• Elektrotechnika

Elektrotechnika

 • Autor: Tomasz Madej
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-276-4
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 189/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 29.00 zł

  26.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W podręczniku uwzględniono aktualny stan wiedzy naukowo-technicznej z elektrotechniki. Książka zawiera systematyczną prezentację wybranych, powiązanych tematycznie treści ujętych w podstawie programowej i umożliwia uczniom nabycie umiejętności określonych w tej podstawie programowej. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami i wykresami, po każdym rozdziale znajdują się odpowiednio dobrane ćwiczenia rachunkowe.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik elektryk 311[08] na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.
Spis treści:

Wstęp

 
ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE
 
1.1. Wielkości fizyczne oraz jednostki używane w elektrotechnice
1.2. Budowa atomu
1.3. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 2. POLE ELEKTRYCZNE
 
2.1. Elektryzowanie ciał. Prawo zachowania ładunku elektrycznego
2.2. Powstawanie i obraz graficzny pola elektrycznego
2.3. Prawo Coulomba
2.4. Podstawowe wielkości pola elektrycznego
2.5. Pojemność elektryczna. Kondensatory
2.6. Łączenie kondensatorów
2.7. Energia pola elektrycznego kondensatora
2.8. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 3. PRĄD ELEKTRYCZNY
 
3.1. Pojęcie prądu elektrycznego
3.2. Prawo Ohma
3.3. Rezystory
3.4. Moc i energia prądu elektrycznego
3.5. Źródło napięcia i prądu
3.6. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 4. OBWODY ELEKTRYCZNE PRĄDU STAŁEGO
 
4.1. Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów elektrycznych
4.2. Znakowanie zwrotu prądu i napięcia
4.3. Podstawowe prawa obwodów prądu stałego. Połączenia rezystorów
4.4. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 5. POLE MAGNETYCZNE
 
5.1. Powstawanie i obrazy graficzne
5.2. Podstawowe wielkości pola magnetycznego
5.3. Siła działająca na przewód z prądem w polu magnetycznym
5.4. Elektrodynamiczne oddziaływanie przewodów z prądem
5.5. Właściwości magnetyczne materiałów
5.6. Indukcyjność własna i wzajemna cewek
5.7. Energia pola magnetycznego cewki
5.8. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
5.9. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 6. OBWODY MAGNETYCZNE
 
6.1. Rodzaje i konstrukcja
6.2. Prawa obwodów magnetycznych
6.3. Elektromagnesy
6.4. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 7. OBWODY JEDNOFAZOWE
 
7.1. Wytwarzanie napięć przemiennych. Podstawowe wielkości
7.2. Ćwiczenia
7.3. Elementy R, L, C w obwodzie prądu sinusoidalnego
7.4. Ćwiczenia
7.5. Połączenie szeregowe elementów R, L, C
7.6. Ćwiczenia
7.7. Połączenie równoległe elementów R, L, C
7.8. Ćwiczenia
7.9. Moc i energia prądu przemiennego. Poprawa współczynnika mocy
7.10. Ćwiczenia

ROZDZIAŁ 8. ZJAWISKO REZONANSU W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH
 
8.1. Rezonans napięć
8.2. Rezonans prądów
8.3. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 9. OBWODY TRÓJFAZOWE
 
9.1. Podstawowe wielkości dotyczące obwodów trójfazowych
9.2. Ćwiczenia
9.3. Połączenie odbiorników trójfazowych
9.4. Ćwiczenia
9.5. Moc w układach trójfazowych. Poprawa współczynnika mocy
9.6. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 10. PRZEBIEGI ODKSZTAŁCONE
 
10.1. Przebiegi odkształcone, pojęcie i przyczyny ich powstawania
10.2. Szereg Fouriera
10.3. Symetria krzywych odkształconych
10.4. Obliczanie obwodów napięcia i prądu niesinusoidalnego okresowego
10.5. Moc w obwodach napięcia i prądu niesinusoidalnego okresowego
10.6. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 11. STANY NIEUSTALONE
 
11.1. Przyczyny powstawania stanów nieustalonych
11.2. Stany nieustalone w obwodach RL, RC i RLC oraz ich wpływ na pracę obwodu
11.2.1. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RL
11.2.2. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC
11.2.3. Stan nieustalony w dwójniku szeregowym R, L, C
11.3. Ćwiczenia

ROZDZIAŁ 12. CZWÓRNIKI I FILTRY
 
12.1. Czwórniki
12.2. Filtry częstotliwościowe
12.3. Ćwiczenia
 
ROZDZIAŁ 13. ELEKTROLIZA, OGNIWA GALWANICZNE I AKUMULATORY
 
13.1. Elektroliza
13.2. Ogniwa galwaniczne
13.3. Akumulatory
13.4. Ćwiczenia

Literatura uzupełniająca

Tomasz Madej

nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Pracuje także w szkole dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu. Pracował jako ekspert w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Współautor podstawy programowej oraz przykładowego programu nauczania dla technika energetyka. Obecnie pełni funkcję lidera w projekcie „Doskonalenie podstaw programowych” realizowanym przez KOWEZiU w Warszawie. Był także ekspertem w tym projekcie przy tworzeniu podstaw programowych dla zawodów technik mechatronik i monter mechatronik. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: elektryk, elektryk, elektromechanik, monter mechatronik, mechatronik. Dwukrotnie uhonorowany jako belfer roku w 2007/2008 - trzecie miejsce i 2008/2009 drugie miejsce.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane