• Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy

 • Autor: Bogusz Mikuła Anna Pietruszka-Ortyl Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-707-4
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  10.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.00 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Rozumienie nowej gospodarki jest nieodłącznie związane ze wzrostem roli zasobów niematerialnych, a szczególnie wiedzy. Dużą zaletą recenzowanej książki jest systematyzacja takich pojęć jak: wiedza, zarządzanie wiedzą, system zarządzania wiedzą, kapitał intelektualny i jego diagnoza, prezentacja różnych koncepcji, które do tej pory nie zostały w tak kompleksowy sposób przedstawione czytelnikowi. Autorzy przedstawiają wizję organizacji przyszłości, wskazując na pewne wyznaczniki nowoczesnych organizacji, jak choćby nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw, wzrost roli kapitału intelektualnego i wiedzy w organizacji. W ostatnim rozdziale zaprezentowano w szczegółowy sposób różnorakie systemy wspomagające zarządzanie wiedzą, wręcz opisano poszczególne instrumenty.

Publikacja ta może być przydatna dla studentów i menedżerów, starających się poznać konkretne narzędzia zarządzania wiedzą. O dużym znaczeniu recenzowanej książki stanowią głównie: aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom naukowy wszystkich rozdziałów oraz wpływ profesjonalnej redakcji naukowej na spójność książki, która chociaż jest pracą zbiorową, jest też zwartą publikacją. Uznanie budzi zarówno logiczna sekwencja rozważań, inteligentny podział na części, jak i interesująca treść poszczególnych rozdziałów. Na uwagę zasługuje także strona graficzna książki - liczne, często oryginalne rysunki, które ożywiają prezentację treści i są pomocne w jej zrozumieniu. Książka doskonale spełnia swoją rolę jako źródło inspiracji w poszukiwaniu wskazówek pomocnych w rozwiązaniu problemów charakterystycznych dla nowoczesnej organizacji.

Spis treści:

Wstęp
Bogusz Mikuła

Rozdział 1. Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy
Bogusz Mikuła

1.1. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy
1.2. Walory gospodarki opartej na wiedzy
1.3. Działania dostosowawcze do warunków gospodarki opartej na wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
1.4. Organizacje oparte na wiedzy
Literatura

Rozdział 2. Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia

2.1. Organizacja ucząca się Bogusz Mikuła
2.2. Organizacja inteligentna Bogusz Mikuła
2.3. Organizacja sieciowa Anna Pietruszka-Ortyl
2.4. Organizacja wirtualna Daniel Gach
2.5. Organizacja fraktalna Marek Makowiec
Literatura

Rozdział 3. Kapitał intelektualny organizacji
Anna Pietruszka-Ortyl

3.1. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe
3.2. Wartościowanie kapitału intelektualnego
3.3. Modele diagnozy kapitału intelektualnego
3.4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Literatura

Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w organizacji
Bogusz Mikuła

4.1. Istota zarządzania wiedzą
4.2. Funkcje, zadania, aspekty i system zarządzania wiedzą
4.3. Wybrane modele generowania wiedzy w organizacji
4.4. Charakterystyka podstawowych procesów z udziałem wiedzy
Literatura

Rozdział 5. Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw

5.1. Kultura organizacyjna i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa Renata Winkler
5.2. Komunikacja w warunkach różnorodności kulturowej Renata Winkler
5.3. Kultura organizacji inteligentnej Bogusz Mikuła
5.4. Polska kultura organizacyjna w kontekście gospodarki opartej na wiedzy Bogusz Mikuła
Literatura

Rozdział 6. Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy

6.1. Zarządzanie wartością organizacji Marek Makowiec
6.2. Zarządzanie relacjami z klientami - CRM Piotr Turcza
6.3. KCRM i CKM Bogusz Mikuła
6.4. Zarządzanie talentami Bogusz Mikuła
6.5. Zarządzanie różnorodnością kulturową Renata Winkler
6.6. Alianse strategiczne Anna Pietruszka-Ortyl
6.7. Zarządzanie partycypacyjne Bogusz Mikuła
6.8. Obrady i ich formy Arkadiusz Potocki
6.9. Ringiseido Marek Ćwiklicki
6.10. Kaizen Bogusz Mikuła
6.11. Koła jakości Bogusz Mikuła
6.12. Burza mózgów Bogusz Mikuła
6.13. Metoda delficka Marek Makowiec
6.14. Technika otwartej przestrzeni (Open Space-Technology) Arkadiusz Potocki
6.15. Group-TeamWare Arkadiusz Potocki
6.16. Data Warehousing Marek Makowiec
6.17. Business Intelligence Marek Makowiec
6.18. Wspólnoty praktyki Daniel Gach
6.19. Benchmarking Bernard Ziębicki
6.20. Outsourcing Piotr Turcza
6.21. Coaching i mentoring Bernard Ziębicki
6.22. Ochrona prawna własności intelektualnej Marek Makowiec
Literatura

Spis tabel
Spis rysunków

Bogusz Mikuła

profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1992 roku jej pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania, a od 2001 roku w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem". W 2006 na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej "Organizacje oparte na wiedzy" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016 prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w obecnej kadencji (2016-2020) pełni funkcję dziekana (kadencja zakończona 30 września 2019 w związku ze zmianą przepisów ustawy). Od 1 września 2016 kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych.

Anna Pietruszka-Ortyl

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa
prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane