• Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

 • Autor: Żaneta Stelter
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-841-4
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Część I. Podstawy teoretyczne pracy
 
Rozdział I. Rodzinny obraz niepełnosprawności intelektualnej dziecka
 
1. Znaczenie rodziny w życiu jednostki
2. Rodzina we współczesnym świecie
3. Rodzina jako system
3.1. Modele rodziny – rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcjonalna
3.2. Wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodzinny
4. Znaczenie ról małżeńskich i rodzicielskich w życiu człowieka dorosłego
4.1. Małżeństwo a rodzicielstwo
4.2. Czynniki kształtujące rodzicielstwo
4.2.1. Istota macierzyństwa
4.2.2. Istota ojcostwa
4.2.3. Tożsamość rodzicielska
5. Podejmowanie ról rodzinnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
5.1. Realizacja ról małżeńskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
5.2. Macierzyństwo wobec dziecka z ograniczoną sprawnością intelektualną
5.3. Ojcostwo w obliczu niepełnosprawności umysłowej dziecka
5.4. Tworzenie roli matki i ojca dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 
Rozdział II. Narodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie – znaczące wydarzenie życiowe
 
1. Reakcja rodziców na niepełnosprawność dziecka w świetle wybranych koncepcji
1.1. Koncepcja żałoby i chronicznego smutku
1.2. Stres rodzicielski
1.3. Niepełnosprawność intelektualna dziecka jako sytuacja kryzysowa
2. Radzenie sobie z niepełnoprawnością intelektualną dziecka
2.1. Adaptacja rodziców do niepełnosprawności intelektualnej dziecka
2.2. Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
2.2.1. Istota cierpienia
2.2.2. Rozwojowy aspekt cierpienia w świetle koncepcji K. Dąbrowskiego i V.E. Frankla
 
Część II. Badania własne
 
Rozdział III. Program badań
 
1. Problematyka i cel pracy
2. Schemat związków między zmiennymi
3. Pytania badawcze i hipotezy
4. Metodologia badań własnych
4.1. Kryteria doboru i charakterystyka grupy badawczej
4.2. Narzędzia badawcze
4.3. Przebieg badań
4.4. Zastosowane metody statystyczne
 
Rozdział IV. Wyniki badań własnych
 
1. Narodziny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście krytycznych wydarzeń życiowych
1.1. Diagnoza niepełnosprawności dziecka a wydarzenia krytyczne – analiza wyników
1.2. Emocjonalne konsekwencje niepełnosprawności intelektualnej dziecka – analiza wyników
1.3. Podsumowanie
2. Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
2.1. Analiza wyników
2.2. Podsumowanie
3. Poczucie tożsamości rodzicielskiej rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
3.1. Analiza wyników
3.2. Podsumowanie
4. Poczucie sensu życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
4.1. Analiza wyników
4.2. Podsumowanie
5. Modelowanie strukturalne
5.1. Poczucie tożsamości rodzicielskiej
5.2. Poczucie sensu życia
5.3. Podsumowanie
 
Rozdział V. Dyskusja wyników
 
Rozdział VI. Wnioski końcowe
 
Bibliografia

dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw.:

Jest to interesująca monografia teoretyczno-empiryczna, która obejmuje szeroko zakreślone podłoże teoretyczne i precyzyjną analizę wyników badań własnych. Część teoretyczna poświęcona jest omówieniu znaczenia rodziny w rozwoju i życiu człowieka – niezależnie od jego kondycji psychofizycznej – a także współczesnym przemianom, którym podlega rodzina. Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny: na realizację ról małżeńskich i rodzicielskich, na koncepcje macierzyństwa i ojcostwa. (...) Na podstawie analizy ilościowej i jakościowej danych uzyskanych od 183 osób będących rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie rozpatrzono problem narodzin dziecka niepełnosprawnego w kontekście wydarzeń krytycznych, cierpienia rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, ich poczucia tożsamości rodzicielskiej i poczucia sensu życia. (...) Z badań wyłania się optymistyczny obraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, jako takiej, która po pokonaniu pierwszego szoku po stracie dziecka „idealnego” i po zaakceptowaniu dziecka realnego, z jego faktycznym potencjałem rozwojowym, jest w stanie funkcjonować w sposób umożliwiający rozwój indywidualny wszystkich członków, co znajduje wyraz w sposobie pełnienia ról rodzicielskich, jakości relacji małżeńskich, poczuciu tożsamości rodzicielskiej, wreszcie – w odnalezionym sensie życia. Jednak nie oznacza to, że z życia rodziny znika cierpienie: ono zmienia się z doznania niszczącego na doznanie konstruktywne – warunkujące bogactwo pozytywnych przeżyć rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Monografia autorstwa Żanety Stelter jest pracą oryginalną i bardzo potrzebną – zarówno specjalistom pracującym z rodzinami z dziećmi niepełnosprawnymi, jak i samym rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Z zaprezentowanych badań wyłaniają się nowe możliwości poszukiwania i odnajdywania zasobów rozwojowych rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Żaneta Stelter
dr psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia. Jej domeną są przede wszystkim kwestie rozwoju osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie, a także problematyka funkcjonowania rodzin z dzieckiem z ograniczoną sprawnością umysłową i fizyczną. Autorka prac dotyczących niepełnosprawności i problematyki funkcjonowania rodzin zmagających się z problemem upośledzenia.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

O co pytają rodzice dzieci z niepeł...

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Jakość życia osób dorosłych z niepe...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Osoby niepełnosprawne w systemie ed...

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Dzieci i młodzież z niepełnosprawno...

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych...

31.00 zł 62.00 zł Cena netto: 29.52 zł

Osoby niepełnosprawne w sytuacji za...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Konteksty aktywności artystycznej o...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Czas wolny i niepełnosprawność

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Seksualność osób z niepełnosprawnoś...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Niepełnosprawność i zachowania pomo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Niepełnosprawność w Polsce w wymiar...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rehabilitacja zawodowa osób z niepe...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina wobec seksualności dziecka ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Najczęściej kupowane