• Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

 • Autor: Mirosław Banasik redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-930-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 356/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest polityce prowadzonej przez Federację Rosyjską i jej konsekwencjom dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W publikacji zidentyfikowano związki polityki z kulturą strategiczną i na tej podstawie ustalono determinanty podejmowanych przez Rosję działań strategicznych, które jednocześnie stanowią źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa. dokonano oceny angażowania się Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej oraz określenia związków podejmowanych aktywności z bezpieczeństwem regionalnym i globalnym. Przedstawiono również politykę wybranych państw wobec agresywnie prowadzonej przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowej.

Spis treści:

Wstęp

Część  I. Kultura strategiczna i źródła zagrożeń

Rozdział 1. Federacja Rosyjska – współczesna egzemplifikacja cywilizacji turańskiej [Adam Zamojski]
Rozdział 2. Kultura strategiczna Federacji Rosyjskiej [Stanisław Zarobny]
Rozdział 3. Wpływ kultury strategicznej na działalność rosyjskich służb specjalnych na przełomie XX i XXI wieku [Adrian Mitręga]
Rozdział 4. Ideologiczne i filozoficzne źródła rosyjskiej agresji na Ukrainie [Nadia Gergało-Dąbek]
Rozdział 5. Przemiany w polskiej kulturze strategicznej w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku [Stanisław Zarobny]
Rozdział 6. Wpływ ewolucji bycia podmiotu na jakość jego bezpieczeństwa [Marian Lutostańki]

Część II. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej

Rozdział 7. Interesy i cele strategiczne Federacji Rosyjskiej oraz ich konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Mirosław Banasik]
Rozdział 8. Interpretacje skuteczności oddziaływania założeń systemowych polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej – wybrane wektory strategicznego zainteresowania [Sławomir Wierzbicki]
Rozdział 9. Soft power a polityka zagraniczna Rosji wobec Azji [Łukasz Rabiasz]
Rozdział 10. Arktyczny wymiar polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej [Olena Podvorna]
Rozdział 11. Polityka Federacji Rosyjskiej w Arktyce jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego [Leszek Sadurski]
Rozdział 12. Państwa wrogie Federacji Rosyjskiej w świetle wszechrosyjskich badań sondażowych [Beata Goworko-Składanek]
Rozdział 13. Społeczeństwo i władza Federacji Rosyjskiej wobec NATO [Aleks Pulik]

Część III. Konsekwencje polityki Federacji Rosyjskiej

Rozdział 14. Odstraszanie strategiczne NATO i stabilizowanie bezpieczeństwa międzynarodowego [Mirosław Banasik]
Rozdział 15. Konsekwencje agresywnej polityki Kremla dla budżetu państwa [Bogdan Panek]
Rozdział 16. Oddziaływanie elit politycznych Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polski [Zbigniew Grzywna, Agata Woźniak-Krakowian]
Rozdział 17. Dynamika zmian oraz perspektywa rozwoju sytuacji polityczno-militarnej w regionie Morza Azowskiego [Marek Michał]

Część IV. Polityka innych państw wobec Federacji Rosyjskiej

Rozdział 18. Między transatlantycką i postatlantycką wizją Europy. Zagrożenia dla bezpieczeństwa z perspektywy Polski [Agnieszka Orzelska-Stączek]
Rozdział 19. Dziewiątka Bukaresztańska i Idea Trójmorza jako inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej [Agnieszka Rogozińska]
Rozdział 20. Polityka prezydenta Baracka Obamy wobec kryzysu krymskiego [Iga Kleszczyńska]
Rozdział 21. Polityka prezydenta Trumpa wobec państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego [Kamila Kasperska-Kurzawa]

Zakończenie

dr hab. inż. Jarosław Solarz:

Monografia oferuje niezwykle ważny i wciąż aktualny temat polityki Federacji Rosyjskiej oraz jej wpływu na stan bezpieczeństwa międzynarodowego. Rosja jako największe państwo świata od wielu lat odgrywa znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, zaznaczając swój wpływ w wielu obszarach światowego bezpieczeństwa. (...) Publikacja jest dziełem przygotowanym przez naukowców reprezentujących różne podejścia, poglądy, a nawet środowisko. Dzięki temu pozwala na szerokie i nieograniczone niczym spojrzenie na działania Federacji Rosyjskiej i jej rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi Zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy obejmuje 10 monografii i ponad 70 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem wojen nowej generacji, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Assoc. Prof. in the discipline of security sciences, certified Colonel of the Polish Army, graduated from doctoral studies at the National Defence Academy in Warsaw and studies of defence policy from the NATO Defence Academy in Rome. He held several command and staff positions. He was, among others, Deputy of the Polish National Military Representative at the Headquarters of NATO Allied Forces in Europe, Head of the Crisis Management Centre of the Ministry of Defence and the Operations Centre of the Minister of National Defence. Currently employed as an university professor in the Department of Security Sciences of the Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce. His scientific output includes 12 monographs and over 80 scientific studies published in Poland and abroad. His research interests focus on issues related to national and international security, strategic planning, conducting new generation wars, crisis management and acquisition new operational capabilities.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polityka Federacji Rosyjskiej w reg...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Siły powietrzne Federacji Rosyjskie...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeń...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe w asp...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i e...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i b...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wielowymiarowy charakter bezpieczeń...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Polska i bezpieczeństwo międzynarod...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rywalizacja, presja i agresja Feder...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Dominacja strategiczna w środowisku...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane