• Organizacja pracy w hotelarstwie

Organizacja pracy w hotelarstwie

 • Autor: Elżbieta Mitura
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-111-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 366/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 34.00 zł

  17.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 17.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników i szkół policealnych, a także dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w hotelarstwie. Został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Jest to rozszerzona wersja podręcznika Hotelarstwo-organizacja i technika pracy.

Jego główne cele i zalety to przystępne omówienie zasad funkcjonowania rynku hotelarskiego i przedsiębiorstwa, jakim jest hotel, a przede wszystkim - przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego. Liczne ćwiczenia służą kształtowaniu przewidzianych w programie, potrzebnych w tym zawodzie umiejętności, postaw oraz zachowań, pozwalają na praktyczne przyswajanie wiedzy i sprawdzanie na bieżąco efektów nauczania.

Książka ma jasny, przejrzysty układ; zrozumienie tematów ułatwiają liczne wykresy i tabele. Zamieszczono też słowniczek pojęć powiązanych tematycznie z hotelarstwem.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2010.

W serii dla technika hotelarstwa polecamy:
1. Ekonomia i prawo w hotelarstwie
2. Marketing usług hotelarskich

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Wiadomości wstępne o hotelarstwie
 
1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące hotelarstwa
1.2. Historyczny rozwój hotelarstwa na świecie i w Polsce
1.3. Prekursorzy współczesnego hotelarstwa
1.4. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia branżowe, samorządy gospodarcze
1.5. Organizacje hotelarskie na świecie
1.6. Międzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne związane z hotelarstwem w Polsce. Organizacje międzynarodowe
 
Rozdział 2. Turystyczna baza noclegowa
 
2.1. Przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące hotelarstwa
2.2. Klasyfikacja obiektów noclegowych według GUS
2.3. Rodzaje obiektów noclegowych
2.4. Hotelarstwo jako dział gospodarki[20]
2.5. Kierunki rozwoju hotelarstwa światowego i polskiego
2.6. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie
2.6.1. Rodzaje struktur organizacyjnych
2.6.2. Porządek musi być, czyli struktura organizacyjna hotelu
2.7. Współczesne systemy i sieci hotelowe
2.8. Grupy markowe, polskie grupy marketingowe
 
Rozdział 3. Standaryzacja obiektów hotelarskich
 
3.1. Podstawowe pojęcia dotyczące standaryzacji
3.2. Per aspera ad astra, czyli kategoryzacja obiektów hotelarskich
3.3. Rekomendacja obiektów hotelarskich
3.4. Jakość usług w obiektach hotelarskich – ISO
3.5. Kontrola jakości żywności – HACCP
 
Rozdział 4. Usługi hotelarskie
 
4.1. Definicje, cechy i podział usług hotelarskich
4.2. Usługi hotelarskie w środkach transportu oraz w innych rodzajach bazy noclegowej
 
Rozdział 5. Kultura i etyka w hotelarstwie
 
5.1. Podstawowa terminologia z zakresu etyki zawodowej
5.2. Kodeks Etyki Hotelarza
5.3. Kultura osobista
5.3.1. Pięciogwiazdkowy hotelarz. Jak nim zostać?
5.3.2. Wizerunek pracownika hotelu
5.4. Kultura obsługi gości
5.4.1. Typy i temperamenty gości hotelowych
5.4.2. Cały świat w hotelu, czyli savoir-vivre w kontaktach z obcokrajowcami
5.4.3. Potrzeby człowieka i ich klasyfikacja
5.4.4. Konfrontacja oczekiwań hotelarza i potrzeb gościa
5.5. Ranga społeczna zawodu hotelarza
5.6. Postępowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych
5.6.1. Komunikacja interpersonalna
5.6.2. Uśmiechem, słowem, gestem… Rozmawiamy…
5.6.3. Nić porozumienia czy kłębek nerwów – bariery w komunikacji
5.7. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich
 
Rozdział 6. Działalność recepcji
 
6.1. Rola recepcji w obiekcie hotelarskim
6.2. Wyposażenie techniczne recepcji
6.3. Obowiązki pracowników recepcji
6.4. Obsługa gości w parterowej części hotelu
6.5. Rezerwacja usług hotelarskich
6.6. Obowiązek meldunkowy w hotelu
6.7. Czynności związane z cyklem obsługi gościa w obiekcie hotelarskim
6.8. Dokumentacja recepcji dotycząca kompleksowej obsługi gościa
6.9. Bardzo ważny gość – VIP, CIP
6.10. Inny nie znaczy gorszy – przystosowanie hoteli do potrzeb gości niepełnosprawnych

Rozdział 7. Czystość i porządek w obiekcie hotelarskim
 
7.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych
7.2. Pomieszczenia ogólnego użytku i zagospodarowanie terenu wokół hotelu
7.3. Obowiązki pracowników (housekeeping) związane z utrzymaniem czystości i porządku
7.4. Rodzaje sprzątania: codzienne, okresowe, sezonowe, gruntowne, okolicznościowe
7.5. Systemy pracy
7.6. Przestrzeganie przepisów bhp, przepisów sanitarnych, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska
7.6.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
7.6.2. Prawa i obowiązki pracowników związane z przestrzeganiem przepisów bhp
7.6.3. Obciążenie pracą fizyczną
7.6.4. Obciążenie psychiczne pracą
7.6.5. Analiza zagrożeń wypadkowych
7.6.6. Pierwsza pomoc przedlekarska
7.6.7. Wymagania higieniczno-sanitarne dla hoteli
7.6.8. Postępowanie w przypadku zagrożenia pożarowego
7.7. Problemy ekologii i ochrony środowiska w hotelarstwie
7.7.1. Ekologiczny hotel
7.7.2. Ekoetykiety
7.7.3. Polityka proekologiczna hotelu

Rozdział 8. Usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim
 
8.1. Struktura organizacyjna działu gastronomicznego  
8.2. Rodzaje usług gastronomicznych w hotelach
8.3. Rodzaje zakładów i usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich
8.4. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich – wyposażenie i wystrój wnętrza części gastronomicznej

Rozdział 9. Wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego
 
9.1. Kto zmienia żarówki? Dział techniczny  
9.2. Pralnia hotelowa
9.3. Transport wewnętrzny i zewnętrzny
9.4. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości: monitorujące, sygnalizacyjno-alarmowe oraz systemy zamykania drzwi

Rozdział 10. Zarządzanie obiektem hotelarskim
 
10.1. Kto tym wszystkim rządzi? Dyrektor i administracja hotelowa. Style kierowania
10.2. Regulamin hotelowy

Rozdział 11. Odpowiedzialność obiektu hotelarskiego
 
11.1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa
11.2. Umowa hotelowa
11.3. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy hotelowej
11.4. Prawo zastawu
11.5. Odpowiedzialność cywilnoprawna za rzeczy wniesione do hotelu przez gościa hotelowego
11.6. Umowa przechowania
11.7. Uregulowania prawa europejskiego w zakresie świadczenia usług hotelarskich
11.8. Parkingi
11.9. Odpowiedzialność materialna pracowników za rzeczy znalezione lub pozostawione w hotelu

Rozdział 12. Elementy marketingu w hotelarstwie
 
12.1. Co to jest marketing?
12.2. Czy hotel coś produkuje? Produkt jako podstawowy element marketingu mix
12.3. Tanio, drogo czy przeciętnie? Cena jako instrument marketingu
12.4. Komu pokój, komu, bo idę do domu! Sprzedaż usług hotelarskich. Współpraca hotelu z organizatorami turystyki
12.5. Rodzaje umów pomiędzy hotelami a biurami podróży. Kodeks praktycznego postępowania
12.6. Mój hotel jest najlepszy. Promocja, reklama i jakość w hotelu

Rozdział 13. Podstawowe informacje o turystyce
 
13.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki
13.2. Charakterystyka wybranych rodzajów turystyki
13.3. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich

Słowniczek ważnych terminów, zwrotów i innych przydatnych pojęć
Tu warto zajrzeć – ciekawe i przydatne linki
Bibliografia

Elżbieta Mitura
mgr ekonomii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, podyplomowe studia: Zarządzanie Szkołą, nauczyciel dyplomowany, naucza przedmioty ekonomiczne i przedsiębiorczość, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości, egzaminator egzaminów zawodowych, ekspert komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, przewodnicząca komisji przedmiotów ekonomicznych, edukator Nowej Szkoły Zawodowej, autor projektu edukacyjnego dla nauczycieli i wojewódzkiego konkursu dla uczniów Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane