• Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego

 • Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-798-1
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 444/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 78.00 zł

  70.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 70.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Przedstawione w książce podejście do mediatyzacji życia publicznego jest podejściem autorskim i stanowi wycinek ogromnego obszaru badań. Znaczącym wkładem autorki jest uporządkowanie pojęć, wyodrębnienie podejść badawczych traktujących mediatyzację jako proces społeczny oraz zaproponowanie nowego pola – pola medialnego. W tym właśnie polu, próbującym zawłaszczyć wszystkie pozostałe płaszczyzny społeczne, może pojawić się nowy typ aktorów społecznych – celebrytów, Daniel J Boorstin określił celebrytę mianem – osoby znanej z tego, że jest znana. Autorka wyodrębnia i pokazuje, w jaki sposób celebryci przejmują rolę dotychczasowych liderów opinii – intelektualistów, ekspertów. Równocześnie rekonstruuje, w jaki sposób reguły gry w polu medialnym, tworzone przez celebrytów, staja się obowiązujące dla pozostałych aktorów społecznych. Opisane zjawiska znajdują się w trakcie powstania – by zilustrować ich wielowymiarowe mechanizmy, autorka dołączyła sześć aktualnych przykładów. Pięć z nich dotyczy Polski, a jeden Niemiec.

Autorka ma nadzieję, że książka wypełni lukę w mało znanym obszarze badań. Liczy, że odsłaniając nowe problemy stanie się przyczynkiem krytycznych prac dla nowych badaczy.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. OD ZAPOŚREDNICZENIA DO MEDIATYZACJI - W POSZUKIWANIU KONCEPTU BADAWCZEGO
 
1. Mediatyzacja życia publicznego
1.1. Od medium do zapośredniczenia - geneza i znaczenie terminów
1.2. Metafory mediatyzacji
1.3. „Globalizacja niczego” i jej warianty w ujęciu George’a Ritzera jako tło mediatyzacji
1.4. Ku mediokracji, czyli we władzy mediów
2. Mediatyzacja jako koncept badawczy
3. Mediatyzacja jako proces społeczny
3.1. Mediatyzacja w ujęciu Winfrieda Schulza
3.1.1. Funkcje mediatyzacji
3.1.2. Scenariusze mediatyzacji
3.2. Ujęcie mediatyzacji według Friedricha Krotza
4. Pojęciowe puzzle: zapośredniczenie, medializacja, medialność
4.1. Zapośredniczenie
4.1.1. Zapośredniczenie w perspektywie mediologii
4.2. Medializacja
4.3. Medialność
Podsumowanie
 
Rozdział 2. PONOWOCZESNOŚĆ JAKO KONTEKST DLA PROCESÓW MEDIATYZACJI I CELEBRYTYZACJI
 
1. Ponowoczesność, mediatyzacja, celebrytyzacja
2. Różne ujęcia ponowoczesności
2.1. Od późnej nowoczesności do modernizacji refleksyjnej (Anthony Giddens, Ulrich Beck)
2.2. Ponowoczesność według Zygmunta Baumana
2.2.1. Jednostka - aktor w ponowoczesnej perspektywie
2.3. Ponowoczesność według Michela Maffesolego
2.3.1. Model jednostki - osoby
3. „Bycie medialnym” jako wartość w perspektywie społecznej, politycznej i ekonomicznej
3.1. Perspektywa socjologiczna „bycia medialnym”
3.2. Perspektywa polityczna „bycia medialnym”
3.2.1. Mediatyzacja polityki
3.3. Perspektywa ekonomiczna „bycia medialnym”
4. O polu medialnym
4.1. Teoria pól Pierre.a Bourdieu
4.1.1. Dynamiczna koncepcja pola
4.1.2. Relacje pomiędzy polami
4.1.3. Podmiotowość
4.2. Reguły gry pola dziennikarskiego
4.3. O próbie zawłaszczania przez pole medialne pozostałych pól
4.3.1. Habitus medialny
Podsumowanie
 
Rozdział 3. TRANSFORMACJA MEDIALNYCH WZORÓW OSOBOWYCH - OD LIDERÓW OPINII DO CELEBRYTÓW
 
1. Schyłek klasycznych autorytetów
1.1. Liderzy opinii, czyli Mertonowskie „osoby wpływu” i ich rola
1.2. Eksperci i doradcy w ujęciu socjologicznym
1.2.1. Ekspert u Georga Simmla
1.2.2. Ekspert w perspektywie mediologii Régis Debray
1.2.3. Ekspert w ponowoczesnej perspektywie
2. Naukowcy jako eksperci - ujęcia socjologiczne
2.1. .Intelektualiści. jako eksperci w ujęciu Roberta Mertona
2.2. Naukowcy i pole naukowe
2.3. Naukowcy w medialnym polu - eksperci czy fast thinkers?
2.3.1. Strategia „trójpolówki”: pole naukowe (akademickie), pole polityki a pole medialne
2.4. Dziennikarze - eksperci - komentatorzy. Eksperci medialni i pseudoeksperci
3. Dziennikarze - w poszukiwaniu nowych strategii zawodu
3.1. Sami o sobie - autowizerunek dziennikarzy
3.2. W poszukiwaniu nowych strategii działań i nowych standardów etycznych
3.2.1. Dziennikarska tożsamość . ponowoczesna wielość ról a dyktat rynku
3.2.2. W pogoni za newsem - odchodząc od profesjonalizmu
3.3. Dziennikarz czy showman-celebryta - jaka strategia w dziennikarskim polu?
3.3.1. Ewolucja modelu dziennikarstwa
3.3.2. Wybór strategii w dziennikarskim polu
4. Każdy może zostać ekspertem. Eksperci-komentatorzy w mediach. Przegląd wyników badań
Podsumowanie
 
Rozdział 4. CELEBRYCI JAKO KLUCZOWI AKTORZY PONOWOCZESNOŚCI
 
1. Celebryci w perspektywie społeczno-kulturowej
1.1. Bohaterowie i święci jako celebryci avant la lettre
1.2 Typologie celebrytów
1.3. Rola mediów i przemysłu medialnego w kreowaniu celebrytów
1.4. Od celebryty (cewebryty i telebryty) do gwiazdy
1.4.1. Kim jest cewebryta? Przykłady
1.4.2. Kulturowa logika celebryty
1.4.3. Gwiazda (sława)
1.4.4. Pierre Bourdieu - socjolog - celebryta-gwiazda, czyli w mediach na własnych warunkach
1.5. Współczesne role celebrytów
1.6. Habitus celebryty
1.7 Celebryta jako produkt mediatyzacji, personalizacji i utowarowienia
2. Celebrytyzacja sfery publicznej
2.1. Stadium demokratyzacji celebrytów
2.2. Stadium dywersyfikacji celebrytów
2.3. Stadium transgresji celebrytów
3. Celebryci w perspektywie komunikowania politycznego
3.1. Mediatyzacja polityki a medialna sfera publiczna
3.2. Rodzaje politycznych celebrytów
4. Celebryci w perspektywie komunikowania marketingowego (wymiar ekonomiczny)
4.1. Role celebrytów w komunikowaniu marketingowym
4.2. Celebryci w reklamach banków
4.3. Wartość celebrytów - rankingi tygodnika „Forbes”
5. Ponowoczesny kres intelektualistów. Czy intelektualiści muszą zostać celebrytami?
5.1. Naukowcy w medialnym polu
5.1.1. Socjolog w polu medialnym
5.1.2. „Socjologowie medialni” a etos socjologii
5.2. W poszukiwaniu optymalnej strategii istnienia w polu medialnym
5.2.1. Habitus uczonego-eksperta a habitus celebryty
Podsumowanie
 
Rozdział 5. KONSEKWENCJE MEDIATYZACJI I CELEBRYTYZACJI: TABLOIDYZACJA I INFOTAINMENT
 
1. Tabloidyzacja jako globalny trend współczesnych mediów
1.1. Badania nad tabloidyzacją w Polsce i w świecie
1.2. Dwa wymiary tabloidyzacji
1.2.1. Formalny wymiar tabloidyzacji
1.2.2. Jakościowy wymiar tabloidyzacj
1.3. Krytyka i obrona tabloidyzacji
1.3.1. Krytyka. Tabloidyzacja jako zagrożenie
1.3.2. Obrona tabloidyzacji – „poszerzanie sfery publicznej”
1.4. Fenomen peopolizacji we Francji jako przykład lokalnej aplikacji globalnego trendu
2. Infotainmenet i jego odmiany jako wiodące strategie mediów
2.1. Infotainment . próba zdefiniowania strategii
2.2. Democratainment, politicotainment jako odmiany infotainmentu
2.3. Infotainment w polskich programach informacyjnych - przegląd wyników badań
Podsumowanie
 
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS PRZYKŁADÓW
ANEKS
INDEKS NAZWISK
INDEKS POJĘĆ

» Wywiad z... dr hab. Małgorzatą Molędą-Zdziech, o tabloidyzacji mediów, www.proto.pl   więcej »

» Popołudnie RDC: „Anima. Obrazy życia”, o celebrytach mówiła ekspertka – Małgorzata Molęda-Zdziech   więcej »

» Miłowski o „Czasie celebrytów”   więcej »

» www.czytatnikagi.blogspot.com   więcej »

» Skandal i literatura, czyli twórcy kuszeni przez show biznes, audycja „Hala odlotów” w TVP Kultura 09.10.2014   więcej »

» 29 października w Popołudniu RDC Tomasz Kwaśniewski gościł (...) dr Małgorzatę Molędę-Zdziech, socjolog, która mówiła jak działają media   więcej »

» Recenzja książki,www.naukawpolsce.pap.pl   więcej »

» Grozi nam nadmiar celebrytów? Z Małgorzatą Molędą-Zdziech, kulturoznawcą, rozmawia Anna J. Dudek   więcej »

» Lektury DECYDENTA: Czy celebryta to ktoś, kto sam siebie celebruje, czy jest celebrowany przez otoczenie? Pytanie tylko z pozoru wydaje się naiwne. Obie postawy, zachowania uzupełniają się i wzajemnie napędzają   więcej »

» DECYDENT SNOBUJĄCY: Cyniczna zagrywka. Gdy zbyt wiele problemów zagraża stabilności, najlepszym sposobem jest zawrócenie kijem Wisły   więcej »

Małgorzata Molęda-Zdziech

absolwentka antropologii kulturowej na Uniwersytecie Réné Descartes Paris V, socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor socjologii. Ukończyła również polsko-francuski program studiów podyplomowych Master Zarządzania Gospodarką Europejską HEC/SGH. Dwukrotna stypendystka Rządu Francuskiego. W latach 1999–2001 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora Polsko-Francuskiego Programu Studiów Europejskich (PSE) utworzonego przez SGH oraz Instytut Nauk Politycznych Sciences Po z Paryża. Obecnie pracuje w Szkole Głównej Handlowej, a także wykłada w Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół problematyki lobbingu, procesu decyzyjnego,komunikowania społecznego, wpływu mediów i mediatyzacji. Opublikowała wiele prac z problematyki lobbingu, mediów i komunikowania w Polsce i w Unii Europejskiej. Wielokrotnie gościła na zagranicznych uniwersytetach, prowadząc badania, wykładając lub uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. Sciences Po Paris, Paris Dauphine, Instytucie Katolickim w Paryżu, INALCO Paris, CEAQ La Sorbonne, Université Louvain–la–Neuve, Complutense w Madrycie, L’Obsevatoire de la Finance w Genewie, na Uniwersytecie w Limoges, w Strasburgu, Uniwersyetcie w Perugii). Od 2005 roku jest ekspertką i wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą w Limoges, we Francji, a od 2009 roku członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego. Jest również członkinią Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska (www. afp.org.pl)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Złotouści i gołosłowni. Przywództwo...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane