• Podstawy transportu i spedycji A.28.1

Podstawy transportu i spedycji A.28.1

 • Autor: Eugeniusz Januła
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-683-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 35.00 zł

  31.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik przedstawia obszary działalności transportowo-spedycyjnej. Dostarcza wiedzy na temat m.in. zadań transportowych, rodzajów usług transportowych, czynności spedycyjnych, struktur usług spedycyjnych, spedycji w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, aspektu prawnego w działalności spedytora oraz procesu spedycyjnego w eksporcie i imporcie.

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor, dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik spedytor. Numer dopuszczenia: 51/2014.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Geneza spedycji

1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej
1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w.
1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw
1.4. Spedytor jako sprzedawca usług transportowych

Rozdział 2. Spedycja – obszary definicyjne

2.1. Pojęcie spedycji i spedytora oraz usług spedycyjnych
2.2. Spedycja w Polsce w latach 90. XX w. oraz na początku XXI w.
2.3. Charakter i struktura usługi spedycyjnej
2.4. Rynek usług spedycyjnych
2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

Rozdział 3. Rodzaje czynności spedycyjnych

3.1. Pojęcie rodzajów działalności spedycyjnej
3.2. Zakres czynności spedycyjnych
3.3. Klasyfikacja spedycji

Rozdział 4. Czynności spedycyjne w teorii i praktyce

4.1. Spedycja właściwa
4.2. Przyjmowanie zleceń i zamówień
4.3. Wybór środków transportu
4.4. Umowy o przewóz
4.5. Ubezpieczenie przesyłki
4.6. Sporządzenie dokumentacji transportowo-spedycyjnej
4.7. Odbiór i podjęcie przesyłek od nadawcy
4.8. Przygotowanie przesyłki do przewozu
4.9. Nadanie przesyłki wraz z dokumentacją
4.10. Aspekt odprawy celnej  
4.11. Przemieszczanie przesyłek

Rozdział 5. Istota i struktura usług spedycyjnych

5.1. Uniwersalna usługa spedycyjna
5.2.  Przewozy samochodowe wraz z czynnościami portowymi i załadowczymi
5.3. Organizowanie przesyłek drobnicowych, paczkowych
5.3.1. Przesyłki drobnicowe
5.3.2. Przesyłki paczkowe
5.4. Organizacja usług ładunkowych i składowych
5.5. Przewozy kontenerowe i ich obsługa
5.6. Organizacja przewozów scentralizowanych
5.7. Obsługa bocznic ogólnych i specjalistycznych
5.8. Organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych  
5.9. Organizacja przewozów ładunków niebezpiecznych
5.9.1. Transport drogowy materiałów niebezpiecznych
5.9.2. Transport koleją materiałów niebezpiecznych
5.10. Organizacja i wykorzystanie przebiegów powrotnych
5.11.  Organizacja regularnej (liniowej) komunikacji towarowej wszystkimi środkami transportu
5.12.  Organizacja obsługi portów morskich i lotniczych oraz przewozów intermodalnych

Rozdział 6. Transport jako dziedzina gospodarki

6.1. Usługa transportowa i transport – pojęcie transportu  
6.2.  Usługa transportowa i transport jako produkt rynkowo-marketingowy
6.3. Rola i funkcjonowanie transportu w gospodarce narodowej
6.4.  Miejsce i znaczenie transportu w działalności podmiotu gospodarczego

Rozdział 7. Rodzaje transportu

7.1. Klasyfi kacje transportu w różnych przedziałach i kryteriach
7.2. Zalety i wady różnych rodzajów transportu
7.3. Środki i rodzaje transportu

Rozdział 8. Rynek transportowy

8.1. Obszar defi niowany rynku transportowego
8.2. Formy i cechy rynku transportowego
8.3. Prawa rządzące rynkiem transportowym
8.4. Uczestnicy rynkowi

Rozdział 9. Formy i metody usług transportowych

9.1. Zasady tranzytu i przewozy tranzytowe
9.2. Prawne aspekty tranzytu  
9.3. Korytarze transportowe i udział Polski
9.4. Kabotaż
9.5. Przewozy kabotażowe w państwach członkowskich UE
9.5.1. Zasady wykonywania kabotażu
9.5.2. Ogólne warunki przewozów kabotażowych

Rozdział 10. Popyt i podaż na rynku usług transportowych

10.1. Cechy popytu na usługi transportowe
10.2. Determinanty popytu na usługi transportowe
10.3. Podaż usług transportowych

Rozdział 11. Transport w układzie międzynarodowych stosunków gospodarczych

11.1. Handel międzynarodowy i jego potrzeby transportowe
11.2. Transport w ujęciu globalnym
11.3. Progresywna rola transportu w układzie międzynarodowym

Rozdział 12. Aspekt dostosowawczy we współczesnych tendencjach transportu

12.1. Tendencje i perspektywy techniczne w transporcie
12.2. Tendencje i perspektywy organizacyjne  
12.3. Tendencje i perspektywy ekonomiczne

Rozdział 13. Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej

13.1. Polityka spedycyjna w handlu międzynarodowym
13.2. Polityka spedycyjna UE  
13.3.  Polska polityka i sytuacja w aspekcie przewozów międzynarodowych

Rozdział 14. Podmiot spedycyjny

14.1. Zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego
14.2. Struktura rynku usług spedycyjnych
14.3. Metody zdobywania klientów
14.4. Koszty podmiotu spedycyjnego i przychody tego podmiotu

Rozdział 15. Aspekt prawny działalności spedytora

15.1. Spedycja w infrastrukturze prawnej
15.2. Świadczenie i zakres usług spedytorskich
15.3. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność spedytora
15.4. Ogólne Polskie Warunki Spedycji

Rozdział 16. Spedycja w Polsce  

16.1. Liczba i wielkość podmiotów spedycyjnych w Polsce
16.2.  Dostęp polskich podmiotów spedycyjnych do wykonywania usług spedycji międzynarodowej
16.3. Zakres i specjalizacje podmiotów spedycyjnych
16.4.  Związki i stowarzyszenia w sektorze usług spedycyjnych w Polsce i na rynkach międzynarodowych
16.5. Szanse i zagrożenia działalności spedycyjnej w Polsce

Rozdział 17. Kooperacja spedytorów międzynarodowych

17.1. Przewozy multimodalne i ich rodzaje
17.2. Technologia kontenera
17.3.  Aspekty organizacyjne w przewozach lądowych, morskich i powietrznych
17.4. Globalna sieć spedycji

Rozdział 18. Proces spedycyjny w eksporcie i imporcie

18.1. Spedycja w eksporcie i imporcie  
18.2. Dokumentacja spedycyjna w handlu międzynarodowym
18.3. Obowiązki spedytora w eksporcie i imporcie

Bibliografia

Eugeniusz Januła

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane