• Postępowanie administracyjne A.68.2

Postępowanie administracyjne A.68.2

 • Autor: Małgorzata Romaniuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-635-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 242/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  35.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik jest zgodny z programem nauczania dla zawodu technik administracji (334306). Realizuje treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.68. Prowadzenie postępowania administracyjnego. Treści zawarte w podręczniku dotyczą problematyki związanej z postępowaniem przed organem administracji publicznej, postępowaniem przed sądem administracyjnym oraz postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Podręcznik wzbogacony jest wzorcowymi pismami, kazusami i schematami, mającymi na celu przybliżenie istoty treści zawartych w publikacji, tak by w rezultacie doprowadzić do tego, że uczeń będzie stosował wiadomości w sytuacjach problemowych tj. samodzielnie sporządzał wnioski, wezwania, postanowienia, zaświadczenia, decyzje itp.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Część 1. Postępowanie administracyjne w i instancji

Rozdział I. Pojęcie, zakres i funkcje postępowania administracyjnego


1. Pojęcie postępowania administracyjnego
2. Zakres postępowania administracyjnego
3. Funkcje postępowania administracyjnego

Rozdział II. Zasady postępowania administracyjnego

1. Zasada praworządności
2. Zasada prawdy obiektywnej
3. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu jednostki
4. Zasada pogłębiania zaufania do organów państwowych
5. Zasada udzielania informacji
6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
7. Zasada przekonywania
8. Zasada szybkości i prostoty postępowania
9. Zasada ugodowego załatwiania spraw
10. Zasada pisemności
11. Zasada dwuinstancyjności
12. Zasada trwałości decyzji ostatecznych

Rozdział III. Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawa

Rozdział IV. Uczestnicy postępowania administracyjnego


1. Organ prowadzący postępowanie administracyjne
2. Strona postępowania administracyjnego
3. Podmioty na prawach strony
4. Inni uczestnicy postępowania administracyjnego

Rozdział V. Właściwość organów biorących udział w postępowaniu administracyjnym

1. Właściwość rzeczowa
2. Właściwość miejscowa
3. Właściwość instancyjna
4. Właściwość delegacyjna

Rozdział VI. Przyczyny wyłączenia organu lub pracownika w postępowaniu

1. Wyłączenie organu administracji
2. Wyłączenie pracownika
3. Wyłączenie członka organu kolegialnego

Rozdział VII. Terminy w postępowaniu administracyjnym i skutki ich niezachowania

1. Rodzaje terminów
2. Obliczanie terminów
3. Przywrócenie terminu

Rozdział VIII. Sposoby doręczania pism

Rozdział IX. Wszczęcie postępowania administracyjnego

Rozdział X. Prowadzenie rozprawy

Rozdział XI. Dowody w postępowaniu administracyjnym


1. Dowód z dokumentu
2. Dowód z przesłuchania świadka
3. Dowód z opinii biegłego
4. Dowód z oględzin
 
Rozdział XII. Decyzja administracyjna

1. Klasyfikacja decyzji administracyjnych
2. Treść decyzji administracyjnej

Rozdział XIII. Postanowienie i ugoda

1. Postanowienie
2. Ugoda

Rozdział XIV. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego
2. Umorzenie postępowania administracyjnego

Część 2. Postępowanie odwoławcze w administracji

Rozdział I. Środki prawne w administracyjnym toku instancji


1. Odwołanie
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
3. Zażalenie

Rozdział II. Postępowanie odwoławcze

1. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji
2. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji
3. Rodzaje decyzji w postępowaniu odwoławczym

Rozdział III. Wznowienie postępowania

1. Przesłanki dopuszczalności wznowienia postępowania
2. Stadia postępowania wznowieniowego

Rozdział IV. Stwierdzenie nieważności decyzji

Rozdział V. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej


1. Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw dla stron
2. Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa dla stron
3. Nadzwyczajny tryb uchylenia lub zmiany decyzji

Rozdział VI. Skargi i wnioski

1. Skarga
2. Wniosek

Rozdział VII. Postępowanie przed sądem administracyjnym

Rozdział VIII. Orzeczenia

Rozdział IX. Struktura organów sprawiedliwości w Polsce


1. Sąd Najwyższy
2. Sądy powszechne
3. Sądy administracyjne
4. Sądy wojskowe

Część 3. Postępowanie egzekucyjne w administracji

Rozdział I. Przedmiot i zakres postępowania egzekucyjnego

Rozdział II. Zasady prowadzenia egzekucji


1. Zasada obligatoryjnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego
2. Zasada stosowania środków egzekucyjnych
3. Zasada stosowania najmniej uciążliwych środków
4. Zasada niedopuszczalności stosowania środków egzekucyjnych
5. Zasada poszanowania minimum egzystencji
6. Zasada zagrożenia
7. Zasada niezależności postępowania egzekucyjnego

Rozdział III. Podmioty biorące udział w postępowaniu

1. Organ egzekucyjny
2. Wierzyciel
3. Zobowiązany
4. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna
5. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego

Rozdział IV. Sposoby prowadzenia i środki egzekucyjne

1. Środki egzekucyjne należności pieniężnych
2. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych
3. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Rozdział V. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Rozdział VI. Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Rozdział VII. Tytuł wykonawczy w egzekucji


Bibliografia
Wykaz orzecznictwa
Źródła internetowe

Małgorzata Romaniuk

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane