• Perspektywy bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Autor: Mieczysław Pawlisiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-205-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Autor omawia złożoną problematykę kształtowania potencjału logistycznego Sił Zbrojnych RP we wszystkich wymiarach: organizacyjnym, technicznym, mobilizacyjnym, finansowym, w aspekcie strategicznym i operacyjnym, a przede wszystkim w ścisłym odniesieniu do sojuszniczych doktryn strategicznych i wymagań interoperacyjnych NATO. Zasadniczą grupą odbiorców są osoby związane z funkcjonowaniem systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo wielowymiarową kategorią istnienia i rozwoju społeczeństwa w Polsce


1.1. Bezpieczeństwo narodowe jako stan funkcjonowania państwa
1.1.1. Rozważania o bezpieczeństwie państwa
1.1.2. Wybrane determinanty bezpieczeństwa państwa
1.1.3. Przedmiot bezpieczeństwa militarnego państwa
1.1.4. Zakres oddziaływania bezpieczeństwa militarnego
1.1.5. Uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego
1.2. Uwarunkowania funkcjonowania państwa
1.2.1. Implikacje globalizacji w XXI wieku
1.2.2. Środowisko bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 2. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo logistyczne Sił Zbrojnych RP


2.1. Zagrożenie jako kluczowa kategoria wyzwań dla bezpieczeństwa logistycznego
2.1.1. Wielowymiarowa postać systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP
2.1.2. Uwarunkowania środowiskowe realizacji zadań wsparcia i zabezpieczenia logistycznego
2.2. Wybrane determinanty warunkujące potrzeby logistyczne
2.2.1. Charakterystyka potrzeb logistycznych Sił Zbrojnych RP
2.2.2. Kwestie militarne jako zasadniczy wskaźnik potrzeb logistycznych Sił Zbrojnych RP
2.3. Uczestnicy procesu zaspokajania potrzeb logistycznych
2.3.1. Logistyka Sił Zbrojnych RP w procesie zaspokajania potrzeb logistycznych
2.3.2. Partycypacja gospodarki państwa w realizację zadań zabezpieczenia logistycznego jednostek i instytucji wojskowych
2.3.3. Potencjał logistyczny państw Sojuszu Północnoatlantyckiego

Rozdział 3. Państwo i jego Siły Zbrojne w XXI wieku

3.1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
3.1.1. Misje sił zbrojnych i scenariusze ich użycia
3.1.2. Wojsko Polskie w misjach poza granicami kraju
3.1.3. Struktura organizacyjna i zasadnicze wyposażenie Sił Zbrojnych RP
3.1.4. Logistyka stacjonarna i mobilna w procesie zaspokajania potrzeb logistycznych
3.2. Wojskowy system logistyczny jednym z gwarantów bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej
3.2.1. Istota i składowe Systemu Logistycznego Sił Zbrojnych RP
3.2.2. Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP
3.2.3. Funkcjonowanie systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP

Rozdział 4. Wyzwania funkcjonowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej


4.1. Nowoczesne technologie w systemie logistycznym Sił Zbrojnych RP
4.1.1. Informatyzacja w logistyce wojskowej
4.1.2. Internet rzeczy w systemie logistycznym
4.1.3. Automatyzacja i robotyzacja w logistyce wojskowej
4.1.4. Wirtualizacja procesów w logistyce wojskowej
4.2. Zasoby logistyczne i ich wykorzystanie
4.2.1. Struktura i rozmieszczenie zasobów logistycznych
4.2.2. Mobilność potencjału logistyki wojskowej  
4.2.3. Interoperacyjność jako wyznacznik realizacji zadań logistycznych
4.3. Ekologia w logistyce wojskowej

Podsumowanie i wnioski  
Bibliografia
Wykaz rysunków, tabel i fotografii 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń:

W recenzowanej monografii złożoną problematykę kształtowania potencjału logistycznego Sił Zbrojnych RP jej Autor omawia niemal we wszystkich wymiarach: organizacyjnym, technicznym, mobilizacyjnym, finansowym, w aspekcie strategicznym i operacyjnym, a przede wszystkim w ścisłym odniesieniu do sojuszniczych doktryn strategicznych i wymagań interoperacyjnych NATO. Adekwatny dla rzeczywistych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP ich potencjał logistyczny musi być kształtowany systematycznie i kompleksowo, na miarę potrzeb i możliwości narodowych – kadrowych, finansowych i materiałowych, w ścisłej koordynacji z realiami i standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego. O wyjątkowych predyspozycjach Autora do autorytatywnych wypowiedzi na temat kształtowania potencjału logistycznego sił zbrojnych świadczy jego powołanie przez organa sojusznicze – na długo przed najazdem Rosji – do roli międzynarodowego eksperta w sprawach reorganizacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych Ukrainy. Konstrukcja monografii została oparta, z jednej strony na dogłębnej analizie i syntezie aktualnego stanu potencjału logistycznego Sił Zbrojnych RP, z drugiej na prognozie i projekcji kształtowania go w najbliższej przyszłości. Na etapie analizy i syntezy dominują rozważania ocenowe i uwagi krytyczne, natomiast etap projekcji rysuje główne wyzwania stojące przed organami decydenckimi wszystkich szczebli kierowania Siłami Zbrojnymi RP. Jak zauważył Autor kształtowanie potencjału logistycznego tylko w niewielkim stopniu zależy od samych sił zbrojnych, a w przeważającej mierze od systemu gospodarczego państwa oraz realizowanej polityki obronnej.

Mieczysław Pawlisiak
dr hab., absolwent uczelni i akademii wojskowych, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących funkcjonowania systemu logistycznego, jako ważnego komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był wykładowcą Akademii Obrony Narodowej. Pełnił służbę na kierowniczych stanowiskach w pionie logistyki wojskowej. Zakończył służbę wojskową na stanowisku dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ocena podsystemu materiałowego wojs...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane