• Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Ukryte i jawne wybory

Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Ukryte i jawne wybory

 • Autor: Norbert Maliszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-073-9
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 184/A5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 37.00 zł

  18.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 18.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Polski entuzjazm dla idei uczestnictwa w Unii Europejskiej rósł z roku na rok, lecz ten trend się odwrócił. Kryzys powodował, że myśli Polaków stały się bliższe polskiej tożsamości. W rezultacie narasta konflikt pomiędzy ukrytym polocentryzmem a jawnym europejskim entuzjazmem. Autor badał ten konflikt w cyklu kilkunastu niezwykle interesujących eksperymentów z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych. Celem badań było określenie wpływu tego konfliktu m.in. na:

- wybory konsumenckie (kiedy podkreślić polskie pochodzenie produktu?)
- stosunek do zastąpienia złotówki przez euro (dlaczego Polacy są „za, a nawet przeciw” euro?)
- preferencje partyjne (zwolennicy jakiej partii przeżywają najsilniejszy konflikt pomiędzy jawnym a ukrytym stosunkiem do UE?)
- reakcje na zagrożenia terrorystyczne (jak wpływają na stosunek do UE?)- zachowania kibiców piłki nożnej (jak sprawić, aby podczas Euro 2012 nie było zachowań dyskryminacyjnych?).

Patroni medialni:

               

               
www.psychologiareklamy.edu.pl
Spis treści:

Słowo wstępne. O jawnym euroentuzjazmie Polaków i ukrytym nacjonalizmie

Rozdział 1. Postawy jawne vs ukryte wobec Unii Europejskiej

1.1. Niespójność pomiędzy deklarowanym euro-entuzjazmem a brakiem faktycznych działań
1.2. Czy deklarowane postawy przewidują zachowania?
1.3. Postawy ukryte
1.4. Test Utajonych Skojarzeń
1.5. Pomiar postaw ukrytych wobec Unii Europejskiej v. Polski

Rozdział 2. Geneza postaw ukrytych na przykładzie etnocentryzmu konsumenckiego

2.1. Jawny etnocentryzm konsumencki
2.2. Geneza postawy ukrytej
2.3. Ukryty etnocentryzm konsumencki
2.4. Czekolada polska czy europejska?
2.5. Postawa ukryta jako wyznacznik oceny produktu

Rozdział 3. Relacja pomiędzy jawnym aukrytym stosunkiem do UE zwolenników PO, PiS Isl.

3.1. Preferencje partyjne apoparcie dla idei europejskiej integracji
3.2. Relacja pomiędzy postawą jawną aukrytą
3.3. Badanie – preferencje partyjne aukryte postawy wobec PL vs UE
3.4. Ukryte postawy zwolenników różnych partii – badanie internetowe (4)

Rozdział 4. Jak relacja pomiędzy postawą jawną a ukrytą wpływa na akceptację euro jako waluty?

4.1. Jawny stosunek do wprowadzenia euro
4.2. Wpływ relacji pomiędzy postawą jawną aukrytą na zachowanie
4.3. Wpływ postaw ukrytych na stosunek do wprowadzenia euro
4.4. Czy można kontrolować działanie ukrytego polocentryzmu?

Rozdział 5. Zmiana postaw ukrytych wobec UE – wyjazdy zarobkowe

5.1. Wpływ wyjazdów zarobkowych Polaków na ich postawy jawne wobec Unii Europejskiej
5.2. Czy możliwa jest zmiana postawy ukrytej?
5.3. Kontakt z„obcym” jako sposób na zmianę postaw
5.4. Wpływ wyjazdów zarobkowych na zmianę ukrytych postaw wobec PL vs UE

Rozdział 6. Wpływ zagrożeń terrorystycznych na postawy ukryte wobec UE

6.1. Postrzeganie zagrożenia terrorystycznego przez Polaków
6.2. Strategia jednej drużyny
6.3. Wpływ zagrożenia terrorystycznego na postawy ukryte wobec PL vs UE

Rozdział 7. Euro 2012 bez uprzedzeń?

7.1. Kibice w„jednej drużynie”
7.2. Polskie wojny futbolowe
7.3. Jesteśmy jak puzzle – badanie postaw kibiców Legii i Polonii

Rozdział 8. Dyskusja końcowa

8.1. Geneza postaw ukrytych (na przykładzie etnocentryzmu konsumenckiego)
8.2. Relacja pomiędzy postawami jawnymi aukrytymi (różnice pomiędzy zwolennikami różnych partii)
8.3. Wpływ postaw ukrytych na zachowanie (na przykładzie zastąpienia waluty narodowej przez euro)
8.4. Modyfikowalność postaw ukrytych (na przykładzie hipotezy kontaktu i strategii jednej drużyny)

Bibliografia

prof. dr hab. Mirosław Kofta:

Książka ukazuje, w jaki sposób analiza różnic między postawami jawnymi i utajonymi może przyczynić się do lepszego zrozumienia polskiego etnocentryzmu i naszych poglądów na Unię Europejską. To wartościowy, żywo napisany, oryginalny wkład do problematyki postaw i ich roli w życiu społecznym.

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke:

Monografię wyróżnia aktualna problematyka, dobre wykorzystanie literatury przedmiotu, jasność wywodu i liczne pomysłowe badania własne.

Norbert Maliszewski

kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Reklamy” organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i agencję reklamową Publicis. Autor książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny marketingu politycznego, społecznego, problematyki postaw, oraz wielu tekstów publicystycznych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane