Edukacja zawodowa

Podstawy transportu i spedycji A.28.1

Podstawy transportu i spedycji A.28...

Podstawy transportu i spedycji A.28.1

Eugeniusz Januła

Podręcznik przedstawia obszary działalności transportowo-spedycyjnej. Dostarcza wiedzy na temat m.in. zadań transportowych, rodzajów usług transportowych, czynności spedycyjnych, struktur usług spedycyjnych, spedycji w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, aspektu prawnego w działalności spedytora oraz procesu spedycyjnego w eksporcie i imporcie. Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor, dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie t..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Egzamin zawodowy Technik logistyk A.30

Egzamin zawodowy Technik logistyk A...

Egzamin zawodowy Technik logistyk A.30

Rozdział 1. Zarządzanie zapasami; ustalanie ceny przepływu produktów; przygotowanie ładunku do przewozuFragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Publikacja obejmuje tematykę wszystkich trzech kwalifikacji: - A.30.1 – Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji; - A.30.2 – Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych; - A.30.3 – Organizowanie i monitorowanie dystrybucji. Jest to z..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Przewóz ładunków A.28.1

Przewóz ładunków A.28.1

Przewóz ładunków A.28.1

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową dla kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych. Jest to jeden z pierwszych podręczników w obszarze kształcenia związanego ze spedycją i transportem. Zawiera treści związane z pojęciem ładunku, rodzajami jednostek ładunkowych, formowaniem ładunków, a także doborem opakowań do przewożonyc..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych. Trening umiejętności komunikacyjnych w branży turystycznej

Kompetencje personalne i społeczne ...

Kompetencje personalne i społeczne w obszarach zawodowych. Trening umi...

Podręcznik zawiera treści dotyczące komunikowania się z innymi ludźmi w pracy zawodowej o charakterze usługowym. Kompetencje personalno-społeczne zostały uznane wśród pracodawców za najważniejsze spośród innych ważnych predyspozycji w zawodach usługowych. Podstawa programowa kształcenia w zawodach określa kompetencje personalno-społeczne (KPS) jako wymaganie wspólne dla wszystkich zawodów, dlatego zdobyta przez ucznia wiedza oraz umiejętności za pomocą tego podręcznika, mogą być wykorzystywane w..

16.00 zł 32.00 zł Cena netto: 15.24 zł

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Zofia Sepkowska

Głównym celem kształcenia podstaw przedsiębiorczości jest przygotowanie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do świadomego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej oraz kształtowanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, w tym także na rynku pracy. Podręcznik w pełni uwzględnia aktualny stan wiedzy w zakresie podstaw przedsiębiorczości, a zawarte w nim treści kształcenia ujęte zostały w cztery następu..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Środki transportu A.28.2 Część 2

Środki transportu A.28.2 Część 2

Środki transportu A.28.2 Część 2

Radosław Kacperczyk

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 2. Przygotowywanie ładunków do transportu. Podręcznik zawiera rozległą wiedzę z zakresu eksploatacji i charakterystyki środków transportu, niezbędnego wyposażenia pojazdów samochodowych, kryteriów i metod przeprowadzania badań technicznych. Kolejne rozdziały podręcznika poruszają tematyk..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki z rozwiązaniami

Ćwiczenia i zadania z transportu, s...

Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki z rozwiązaniami

Rozdziały 1-2Fragment mogą Państwo wykorzystać do zdalnego nauczania. Z materiałów tych można korzystać do 30.06.2020 r.Wybór tematyki podyktowany był potrzebą przygotowania publikacji poświęconej wyłącznie ćwiczeniom praktycznym i zadaniom inspirującym Czytelnika do samodzielnego rozwiązania. Pozycja ta może być uzupełnieniem często skromnego wyposażenia w polskich placówkach edukacyjnych pracowni zawodowych, poświęconych nauce zawodów: technik logistyk, technik spedytor, technik transportu dro..

18.90 zł 21.00 zł Cena netto: 18.00 zł

Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie

Elżbieta Kołodzińska, Elżbieta Mitura

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo-organizacja i technika pracy. Jego główne cele i zalety to przystepne omówienie zasad funkcjonowania rynku hotelarskiego i przedsiębiorstwa, jakim jest hotel, a przede wszytkim-przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego. L..

9.52 zł 34.00 zł Cena netto: 9.07 zł

Organizacja pracy biurowej. Wydanie 2

Organizacja pracy biurowej. Wydanie...

Organizacja pracy biurowej. Wydanie 2

Elżbieta Mitura redakcja

Podręcznik jest przeznaczony dla młodzieży szkół policealnych o profilu technik administracji oraz dla osób zgłębiających wiedzę z zakresu obsługi przedsiębiorstwa, pracowników biurowych itp. Omówiono w nim następujące zagadnienia: - charakterystyka pracy biurowej - przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy - zarządzanie biurem - redagowanie pism - organizacja obiegu korespondencji - korespondencja służbowa (w pięciu językach) - organizacja spotkań służbowych - obsługa interesantów i udz..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podstawy logistyki. Suplement

Podstawy logistyki. Suplement

Podstawy logistyki. Suplement

Katarzyna Grzybowska

Treści zawarte w Suplemencie są uzupełnieniem podręcznika Podstawy logistyki zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 roku. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku...

13.50 zł 15.00 zł Cena netto: 12.86 zł

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Przedsiębiorstwo gastronomiczne

Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska

Podręcznik został napisany zgodnie z programem nauczania oraz ze standardami wymagań egzaminacyjnych do przedmiotu technik żywienia i gospodarstwa domowego nr 321[10]MEN/2009.02.02. Treści zawarte w podręczniku zawierają informacje niezbędne do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego. W pozycji zawarto najnowsze uregulowania prawne. Podręcznik zawiera treści z wielu dziedzin, m.in. z: ekonomii i prawa, marketingu, pracy biurowej, rachunkowości oraz gastronomii. Wiedza uzyska..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia

Podstawy ekonomii. Część 2. Makroek...

Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia

Janina Mierzejewska-Majcherek

Podręcznik Podstawy ekonomii. Część 2. Makroekonomia został opracowany na podstawie programu nauczania podstaw ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Jest kontynuacją podręcznika Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i tr..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 27.43 zł

Laboratorium magazynowe

Laboratorium magazynowe

Laboratorium magazynowe

Teresa Truś, Eugeniusz Januła redakcja naukowa

Prezentowany podręcznik stanowi kompendium wiedzy praktycznej w zakresie logistyki. Książka zawiera szereg przykładów i zadań, rozumianych jako bezpośrednią pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu pracy nowoczesnego, dobrze zarządzanego magazynu, wykorzystującego gospodarkę elektroniczną, zintegrowane systemy w strefach przyjęcia, kompletowania i wysyłki. Takich magazynów jest w naszej gospodarce już dość dużo, a przybywa coraz więcej. Żeby móc w takich magazynach efektywnie pracow..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Tomasz Madej

W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami i wykresami, po każdym rozdziale znajdują się odpowiednio dobrane ćwiczenia rachunkowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświat..

26.10 zł 29.00 zł Cena netto: 24.86 zł

Rachunkowość. Część 1

Rachunkowość. Część 1

Rachunkowość. Część 1

Anna Kuczyńska-Cesarz

Podręcznik Rachunkowość. Część 1 w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, sposobu rejestracji zmian w zasobach majątkowych i kapitałach jednostek prowadzących pełne księgi handlowe, sprawozdań finansowych i metod ich sporządzania, wyceny aktywów i pasywó..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Pokazuje 16 do 30 z 59 (4 Stron)