• Polska polityka zagraniczna 1989-2014

Polska polityka zagraniczna 1989-2014

 • Autor: redakcja naukowa Jacek Knopek Rafał Willa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-999-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 484/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana publikacja, traktująca o polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, jest pierwszym tego typu opracowaniem na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość tomu bierze się przede wszystkim z nietypowego – geograficznego – ujęcia podjętej problematyki, popartego, dodatkowo, ponadprzeciętną szczegółowością wywodu. Książkę rozpoczyna co prawda teoretyczny rozdział traktujący o istocie i założeniach polityki zagranicznej III RP, niemniej jednak kolejnych trzynaście jej części przybliża Czytelnikowi konkretne regiony świata czy organizacje i stanowi rzetelną analizę celów, zadań i realnych efektów wysiłków dyplomatycznych podejmowanych przez Polskę wobec nich. Styl i język opracowania – fachowy, ale przyjazny w odbiorze – może zachęcić do sięgnięcia po lekturę nie tylko pracowników naukowych i zawodowych dyplomatów, lecz wszystkich tych, którzy interesują się współczesnymi stosunkami międzynarodowymi i Polską jako ważnym podmiotem tych relacji.

Spis treści:

Spis skrótów

Wprowadzenie

1. Polska polityka zagraniczna – cele, interesy, uwarunkowania, istota problemu
Anna Umińska-Woroniecka
    
1. Polityka zagraniczna państwa – ujęcie teoretyczne
2. Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej
2.1. Uwarunkowania wewnętrzne
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne
3. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
4. Procesy europeizacji polskiej polityki zagranicznej
5. Uwagi końcowe

2. Polska polityka zagraniczna wobec regionu Ameryki Łacińskiej
Anna Ratke-Majewska
    
1. Pozycja regionu latynoamerykańskiego w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1989
2. Założenia polskiej polityki zagranicznej wobec regionu atynoamerykańskiego po 1989 r.
3. Stosunki polityczne Polski z Ameryką Łacińską w latach 1989–2014
4. Kontakty gospodarcze Polski z Ameryką Łacińską w latach 1989–2014
5. Związki kulturalne Polski z Ameryką Łacińską w latach 1989–2014
6. Uwagi końcowe

3. Stany Zjednoczone i Kanada w polskiej polityce zagranicznej
Marcin Kleinowski
    
1. Zarys problemów w stosunkach pomiędzy Polską Ludową a Stanami Zjednoczonymi w latach 1945–1989
2. Zarys problemów w stosunkach pomiędzy Polską Ludową a Kanadą w latach 1945–1989
3. Zarys stosunków politycznych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi po 1989 r.
4. Polsko-kanadyjskie stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne po 1989 r.
5. Polsko-amerykańskie stosunki gospodarcze po 1989 r.
    
4. Polska polityka zagraniczna względem NATO
Marcin Kleinowski
    
1. NATO w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989–1991
2. W kierunku członkostwa
3. Polska wobec problemów NATO

5. Polityka zagraniczna Polski wobec państw zachodnioeuropejskich i regionalnych organizacji międzynarodowych  
Rafał Willa
    
1. Polska wobec państw Europy Zachodniej 1945–1989
2. Stosunki polityczne Polski z państwami Europy Zachodniej 1989–2014
2.1. Państwa UE-15 w polityce zagranicznej Polski
2.2. Trójkąt Weimarski jako szczególna forma współpracy Polski z Francją i Niemcami
2.3. Państwa EFTA w polskiej polityce zagranicznej
3. Współpraca kulturalna Polski z państwami Europy Zachodniej 1989–2014
4. Relacje gospodarcze Polski z państwami Europy Zachodniej 1989–2014
4.1. Handel zagraniczny Polski z państwami UE-15 i EFTA
4.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
5. Polska polityka zagraniczna wobec kluczowych organizacji międzynarodowych w Europie
5.1. Polska a Rada Europy
5.2. PPolska a Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
5.3. Polska a Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
6. Uwagi końcowe

6. Wspólnota / Unia Europejska w polskiej polityce zagranicznej
Rafał Willa
    
1. Okresy współpracy dwustronnej
2. Kontakty PRL ze Wspólnotami Europejskimi w latach 1952–1989
3. Trudne początki 1988–1994
4. Na drodze do członkostwa 1994–2004
4.1. Przebieg negocjacji akcesyjnych
5. Polska polityka europejska po akcesji
5.1. Prezydencja
6. Uwagi końcowe

7. Polska polityka zagraniczna a Europa Środkowa
Patryk Wawrzyński
    
1. Znaczenie Polski w Europie Środkowej
2. Nowa Polska w nowej Europie Środkowej
3. Traktatowe ramy współpracy
4. Wyzwania bezpieczeństwa regionalnego
5. Demokratyzacja i integracja
6. Polska i Europa Środkowa w Unii Europejskiej
7. Wymiana handlowa
8. Współpraca kulturalna
9. Uwagi końcowe

8. Obszar postsowiecki w polskiej polityce zagranicznej
Lucyna Czechowska
    
1. Pozycja regionu w przeszłości
2. Stosunki polityczne
3. Kontakty gospodarcze
4. Relacje kulturalne
5. Uwagi końcowe

9. Polska polityka zagraniczna wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Wojciech Spirewski
    
1. Bliski Wschód w polityce międzynarodowej w drugiej połowie XX w.
2. Rys historyczny kontaktów Polski z państwami regionu
3. Stosunki Polski z Izraelem
4. Stosunki Polski z Irakiem
5. Stosunki Polski z Iranem
6. Polska polityka zagraniczna wobec pozostałych państw Zatoki Perskiej
7. Kontakty dyplomatyczne Polski z Syrią, Libanem i Jordanią
8. Afryka Północna w polskiej polityce zagranicznej
9. Stosunki Polski z Turcją
10. Kontakty gospodarcze Polski z państwami regionu
11. Uwagi końcowe

10. 25 lat polityki zagranicznej III RP wobec Afryki Subsaharyjskiej
Jacek Knopek
    
1. Główne płaszczyzny relacji polsko-afrykańskich do 1989 r.
2. Założenia dyplomatyczno-traktatowe realizowane przez polską politykę zagraniczną po 1989 r.
3. Postawy polityczno-militarne propagowane przez polską politykę zagraniczną po 1989 r.
4. Wektory gospodarczo-finansowe w działaniach polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
5. Aspekty społeczno-kulturalne w działalności polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
6. Uwagi końcowe

11. Polityka zagraniczna Polski wobec Azji Południowej
Renata Podgórzańska
    
1. Azja Południowa – specyfika regionu
2. Założenia polityki zagranicznej Polski wobec regionu Azji Południowej
3. Relacje polityczne Polski z państwami regionu Azji Południowej
4. Kontakty gospodarcze Polski z państwami regionu Azji Południowej
5. Uwagi końcowe

12. Polityka zagraniczna Polski wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej
Przemysław Osiewicz
    
1. Azja Południowo-Wschodnia w polityce zagranicznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
2. Stosunki polityczne po 1989 r.
2.1. Podstawowe założenia polityki zagranicznej III RP wobec regionu Azji Południowo-Wschodniej w latach 1989–2014
2.2. Stosunki z poszczególnymi państwami regionu
3. Kontakty gospodarcze po 1989 r.
3.1. Podstawowe założenia polityki gospodarczej III RP wobec regionu Azji Południowo-Wschodniej w latach 1989–2014
3.2. Kontakty gospodarcze z państwami regionu
4. Relacje kulturalne po 1989 r.
4.1 Podstawowe założenia polityki kulturalnej III RP w regionie Azji Południowo-Wschodniej w latach 1989–2014
4.2. Wybrane wydarzenia kulturalne i naukowe w ramach współpracy Polski z państwami Azji Południowo-Wschodniej
5. Uwagi końcowe

13, Polska polityka zagraniczna wobec Dalekiego Wschodu
Marian T. Mencel
    
1. Stosunki polityczne
1.1. Chińska Republika Ludowa
1.2. Japonia
1.3. Republika Korei
1.4. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
1.5. Tajwan (Republika Chińska)
1.6. Mongolia
2. Stosunki gospodarcze
2.1. Wymiana handlowa
2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
3. Stosunki kulturalne
4. Uwagi końcowe
    
14. Miejsce Australii i Oceanii w polskiej polityce zagranicznej
Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska
    
1. Australia
2. Nowa Zelandia
3. Pozostałe podmioty
4. Uwagi końcowe

Bibliografia

Spis map, tabel i wykresów

Noty o autorach

redakcja naukowa

Jacek Knopek

politolog; profesor nadzwyczajny na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. Głównym obszarem zainteresowań badawczych autora są stosunki międzynarodowe, systemy polityczne, przemiany społeczne i cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne oraz polityka regionalna. Jest autorem kilkunastu książek i redaktorem kilkudziesięciu kolejnych. Artykuły naukowe publikował m.in. w "Athenaeum", "Dziejach Najnowszych", "Polish Political Science Yearbook",  "Politei", "Polityce Społecznej", "Przeglądzie Humanistycznym", "Przeglądzie Orientalistycznym", "Przeglądzie Politologicznym", "Przeglądzie Polonijnym", "Przeglądzie Religioznawczym", "Studiach Europejskich", "Studiach Polonijnych" czy "Wrocławskich Studiach Politologicznych". Członek towarzystw naukowych oraz rad redakcyjnych czasopism i serii wydawniczych w kraju i zagranicą.

Książki tego autora

Rafał Willa

absolwent politologii o specjalności europeistyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na podstawie dysertacji obronionej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). Obecnie adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Unii Europejskiej, zwłaszcza funduszy i programów finansowych, jej instytucji i systemu decyzyjnego oraz polityki zagranicznej. Współautor trzech monografii: Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe (2007), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele Działania Środki (2008), Leksykon funduszy Unii Europejskiej (2009).

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane