• Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia

 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-258-0
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 234/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 32.00 zł

  28.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych. Podręcznik składa się z sześciu części odpowiadających działom programu nauczania.
Każda część jest podzielona na rozdziały, w których znajdują się:
- cele uczenia się,
- wiadomości poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej,
- ćwiczenia w formie zadań zamkniętych i otwartych,
- treści dla zainteresowanych, wykaz literatury i stron internetowych.
Pokazana jest też korelacja międzyprzedmiotowa, użyteczność nabywanej wiedzy i zdobywanych umiejętności w życiu codziennym, w dalszym uczeniu się oraz w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik ekonomista na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2010.


Do kształcenia w zawodzie technik ekonomista polecamy następujące tytuły:

- Ekonomika. Część 1,
- Rachunkowość. Część 1,
- Podstawy ekonomii. Makroekonomia.


Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ 1. PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMII

Rozdział 1. Potrzeby ludzkie i środki ich zaspokajania

1.1. Potrzeby współczesnego człowieka
1.2. Środki zaspokajania potrzeb ekonomicznych
1.3. Zaspokajanie potrzeb źródłem aktywności człowieka
Rozdział 2. Uwarunkowania procesu gospodarowania

2.1. Zjawisko rzadkości i jego konsekwencje
2.2. Wybór i koszt alternatywny
2.3. Zasada racjonalnego gospodarowania
2.4. Granica możliwości produkcyjnych
2.5. Sposoby rozwiązywania problemów ekonomicznych
2.6. Dla zainteresowanych: zasady racjonalnego gospodarowania własnym czasem
Rozdział 3. Czym zajmuje się ekonomia?

3.1. Przedmiot badań ekonomii
3.2. Dziedziny i podejścia w ekonomii
3.3. Przydatność wiedzy i umiejętności z ekonomii
CZĘŚĆ 2. MECHANIZM RYNKOWY

Rozdział 4. Rynek

4.1. Istota i rodzaje rynku
4.2. Model obiegu dochodów i produktów
4.3. Cechy i zjawiska warunkujące sprawne funkcjonowanie rynku. Funkcje rynku
Rozdział 5. Elementy rynku

5.1. Popyt rynkowy i czynniki go kształtujące
5.2. Prawo popytu
5.3. Zmiany wielkości popytu i zmiany popytu
5.4. Podaż rynkowa i czynniki ją kształtujące
5.5. Prawo podaży
5.6. Zmiany wielkości podaży i zmiany podaży
Rozdział 6. Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego

6.1. Stany równowagi rynkowej
6.2. Nierównowaga rynkowa
6.3. Wpływ zmian popytu i zmian podaży na równowagę rynkową
6.4. Regulacja cen przez rząd
Rozdział 7. Elastyczność popytu i podaży

7.1. Prosta elastyczność cenowa popytu
7.2. Mieszana (krzyżowa) elastyczność cenowa popytu
7.3. Elastyczność dochodowa popytu
7.4. Cenowa elastyczność podaży
7.5. Znaczenie elastyczności przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych
CZĘŚĆ 3. RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH

Rozdział 8. Rynek pracy

8.1. Znaczenie pracy ludzkiej. Płaca jako cena pracy
8.2. Strona podaży pracy
8.3. Strona popytu na pracę
8.4. Koncepcje równowagi na rynku pracy
Rozdział 9. Rynek kapitału

9.1. Podaż kapitału i popyt na kapitał
9.2. Rodzaje rynku finansowego
9.3. Rynek papierów wartościowych
9.4. Giełda papierów wartościowych
9.5. Fundusze inwestycyjne
Rozdział 10. Rynek zasobów naturalnych

10.1. Specyfika zasobów naturalnych
10.2. Rynek ziemi
CZĘŚĆ 4. DECYZJE EKONOMICZNE KONSUMENTA

Rozdział 11. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący

11.1. Gospodarstwo domowe, jego funkcje i cel
11.2. Dochody i wydatki gospodarstwa domowego
Rozdział 12. Gospodarowanie budżetem konsumenta

12.1. Budżet konsumenta
12.2. Zasada racjonalnego gospodarowania budżetem
12.3. Prawidłowości wydatkowania dochodów
Rozdział 13. Decyzje dotyczące konsumpcji

13.1. Istota, rodzaje i znaczenie użyteczności przy podejmowaniu decyzji
13.2. Ograniczenie budżetowe i krzywa obojętności
13.3. Równowaga (optimum) konsumenta
CZĘŚĆ 5. DECYZJE EKONOMICZNE PRODUCENTA

Rozdział 14. Przedsiębiorstwo

14.1. Podmiotowy charakter działalności gospodarczej
14.2. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo
14.3. Formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstw
Rozdział 15. Decyzje producenta

15.1. Podstawowe decyzje producenta
15.2. Krótkookresowa teoria produkcji
15.3. Optimum producenta
15.4. Istota i rodzaje kosztów w krótkim okresie
CZĘŚĆ 6. DECYZJE EKONOMICZNE PRODUCENTA W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH

Rozdział 16. Ekonomiczne podstawy podejmowania decyzji przez producenta

16.1. Przychody producenta
16.2. Cele producenta w okresie krótkim i długim
Rozdział 17. Podstawowe struktury rynkowe

17.1. Model konkurencji doskonałej
17.2. Model pełnego monopolu
17.3. Model konkurencji monopolistycznej
17.4. Model oligopolu
Rozdział 18. Krótkookresowa równowaga przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku

18.1. Warunki osiągania optimum ekonomicznego
18.2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
18.3. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej
18.4. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach monopolu
18.5. Efektywność gospodarowania w różnych strukturach rynku
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane