Edukacja zawodowa

Gospodarka elektroniczna

Gospodarka elektroniczna

Gospodarka elektroniczna

Eugeniusz Januła, Teresa Truś

Podręcznik Gospodarka elektroniczna został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzi technik logistyk na poziomie technikum szkoły policealnej. Autorzy uwzględnili w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został podzielony na 18 rozdziałów. Omówiono w nich w sposób przystępny zagadnienia z zakresu norm i standardów gospodarki elektroniczne oraz aplikacje służące tej gospodarce. Wymieniono użytkowników elektroni..

25.20 zł 28.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroek...

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych. Podręcznik składa się..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Ekonomika logistyki

Ekonomika logistyki

Ekonomika logistyki

Teresa Truś, Eugeniusz Januła

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Uwzględniono w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został pogrupowany w 19 rozdziałach. Autorzy w systematyczny i logicznie spójny sposób omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości, majątku przedsiębiorstwa, zasad prowadzenia dokumentacji księgowej i ewidencji majątku trwałeg..

27.90 zł 31.00 zł Cena netto: 26.57 zł

Język angielski dla logistyków

Język angielski dla logistyków

Język angielski dla logistyków

8. Land transportation & forwardingFragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Założeniem podręcznika jest kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. Książka stanowi kompendium słownictwa, z jakim spotyka się logistyk w swojej codziennej pracy. Autorki położyły szczególny nacisk na zaprezentowanie aktualnych tekstów źródłowych, pochodzących zarówno z prasy specjalistyc..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Ekonomika. Część 1

Ekonomika. Część 1

Ekonomika. Część 1

Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Ekonomika. Część 1 obejmuje następujące działy programowe: - normy regulu..

7.00 zł 35.00 zł Cena netto: 6.67 zł

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Laboratorium logistyczno-spedycyjne

Radosław Kacperczyk

Założeniem podręcznika Laboratorium logistyczno-spedycyjne jest kształtowanie praktycznych umiejętności, opartych na wiedzy z zakresu transportu i spedycji. W publikacji Autor zamieścił ćwiczenia i zadania ułatwiające nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w profesjonalnej działalności logistyczno-spedycyjnej, takich jak: opracowywanie dokumentacji spedycyjnej, korespondencji, protokołów, sprawozdań; organizacja usług spedycyjnych z uwzględnieniem specyfiki planowania przewozów różny..

25.20 zł 28.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Rachunkowość handlowa. Część 3

Rachunkowość handlowa. Część 3

Rachunkowość handlowa. Część 3

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 3 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół policealnych. Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje dziesięć podstawowych działów:- koszty handlowe,- charakterystyka, podział i ewidencja kapitałów (funduszy),- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania,- przychody operacyjne, koszty operacyjne oraz wyniki nadzwyczajne,- rozlic..

7.50 zł 30.00 zł Cena netto: 7.14 zł

Rachunkowość handlowa. Część 2

Rachunkowość handlowa. Część 2

Rachunkowość handlowa. Część 2

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 2 jest przeznaczony do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkół. Forma i układ książki jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej, jak też programu nauczania w technikach handlowych.Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje pięć podstawowych działów:- aktywa trwałe,- aktywa obrotowe,- rozrachunki i roszczenia,- podatek od towarów ..

8.25 zł 33.00 zł Cena netto: 7.86 zł

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich

Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska

Podręcznik został napisany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa i szkół policealnych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Treści zawarte w podręczniku oraz pytania i ćwiczenia umożliwiające uczniom sprawdzanie stopnia opanowania wiedzy są zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z istotą marketingu, pokazuje kierunki ewolucji tej dziedziny nauki oraz obrazuje spe..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem

Gospodarka zapasami i magazynem. Cz...

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem

Katarzyna Grzybowska

Zawartość merytoryczna drugiej części podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem jest podzielona na dziewięć rozdziałów. Dobór omówionych zagadnień jest zgodny z programem nauczania przedmiotu: Gospodarka zapasami i magazynem, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Druga część podręcznika jest przekrojowym kompendium wiedzy z zakresu operacyjnego zarządzania magazynem. Celem książki jest zapoznanie Czytelnika z często trudnymi zagadnieniami związanymi z typowym procesem m..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Rachunkowość handlowa. Część 1

Rachunkowość handlowa. Część 1

Rachunkowość handlowa. Część 1

Podręcznik Rachunkowość handlowa. Część 1 jest przeznaczona do nauczania podstaw rachunkowości handlowej dla uczniów technikum handlowego i słuchaczy szkól policealnych oraz dla tych wszystkich Czytelników, którzy zamierzają poznać i wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie.Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki związanej z podstawami rachunkowości handlowej i obejmuje sześć podstawowych działów:1. pojęcia, zasady, cechy i funkcje rachunkowości2. charakterystykę zasobów majątkowych i źróde..

6.25 zł 25.00 zł Cena netto: 5.95 zł

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Ekonomia i prawo w hotelarstwie

Małgorzata Kucharczyk, Elżbieta Mitura

Podręcznik został napisany zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik hotelarstwa. Ćwiczenia i zadania o różnym stopniu trudności zawarte w podręczniku pozwalają na dobre zrozumienie i utrwalenie przedstawionych zagadnień oraz praktyczne przyswajanie wiedzy. Wzbudzają ciekawość i zachęcają do poszerzania wiadomości. Podręcznik napisany jest przystępnym językiem. Zawiera wykaz literatury do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz słowniczek ważnych terminów. Podręcznik ..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Transport i spedycja. Część 2. Spedycja

Transport i spedycja. Część 2. Sped...

Transport i spedycja. Część 2. Spedycja

Rozdziały 1-4Fragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Podręcznik stanowi kompendium podstawowej wiedzy z zakresu spedycji. W książce przedstawiono zasadnicze pojęcia i zasady związane z działalnością spedycyjną, charakterem usług spedycyjnych i rodzajami spedycji. Autor rzeczowo omówił czynności składające się na spedycję, m.in.: przyjmowanie zleceń, zawieranie umów o przewóz, dobór środków transportowych, przygotowywanie przesyłk..

18.90 zł 21.00 zł Cena netto: 18.00 zł

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 3. Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami

Gospodarka zapasami i magazynem. Cz...

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 3. Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniam...

Katarzyna Grzybowska

Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Zapasy i Zarządzanie magazynem. Podręcznik stanowi zbiór ćwiczeń, zadań oraz tekstów studiów przypadków służących do przeanalizowania i rozwiązania indywidualnie lub grupowo...

19.80 zł 22.00 zł Cena netto: 18.86 zł

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1. Zapasy

Gospodarka zapasami i magazynem. Cz...

Gospodarka zapasami i magazynem. Część 1. Zapasy

Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do testowania metod i technik zarządzania za..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Pokazuje 31 do 45 z 59 (4 Stron)