• Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim

 • Autor: Krystyna Kietlińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-251-1
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 204/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem publikacji jest analiza roli instytucji trzeciego sektora w rozwiązywaniu tak istotnych problemów społecznych jak niepełnosprawność, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Na tle rozwiązań przyjętych w wysokorozwiniętych krajach europejskich autorka prezentuje instytucje, które realizują te zadania w Polsce. Walorem książki jest próba usystematyzowania zarówno semantycznych, jak i merytorycznych zagadnień dotyczących trzeciego sektora oraz prezentacja i ocena funkcjonujących w jego ramach instytucji.

Spis treści:

Przedmowa
 
Rozdział 1. Rola społeczeństwa obywatelskiego w realizacji potrzeb społecznych
 
1. Społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje
1.1. Pojęcie i cechy społeczeństwa obywatelskiego
1.2. Funkcje społeczeństwa obywatelskiego
1.3. Zależność między społeczeństwem obywatelskim a państwem
2. Potrzeby społeczne i ich specyfika
2.1. Definicje potrzeb i ich społeczne ujęcie
2.2. Miejsce potrzeb społecznych w hierarchii potrzeb jednostki
3. Formy realizacji potrzeb społecznych
3.1. Modele polityki społecznej
3.2. Rola państwa w realizacji potrzeb społecznych
3.3. Rynek i jego ograniczenia w realizacji potrzeb społecznych
4. Gospodarka mieszana jako alternatywa wobec państwa i rynku
4.1. Formy przejawiania się gospodarki mieszanej
4.2. Wzajemne relacje między państwem a rynkiem w gospodarce mieszanej
4.3. Wielopłaszczyznowe formy powiązań w gospodarce
 
Rozdział 2. Zadania trzeciego sektora i metody ich finansowania
 
1. Zależności między sektorami w gospodarce
2. Charakterystyka sektora nonprofit
2.1. Pojęcie i cechy sektora nonprofit
2.2. Związki między sektorem nonprofit i sektorem publicznym
3. Gospodarka społeczna i jej zakres
3.1. Krótka historia koncepcji gospodarki społecznej
3.2. Pojęcie i cechy gospodarki społecznej
3.3. Przedsiębiorstwo społeczne jako instytucjonalna forma przejawiania się gospodarki społecznej
3.3.1. Specyfika przedsiębiorstwa społecznego
3.3.2. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa społecznego
3.3.3. Rodzaje przedsiębiorstw społecznych i ich zadania
4. Trzeci sektor i metody jego zasilania
4.1. Pojęcie i zakres trzeciego sektora
4.2. Metody finansowania trzeciego sektora
4.2.1. Metody budżetowego zasilania instytucji trzeciego sektora
4.2.2. Rola indywidualnych osób w finansowaniu instytucji trzeciego sektora
4.2.3. Przedsiębiorstwo jako sponsor trzeciego sektora
4.2.4. Rola międzynarodowych organizacji w zasilaniu trzeciego sektora
 
Rozdział 3. Organizacja i zadania instytucji nonprofit w Polsce
 
1. Miejsce organizacji nonprofit w trzecim sektorze
2. Fundacje w Polsce i ich charakterystyka
2.1. Pojęcie i rodzaje fundacji
2.2. Procedura tworzenia i działanie fundacji
2.3. Przywileje dla fundacji i ich ocena
3. Zadania stowarzyszeń w gospodarce
3.1. Podobieństwa i różnice między stowarzyszeniem a fundacją
3.2. Pojęcie i rodzaje stowarzyszeń
3.3. Procedura tworzenia i działanie stowarzyszeń osób fizycznych
3.4. Specyfika stowarzyszeń osób prawnych
4. Rola fundacji i stowarzyszeń w gospodarce
5. Specyfika działalności pożytku publicznego
5.1. Zakres podmiotowy działalności pożytku publicznego
5.2. Zakres przedmiotowy
5.3. Działalność odpłatna i nieodpłatna organizacji pożytku publicznego
5.4. Warunki stawiane podmiotom starającym się o status działalności pożytku publicznego
5.5. Przywileje przyznawane organizacjom pożytku publicznego
5.6. Wymogi formalne niezbędne do uzyskania statusu działalności pożytku publicznego
5.7. Rola ofiarności ludności w zasilaniu organizacji pożytku publicznego
6. Bariery i czynniki rozwoju organizacji nonprofit w Polsce
 
Rozdział 4. Rola instytucji gospodarki społecznej w przeciwdziałaniu patologiom społecznym w Polsce
 
1. Rozwój gospodarki społecznej w Polsce
2. Przedsiębiorstwa społeczne jako instytucje gospodarki społecznej funkcjonujące w Polsce
3. Rola spółdzielczości w gospodarce polskiej
3.1. Pojęcie i cechy spółdzielni
3.2. Modele spółdzielczości i ich realizacja
3.3. Rozwój spółdzielczości w Polsce
4. Organizacje wzajemnościowe i ich specyfika
5. Przedsiębiorstwo społeczne jako forma zatrudnienia osób niepełnosprawnych
5.1. Osoby niepełnosprawne i ich uprawnienia
5.2. Podmioty tworzące miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych
5.3. Przywileje dla Zakładów Pracy Chronionej
5.4. Rola ZFRON i PFRON w zasileniu zakładów pracy chronionej
6. Instytucjonalne formy przeciwdziałania bezrobociu
6.1. Pojęcie i skutki bezrobocia
6.2. Instytucje rynku pracy i ich rodzaje
6.2.1. Zróżnicowanie instytucji rynku pracy
6.2.2. Instytucje przygotowujące bezrobotnych do pracy
6.2.3. Instytucje tworzące miejsca pracy dla bezrobotnych
7. Zadania instytucji działających na rzecz ograniczania wykluczenia społecznego
7.1. Wykluczenie społeczne i metody jego ograniczania w Polsce
7.2. Spółdzielnie socjalne i ich zadania
7.2.1. Pojęcie i zakres działania spółdzielni socjalnych
7.2.2. Procedura tworzenia spółdzielni socjalnych
7.2.3. Finansowanie działalności spółdzielni socjalnych
7.2.4. Miejsce spółdzielni socjalnych w gospodarce
7.2.5. Specyfika zadań spółdzielni socjalnych i trudności w ich realizacji
7.3. Rola Centrów Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS) w ograniczeniu wykluczenia społecznego
7.3.1. Zadania CIS
7.3.2. Finansowanie zadań CIS
7.3.3. Bariery rozwoju CIS
7.3.4. Zadania KIS i źródła ich finansowania
 
Rozdział 5. Kierunki rozwoju trzeciego sektora i ich wpływ na realizację zadań społeczeństwa obywatelskiego
 
1. Zmiany zakresu trzeciego sektora w Europie i ich uwarunkowania
1.1. Etapy przemian instytucji społeczeństwa obywatelskiego
1.2. Trzeci sektor i XIX-wieczna demokracja
1.3. Zróżnicowane podejście do trzeciego sektora po II wojnie światowej
1.4. Lata 70. i 80. XX wieku – odradzanie się społeczeństwa obywatelskiego
1.5. Koniec XX w. – gospodarka społeczna
2. Polskie doświadczenia w rozwoju trzeciego sektora
3. Perspektywy rozwoju trzeciego sektora jako instytucjonalnej formy przejawiania się społeczeństwa obywatelskiego
3.1. Różnice w rozwoju instytucji trzeciego sektora w Europie i w Polsce
3.2. Ocena możliwości rozwoju trzeciego sektora w Polsce
3.2.1. Pozytywy i słabości trzeciego sektora
3.2.2. Szanse i zagrożenia rozwoju trzeciego sektora
 
Bibliografia

Krystyna Kietlińska

dr hab. profesor nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, zatrudniona na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Katedrze Finansów Publicznych Instytutu Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się kolejno na problemach finansów publicznych, działalności sektora nonprofit, a w konsekwencji – na organizacji i finansowaniu trzeciego sektora, który łączy organizacje pozarządowe (nonprofit) i podmioty gospodarcze realizujące cele społeczne.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane