• Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

 • Autor: Bronisław Micherda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-687-1
 • Data wydania: 2006
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 35.00 zł

  8.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Rachunkowość w Polsce nie pozostaje w sprzeczności z tendencjami światowymi wyrażającymi się w rozwiązaniach przyjętych w innych krajach. Globalizacja gospodarki oraz rozwój systemu rynkowego w Polsce wpływają na doskonalenie i aktualizację krajowych regulacji rachunkowości. W ten nurt włącza się prezentowana książka, której motyw przewodni stanowią przemiany szeroko rozumianej rachunkowości w kontekście akcesji do Unii Europejskiej.

Szczegółowe rozwiązania poświęcono m.in. problemom niezależności biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej, rachunkowości funduszy pomocowych, ujmowania kosztów ochrony środowiska w sprawozdaniu finansowym, rachunkowości funduszy emerytalnych oraz roli kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Spis treści:
 

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych

Bronisław Micherda


1.1 Cele jednostek gospodarczych w warunkach rynkowych

1.2. Modelowe aspekty w ocenie zyskowności

1.3. Nadwyżka pieniężna jako podstawa oceny

1.4. Mierniki wartości kreowanej

1.5. Wartość godziwa w rachunkowości

Literatura


Rozdział 2. Wiarygodność sprawozdania finansowego
Bronisław Micherda


2.1. Rachunkowość kreatywna

2.2. Szeroko rozumiana rachunkowość w dążeniu do wiarygodności  sprawozdania finansowego

2.3. Rzetelna rachunkowość

2.4. Poprawna analiza finansowa

2.5. Obiektywne badanie sprawozdania finansowego

Literatura
 

 

Rozdział 3. Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Mariusz Andrzejewski, Joanna Krasodomska, Katarzyna Świetla

 

3.1. Istota standaryzacji i harmonizacji rachunkowości

3.2. Rola międzynarodowych i środowiskowych organizacji w zmniejszaniu różnic  między systemami rachunkowości

3.3. Charakterystyka działalności organizacji zrzeszających księgowych w wybranych krajach
3.4. Regulacje w zakresie wykonywania zawodów księgowych w Unii Europejskiej

Literatura
 

 

Rozdział 4. Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Jerzy Hejnar, Danuta Krzywda, Bartłomiej Wrona


4.1. Niezależność jako cecha jakościowa wykonywania wolnego zawodu

4.2. Prawne regulacje niezależności biegłych rewidentów.

   4.2.1. Dyrektywy i rekomendacje UE

   4.2.2. Ustawodawstwo i normalizacje na poziomie kraju

4.3. Niezależność jako wymóg etyczny biegłych rewidentów

   4.3.1. Kodeks etyki biegłych rewidentów KRBR

   4.3.2. Kodeks etyki IFAC

Literatura


Rozdział 5. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej w księgach rachunkowych jednostek samorządu terytorialnego
Halina Soczówka

 

 

5.1. Przedakcesyjne fundusze pomocowe Unii Europejskiej

5.2. Charakterystyka funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

5.3. Ewidencja środków pomocowych Unii Europejskiej w rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego

5.4. Ewidencja zadań finansowanych ze środków pomocowych w jednostkach budżetowych
5.5. Ujęcie skutków operacji dotyczących funduszy pomocowych w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

5.6. Podsumowanie

Literatura


Rozdział 6. Ochrona środowiska - szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym
Marta Stępień

 

6.1. Ochrona środowiska jako przedmiot rachunkowości

6.2. Ochrona środowiska w IV Dyrektywie Unii Europejskiej

6.3. Ochrona środowiska w zaleceniu Komisji Europejskiej

6.4. Miejsce informacji o ochronie środowiska w sprawozdaniu finansowym - propozycje ujawnień
Literatura

 

Rozdział 7. Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Krzysztof Jonas


7.1. Rachunkowość funduszy emerytalnych

7.2. Treść sprawozdania finansowego funduszu

Akty prawne

 

Rozdział 8. Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej
w przedsiębiorstwie

Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak

 

8.1. Pojęcie oraz miejsce kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w zarządzaniu.

8.2. Cele, formy i zadania kontroli wewnętrznej

8.3. Rola i funkcje audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

8.4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa a wewnętrzny system kontroli

8.5. Rola sprawozdawczości wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Literatura
 

 

Rozdział 9. Wpływ standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości w Polsce na sprawozdawczość finansową spółek giełdowych
Mariusz Andrzejewski

 

 

9.1. Istota i znaczenie standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości oraz ich wpływ na ujawnianie informacji przez spółki giełdowe w Polsce

9.2. Zmiany w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych Polsce po 1.01.2005 r.

Literatura

Akty prawne

        

Bronisław Micherda redakcja naukowa

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane