• Ekonomika przedsiębiorstw część 2

Ekonomika przedsiębiorstw część 2

 • Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-655-3
 • Data wydania: 2006, dodruk 2008
 • Liczba stron/format: 261/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 26.00 zł

  6.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każdy rozdział podręcznika zawiera odniesienie do standardów wymagań egzaminacyjnych (określa umiejętności, które musi nabyć uczeń, aby osiągnąć wymagania opisane w standardach), aktualne treści poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej, ćwiczenia w formie rożnego rodzaju zadań testowych oraz adresy internetowe, umożliwiające aktualizację wiedzy. Zadania testowe są adekwatne do zadań z którymi uczeń spotka się na etapie pisemnym egzaminu zewnętrznego. Ponadto treści podręcznika są skorelowane z treściami pozostałych przedmiotów zawodowych a przede wszystkim z Zasadami rachunkowości i Rachunkowością.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia 20/07

W serii polecamy:
1. Ekonomika przedsiębiorstw część 1
2. Ekonomika przedsiębiorstw część 3

Spis treści:

1. Gospodarowanie zasobami majątkowymi

1. Zasoby majątkowe jednostki gospodarczej
2. Charakterystyka aktywów trwałych
3. Klasyfikacja i struktura środków trwałych
4. Istota i metody amortyzacji środków trwałych
5. Gospodarka konserwacyjno-remontowa
6. Charakterystyka aktywów obrotowych

2. Pozyskiwanie kapitałów i kształtowanie ich struktury
 
1. Źródła finansowania w działalności przedsiębiorstwa
2. Elementy składowe kapitałów własnych i obcych
3. Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych
4. Koszt obcego kapitału (kredytu)
5. Wpływ struktury kapitałów na zyskowność przedsiębiorstwa
6. Specyficzne formy finansowania

3. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem i instytucjami ubezpieczeniowymi
 
1. Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem. Rachunki bankowe przedsiębiorstw
2. Umowa rachunku bankowego
3. Lokaty pieniężne przedsiębiorstw
4. Warunki przyznania kredytu
5. Wniosek o udzielenie kredytu
6. Umowa kredytowa
7. Ocena zdolności kredytowej
8. Wybór banku w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw
9. Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami ubezpieczeniowymi
10. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy i pracowników
11. System emerytalno – rentowy w Polsce
12. Ubezpieczenia gospodarcze przedsiębiorstwa
13. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
14. Płaszczyzny współpracy przedsiębiorcy z zakładem ubezpieczeń

4. Rozliczenia przedsiębiorstw w obrocie krajowym i zagranicznym
 
1. Formy rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym
2. Rozliczenia gotówkowe w obrocie krajowym i zagranicznym
3. Rozliczenia bezgotówkowe w obrocie krajowym
4. Rozliczenia pieniężne w obrotach z zagranicą
5. Kursy walutowe
6. Formy rozliczeń w obrotach z zagranicą

5. System finansowy przedsiębiorstwa. Wynik finansowy
 
1. Koszty, przychody i pojęcia bliskoznaczne
2. Koszty w układzie rodzajowym
3. Klasyfikacja kosztów i przychodów
4. Koszty w układzie funkcjonalnym
5. Przychody i koszty uzyskania przychodów działalności operacyjnej pozostałej, działalności finansowej oraz operacje nadzwyczajne
6. Wiadomości wstępne z zakresu kalkulacji kosztów
7. Kalkulacja podziałowa
8. Kalkulacja doliczeniowa
9. Istota elementy i rodzaje ceny
10. Podatki pośrednie jako element ceny
11. Wynik finansowy i jego elementy
12. Podział wyniku finansowego

6. Analiza ekonomiczna w ujęciu praktycznym
 
1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej
2. Analiza wskaźnikowa
3. Wskaźniki płynności finansowej
4. Wskaźniki sprawności działania
5. Wskaźniki poziomu zadłużenia i zdolności do obsługi zadłużenia
6. Wskaźnikowa analiza rentowności
7. Dla zainteresowanych: zastosowanie analizy wskaźnikowej do prognozowania bankructwa przedsiębiorstwa
8. Charakterystyka wybranych metod analizy ekonomicznej
9. Wzory dokumentów
10. Załączniki

Janina Mierzejewska-Majcherek
nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane