Edukacja zawodowa

Gospodarka elektroniczna

Gospodarka elektroniczna

Gospodarka elektroniczna

Eugeniusz Januła, Teresa Truś

Podręcznik Gospodarka elektroniczna został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzi technik logistyk na poziomie technikum szkoły policealnej. Autorzy uwzględnili w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został podzielony na 18 rozdziałów. Omówiono w nich w sposób przystępny zagadnienia z zakresu norm i standardów gospodarki elektroniczne oraz aplikacje służące tej gospodarce. Wymieniono użytkowników elektroni..

25.20 zł 28.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroek...

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

Janina Mierzejewska-Majcherek

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych. Podręcznik składa się..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Ekonomika logistyki

Ekonomika logistyki

Ekonomika logistyki

Teresa Truś, Eugeniusz Januła

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został pogrupowany w 19 rozdziałach. Autorzy w systematyczny i logicznie spójny sposób omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, majątku przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej i ewidencji majątku trwałeg..

27.90 zł 31.00 zł Cena netto: 26.57 zł

Język angielski dla logistyków

Język angielski dla logistyków

Język angielski dla logistyków

Paulina Golińska, Agnieszka Stachowiak

Założeniem podręcznika jest kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. Książka stanowi kompendium słownictwa, z jakim spotyka się logistyk w swojej codziennej pracy. Autorki położyły szczególny nacisk na zaprezentowanie aktualnych tekstów źródłowych, pochodzących zarówno z prasy specjalistycznej, jaki i dedykowanych portali internetowych. W podręczniku zostały zamieszczone ćwiczenia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności z za..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Ekonomika. Część 1

Ekonomika. Część 1

Ekonomika. Część 1

Janina Mierzejewska-Majcherek

Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Ekonomika. Część 1 obejmuje następujące działy programowe: - normy regulu..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Radosław Kacperczyk

Założeniem podręcznika Laboratorium logistyczno-spedycyjne jest kształtowanie praktycznych umiejętności, opartych na wiedzy z zakresu transportu i spedycji. W publikacji Autor zamieścił ćwiczenia i zadania ułatwiające nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w profesjonalnej działalności logistyczno-spedycyjnej, takich jak: opracowywanie dokumentacji spedycyjnej, korespondencji, protokołów, sprawozdań; organizacja usług spedycyjnych z uwzględnieniem specyfiki planowania przewozów różny..

25.20 zł 28.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich

Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska

Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje spe..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem

Gospodarka zapasami i magazynem. Cz...

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem

Katarzyna Grzybowska

Zawartość merytoryczna drugiej części podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem jest podzielona na dziewięć rozdziałów. Dobór omówionych zagadnień jest zgodny z programem nauczania przedmiotu: Gospodarka zapasami i magazynem, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Druga część podręcznika jest przekrojowym kompendium wiedzy z zakresu operacyjnego zarządzania magazynem. Celem książki jest zapoznanie Czytelnika z często trudnymi zagadnieniami związanymi z typowym procesem m..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Małgorzata Kucharczyk, Elżbieta Mitura

Podręcznik został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest przystępnym językiem. Zawiera wykaz literatury do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz słowniczek ważnych terminów. Podręcznik ..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Transport i spedycja. Część 2. Spedycja

Transport i spedycja. Część 2. Sped...

Transport i spedycja. Część 2. Spedycja

Radosław Kacperczyk

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodzajami spedycji. Autor rzeczowo omówił czynności składające się na spedycję, m.in.: przyjmowanie zleceń, zawieranie umów o przewóz, dobór środków transportowych, przygotowywanie przesyłki do przewozu, nadawanie, przekazywanie i odbiór, ubezpieczenie przesyłki, sporządzenie dokumentacji transportowej itd. ..

18.90 zł 21.00 zł Cena netto: 18.00 zł

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 3. Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami

Gospodarka zapasami i magazynem. Cz...

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 3. Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniam...

Katarzyna Grzybowska

Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Zapasy i Zarządzanie magazynem. Podręcznik stanowi zbiór ćwiczeń, zadań oraz tekstów studiów przypadków służących do przeanalizowania i rozwiązania indywidualnie lub grupowo...

19.80 zł 22.00 zł Cena netto: 18.86 zł

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1. Zapasy

Gospodarka zapasami i magazynem. Cz...

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1. Zapasy

Katarzyna Grzybowska

Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do testowania metod i technik zarządzania za..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Podstawy statystyki. Wydanie 2

Podstawy statystyki. Wydanie 2

Podstawy statystyki. Wydanie 2

Wacława Starzyńska redakcja naukowa

Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu statystyka dla zawodu technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Książka prezentuje głównie metody statystyczne stosowane przez statystykę opisową. Część teoretyczna podręcznika, obejmująca definicje, własności i wzory niezbędne do wyznaczania poszczególnych miar statystycznych, poparta została licznymi przykładami z praktyki gospodarczej, w tym również informacjami zaczerpniętymi z r..

26.10 zł 29.00 zł Cena netto: 24.86 zł

Transport i spedycja. Część 1. Transport

Transport i spedycja. Część 1. Tran...

Transport i spedycja. Część 1. Transport

Radosław Kacperczyk

Część 1 podręcznika Transport i spedycja zawiera podstawową wiedzę z różnych gałęzi transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i multimodalnego; zagadnienia związane z obsługą środków transportowych, ich użytkowaniem i eksploatacją, dopuszczeniem do ruchu i obsługą. W publikacji wyjaśniono zagadnienia: formy usług przewozowych, popytu i podaży na tym rynku, cen usług transportowych, taryfikatory. Zawarty w podręczniku materiał w usystema..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Podstawy logistyki

Podstawy logistyki

Podstawy logistyki

Katarzyna Grzybowska

Materiał podręcznika składa się z treści zasadniczej (wykładu teoretycznego) i treści uzupełniającej (przykłady metod i analiz, studia przypadku oraz treści zadań indywidualnych i grupowych). Wartościowym dodatkiem książki są pytania kontrolne po każdym zaprezentowanym materiale oraz pytania, ćwiczenia i słowa kluczowe po każdym rozdziale. Podręcznik zawiera również suplement w postaci polsko-angielskiego słownika terminologii gospodarczej dotyczącej logistyki. Nauczyciele biorący udział w konsu..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Pokazuje 31 do 45 z 56 (4 Stron)