• Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów oraz krajów Unii Europejskiej

Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów oraz krajów Unii Europejskiej

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-441-6
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Polityka kohezji w Unii Europejskiej i procesy konwergencji gospodarczej regionów są tematem nadal kontrowersyjnym. Kontrowersje budzi efektywność samej polityki kohezji, zaś liczne raporty i opracowania, cytowane również w prezentowanej monografii, zawierają wiele argumentów wskazujących na relatywnie niską efektywność tej polityki. Książka ta będzie interesującą i pożyteczną lekturą dla ekonomistów, studentów uczelni ekonomicznych, polityków gospodarczych i dziennikarzy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Unia Ekonomiczna i Monetarna a różnice w rozwoju regionów gospodarczych – ujęcie teoretyczne
Sławomir I. Bukowski

Wprowadzenie
1.1. Pojęcie regionu i jego zakres na tle procesów integracyjnych
1.2. Unia Ekonomiczna i Monetarna – efekty ekonomiczne, korzyści i koszty w świetle teorii międzynarodowej integracji gospodarczej
1.2.1. Istota Unii Ekonomicznej i Monetarnej jako etapu międzynarodowej integracji gospodarczej
1.2.2. Efekty ekonomiczne unii ekonomicznej
1.2.3. Korzyści i koszty z utworzenia unii monetarnej oraz ich uwarunkowania
1.3. Unia Ekonomiczna i Monetarna a nowa geografia ekonomiczna (new economic geography) i efekty lokalizacyjne
1.4. Jednolita polityka monetarna i narodowa polityka fiskalna a różnice w rozwoju regionów
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Polityka kohezji w Unii Europejskiej
Danuta Mokrosińska

Wprowadzenie
2.1. Geneza i ewolucja polityki spójności Unii Europejskiej
2.2. Trzy wymiary spójności – społeczna, ekonomiczna i terytorialna
2.3. Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej
2.4. Finansowe instrumenty polityki spójności
2.5. Zasady polityki spójności
2.6. Funkcje polityki kohezji
2.7. Efektywność polityki regionalnej w ocenie Komisji Europejskiej
2.8. Przyszłość polityki spójności – możliwe kierunki zmian w nowej perspektywie finansowej
Bibliografia

Rozdział 3. Analiza porównawcza PKB, PKB per capita oraz konwergencja typu BETA w regionach Polski i wybranych krajach Unii Europejskiej
Danuta Mokrosińska

Wprowadzenie
3.1. PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.2. PKB per capita w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w relacji do średniej unijnej
3.3. Zróżnicowanie regionalne nominalnego PKB per capita w wybranych krajach UE na poziomie NUTS1
3.3.1. Konwergencja absolutna typu beta (β) w regionach wybranych krajów Unii Europejskiej
3.4. Wnioski
Bibliografia
Załącznik

Rozdział 4. Analiza porównawcza aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem rozkładu bezrobocia na poziomie regionów NUTS 1
Danuta Mokrosińska

Wprowadzenie
4.1. Poziom aktywności zawodowej
4.2. Zatrudnienie
4.3. Poziom bezrobocia – kształtowanie się zasobu bezrobotnych
4.4. Kształtowanie się wielkości stopy bezrobocia
4.5. Zróżnicowanie stopy bezrobocia w regionach wybranych krajów UE na poziomie NUTS 1
Wnioski
Bibliografia
Załącznik

Rozdział 5. Analiza porównawcza struktury przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Szymon Jędrasek

5.1. Analiza strukturalna podmiotów gospodarczych w wybranych krajach Unii Europejskiej
5.1.1. Górnictwo i wydobywanie (przemysł wydobywczy – sekcja B)
5.1.2. Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)
5.1.3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja D i E)
5.1.4. Budownictwo (sekcja F)
5.1.5. Handel hurtowy i detaliczny (sekcja G)
5.1.6. Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz Informacja i komunikacja (sekcja J)
5.1.7. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I)
5.1.8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L)
5.2. Konwergencja absolutna typu beta (β) dla średniego rocznego wynagrodzenia na osobę zatrudnioną w podmiotach objętych statystyką strukturalną przedsiębiorstw (SBS)
Wnioski
Bibliografia

Rozdział 6. Miejsce Europy w globalnym świecie entropii – stabilizacja czy rozwój?
Eliza Frejtag-Mika

Wprowadzenie
6.1. Wiek niepewności – zachwianie ładu światowego
6.2. Globalna nierównowaga ekonomiczna
6.3. Liberalizacja przepływów kapitałowych
6.4. Pakiet pomocy dla krajów strefy euro zagrożonych niewypłacalnością
6.5. Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach nowego ładu światowego
Bibliografia

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, profesor Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego:

Książka stanowi realizację dobrego pomysłu mającego na celu przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów mechanizmów zarówno pogłębiających różnice rozwojowe między regionami w procesie integracji, jak również stymulujących wyrównywanie różnic na etapie Wspólnego Rynku i Unii Ekonomicznej i Monetarnej.(…) Autorzy recenzowanej publikacji podjęli trud dostarczenia zainteresowanemu czytelnikowi kompleksowej i wieloaspektowej wiedzy wraz z bardzo dobrym przeglądem zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu. Walory poznawcze pracy podnoszą zamieszczone w książce wyniki badań empirycznych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane