subsidy Control in the GATT/WTO: Surveillance and Litigation, [w:] What Shapes the Law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
53. de Baere P., Reform through Accommodation: How External Factors Push for Greater Flexibility in Interpreting the SCM Agreement, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
54. de Madrid G., Regulation of Subsidies and State Aids in WTO and EC Law, Kluwer Law, The Hague 2007
55. de Moore A., Calamai P., Subsidizing Unsustainable Development: Undermining the Earth with Public Funds, Institute for Research on Public Expediture/Earth Council Report, The Hague/Costa Rica 1997
56. Dębowska-Romanowska T., Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych , [w:] System prawa finansowego , t. II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych , red. E. Ruśkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
57. Dębowska-Romanowska T., Zagadnienia obiektywizacji subwencji i dotacji dla budżetów samorządowych, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1–2
58. Demertizis M., Sapir A., Wolff G., Europe in a New World Order, Policybrief 2017, issue 2
59. Depayre G., Negotiating Subsidies in the GATT/WTO: The Tokyo Round and the Uruguay Round, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
60. Depypere S., Nardelli S., Comments on the Use of Trade Defence Instruments Against the EU in the Current Economic Downturn, Global Trade and Customs Journal 2009, vol. 4, no. 9
61. Didier P., WTO Trade Instruments in EU Law, Cameron May, London 1999297 Bibliografia
62. Dobaczewska A., Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej, Difin, Warszawa, 2013
63. Dowgier R., Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015
64. Drwiłło A., Postępowanie antysubsydyjne w polskim prawie celnym, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz i J. Małecki, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2003
65. Drwiłło A., Postępowanie antysubsydyjne w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, tom XVI, Gdańsk 2007
66. Drwiłło A., Postępowanie ochronne w prawie celnym, Arche, Gdańsk 2003
67. Drwiłło A., System dochodów niepodatkowych, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski, wyd. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006
68. Drwiłło A., The Character and Scope of Polish and Community Customs Law , [w:] Customs Law in the System of Law, International Conference Proceedings, red. W. Czyżowicz i J. Merski, Warsaw, Poland 10–12 December 2004, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005
69. Ehlermann C.-D., Goyette M., The Interface between EU State Aid Control and the WTO Disciplines on Subsidies, European State Aid Law Quarterly 2006, vol. 4
70. Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, red. J. D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
71. Etel M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie unijnym, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
72. Evenett S.J., Must EU trade Policy be Entirely Reactive?, Aussenwirtschaft 2010, H. 4
73. Fabio M., Customs Law of the European Union, Wolters Kluwer, The Netherlands 2012
74. Farell J. E., The Interface of International Trade Law and Taxation. Defining the Role of the WTO, IBDF Doctoral Series 2013
75. Flett J., Preserving the Balance Between Trade and Non-Trade Interests through a Systematic Interpretation of WTO Subsidies Law, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
76. Friedman B.S., Subsidies, [w:] The Mc Graw-Hill Encyclopedia of Economics, wyd. II, ed. D. Greenwald, Mc Graw-Hill 1994
77. Gaines S.E., Olsen B.E., Sorensen K.E. (ed.), Liberalising Trade in the EU and the WTO. A Legal Comparison, Cambridge University Press, Cambridge 2012
78. Gęsicki M., Mały leksykon prawniczy, Difin, Warszawa 1997
79. Giannakopoulos T., Safeguarding Companies’ Rights in Competition and Anti-dumping/Anti-subsidies Proceedings, Kluwer Law International, the Hague 2004
80. Gołębiewski S., Obsługa celna w przepływie towarów, Difin, Warszawa 2005
81. Gorgol A., Kuś A., Smoleń P., Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego , Wolters Kluwer, Warszawa 2011
82. Górka M., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, red. A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, wyd. II, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2014
83. Goron C., Fighting against Climate Change and for Fair Trade: Finding the EU’s Interest in the Solar Panels Dispute with China, China-EU Law Journal 2018, no. 6
84. Górski M., Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej. Aspekty prawne i instytucjonalne, t. XXV, wyd. 1, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszaw 2012
85. Gottlieb R., Vander Scheuren P., Pearson D., Geargi K., Anti-Dumping Law and Practice in Canada, The European Community and United States After the WTO Anti-Dumping Agreement, International Trade Law – Regulation 1998, issue 5
86. Graafsma F., Cornelis J., The International Trade Law Review , The Law Reviews, London 2017
87. Graafsma F., Melin Y., Newman S., Searles J., Proposal for Imporved Access to Investigation Files in EU Trade Defence Instrument Proceedings, Global Trade and Customs Journal 2016, vol. 11, issue 1
88. Greenwald J. D., Negotiating Subsidies in the GATT/WTO: the Tokyo Round, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
89. Gruszczyński Ł, Menkes M., Nowak Ł., Prawo międzynarodowe gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016
90. Hajdukiewicz A., Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008, nr 777
91. Hajdukiewicz A., WTO – mity i rzeczywistość, [w:] Problemy handlu międzynarodowego. Materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. K. Budzowski, S. Wydmus, Kraków 2000
92. Hakenberg W., Prawo europejskie, red. I.B. Nestoruk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
93. Heymans J.J., Mackinson S., Sumaila U.R., Dyck A., Little A., The Impact of Subsidies on the Ecological Sustainability and Future Profits from the North Sea Fisheries, https:///doi.org/10.1371/journal.pone.0020239
94. Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
95. Hoekman B., Kostecki M.M., The Political Economy of the World Trading System, The WTO and Beyond, Oxford University Press, Oxford 2001
96. Hoekman B., Subsidies, Spillovers and the Trading System, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
97. Holslag J., More Clouds Ahead, Political Challenges to European Shipbuilding, materiał w formie prezentacji z konferencji Forum Gospodarki Morskiej w dniu 12.10.2018 w Gdyni
98. Horlick G. N., How Subsidies Rules Have Been Shaped, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
99. Horlick G., China and the Future of Trade Law, Global Trade and Customs Journal 2010, vol. 5, issue 10
100. Howe A., Subsidies, Bounties and Free Trade: issues and Perspectives, 1880–1940, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
101. Huang T.W., Trade Remedies, Laws of Dumping, Subsidies and Safegurads in China, Kluwer Law International, The Netherlands 2003
102. Huchla A., Celne prawo, [w:] Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, wyd. C. H. Beck, Warszawa 1999
103. Irwin D., Historical Notes on Subsidies and the Trading System, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
104. Jackson J. H., The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations, MA: MIT Press, Cambridge 1989
105. Jackson J.H., Sovereignty, the WTO and Changing Fundamentals of International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2006
106. Jeżewski P.,  Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego, http://www.kul.pl/rozwoj-zrownowazony-materialy-pokonferencyjne,art_3754.html
107. Jorgensen J. G., Luthje T., Schroder P.J.H., [w:] Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, red. J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
108. Junqueira C., The Interpretative Technique of the WTO Appellate Body, Global Trade and Customs Journal 2011, vol. 6, issue 1
109. Justyński J., Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003
110. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E., Od GATT do WTO: Skutki rundy urugwajskiej dla Polski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1995
111. Kałduński M.M., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Śpiewak M., Prawo celne międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, red. K. Lasiński-Sulecki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
112. Kałka U., Postępowanie celne w unijnym kodeksie celnym. Praktyczne vademecum, Unimex, Wrocław 2017
113. Kawecka-Wyrzykowska E., [w:] Integracja europejska, red. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007
114. Kawecka-Wyrzykowska E., Polityka handlowa, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
115. Kazakova O., The Process of Accession to the WTO , [w:] Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht. Der Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation ( WTO ), hrsg. Ch. Tietje, Heft 44, Institute für Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Transnationales Wirtschaftrecht, Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2005
116. Kenig-Witkowska M.M., System instytucjonalny Unii Europejskiej, [w:] Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, wyd. VII, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017
117. Kisiel-Łowczyc A. B., Protekcjonizm w handlu zagranicznym w teorii i historii myśli ekonomicznej, Gdańsk 1974
118. Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
119. Kostitsina A., The Process of Dispute Settlement in the WTO, [w:] Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht. Der Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation (WTO), hrsg. Ch. Tietje, Heft 44, Institute für Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Transnationales Wirtschaftrecht, Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2005
120. Koulen M., Reflections on the SCM Agreement, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
121. Kowalczyk R., [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski i E. Fojcik-Mastalska, wyd. II poszerzone i uaktualnione, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
122. Kożuch M., Subsydia w polityce zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Barteczek, A. Lorel, A. Rączaszka, Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w., Katowice 2009
123. Kraś I., Od unii celnej do unii gospodarczej – polska perspektywa, [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, red. R. Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010
124. Krugman  P.,  How  to  Lose  a  Trade  War,  7.07.2018,  https://www.nytimes.com/2018/07/07/opinion/how-to-lose-a-trade-war.html (dostęp 31.12.2018 r.)
125. Krugman P., Making Tariffs Corrupt Again , New York Times, 30.09.2018, https://www.nytimes.com/2018/09/20/opinion/tariffs-trump-corrupt.html (dostęp 31.12.2018 r.)
126. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
127. Kuś A. Pojęcie i istota publicznoprawnych pozataryfowych i parotaryfowych instrumentów reglamentacyjnych w obrocie towarowym z zagranicą, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
128. Kuś A., Podstawy prawa celnego, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego , red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
129. Kuś A., Pojęcie i rodzaje ceł, Prawo – Administracja – Kościół 2001, nr 4(8)
130. Kuś A., Polska we wspólnej polityce handlowej Unii Europejskiej, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 4
131. Kuś A., Prawo celne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Lublin 2003
132. Kuś A., Publicznoprawne pozataryfowe i parotaryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Szczecin–Lublin 2006
133. Kuś A., Swobody i polityki Unii Europejskiej, [w:] Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, red. A. Kuś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009
134. Kuś A., The Customs Law and the Administrative Law , [w:] Customs Law in the System of Law, International Conference Proceedings, red. W. Czyżowicz i J. Merski, Warsaw, Poland 10–12 December 2004, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005
135. Kuś A., Zasady i ograniczenia w obrocie handlowym z zagranicą, [w:] S. Dubaj, A. Kuś, P. Witkowski, Zasady i ograniczenia w przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość 2008
136. Lasok D., The trade and customs law of the European Union , Kluwer Law International, 1998
137. Lasok P.E., The role of the Court of Justice and Court of First Instance of the European Communities in the Creation and Development of Customs Law, [w:] Customs Law in the System of Law, International Conference Proceedings, red. W. Czyżowicz i J. Merski,
Warsaw, Poland 10–12 December 2004, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005
138. Lincicome S., Countervailing Calamity. How to Stop the Global Subsidies Race, Cato Institute, Policy Analysis 2012, no. 710
139. Ludwikowski R.R., Handel międzynarodowy z wyborem źródeł, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
140. Lux M., Access to Information Held by EU-Institutions For Economic Operators and National Courts, Global Trade and Customs Journal 2014, vol. 9, issue 9
141. Lux M., EU Customs Law and International Law, [w:] Customs Law in the System of Law, International Conference Proceedings, red. W. Czyżowicz i J. Merski, Warsaw, Poland 10–12 December 2004, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005
142. Lux M., EU Initiative on Modernization of Trade Defence Instruments, Global Trade and Customs Journal 2012, vol. 7, issue 11–12
143. Lux M., Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami, Biblioteka celnej książki, Wydawnictwo BW, Szczecin 2005
144. Maclean R. M., The Need to Reform the Community Interest Test in European Commu nity Anti-dumping Law and Policy, International Trade Law – Regulation 1998, issue 4
145. Maclean R.M., Eccles R.J., A change of style not substance: the Community’s new approach towards the Community Interest Test in anti-dumping and anti-subsidy law, Common Market Law Review 1999, no. 36
146. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
147. Marceau G., The WTO in the Emerging Energy Governance Debate, Global Trade and Customs Journal 2010, vol. 5, issue 3
148. Martin W., Ianchovichina E., Implications of China’s Acccessin to the World Trade Organisation for China and the WTO, The World Economy. Global Trade Policy 2001, vol. 24, no. 9
149. Maskus  K.,  Research  and  Development  Subsidies:  A  Need  for WTO  Disciplines? E15Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTDS) and World Economic Forum, 2015.  „http://www.e15initiative.org/”
150. Mavroidis P. C., The Regulation of Subsidies in the GATT/WTO , [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
151. McNelis N., A Hearing Officer for Trade, Global Trade and Customs Journal 2008, no. 2
152. Melin Y., Protective Orders in Trade Defence Investigations, Global Trade and Customs Journal 2014, vol. 9, issue 7–8
153. Messerlin P., The Uruguay Negotiations on Subsidies and Countervailing Measures: Past and Future Constraints, The World Bank, Waszyngton,1989
154. Messerlin P.A., The EC Trade Policy and the Doha Round , Aussenwirtschaft 2002, Heft 3
155. Michałek J., Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
156. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000
157. Mik C., Prawo Światowej Organizacji Handlu (WTO) a prawo Wspólnot Europejskich, [w:] Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, red. J. kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2003
158. Mikołajczyk M., Pryliński R., Sudoł W., Zmiany w systemie instrumentów ochrony rynku w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej – informator dla przedsiębiorstw, materiały Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Instrumentów Polityki Handlowej, Warszawa 2004
159. Mikos-Sitek A., Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, red. A. Nowak-Far, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017
160. Molski R., Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą, Szczecin 2001
161. Molski R., Suwerenność państwa w obliczu globalizacji prawa ochrony konkurencji, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, red. I. Gawłowicz i I. Wierzchowiecka, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005
162. Morawski W. (red.), Wspólnotowy Kodeks celny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007
163. Mosiej G., Pojęcie cła. Analiza doktrynalna i dogmatyczna w Polsce, Państwo i Prawo 2004, z. 4
164. Mourik van A., Europejski Rynek Wewnętrzny a bariery celne i pozataryfowe, [w:] Świerkocki J., Bariery para- i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej, Łódź 1998
165. Mukherjee A., Dutta S., WTO Non-compliant Subsidies: Impact on Indian Apparel Exporters, Forbes India 12 kwietnia 2018, http://www.forbesindia.com/article/iim-bangalore/wto-noncompliant-subsidies-impact-on-indian-apparel-exporters/49911/1 (dostęp 28.12.2018 r.)
166. Müller S., The Use of Alternative Benchmarks in Anti-subsidy Law: a Study on the WTO, the EU and China, Springer, Cham, Szwajcaria, 2018
167. Müller W., Khan N., Neumann H.-A., EC Anti-dumping Law – A Commentary on Regulation 384/96, Wiley, Chichester 1998
168. Muller W., Should the Exception Be Made the Rule, Global Trade and Customs Journal 2014, vol. 9, issue 7–8
169. Muro J. L., Foreword, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
170. Naidin L. D., Lemme M. C., Gadelha M. F., Subsidies in Doha: Proposals for Negotiation and Implications for Domestic Policie – Policy Brief, Global Trade and Customs Journal 2008, vol. 3, issue 1
171. Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004
172. Naruszewicz S., Masłowska M., Informatyzacja procedur celnych, Difin, Warszawa 2010
173. Nathani S., Nedumpara J. J., India Back Among WTO Disputes: An Update on India’s Current and Potential WTO Disputes, Global Trade and Customs Journal 2012, vol. 7, issue 11–12
174. Nedumpara J. J., Causation in Trade Remedy Action: Problems with the ‘But for’ Test, Global Trade and Customs Journal 2015, vol. 10, issue 11–12
175. Nicita A., Mclaren A., Key statistics and trends in Trade Policy 2014, United Nations Conference on Trade and Development, New York i Genoa 2015
176. Nowak B. i Pudło A., Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego, [w:] Prawo materialne Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Podstawy prawa konkurencji, red. A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013
177. Nyka M., Handel światowy w zintegrowanym porządku prawnym, Ars boni et aequi, Poznań 2010
178. Nyka M., Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko: studium z prawa międzynarodowego, Difin, Warszawa 2018
179. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
180. Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007
181. Ostrihanski R., Wspólna polityka handlowa, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, wyd. II, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
182. Ostrihansky R., Wspólna polityka handlowa, [w:] Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005
183. Oziewicz E., Przemiany w gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
184. Pangsy-Kania S., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
185. Pęcak P., Europejski Trybunał Sprawiedliwości – struktura i procedury, Edukacja Prawnicza 2012, nr 11
186. Pęcak P., Europejski Trybunał Sprawiedliwości – struktura i procedury, Edukacja Prawnicza 2002, nr 11
187. Phelan W., Why do the EU Member States Accept the Supremacy of the European Law? Explaining Supremacy as an Alternative to Bilateral Reciprocity, Journal of European Public Policy 2011, vol. 18, issues 5
188. Pierola F., Practical Considerations for Trade Remedies Disputes at the National and World Trade Organization Levels, Part 1: How to Request a trade Remedies Investigation, Global Trade and Customs Journal 2007, vol. 2, issue 2
189. Pierola F., The Question of the ‘Benefit’, Global Trade and Customs Journal 2013, vol. 8, issue 9
190. Piklikiewicz M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, Difin, Warszawa 2001
191. Piontek E., Runda Tokijska GATT, Sprawy Międzynarodowe 1976, z. 1
192. Podstawy prawa finansowego i finansów publicznych , red. A. Drwiłło, WoltersKluwer business, Warszawa 2018
193. Pouncey c., Kuilwijk K.J., WTO Disciplines on Subsidies: An Overview of Residual Problems – Part I, International Trade Law – Regulation 1998, issue 5
194. Prawo finansów publicznych , red. B. Brzeziński,  TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2012
195. Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, t. XXVI, wyd. I, red. A. Jurcewicz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010
196. Prost O., Modernisation of the EU’s Trade Defence Instruments: More Effective and Transparent Rulet to Resist Protectionism, [w:] Workshop. Modernisation of the EU’s Trade Defence Instruments (TDI), ed. E. Vermulst, O. Prost, European Parliament, Directorate-General for External Policies. Policy Department, Bruksela, 2014
197. Przygodzka R., Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny, 2007 http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2007_T2(17)_n2_s294.pdf
198. Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe. Kompendium akademickie, red. P. Smoleń, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
199. Puczko A., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Prawo ustrojowe Unii Europejskiej. Repetytorium, red. M. Pyka, B. Wojtyniak, wyd. II, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
200. Puślecki Z., Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994
201. Puślecki Z., System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001
202. Reiwer-Kaliszewska A., Europejski Kodeks Celny, [w:] Europa przedsiębiorców, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2011
203. Reiwer-Kaliszewska A., Geneza kształtowania się procedur antydumpingowych na świecie i w Unii Europejskiej, [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn i T. Nowak, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014
204. Reiwer-Kaliszewska A., Pojęcie subsydium – zarys ewolucji –  od GATT do WTO, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2017, nr 9(266)
205. Reiwer-Kaliszewska A., Pojęcie subsydium w świetle Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych Światowej Organizacji Handlu, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2017, nr 11
206. Reiwer-Kaliszewska A., Prawo celne Unii Europejskiej, [w:] System prawnofinansowy Unii Europejskiej, red. A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler, Wolters Kluwer. Warszawa 2016
207. Reiwer-Kaliszewska A., Środki antytydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSAIB, Gdynia 2012
208. Reiwer-Kaliszewska A., The Impact of the Traditional Own Resources on the Budget of the European Union, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings),  red. E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2018
209. Reiwer-Kaliszewska A., The Issue of Modernization of the Trade Defense Instruments in the European Union in the XXI Century, [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, red. M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkyvka, Masaryk University, Brno 2017
210. Reiwer-Kaliszewska A., The Sovereignty of the Countries of  the European Union in the Area of the Customs Union and Common Commercial Policy [w:] Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of central and eastern Europe, red. M. Sentsova (Karaseva), E. Ruśkowski, A. Paul, M. Radvan, Voronezh State University, Voronezh, 2018 306 Bibliografia
211. Reiwer-Kaliszewska A., The Sustainable Development and the Issue of Subsidies in the Light of the Law of the World Trade Organization [w:] Finance and sustainability. Proceedings form the finance and sustainability conference Wroclaw 2017 , red. A. Bem, K. Daszyńska-Zygadło, T. Hajdikowa, P. Juhasz, Springer, Wrocław 2018
212. Reiwer-Kaliszewska A., Wpływ Brexitu na wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021–2027,  referat Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zjazd Katedr Prawa Finansowego „Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania” Mierzęcin  22–24 października 2018 r.
213. Reiwer-Kaliszewska A., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego , red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
214. Root F.R., International Trade and Investment, South-Western Publishing Co., Cincinatti, 1984
215. Rose A. K., Do WTO Members Have More Liberal Trade Policy?, Journal of International Economics 2004, no. 63
216. Rovetta D., Senduk J. H., A Survey of EU Trade Defence Case Law in 2009, Global Trade and Customs Journal 2010, vol. 5, issue 6
217. Rubini L., Ain’t Wastin’ Time No More: Subsidies for Renewable Energy, the SCM Agreement, Policy Space, and Law Reform, Jounal of International Economic Law 2012, no. 15(2)
218. Rubini L., The Definition of Subsidy and State Aid. WTO and EC Law in Comparative Perspective, Oxford University Press, Oxford 2009
219. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty i warunki ich stosowania, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2018
220. Rutkowska I., Problem suwerenności gospodarczej w warunkach globalizacji współczesnego świata, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Lexis Nexis, Warszawa 2005
221. Rymarczyk J., Handel zagraniczny. Organizacja i technika, red. J. Rymarczyk, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
222. Sawicka K., Prawo celne w systemie prawa, [w:] E. Fojcik-Mastalska, K. Sawicka, Podstawy prawa celnego i dewizowego, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2001
223. Sawicka K., Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej a budżet Unii Europejskiej, [w:] Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
224. Schwartz W.F., Harper E.W., The Regulation of Subsidies Affecting International Trade, Michigan Law Review 1972, no. 70
225. Shadikhodjaev S., Renewable Energy and Government Suport: Time to ‘Green’ the SCM Agreement?, World Trade Review 2015, vol. 14, no. 3
226. Shadikhodjaev S., Retaliation in the WTO Dispute Settlement System, Wolters Kluwer Law and Business, The Netherlands 2009
227. Singh A., Countervailing Duty and Subsidy Laws in India, New Dehli 2017
228. Skibińska E., Instytucje Wspólnot Europejskich (cz. I), Edukacja Prawnicza 2008, nr 3
229. Skibińska E., Organy Wspólnot Europejskich, Edukacja Prawnicza 2001, NR 3
230. Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej. Wprowadzenie, C.H. Beck, Warszawa 2010
231. Staiger R. W., Some Remarks on Reforming WTO AD/CVD Rules, The World Economy 2005, vol. 28, no. 5
232. Stanbrook C., Bentley P., Dumping and Subsidies, The Law and Procedure Governing the Impositon of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Communities, KluwerLaw, London 1996
233. Steinberg J., Regulation of Subsidies in International Trade, [w:] Jacques H.J. Burgeois, Subsidies and International Trade. European Lawyers’ Perspective, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Netherlands 1991
234. Stoler A. L., The Evolution of Subsidies Disciplines in GATT and the WTO , Journal of World Trade 2010, vol. 44, no. 4
235. Study of the Difficulties Encountered by SMEs in Trade Defence Investigations and Possible Solutions. Final Report, Gide Loyrette Nouel, 2010
236. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
237. Sykes A. O., The Questionable Case for Subsidies Regulation: a Comparative Perspective, Journal of Legal Analysis 2010, vol. 2, no. 2
238. Szwedo P., Środki odwetowe w prawie Światowej Organizacji Handlu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
239. Tereszczuk M., Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 3(81)
240. Thelle M.H., Luff R., Trade Remedies Research, Final Report, Commissioned by Departament for International Trade, 2018 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/672122/Trade_Remedies_Research_Final_Report_Jan2018.pdf
241. Thomas K., China and the WTO Dispute Settlement System: from Passive Observer to Active Participant?, Global Trade and Customs Journal 2011, vol. 6, issue 10
242. Tomkiewicz E., Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej, [w:] Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, red. A. Jurcewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004
243. Tradewinds, Eighty Years After the Reciprocal Trade Agreements Act, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/blog/2014/June/Eighty-years-of-the-Reciprocal-Trade-Agreements-Act (dostęp 31.12.2018 r.).
244. Tridimas T., The General Principles of EC Law , Oxford University Press, Oxford 1999
245. Van Bael I., Bellis J.-F., EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Wolters Kluwer Law – Business, The Netherlands 2004
246. van Beers C., de Moor A., Public Subsidies and Policy Failures. How Subsidies Distort the Natural Environment, Equity and Trade and How to Reform Them , Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham UK 2001
247. Van de Casteele K., Changes and What Driver Them. Evolution of State Aid Control, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
248. Velut J-B., Trade Policy, International Encyclopedia of the Social – Behavioral Sciences, wyd. II, t. 24, Elsevier Ltd., Oxford 2015
249. Vermulst E., EC Countervailing Duty Practice after the Uruguay Round Revisited: “Leges Bonae ex Malis Moribus Procreantur”, Legal Issues of Economic Integration 2000, vol. 27, no. 3
250. Vermulst E., Fjellner C., An APO System in EU Trade Defence Investigations: No Guts, No Glory, Global Trade and Customs Journal 2015, vol. 10, issue 4
251. Vermulst E., Komentarz, [w:] Jacques H.J. Burgeois, Subsidies and International Trade. European Lawyers’ Perspective, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Netherlands 1991
252. Vermulst E., Modernization of the EU’s Trade Defence Instruments: Throwing out the Baby with the Bath Water?, [w:] Workshop. Modernisation of the EU’s Trade Defence Instruments (TDI), ed. E. Vermulst, O. Prost, European Parliament, Directorate-General for External Policies. Policy Department, Bruksela 2014
253. Vermulst E., Sud J., Modernization of the EU’s Trade Defence Instruments and the Law of Unintended Consequences, Global Trade and Customs Journal 201, vol. 8, issue 7–8
254. Verouden V., EU State Aid Control: the Quest for Effectiveness, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
255. Waer P, Vermulst E., EC Anti-Subsidy Law and Practice after the Uruguay Round. A Wolf in Sheep’s Clothing?, Journal of World Trade 1999, vol. 33, no. 3
256. Warburton C. E. S., International Trade Law and Trade Theory, Journal of International Trade Law and Policy 2010, vol. 9, no. 1
257. Werner A., Postuła I., Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008
258. Wielka encyklopedia prawa, t. XI: Prawo finansowe, red. B. Brzeziński, H. Litwińczuk, Z. Ofiarski, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017
259. Wielka encyklopedia prawa, wyd. II, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005
260. Williams P., Some Factors that Led to the Conclusion of the Tokyo and Uruguay Rounds, [w:] What Shapes the law? Reflection on the History, Law, Politics and Economics of the International and European Subsidy Disciplines, ed. L. Rubini, J. Hawkins, European University Institute, University of Birmingham, Birmingham 2016
261. Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
262. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,  Wolters Kluwer, Warszawa 2008
263. Wójtowicz W., [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego , red. W. Wójtowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
264. Wójtowicz W., Cła, [w:] B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, wyd. 3, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000
265. Wójtowicz W., Prawo celne, [w:] B. Brzeziński, T. Dębowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, wyd. 3, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1996
266. Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego ,  Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
267. Wolf S., The World Trade Organisation Accession Process, [w:] Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht. Der Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation (WTO), hrsg. Ch. Tietje, Heft 44, Institute für Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Transnationales Wirtschaftrecht, Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2005
268. Wolfgang H-M., Ovie T., Europejskie prawo celne, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2004, nr 9
269. Wolfrum R., Stoll P.-T., Koebele M., WTO – Trade Remedies, Max Planck Institute for Comparative PublicLaw and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden–Boston 2007
270. Woźniak B., Pomoc publiczna, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
271. Wróblewska M., Dotacja, [w:] Leksykon prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, Warszawa 2015, s. 98–99
272. Wyatt D., Dashwood A., The Substantive Law of the EEC , Sweet–Maxwell Limited, London 1987
273. Young A.R., European Trade Policy in Interesting Times, Journal of European Integration 2017, vol. 39, no. 7
274. Young L. M., Export Competition Disciplines in the Doha Round, Trade Policy Issues Paper, no. 3, Washington DC 2005, www.iatrcweb.org
275. Young M. A., Fragmentation or Interaction: the WTO, Fisheries Subsidies and International Law, World Trade Review 2009, no. 8(04)
276. Yu Y., Trade Remedies: China and the WTO Dispute Settlement Resolution, Global Trade and Customs Journal 2011, vol. 6, issue 7–8
277. Załoga A., Liberalizacja obrotu towarowego z zagranicą, Acta Universitatis Wratislaviensis no. 2178, Przegląd Prawa i Administracji, t. XLIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000
278. Zieleniewski J., Szczypiorski S., Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1961
279. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowego, teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997

Wykaz źródeł internetowych

1.  https://europa.eu/european-union/topics/trade_en
2.  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154149.pdf
3.  http://trade.ec.europa.eu/tdi/
4.  https://ec.europa.eu/eurostat
5.  www.iatrcweb.org
6.  http://www.kul.pl/rozwoj-zrownowazony-materialy-pokonferencyjne,art_3754.html
7.  https:///doi.org/10.1371/journal .pone.0020239,
8.  www.theguardian.com,
9.  http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2007_T2(17)_n2_s294.pdf
10.  https://www.nytimes.com/2018/09/20/opinion/tariffs-trump-corrupt.html
11.  https://www.nytimes.com/2018/07/07/opinion/how-to-lose-a-trade-war.html
12.  https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/blog/2014/June/Eighty-years-of-the-Reciprocal-Trade-Agreements-Act
13.  https://www.nytimes.com/2018/09/20/opinion/tariffs-trump-corrupt.html
14.  https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2017
15.  https://www.theguardian.com/world/2018/may/29/white-house-tariffs-chinese-goods
16.  https://www.cnbc.com/2018/09/17/trump-puts-new-tariffs-on-china-as-trade-warescalates.html
17.  https://www.ft.com/content/e062a966-04a4-11e9-99df-6183d3002ee1
18.  https://www.vox.com/2018/10/3/17930092/usmca-nafta-trump-trade-deal-explained
19.  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44423072
20.  https://www.vox.com/2018/10/3/17930092/usmca-nafta-trump-trade-deal-explained
21.  https://thelawreviews.co.uk/edition/1001067/the-international-trade-law-review-edition-3
22.  https://ec.europa.eu/commission/priorities/balanced-and-progressive-trade-policy-harness-globalisation_en

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane