• Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

 • Autor: Agnieszka Legucka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-671-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest zbiorem opracowań specjalistów w dziedzinach, traktujących o wyzwaniach współczesnej Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Okazją do zbadania tych problemów było przygotowanie i sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Dzięki temu ożyła debata na temat polskich priorytetów związanych z rozwojem Unii Europejskiej, miejscem Polski w UE oraz przyszłością integracji europejskiej. Jednym z jej efektów był projekt realizowany w Akademii Obrony Narodowej, nad którego częścią przejął patronat prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Celem autorów było przybliżenie stanowiska Polski wobec politycznych, ekonomicznych, kulturalnych wyzwań współczesnej UE, a także zadań w sferze bezpieczeństwa dla UE, w szczególności takich, które należało zrealizować w okresie polskiej prezydencji.

Autorzy niniejszego opracowania pragnęli odpowiedzieć na pytania: jakie były oczekiwania wobec Polski w związku z przygotowywaną prezydencją, jaki program zaproponowała ona w okresie od lipca do grudnia 2011 r. oraz jak zagadnienie rewizji funkcji prezydencji w systemie lizbońskim wpłynęło na praktykę polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej? Jakie było stanowisko Polski wobec najważniejszych wyzwań UE: rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, kryzysu strefy euro, unijnej polityków w sferze zarządzania granicami, migracji, azylu, bezpieczeństwa kulturowego, stosunków sąsiedzkich, w tym w szczególności Partnerstwa Wschodniego?

Spis treści:

Wstęp
 
Ewolucja funkcji i praktyka polskiej prezydencji w 2011 roku
Agnieszka Legucka
 
1. Ewolucja funkcji prezydencji
2. „Nowe” funkcje prezydencji w Traktacie lizbońskim
3. Realizacja funkcji prezydencji przez Polskę
3.1. Funkcja zarządzająca
3.2. Funkcja planistyczna
3.3. Funkcja mediacyjna
3.4. Funkcja reprezentacyjna
3.5. Funkcja współpracy z instytucjami unijnymi
 
Wyzwania stojące przed Polską w kontekście polskiej prezydencji
Tomasz Hoffmann
 
1. Rada Unii Europejskiej i jej kompetencje
2. Polskie priorytety prezydencji
  
Wnioski dla Polski z francuskiej i czeskiej prezydencji
Henryk Binkowski
 
1. Uwarunkowania polskiej prezydencji
1.1. Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Rady Unii Europejskiej wprowadzone przepisami Traktatu Lizbony
2. Priorytety francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
2.1. Przeszkody na drodze do realizacji programu prezydencji
2.2. Realizacja priorytetów prezydencji
2.3. Bilans francuskiej prezydencji
3. Priorytety czeskiej prezydencji
3.1. Realizacja priorytetów prezydencji
3.2. Przeszkody na drodze realizacji priorytetów
3.2.1. Kryzys finansowy
3.2.2. Kryzys koalicji rządowej w Czechach
3.2.3. Sytuacja międzynarodowa
3.3. Wnioski i ocena prezydencji czeskiej
4. Wnioski dla polskiej prezydencji
  
Polska prezydencja wobec rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
Andrzej Ciupiński
 
1. Polska wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w okresie przedakcesyjnym
2. Zaangażowanie Polski w rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony po 2004 r.
3. Miejsce WPBiO w programie polskiej prezydencji
  
Priorytety polskiej prezydencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie współpracy policyjnej
Izabela Iglewska
 
1. Zmiana formuły prezydencji po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego
2. Agenda prezydencji
3. Trio prezydencji
3.1. Program trio prezydencji Polska – Dania – Cypr w zakresie spraw wewnętrznych
4. Program polskiej prezydencji w zakresie spraw wewnętrznych
4.1. Program polskiej policji w ramach obsługi przewodnictwa w Unii Europejskiej
5. Rozpoznanie zjawiska przestępczości przeciwko dobrom kultury
6. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
7. Współpraca policyjna w ramach systemu Schengen
8. Działania prezydencji wynikające z harmonogramu prac UE
9. Inne działania w ramach programu prezydencji
  
Polska a rozwój unijnej polityki w sferze zarządzania granicami, migracji i azylu
Marta Jaroszewicz
 
1. Europa bez granic w kryzysie
2. Założenia polskiego przewodnictwa w Radzie UE
3. Zarządzanie granicami i funkcjonowanie strefy Schengen
4. Europejski System Azylowy
5. Polityka migracyjna
6. Kontakty z sąsiadami
  
Kryzys w strefie euro wyzwaniem dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
Krzysztof Falkowski
 
1. Podstawowe cele polskiej prezydencji w obszarze gospodarki i finansów
2. Kryzys gospodarczy w strefi e euro – ekonomiczne tło polskiej prezydencji
3. Sytuacja gospodarcza w Grecji – głównym wyzwaniem Unii Europejskiej oraz polskiej prezydencji    
4. Nowe reguły zarządzania gospodarczego w UE przyjęte podczas polskiej prezydencji
  
Od Europejskiej Polityki Sąsiedztwa do Partnerstwa Wschodniego – nowy dyskurs w dyplomacji UE
Marta Walak
 
Partnerstwo Wschodnie 2011. Sukces czy porażka Polskiej prezydencji w Unii Europejskiej?
Beata Piskorska
 
1. Wkład Polski w politykę wschodnią Unii Europejskiej po 2004 r.
2. Partnerstwo Wschodnie
2.1. Istota i założenia Partnerstwa Wschodniego
2.2. Realizacja Partnerstwa Wschodniego – aktywność dyplomatyczna Polski
3. Priorytety polskiej prezydencji w odniesieniu do wschodniego sąsiedztwa
4. Ocena skuteczności realizacji projektu Partnerstwo Wschodnie podczas polskiej prezydencji
 
Polskie inicjatywy w ramach Partnerstwa Wschodniego
Kazimierz Borkowski
 
1. Polskie zaangażowanie wobec budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach PW
2. Polska wobec szczytu Partnerstwa Wschodniego
3. Polskie inicjatywy w sferze kulturalnej Partnerstwa Wschodniego

Posłowie
Paweł Zalewski

prof. Jerzy Buzek:

Polska jest dziś w Unii synonimem pozytywnej energii, entuzjazmu i wiary w przyszłość. To wielki kapitał polskiej prezydencji. W Brukseli dostrzega się tę siłę. Ważnym polskim zadaniem będzie zmiana nastroju w Unii. Walka z kryzysem, wieloletni budżet, wspólny rynek, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, bezpieczeństwo energetyczne a wreszcie rozszerzenie Unii, południowi i wschodni sąsiedzi - to priorytety Polskiej Prezydencji.

Agnieszka Legucka

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane