• Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach

 • Autor: Robert Sobiecki redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-371-7
 • Data wydania: 2004/dodruk 2018
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 22.00 zł

  19.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 19.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Odpowiedzi na przedstawione pytania udzielają specjaliści nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej, co niewątpliwie zwiększa praktyczność publikacji. Znaczna część odpowiedzi ma na celu dostarczenie zasobu wiedzy i udzielenie wskazówek do kształtowania umiejętności niezbędnych każdemu człowiekowi przedsiębiorczemu. Ale są też odpowiedzi dyskusyjne, dające możliwość wyrażenia swoich poglądów, przedstawienia oryginalnych propozycji rozwiązań problemu. Podręcznik zawiera numery telefonów i adresy stron internetowych mi.n. organizacji wspierania biznesu w Polsce, oferty pracy oraz pozycje multimedialne wspomagające prowadzenie zajęć i samokształcenie.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia: 406/03

Spis treści:
 
Drogi Młody Przedsiębiorco!
 
I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 
1. Co motywuje człowieka do pracy?
 
Jakie potrzeby ma człowiek?
Jak rozumieć: ekonomiczny, społeczny i psychologiczny motyw pracy?
Jaki wpływ na zaspokajanie potrzeb ma aktywność zawodowa człowieka?

2. Jakie czynniki są konieczne w procesie gospodarowania?
 
Jaka jest rola pracy i przedsiębiorczości?
Jaka jest rola kapitału?
Jaka jest rola ziemi?

3. Kto to jest człowiek przedsiębiorczy?
 
Czym jest przedsiębiorczość?
Jakie cechy wyróżniają postawy przedsiębiorcze?
Dlaczego warto być przedsiębiorczym?

4. Czy jesteś osobą przedsiębiorczą?
 
Które z cech przedsiębiorczych posiadasz?
Które cechy chcesz nabyć?
W czym przejawia się Twoja przedsiębiorczość?

5. Kto i co może pomóc w rozwoju przedsiębiorczości?
 
Jak nauka w szkole i studia pomagają w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych?
Jaką pomoc można uzyskać z Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw?
Jakiej pomocy może udzielić państwo?

6. Czy gospodarstwo domowe sprzyja przedsiębiorczości?
 
Co to znaczy, że gospodarstwo domowe jest podmiotem gospodarczym?
Jak racjonalnie gospodarować budżetem w gospodarstwie domowym?
Jakie są przejawy postaw przedsiębiorczych członków rodziny?
7. Co to znaczy inwestować w siebie?
 
Co to jest kapitał ludzki?
Jakie są formy inwestowania w człowieka?
Jak obliczyć efektywność inwestycji w człowieka?
8. Dlaczego „przezorny zawsze ubezpieczony”?
 
Jaki jest sens ubezpieczeń?
Jakie są rodzaje ubezpieczeń?
Gdzie można się ubezpieczyć?
Przykładowe zadania dla ucznia
Literatura pomocnicza do wykonania ćwiczeń

II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

9. Dlaczego ludzie powinni porozumiewać się?

Na czym polega komunikacja interpersonalna?
Co wpływa na sprawne porozumiewanie się?
Dlaczego i jak należy słuchać?

10. Jak „mówić” bez słów?
 
Jakie są formy komunikacji niewerbalnej?
Na czym polega „mowa ciała”?
Jak interpretować „język ciała”?

11. Co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się?

Jakie bariery utrudniają skuteczne porozumiewanie się?
Jakie są źródła barier komunikacyjnych?
Jak pokonywać bariery porozumiewania się?

12. Kiedy lepiej pracować zespołowo?

Na czym polega efekt synergii?
Jakie są cele i zasady pracy zespołowej?
Kiedy praca zespołowa ma przewagę nad indywidualną?

13. Czy potrafisz zorganizować pracę zespołu
 
Jakie cechy powinien posiadać lider?
Czy każdy człowiek może być liderem?
Jak zorganizować pracę zespołu?

14. Jak pozytywnie zaprezentować siebie?
 
Jaka jest rola pozytywnego myślenia i samoakceptacji w życiu człowieka?
Jakie informacje o sobie wpływają na pozytywną autoprezentację?
W jaki sposób można dokonać pozytywnej autoprezentacji?
Przykładowe zadania dla ucznia
Literatura pomocnicza do wykonania ćwiczeń
 
III. RYNEK
 
15. Co to znaczy, że rynek kieruje gospodarką?
 
Jakie cechy posiada rynek?
Jakie funkcje pełni rynek?
Na czym polega działanie mechanizmu rynkowego?

16. Kto ustala cenę towaru?
 
Jakie funkcje pełni cena?
Na jakiej podstawie można ustalić cenę?
Co to jest cena monopolowa?

17. Co to jest elastyczność: popytu, podaży?
 
Co to jest elastyczność cenowa popytu?
Co to jest elastyczność dochodowa i elastyczność mieszana popytu?
Co to jest elastyczność cenowa podaży?

18. Jak poziom dochodu wpływa na strukturę wydatków?
 
Na czym polega działanie prawa Engla?
Co to są paradoksy: Giffena i Veblena?
Czy można określić hierarchię wydatków?

19. Jak zarobić na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?
 
Po co jest giełda?
Jak funkcjonuje giełda?
Jak zarabiać na giełdzie?
Przykładowe zadania dla ucznia
 
IV. FIRMA
 
20. Skąd firma bierze pieniądze na działalność?
 
Jaki majątek posiada firma?
Co to jest amortyzacja środków trwałych?
Z jakich źródeł firma finansuje majątek?

21. Co to jest: koszt, przychód, dochód?
 
Jakie są rodzaje kosztów?
Jakie są źródła przychodów?
Jak obliczyć dochód?

22. Do czego potrzebna jest firmie rachunkowość?
 
Jakie funkcje pełni rachunkowość?
Jakie są podstawowe zasady rachunkowości?
Po co firma sporządza bilans oraz rachunek zysków i strat?

23. Jak ocenić kondycję finansową firmy?
 
Co to jest rentowność firmy?
Do czego są potrzebne wskaźniki płynności finansowej?
Na jakiej podstawie firma określa sytuację zadłużeniową?

24. Czy potrafisz ocenić kondycję finansową firmy?

 
Jak obliczyć wskaźniki rentowności?
Jak obliczyć wskaźniki płynności?
Jak obliczyć wskaźniki zadłużenia?

25. Co to znaczy, że „pieniądz robi pieniądz”?

 
Co to jest koszt alternatywny?
W co można inwestować?
Które inwestycje są najkorzystniejsze?

26. Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce?

 
Dlaczego decydujemy się na uruchomienie działalności gospodarczej?
Jak znaleźć pomysł na dobry interes?
Gdzie i jak zarejestrować działalność gospodarczą?

27. W jakiej formie można prowadzić działalność gospodarczą?

 
W jakiej formie prawnej można prowadzić działalność gospodarczą?
Spółka czy firma jednoosobowa – od czego zależy wybór odpowiedniej formy?
Jak założyć spółkę?

28. Do czego potrzebny jest biznesplan?

 
Jaki jest sens planowania działalności firmy?
Z jakich elementów składa się biznesplan?
Co decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego?

29. Czy potrafisz opracować biznesplan?

 
Jaki masz pomysł na biznes?
Skąd wiesz, że to może być dobry interes?
Jak zamierzasz zrealizować swój pomysł?

30. Jak skutecznie sprzedać towar?

 
Co to znaczy być konkurencyjnym na rynku?
Jak przeprowadzić badanie rynku?
Przykład badania rynku z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety
Jakie czynniki wpływają na konkurencyjność produktu (firmy)?
Przykładowe zadania dla ucznia
Literatura pomocnicza do wykonania ćwiczeń
 
V. KARIERA ZAWODOWA

31. Czy potrafisz zaplanować swoją karierę zawodową?
 
Jaki jest sens planowania własnej kariery zawodowej?
Co powinien zawierać plan własnej kariery zawodowej?
Od czego zależy skuteczność wdrażania planu własnej kariery zawodowej?

32. Jak skutecznie ubiegać się o pracę?

 
Gdzie poszukiwać informacji o miejscach pracy?
Co robić aby pracodawcy dowiedzieli się o Twojej ofercie?
Co decyduje o skutecznym poszukiwaniu pracy?

33. Czy potrafisz przygotować list motywacyjny i CV?

 
W jakim celu przygotowuje się list motywacyjny i CV?
Jakie elementy powinien zawierać list motywacyjny?
Jakie informacje w CV są najważniejsze?

34. Czy wiesz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

 
O czym powinno się wiedzieć przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną?
Jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Czy można pytać o wysokość wynagrodzenia?

35. Na jakiej podstawie możesz podjąć pracę?

 
Czy wolno pracować bez umowy o pracę?
Czy prawo pracownika jest obowiązkiem pracodawcy?
Czy można rozwiązać umowę w dowolnym czasie?

36. Na czym polega mobilność siły roboczej?

 
Co decyduje o mobilności siły roboczej?
Dlaczego mobilność zwiększa szansę na rynku pracy?
Czy warto być mobilnym?

37. Czy potrafisz stworzyć miejsce pracy dla siebie?

 
Co to znaczy „dać komuś wędkę, a nie rybę”?
Jak rozumieć zdanie: „najskuteczniejszą formą pomocy jest pomoc sobie samemu”?
Co trzeba zrobić w celu samozatrudnienia?

38. Dlaczego praca i biznes powinny być etyczne?

 
Jakie normy decydują o etyce pracy i biznesu?
Jakie są przejawy nieetycznej walki konkurencyjnej?
Jak eliminować działania nieetyczne z pracy i biznesu?
Przykładowe zadania dla ucznia
 
VI. PAŃSTWO W GOSPODARCE
 
39. Dlaczego państwo powinno być aktywne w gospodarce?
 
Czy rynek może rozwiązać problemy socjalne społeczeństwa?
Czy rynek może rozwiązać problemy bezrobocia?
Jaką rolę w gospodarce powinno odgrywać państwo?

40. Jak mierzyć efekty gospodarki w skali państwa?

 
Jak liczy się Produkt Krajowy i Narodowy Brutto (PKB i PNB)?
Co decyduje o wzroście poziomu dobrobytu całego społeczeństwa?
Czy wolny czas ma swoją cenę?

41. Dlaczego należy płacić podatki?

 
Czy bez podatków może funkcjonować państwo?
Kto, za co i komu płaci podatki?
Na czym polega restrykcyjna polityka fiskalna państwa?

42. Czy potrafisz wypełnić deklarację podatkową PIT?

 
Czy w deklaracji podatkowej PIT, CIT można pominąć niektóre przychody?
Czy każdy koszt działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów?
Jakie wydatki można odliczyć od przychodów, dochodów lub podatku?

43. Na co wydaje się pieniądze z budżetu?

 
Na co państwo wydaje pieniądze ze swojego budżetu?
Na co samorząd wydaje pieniądze ze swojego budżetu?
Skąd państwo bierze pieniądze, kiedy dochody budżetowe są mniejsze od wydatków?

44. Do czego potrzebne są banki?

 
Czy gospodarka może funkcjonować bez banków?
Po co jest bank centralny?
Czy oszczędzać i pożyczać można tylko w banku?

45. Ile pieniądza powinno być w obiegu?


Dlaczego ludzie „gonią” za pieniądzem?
Co to jest pieniądz plastikowy?
Co się dzieje, jeśli w obiegu jest za dużo pieniędzy?

46. Jak skutecznie walczyć z bezrobociem?

 
Dlaczego bezrobocie jest ogromnym problemem społeczno-ekonomicznym?
Kto i jak może walczyć z bezrobociem?
Czy bezrobocie można zlikwidować całkowicie?
Przykładowe zadania dla ucznia
Literatura pomocnicza do wykonania ćwiczeń
 
VII. INTEGRACJA I GLOBALIZACJA
 
47. Co to jest bilans płatniczy kraju?
 
Dlaczego kraje handlują ze sobą?
Do czego potrzebny jest kurs walutowy?
Po co sporządza się bilans płatniczy kraju?

48. W jakim celu istnieje Unia Europejska?

 
Jakie są główne cele Unii Europejskiej?
Czy Unia Europejska jest „nowym” państwem?
Dlaczego połowę budżetu Unia przeznacza na rolnictwo?

49. Co Polska zyskuje, a co traci na integracji z UE?

 
Czy Polska mogłaby rozwijać się bez przynależności do Unii Europejskiej?
Jakich korzyści Polska może spodziewać się poprzez wejście do Unii?
Jakie koszty wiążą się z przystąpieniem do Unii?

50. Na czym polega proces globalizacji gospodarki?

 
Co to jest globalizacja gospodarki?
Jakie są przyczyny i skutki globalizacji?
Czym różnią się globalizacja i integracja?
Przykładowe zadania dla ucznia

ZAŁĄCZNIKI: DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRACĘ
 
Przykład życiorysu zawodowego
Części składowe listu motywacyjnego
Schemat rozmieszczenia elementów listu motywacyjnego
Schemat podania o pracę

Robert Sobiecki

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane