• Ekonomika przedsiębiorstw część 3

Ekonomika przedsiębiorstw część 3

 • Autor: Krystyna Guzera
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-672-3
 • Data wydania: 2006
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 22.00 zł

  5.72 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5.72 zł

  74% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Podręcznik obejmuje następujące zagadnienia:

- planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
- organizacja i zarządzanie;
- organizacja gospodarki narodowej;
- podejmowanie działalności gospodarczej.

Załączono także wzory podstawowych dokumentów związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa. W części zamykającej poszczególne podrozdziały "Sprawdź, czy potrafisz..." znajdują się ćwiczenia w formie zadań testowych i rachunkowych oraz problemów do rozwiązania przez ucznia. Szczególnie cennych doświadczeń dostarcza uczniowi trening w zakresie czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, tabel i wykresów. Podręcznik zawiera ciekawe przykłady z rozwiązaniami i ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego wykonania, będące zadaniami podobnymi do tych, z którymi uczeń spotka się na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.  

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia 21/2007

W serii polecamy:
1. Ekonomika przedsiębiorstw część 1
2. Ekonomika przedsiębiorstw część 2

Spis treści:

Rozdział 1. Planowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa


1.1. Rodzaje i zasady planowania
1.2. Metody planowania i organizacja prac planistycznych
1.3. Planowanie rzeczowe
1.3.1. Planowanie wielkości sprzedaży i produkcji
1.3.2. Planowanie wielkości czynników rzeczowych i osobowych służących do realizacji zadań gospodarczych
   1.3.3. Planowanie bazy technicznej i zadań w zakresie tworzenia nowej tchniki i technologii
   1.3.4. Planowanie marketingowe
1.4. Planowanie finansowe
   1.4.1. Planowanie zmiany w aktywach trwałych i obrotowych oraz pasywach przedsiębiorstwa
   1.4.2. Planowanie przychodów z działalności gospodarczej i kosztów ich uzyskania. Wyznaczanie przewidywanego wyniku finansowego
   1.4.3. Obliczanie planowanej rentowności
   1.4.4. Planowanie przepływów środków pieniężnych
1.5. Biznesplan

Rozdział 2. Organizacja i zarządzanie

2.1. Istota i rola organizacji w procesie pracy
   2.1.1. Praca zorganizowana i niezorganizowana
   2.1.2. Zasady organizacji pracy
   2.1.3. Organizacja pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich
   2.1.4. Prakseologia a organizacja pracy
   2.1.5. Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie
2.2. Kierowanie i kierownicy
   2.2.1. Istota kierowania
   2.2.2. Rodzaje kierowników i umiejętności kierownicze
   2.2.3. Style kierowania             
2.3. Podejmowanie decyzji
   2.3.1. Decyzje programowe i nieprogramowe
   2.3.2. Pewność, niepewność i ryzyko
   2.3.3. Racjonalny proces podejmowania decyzji
2.4. Kontrola w procesie kierowania i zarządzania
2.5. Metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem
2.6. Konflikty w przedsiębiorstwie
   2.6.1. Istota konfliktów
   2.6.2. Negocjacje

Rozdział 3. Organizacja gospodarki narodowej

3.1. Klasyfikacje gospodarki narodowej
   3.1.1. Polska Klasyfikacja Działalności
   3.1.2. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
3.2. Administracja publiczna
   3.2.1. Administracja rządowa stopnia centralnego
   3.2.2. Administracja rządowa stopnia wojewódzkiego
   3.2.3. Administracja rządowa stopnia rejonowego    
3.3. Samorząd terytorialny
   3.3.1. Samorząd gminy
   3.3.2. Samorząd powiatowy
   3.3.3. Samorząd wojewódzki
3.4. Organy kontroli państwowej
3.5. Organy administracji finansowej i instytucje finansowe
3.6. Ogólna charakterystyka wybranych dziedzin gospodarki narodowej
   3.6.1. Przemysł
   3.6.2. Budownictwo
   3.6.3. Transport i łączność
   3.6.4. Handel

Rozdział 4. Podejmowanie działalności gospodarczej

4.1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
4.2. Pomysł i ogólna koncepcja założenia przedsiębiorstwa
4.3. Rozpoznanie i badanie rynku
4.4. Baza ekonomiczna przedsiębiorstwa i gromadzenie środków finansowych
4.5. Zasady prowadzenia ewidencji uproszczonej
4.6. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa i procedura rejestracyjna

Wzory podstawowych dokumentów związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa

Wzór 1. Umowa spółki cywilnej
Wzór 2. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wzór 3. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wzór 4. Wniosek o wpis do rejestru handlowego
Wzór 5. Formularz RG-1 "Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem"
Wzór 6. formularz RG-2 "Wniosek o skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej"
Wzór 7. Umowa rachunku bankowego
Wzór 8. Karta wzorów podpisów
Wzór 9. Formularz NIP-1
Wzór 10. Formularz NIP-2
Wzór 11. Formularz VAT-R
Wzór 12. Formularz ZUS ZFA
Wzór 13. Formularz ZUS ZPA

Bibliografia   

Krystyna Guzera
mgr ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nauczyciel dyplomowany II stopnia specjalizacji w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, pełni funkcję zastępcy dyrektora w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Prowadzi ćwiczenia z ekonomii w Akademii Świętokrzyskiej, a także z mikro i makroekonomii, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz analizy finansowej i rachunku kosztów w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Uczestniczyła w zespole roboczym opracowującym standardy wymagań egzaminacyjnych w zawodzie technik ekonomista.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane