• Ekonomika Część 1

Ekonomika Część 1

 • Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-243-6
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 304/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 35.00 zł

  7.00 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Podręcznik Ekonomika. Część 1 został opracowany na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20, który obowiązuje od roku szkolnego 2008/2009. Jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty.
Ekonomika. Część 1 obejmuje następujące działy programowe:
- normy regulujące współżycie międzyludzkie,
- wizerunek pracownika,
- stosunki interpersonalne,
- samoocenę,
- działalność produkcyjną, handlową i usługową jednostki organizacyjnej,
- gospodarowanie zasobami majątkowymi.
Każdy rozdział podręcznika zawiera:
- odniesienie do standardu wymagań egzaminacyjnych i określenie umiejętności ucznia, które musi nabyć aby je osiągnąć;
- usystematyzowane treści nauczania, adekwatne do nich pozycje literatury i adresy internetowe;
- różnego typu zadania testowe, które służą kształtowaniu pożądanych umiejętności i zachowań oraz umożliwiają sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności; wśród zadań testowych dominują zadania wielokrotnego wyboru przygotowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego (z którymi uczeń spotyka się na etapie pisemnym egzaminu zawodowego).

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik ekonomista na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2010.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Normy regulujące współżycie międzyludzkie
 
1.1. Normy prawne i normy moralne
1.2. Reguły obyczajowe. Zwyczaje panujące w kraju i za granicą
1.3. Kultura dnia codziennego. Zwroty grzecznościowe
1.4. Poszanowanie godności człowieka
 
Rozdział 2. Wizerunek pracownika
 
2.1. Higiena osobista. Wygląd zewnętrzny
2.2. Ubiór i zasady jego doboru. Elegancja a moda
 
Rozdział 3. Stosunki interpersonalne
 
3.1. Kultura osobista w miejscu pracy
3.2. Struktura procesu komunikowania się. Warunki skutecznej komunikacji
3.3. Zasady pracy w grupie
3.4. Zachowania asertywne
3.5. Kontakty z przełożonymi, współpracownikami i klientami
3.6. Zasady zachowania się w sytuacjach zawodowych i towarzyskich
3.7. Stres w pracy zawodowej
3.8. Strategie rozwiązywania konfliktów. Negocjacje
3.9. Etyka biznesu i etyka zawodowa
 
Rozdział 4. Samoocena
 
4.1. Cechy osobowości pracownika
4.2. Analiza SWOT cech osobowości

Rozdział 5. Działalność produkcyjna, handlowa i usługowa
 
5.1. Proces gospodarczy i jego ogniwa
5.2. Rola przedsiębiorstw w realizacji cyklu gospodarczego
5.3. Podmiotowy charakter działalności gospodarczej
5.4. Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo
5.5. Klasyfikacja przedsiębiorstw
5.6. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
5.7. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa
5.7.1. Klasyfikacja materiałów i wyrobów
5.7.2. Zadania zaopatrzenia materiałowego
5.7.3. Normowanie zużycia materiałów
5.7.4. Zapasy materiałowe
5.8. Organizacja i przebieg procesu produkcji
5.8.1. Aspekty i rodzaje procesów produkcyjnych
5.8.2. Typy i formy organizacji procesów produkcyjnych
5.8.3. Elementy składowe procesu produkcji
5.8.4. Cykl produkcyjny i jego rytmiczność
5.8.5. Normowanie czynników produkcji
5.8.6. Zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń produkcyjnych
5.8.7. Jakość produkcji i systemy jej kształtowania
5.8.8. Działalność pomocnicza i transportowa
5.9. Zbyt w przedsiębiorstwie produkcyjnym
5.10. Działalność handlowa
5.10.1. Istota i ogólne zadania handlu
5.10.2. Funkcje i formy handlu detalicznego
5.10.3. Jednostki sprzedaży detalicznej
5.10.4. Funkcje hurtu i formy pośrednictwa hurtowego
5.11. Charakterystyka faz krajowego obrotu towarowego
5.11.1. Zakup towarów
5.11.2. Gospodarowanie zapasami towarów
5.11.2.1. Pojęcie i klasyfikacja zapasów towarowych
5.11.2.2. Wskaźniki rotacji zapasów towarów
5.11.2.3. Kontrola gospodarki zapasami towarowymi
5.11.3. Sprzedaż towarów
5.11.4. Zasady organizacji pracy w handlu
5.12. Obrót towarowy z zagranicą
5.12.1. Podstawowe operacje w handlu zagranicznym
5.12.2. Transakcje i dokumenty w handlu zagranicznym
5.12.3. Polityka celna
5.12.4. Rozliczenia w obrotach z zagranicą
5.13. Działalność usługowa
5.13.1. Charakterystyka usług
5.13.2. Klasyfikacja usług
5.13.3. Podstawy organizacji i ekonomiki usług
5.13.4. Outsourcing
5.14. Rynek towarów i usług w Unii Europejskiej
5.14.1. Rynek wewnętrzny
5.14.2. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
5.15. Tendencje rozwoju handlu i usług
5.15.1. Kierunki zmian w handlu detalicznym i hurtowym
5.15.2. E-biznes
 
Rozdział 6. Majątek i kapitały jednostki gospodarczej
 
6.1. Zasoby majątkowe jednostki gospodarczej
6.2. Charakterystyka aktywów trwałych
6.2.1. Klasyfikacja i struktura środków trwałych
6.2.2. Istota i metody amortyzacji środków trwałych
6.3. Charakterystyka aktywów obrotowych
6.3.1. Rotacja aktywów obrotowych
6.4. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
6.4.1. Elementy składowe kapitałów własnych i obcych
6.5. Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych
6.6. Źródła długoterminowych kapitałów obcych
6.7. Koszt obcego kapitału (kredytu)
6.8. Wpływ struktury kapitałów na zyskowność przedsiębiorstwa
6.9. Pozostałe (alternatywne) formy finansowania
 
Odpowiedzi do wybranych ćwiczeń
Bibliografia
Pozycje zwarte
Netografia

Janina Mierzejewska-Majcherek
nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane