• Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Ekonomika przedsiębiorstw. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

 • Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-971-9
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 152/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 19.00 zł

  9.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Zeszyt ćwiczeń został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomiki zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009.

Każdy rozdział Zeszytu ćwiczeń zawiera odniesienie do standardów wymagań egzaminacyjnych, przypomnienie podstawowych treści nauczania i ćwiczenia w formie różnego rodzaju zadań testowych. Zadania testowe są adekwatne do zadań, z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym egzaminu zewnętrznego. Dominują wśród nich zadania wielokrotnego wyboru, przygotowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego.

Publikacja obejmuje:

- podstawy kultury zawodu;
- podmioty działalności gospodarczej;
- działalność produkcyjną, handlową i usługową;
- gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury.
Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany przy realizacji programu nauczania nr 23 02/T-5, SP/ MEN/ 1998.02.24. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone we Wstępie na stronie dziewiątej Zeszytu.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. Elementy kultury zawodu

1. Normy regulujące współżycie międzyludzkie
1.1. Normy prawne i moralne
1.2. Reguły obyczajowe. Zwyczaje panujące w kraju i za granicą
1.3. Kultura dnia codziennego. Zwroty grzecznościowe. Poszanowanie godności człowieka
2. Wizerunek pracownika
2.1. Higiena osobista. Wygląd zewnętrzny
2.2. Ubiór i zasady jego doboru. Elegancja a moda
3. Stosunki interpersonalne
3.1. Kultura osobista w miejscu pracy
3.2. Struktura procesu komunikowania się. Warunki skutecznej komunikacji. Bariery w komunikowaniu się
3.3. Zasady pracy w grupie. Asertywność
3.4. Kontakty z przełożonymi, współpracownikami i klientami
3.5. Zasady zachowania się w pracy, restauracji, hotelu, podróży. Spotkania towarzyskie
3.6. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Negocjacje
3.7. Etyka zawodowa
4. Samoocena

CZĘŚĆ II. Działalność produkcyjna, handlowa i usługowa jednostki organizacyjnej

5. Podmioty działalności gospodarczej. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
5.1. Podmiotowy charakter działalności gospodarczej
5.2. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo
5.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw i ich charakterystyka
5.4. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
6. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa
6.1. Surowce i materiały. Klasyfikacja ekonomiczna materiałów
6.2. Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie
6.3. Normowanie zużycia materiałowego
6.4. Zapasy materiałowe i ich magazynowanie. Systemy sterowania zapasami
6.5. Organizacja i przebieg procesu produkcji
6.6. Zbyt w przedsiębiorstwie produkcyjnym
7. Działalność handlowa przedsiębiorstwa
7.1. Podstawowe pojęcia, czynności i tendencje występujące w handlu
7.2. Zakup towarów
7.3. Gospodarowanie zapasami towarowymi. Wskaźniki rotacji
7.4. Kontrola gospodarki zapasami towarowymi
7.5. Formy sprzedaży towarów
7.6. Zasady organizacji pracy w handlu
7.7. Obrót towarowy z zagranicą i handel w Unii Europejskiej
8. Działalność usługowa przedsiębiorstwa
8.1. Charakterystyka usług
8.2. Reguły klasyfikowania usług w Unii Europejskiej i w Polsce
8.3. Outsourcing
8.4. Podstawowa dokumentacja związana z usługami

CZĘŚĆ III. Zasoby majątkowe jednostki organizacyjnej. Źródła finansowania działalności

9. Gospodarowanie zasobami majątkowymi
9.1. Charakterystyka aktywów trwałych
9.2. Klasyfikacja i struktura środków trwałych
9.3. Istota i metody amortyzacji środków trwałych
9.4. Charakterystyka aktywów obrotowych
9.5. Rotacja aktywów obrotowych
10. Źródła finansowania działalności jednostki organizacyjnej
10.1. Elementy składowe kapitałów własnych i obcych
10.2. Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych
10.3. Źródła długoterminowych kapitałów obcych. Koszt obcego kapitału
10.4. Alternatywne formy finansowania

Janina Mierzejewska-Majcherek
nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane