• Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

 • Autor: Maria Szymańska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-260-3
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 174/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 37.00 zł

  9.25 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.25 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum a skutecznym wdrażaniem reformy systemu edukacji.

Dwa pierwsze rozdziały, stanowiące część poznawczo-teoretyczną, poświęcono teoretycznym podstawom prowadzonych badań. Tę perspektywę stanowi planowanie rozwoju szkoły będące czynnikiem efektywnej zmiany w oświacie. Poruszono kwestię innowacji programowych i strukturalnych.

W drugiej części pracy ujęto teoretyczno-metodologiczne oraz organizacyjne założenia badań własnych. Przedstawiono: cele, problemy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i obszar badań (lokalizacja terytorialna gimnazjów).
 
W części empirycznej zobrazowano wyniki uzyskane w badaniach własnych. Przedstawiono odpowiedzi na poszczególne problemy sformułowane w pytaniach badawczych.
Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Planowanie rozwoju szkoły jako czynnik zmian w oświacie
 
1. Znaczenie problematyki zmiany w oświacie – krytyczny przegląd wybranej literatury przedmiotu
1.1. Zmiana społeczna, rozwój i postęp
1.2. Kreowanie, kierowanie i utrzymywanie zmiany
 
Rozdział 2. Reforma systemu edukacji w Polsce jako przykład zmiany w oświacie
 
1. Historia organizacji oświaty w Polsce. Ekonomiczne aspekty zmiany w systemie zarządzania oświatą
1.1. Teoretyczny dorobek w zakresie reform oświatowych
2. Koncepcja zmian w polskim systemie edukacji w okresie transformacji a wyzwania dla polskiego systemu edukacji
2.1. Programy integracji w dziedzinie edukacji przy jednoczesnej jej różnorodności
2.2. Obszary i wskaźniki jakości szkół wspólnoty europejskiej
3. Istota transformacji programowej w Polsce a kryteria jakości pracy szkoły
4. Zmiany strukturalne systemu kształcenia
4.1. Gimnazjum jako nowe ogniwo systemu kształcenia
4.2. Założenia programowe w gimnazjum
4.3. Problemy funkcjonowania gimnazjum w świetle badań oświatowych
5. Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum
5.1. Rodzaje planów rozwoju
5.2. Etapy i modele planowania
5.3. Kontekst szkoły w planowaniu
5.4. Priorytety i etapy działania
5.5. Operacjonalizacja i przykłady planowania rozwoju szkoły
5.6. Struktura programu rozwoju szkoły oraz standardy i wskaźniki jakości pracy szkół
 
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań własnych
 
1. Cele badań, problemy badawcze, hipotezy oraz teren badań
2. Identyfikacja oraz operacjonalizacja zmiennych
3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach
3.1. Indywidualna ankieta dla dyrektora
3.2. Analiza programów rozwoju szkoły według autorskiej instrukcji dla sędziego kompetentnego
 
Rozdział 4. Wyniki badań empirycznych
 
1. Aspekty społeczno-pedagogiczne w planowaniu rozwoju szkoły
1.2. Infrastruktura i baza badanych szkół
1.3. Charakterystyka kadry pedagogicznej
1.4. Uczniowie i ich rodzice
1.5. Innowacje w programach kształcenia i ich zakresy
1.6. Zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły
1.7. Podstawowe elementy planowania rozwoju szkoły w opiniach dyrektorów
2. Programy rozwoju szkoły – gimnazjum w świetle analizy ilościowo-jakościowej
2.1. Priorytety – kształcenie, opieka, wychowanie
2.2. Zakres planowanych zadań
2.3. Uzasadnienie realizacji celów zmiany w edukacji
2.4. Uzasadnienie potrzeb i możliwości szkoły (gimnazjum)
2.5. Stopień operacjonalizacji zadań
2.6. Wykorzystanie zasobów ludzkich
2.7. Sformułowanie oczekiwanych rezultatów
2.8. „Przedstawienie metod oceny rezultatów”
2.9. Hierarchia ocen aspektów jakości rozwoju szkoły
3. Planowanie a warunki pracy szkół
3.1. Analiza wskaźnika jakości planowania pracy szkół
3.1.1. Związek jakości programów rozwoju szkół a ich właściwości
3.2. Związek programów rozwoju z badanymi warunkami szkół
3.3. Rozmieszczenie terytorialne i wielkość szkół o zróżnicowanych jakościowo programach rozwoju
 
Rozdział 5. Podsumowanie wyników badań oraz wnioski
 
Bibliografia

Maria Szymańska

pedagog, dydaktyk, praktyk. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Filologicznego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Posiada drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie. Wiele lat pracy na różnych stanowiskach kierowniczych i dydaktycznych w strukturach organizacyjnych szkół, placówce doskonalenia nauczycieli. Obecnie adiunkt w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane