• Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian

Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian

 • Autor: Jakub Czerniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-807-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 63.00 zł

  31.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 31.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kluczowe znaczenie innowacji dla wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz wyczerpywanie się potencjału konkurencyjnego polskiej gospodarki bazującego na niskich kosztach pracy, w połączeniu z nieskutecznością polskiej polityki innowacyjnej skłaniają do poszukiwania kierunków doskonalenia tejże polityki. W tym celu w książce szczegółowo omówione zostały determinanty innowacyjności oraz przeprowadzono analizę porównawczą polskiej polityki innowacyjnej z polityką innowacyjną wybranych krajów.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rola innowacji w rozwoju gospodarczym

1.1. Innowacje i polityka innowacyjna
1.1.1. Pojęcie innowacji
1.1.2. Klasyfikacje innowacji
1.1.3. Modele procesu innowacji
1.1.4. Polityka innowacyjna państwa
1.1.5. Narodowy system innowacji
1.2. Mierniki innowacyjności i ich poziom w wybranych krajach  
1.2.1. Summary Innovation Index
1.2.2. Mierniki innowacyjności bazujące na uzyskanych patentach
1.2.3. Technologiczny bilans płatniczy

Rozdział 2. Determinanty innowacyjności

2.1. Nakłady na badania i rozwój
2.2. Regulacje prawne sprzyjające innowacyjności
2.2.1. System ochrony praw własności intelektualnej
2.2.2. Forma organizacji rynku
2.2.3. Preferencje podatkowe
2.3. Wpływ szkolnictwa wyższego na innowacyjność
2.3.1. Działalność badawcza szkół wyższych
2.3.2. Kształtowanie kapitału ludzkiego na poziomie szkół wyższych
2.4. Instytucje finansowe ze szczególnym uwzględnieniem funduszy venture capital
2.5. Uwarunkowania kulturowe

Rozdział 3. Polityka innowacyjna w wybranych krajach

3.1. Polityka innowacyjna w Stanach Zjednoczonych
3.1.1. Nakłady na badania i rozwój w Stanach Zjednoczonych
3.1.2. Uwarunkowania prawne wpływające na innowacyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych  
3.1.3. Szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych
3.1.4. Aniołowie biznesu oraz fundusze venture capital jako źródła kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw
3.1.5. Proinnowacyjna kultura Stanów Zjednoczonych
3.2. Polityka innowacyjna w Finlandii
3.2.1. Wartość i struktura nakładów na badania i rozwój
3.2.2. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne innowacyjności Finlandii
3.2.3. Szkolnictwo oraz kapitał ludzki atutami Finlandii w generowaniu innowacji  
3.2.4. Źródła finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw w Finlandii
3.2.5. Fińska kultura czynnikiem sprzyjającym innowacjom
3.3. Polityka innowacyjna w Irlandii
3.3.1. Nakłady na badania i rozwój w Irlandii  
3.3.2. Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla innowacyjności Irlandii
3.3.3. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne innowacyjności Irlandii  
3.3.4. Edukacja i kapitał ludzki w Irlandii
3.3.5. Inwestorzy nieformalni oraz fundusze venture capital w Irlandii
3.3.6. Uwarunkowania kulturowe innowacyjności w Irlandii

Rozdział 4. Polityka innowacyjna w Polsce i proponowane kierunki jej doskonalenia

4.1. Polityka innowacyjna w Polsce  
4.1.1. Analiza luki innowacyjnej w Polsce  
4.1.2. Narodowy system innowacji w Polsce  
4.1.3. Nakłady na badania i rozwój  
4.1.4. Presja konkurencyjna oraz podatkowe i patentowe uwarunkowania innowacyjności w Polsce  
4.1.5. Znaczenie szkolnictwa wyższego w Polsce dla innowacyjności gospodarki  
4.1.6. Dostępność źródeł finansowania innowacji w Polsce
4.1.7. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a transfer technologii do polskich przedsiębiorstw
4.1.8. Uwarunkowania kulturowe barierą rozwoju innowacyjności w Polsce
4.1.9. Ocena polskiej polityki innowacyjnej
4.2. Proponowane kierunki zmian w polskiej polityce innowacyjnej
4.2.1. Zmiany w regulacjach prawnych oraz w instytucjach narodowego systemu innowacji w Polsce  
4.2.2. Kierunki zmian w finansowaniu innowacji w Polsce

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Bibliografia

dr hab. Małgorzata Dolińska, prof. UMCS, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Autor pracy zaproponował kierunki doskonalenia polityki innowacyjnej Polski na podstawie wieloaspektowej analizy i oceny, także krytycznej, uwzględniając prowadzoną politykę innowacyjną oraz funkcjonowanie narodowego systemu innowacji w naszym kraju, a także rozwiązania stosowane w tym obszarze (…) w innych krajach. Wartościowym opracowaniem (…) jest kompleksowa charakterystyka realizacji polityki innowacyjnej w wybranych trafnie przez Autora jako wzorce – krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Finlandia, Irlandia. Ważne dla rozwoju innowacyjnego polskiej gospodarki są analizy, rozważania i wnioski Autora uwzględniające zależności pomiędzy konkurencyjnością (także presją konkurencji zagranicznej) oraz innowacyjnością przedsiębiorstw w naszym kraju. Wartościowe są analizy i oceny Autora dotyczące nakładów na badania i rozwój, ich struktury oraz efektów ich wykorzystania (także na uczelniach) w naszym kraju, a także trudności związanych z finansowaniem innowacji przez przedsiębiorstwa ze źródeł zewnętrznych. Autor przedstawia ocenę wpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz transferu technologii z zagranicy na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Interesujące są rozważania Autora skoncentrowane na uwarunkowaniach kulturowych rozwoju innowacyjnego gospodarki w Polsce.

Jakub Czerniak

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane