• Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku. Wydanie 2 uzupełnione i rozszerzone

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku. Wydanie 2 uzupełnione i rozszerzone

 • Autor: Ewa Lewandowska-Tarasiuk Jan Łaszczyk Bogusław Śliwerski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-546-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwaga: książka ze zwrotów, może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp.- koniec nakładu


Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszący się do obowiązkowego kształcenia uczuć wyższych w systemach edukacyjnych państw członkowskich ONZ i rozwijania u dzieci i młodzieży zdolności kochania oraz empatii. Pedagogika serca powinna stać się dla każdego pedagoga i nauczyciela wyznacznikiem sposobu pracy i jej perspektywą. Nowe pokolenie wychowane w duchu pedagogiki serca realizując wzór osobowy Homo Amans – człowieka miłującego ludzi i świat – człowieka pokoju, rozpoczęłoby pozytywną globalizację świata, zmierzając do upragnionego przez ludzkość celu – do trwałego pokoju.

Spis treści:

Słowo wstępne
Bogusław Śliwerski

Przesłanie pedagogiki serca na trzecie tysiąclecie
Maria Łopatkowa

Pedagogika serca w XXI wieku
Bogusław Śliwerski

Oblicza pedagogiki serca
Jan Łaszczyk

Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologiczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej
Joachim Paweł Glier

Historia Komitetu Ochrony Praw Dziecka – Prawa Dziecka do Miłości
Bibiana Mossakowska

Serce w poezji Karola Wojtyły
Bolesław Taborski

Zrozumieć ucznia w szkole i jego emocje
Stefan Mieszalski

Rola uczuć w wychowaniu szkolnym
Magdalena Ostolska

RETORYKA MIŁOŚCI…
niedokończone dzieło Andrzeja Szczeklika…
Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Pedagogika miłości według alfabetu Stanisława Vincenza
Justyna Gorzkowicz

Internet wyzwaniem dla człowieczeństwa…
Dominika Grodner

Miłość od poczęcia… fenomenem pedagogiki serca – refleksje lekarza
Arkadiusz Kapliński

Dobre rytmy – związki muzyki z medycyną
Maciej Kierył

Samotność antytezą dzieciństwa, czyli o kształtowaniu więzi ludzkiej jako bezcennego waloru człowieczeństwa
Małgorzata Jakubczak

Oblicza więzi
Olga Jauer-Niworowska

Rodziny wielopokoleniowe – ich model i wartość (na podstawie twórczości dla dzieci Anny Kamieńskiej)
Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska

Historyczne i współczesne przesłanki wychowania emocjonalnego
Ludwik Malinowski

Pedagogika pamięci i współczesna sztuka publiczna w otwartych przestrzeniach miejskich Europy
Halina Taborska

Resocjalizacja na odległość
Andrzej Ziomek

I co teraz z tą miłością?…
Irena Conti Di Mauro

Była politykiem dziecięcych serc – pożegnanie Marii Łopatkowej
Marek Michalak

Listy okolicznościowe
Bibliografia

Marek Michalak Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018), fragment tekstu z książki:

Studiowaliśmy Jej Pedagogikę serca, podziwialiśmy Jej niezłomność w walce o prawa najmłodszych. Nazywaliśmy Ją Korczakiem w spódnicy. Lubiła to. Założyła wiele organizacji, m.in. Korespondencyjny Klub Czytelników, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Partię Dziecka czy Fundację Dziecko. Była posłem, senatorem. Nie była jednak zwykłym politykiem – była politykiem dziecięcych serc. Nie mogła być zwykłą, bo była niezwykła. (…) O sprawy dzieci walczyła jak lwica. Na wniosek dzieci została pięćset osiemdziesiątym ósmym Kawalerem Orderu Uśmiechu, odznaczenie odebrała w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Wzruszona mówiła wówczas: To dla mnie ważniejsze niż Nobel. Tu nie ma polityki, tu jest serce..


Fragment recenzji prof. Karola Poznańskiego:

Prezentowana publikacja w pełni zasługuje na upowszechnienie. Bez wątpienia spotka się z żywym zainteresowaniem Czytelników. Wśród nich będzie m.in. wielu rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak również wielu studentów pedagogiki, zafascynowanych nierzadko taką pasją pedagogicznego i społecznego działania na rzecz dziecka, jaką odnajdą we wszystkich przejawach praktycznego stosowania Pedagogiki serca Marii Łopatkowej.

Ze słowa wstępnego prof. Bogusława Śliwerskiego:

Łączy Ona w sobie niezwykle rzadko pojawiające się w dziejach naszej nauki i praktyki wychowawczej m.in. cnoty mądrości, pokory, godności, altruizmu, służby, miłości, perfekcjonizmu itp., na urzeczywistnianie których brakuje czasem sił, a może i odwagi czy determinacji.(…) Marię Łopatkową traktuję jako patronkę nowego pokolenia polskiego pajdocentryzmu. (…) Chyba wciąż pokutuje w naszych pokoleniach przeświadczenie, że jak ktoś mówi z sercem, wyraża określone myśli także swoimi uczuciami, to zapewne ma jakiś ukryty cel, a być może nawet chce nas do czegoś zmusić lub przekonać. Tymczasem Łopatkowa zawsze taką była, jest i pozostanie wśród nas, bo emocjonalność jest wyrazem szczerości Jej odczuć i autentyczności działania oraz przeżywania świata humanum. (…) Bogactwo życia wewnętrznego osoby warunkuje jej podmiotowość, zdolność do zaświadczania bycia indywiduum, pełnię własnego bytu, a tym samym wyrażania niezależności od otoczenia zewnętrznego, w tym wolność od „świeckiej skazy”. W tym podejściu kryje się głębia słowiańskiej duszy „człowieka sercowego”. Trzeba umieć wychowywać młode pokolenia do poznawania swojej indywidualnej natury, bycia sobą, a zarazem stawania się pożytecznym dla siebie i dla innych, do samoograniczania w imię wolności. Rolą pedagogiki serca jest zobowiązanie wychowawców do koncentracji w swoich oddziaływaniach na centrum życia emocjonalnego wychowanków. (…) Z treści zawartych w tomie opracowań i adresów wynika podziękowanie dla Marii Łopatkowej oraz wyraz naszego zobowiązania do kontynuowania idei homo amans jako tej, która ma przecież wymiar globalny, ale dla jej zakorzenienia się w XXI w., by stał się on rzeczywistym Stuleciem Dziecka, wymaga lokalnych rozwiązań i zaangażowania każdego z nas. Pamiętajmy o przesłaniu Marii Łopatkowej – Kocham, więc jestem.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk
doktor nauk humanistycznych, filolog, pedagog.

Kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Ma także wykształcenie muzyczne. Jest autorką książek z dziedziny kultury literackiej i kultury języka, m.in. Kultura literacka w pracy pedagoga, W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji, Sztuka wystąpień publicznych (trzy wydania), Każdy w sobie cień pięknego nosi... i współautorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

W "Dzienniku Polskim - Tygodniu Polskim" w Londynie pisze stały esej w kolumnie: Słowa, Obrazy, Dźwięki... Prowadzi m.in. wykłady i warsztaty literackie w kraju i na Polskim Uniwersytecie PUNO w Wielkiej Brytanii, których efektem jest m.in. wydana pod jej redakcją Moja radość pisania. Strofy znad Tamizy i znad Wisły.

Autorka wielu audycji radiowych i telewizyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

Książki tego autora
e>

Jan Łaszczyk
doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownik Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS. Jest współautorem i redaktorem monografii naukowych oraz artykułów i rozpraw, których problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z pedagogiką twórczości i pedagogiką zdolności uprawianą z pozycji urzeczywistniania w procesach edukacyjnych relacji uczeń?mistrz.

Książki tego autora

Bogusław Śliwerski
pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, doktor honoris causa UMCS w Lublinie, UKW w Bydgoszczy, KUL Jana Pawła II w Lublinie, UKSW w Warszawie i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2012-2019), harcmistrz, redaktor naczelny "Studia z Teorii Wychowania".

Książki tego autora

redakcja naukowa

Assmann A., Między pamięcią a historią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Wydaw-nictwo UW, Warszawa 2013.
Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1993.
Bauby J.D., Skafander i motyl. Słowo, obraz, terytoria, tłum. K. Rutkowski, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
Błeszyński J. (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Oficyna Wydaw-
nicza Impuls, Kraków 2008.
Boecjusz A.M., O pociechach filozofii ksiąg pięcioro oraz traktaty teologiczne, tłum.
T. Jachimowski, Wydawnictwo Fiszer i Majewski, Poznań 1926.
Borowiak A., Szarota P., Tolerancja i wielokulturowość – wyzwania XXI wieku, Wydaw-
nictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2004.
Bowlby J., Przywiązanie, tłum. M. Polarzewska-Nicke, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
Brühlmeier A., Edukacja humanistyczna, tłum. I. Pańczakiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993.
Bruner J.S., Poza dostarczone informacje, tłum. B. Mroziak, PWN, Warszawa 1978.
Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-szawa 2000.
Buber M., Ja i ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1992.
Buchowski M., Zrozumieć innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo UJ, Kra-ków 2004.
Capra F., Punkt zwrotny, tłum. E. Woydyłło, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Chmielarczyk W., Słowo, które leczy, Wydawnictwo Ignis, Warszawa 2001.
Chmielarczyk W., Słowo, które leczy, Wydawnictwo IGNIS, Warszawa 2001.
Choroszy J.A, Rachmany, Wrocław 2020 (rękopis).
Choroszy J.A., Huculszczyzna w literaturze polskiej, nakładem autora, Wrocław 1991.
Conti Di Mauro I., I co teraz z tą miłością, Wydawnictwo Fundacja Serce – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, Warszawa 2008.
Conti Di Mauro I., Lubię codzienność..., Polski Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005.
Czapów Cz., Rodzina a wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1968.
Dewey J., Experience and Education, MacMillan, New York 1939.
Dialog kultur w edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Dłuski S., Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
Dröscher V.B., Cena miłości: u źródeł zachowań godowych, tłum. Z. Stromenger, Wie-dza Powszechna, Warszawa 1980.
Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
Dunaj B. (red.), Nowy Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Dziennik Urzędowy Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rozporzą-dzenie z 11 marca 1920 r., Warszawa 1920, rocznik IV, nr 5.
Dziewiecki M. ks., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce,
Rubikon, Kraków 2003.
Eller H., Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej. Wprowadzenie w specyfikę pracy, tłum. M. Głażewski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, tłum. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998.
Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
Gadacz T., O umiejętności życia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
Gerstmann S., Rozwój uczuć, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
Gorzkowicz J., Ciche człowieczeństwo ponad „ja” ponad śmierć. O idei wspólnotowej Stanisława Vincenza, (2010), Portal Vincenzowski: http://www.karpatywschodnie.pttk.pl/ index.php?option=com_content&view=article&id=33:vincenz-justyna-gorzkowicz &catid=2:stach-vincenz&Itemid=3 (dostęp: 17.05.2020).
Gorzkowicz J., „Słowiańska Atlantyda”. O Huculszczyźnie Stanisława Vincenza. Na podstawie symboliki fłojery w Syrojidach, „Gadki z Chatki” 2011, nr 3(94).
Gorzkowicz J., Syrojidzkie perypetie Kudila, czyli o bajce magicznej, Bogu i polityce
w ujęciu Stanisława Vincenza, [w:] Baśń we współczesnej kulturze. Niewyczerpana moc baśni: literatura, sztuka, kultura masowa, T. 1, red. K. Ćwiklak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
Grzegorczyk A., Filozofia czasu próby, Editions du Dialogue, Societe d’Editions Inter-nationales, Paris 1979.
Gurycka A., O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1999.
Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, PWN, Warszawa 1979.
Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Harlow H.F., Odkrywanie miłości, tłum. E. Wojtych, [w:] 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii, red. R.R. Hock, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, Gdańsk 2003.
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, PWN, War-szawa 2006.
Havel V., Dziecięca rewolucja, tłum. B. Śliwerski, [w:] Edukacja i wyzwolenie, K. Blusz (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
Husén T., The School in Question. A Comparative Study of School and irs Future
in Western Society, Oxford University Press, Oxford 1979.
Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
Jauer-Niworowska O., Diagnoza osób z dyzartrią oparta na holistycznym podejściu do pacjenta. Nowe spojrzenie na problematykę, Collegium Columbinum, Kraków 2012.
Jerzyna Z., Nienawiść, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 20.
Kamieńska A., Dom w domu, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa1982.
Kamieńska A., Samowarek mojego dziadka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1970.
Kamieńska A., Są takie wyspy, Nasza Księgarnia, Warszawa 1970.
Kamieńska A., Wielkie małe rzeczy, Czytelnik, Warszawa 1974.
Kamiński A. („J. Górecki”), Wielka Gra, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, War-
szawa 1981.
Kiersch J., Pedagogika waldorfska, wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, [w:] Spory o edukację. Dylematy
i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1993.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2010.
Kotarbiński T., Wesołe smutki, PWN, Warszawa 1957.
Kowalczyk S., Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945–1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz), Wydawnictwo UW, Warszawa 1990.
Kowalczyk S., Personalistyczno-integralna koncepcja człowieka J. Maritaine, „Pielęgniar-
stwo. Problemy Dydaktyczno-Medyczne” 1997, nr 6.
Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
Krąpiec M.A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Wydawnictwo Towa-
rzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1974.
Kupisiewicz Cz. (red.), Myśliciele o wychowaniu, tom II, Wydawnictwo BGW, War-szawa 2000.
Lindenberg, Ch., Szkoła bez lęku, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 1993.
Liu J.L., Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego bud-
dyzmu, tłum. M. Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Lorenz K., Regres człowieczeństwa, tłum. A.D. Tauszyńska, Państwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa 1986.
Lorenz K., Tak zwane zło, tłum. A.D. Tauszyńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
Lynch K., A Theory of Good City Form, MIT Press, Cambridge–London.
Łopatkowa M., Dziecko a polityka, czyli walka o miłość, Wydawnictwo APS, Warszawa 2001.
Łopatkowa M., Dziecko i miłość. Jak powstała pedagogika serca, cz. I i II, Fundacja „Dziecko”, Warszawa 2005.
Łopatkowa M., Elementarz wychowania małego dziecka, Ludowa Spółdzielnia Wydaw-
nicza, Warszawa 1988.
Łopatkowa M., Pedagogika serca w dobie globalizacji, Wydawnictwo APS, Warszawa 2006.
Łopatkowa M., Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 1992.
Łopatkowa M., Podgryzana, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985.
Łopatkowa M., Prawdziwa miłość istnieje, Fundacja „Dziecko”, Warszawa 1999.
Łopatkowa M., Samotność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
Łukasiewicz J., Święto i rewasz – czwórksiąg Stanisława Vincenza, „Teksty Drugie”
nr 1/2 (7/8), 1991.
Maciaszkowa J., O współżyciu w rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980.
Marcel G., Być i mieć. Zarys fenomenologii posiadania, tłum. P. Lubicz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1962.
Markowski A. (red.), Nowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.
Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990.
Maslow A., W stronę psychologii istnienia, z ang. przełożyła I. Wyrzykowska, Wydaw-
nictwo Pax, Warszawa 1986.
Medycyna to sztuka rozmowy, wywiad red. Olgi Woźniak z prof. Andrzejem Szczekli-kiem, „Gazeta Wyborcza” 21.10.2011.
Miąso J. (red.), Historia wychowania: wiek XX, tom 1–2, PWN, Warszawa 1984.
Mieszalski S., O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Wydawnictwa Szkolne i Peda-
gogiczne, Warszawa 1997.
Modi memorandi: leksykon kultury pamięci, red. R. Trab, M. Saryusz-Wolska, Wydaw-nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
Muszyński H., Teoretyczne podstawy systemu wychowawczego szkoły, Warszawa– Poznań 1972.
Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, red. nauk. J.Z. Lichański, E. Lewandowska-
-Tarasiuk, Wydawnictwo APS, Warszawa 2003.
Nęcka, E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Nowaczyński P., Mądrość Vincenza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Obuchowska I., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999.
Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1972.
Okładowska-Kuflowa M., O korespondencji Stanisław Vincenza, [w:] Zatrudnienie: literat. materiały, studia, szkice o Stanisławie Vincenzie, red. J.A. Choroszy, Wy-dawnictwo A-linea, Wrocław 2015.
Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do wszystkich władz, urzędów i szkół państwowych podległych Ministerstwu Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego w sprawie sadzenia drzew L. 5455/III. (Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospo-litej Polskiej, Warszawa 1923 (rok VI), nr 14 (z 15 sierpnia 1923 r.)
Ołdakowska-Kuflowa M., Stanisław Vincenz – pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów. Biografia, Towarzystwo Naukowe KUL im. Jana Pawła II, Lublin 2006.
Pareto V., Uczucia i działania. Wybór, wstęp, red. A. Kojder, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Pąchalska M., Afazjologia, PWN, Warszawa 2011.
Pieszczachowicz J., Stanisław Vincenz – pisarz uniwersalnego dialogu, Wydawca Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków 2005.
Próchnicki W., Dialog i mit. Klucze do Vincenza, Zatrudnienie: literat. Materiały, studia, szkice o Stanisławie Vincenzie, red. J.A. Choroszy, Wydawnictwo A-linea, Wrocław 2015.
Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1992.
Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Psychologia dziecka, Vasta R., Haith M.M., Miller S., WSiP, Warszawa 1995.
Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Rawita-Gawroński, F., Pobratymstwo i posestrie, „Lud: organ Towarzystwa Ludoznaw-czego we Lwowie”, T. 3, nr 2 (1897).
Reykowski J., Eksperymentalna psychologia emocji, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1986.
Rogoff B., Gardner W., Adult Guidance of Cognitive Development, [w:] Everyday Cog-nition. Its development in Social Context, B. Rogoff, J. Lave (red.), Harvard Uni-versity Press Cambridge, Mass. 1984.
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 listo-
pada 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1936 r., nr 94, poz. 660, Warszawa 1936.
Rożnowska A., Wybrane aspekty wychowania w rodzinie, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Słupsk 1998.
Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia, jak uczyć życia z ludźmi, WSiP, Warszawa 1983.
Sandel M.J., What money can’t buy, The moral limits of markets, New York, polskie tłumaczenie, Warszawa 2012.
Schaffer H.R., Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009.
Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Schwartz D.J., Magia myślenia kategoriami sukcesu, tłum. A. Szymanowski, Wydaw-nictwo Medium Cop, Warszawa 1987.
Smith A., Teoria uczuć moralnych, z ang. przełożył D. Petsch, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1994.
Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1967.
Stasiakiewicz M.P., Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy teorii i praktyki, [w:] Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.),
t. 2, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
Studia o Stanisławie Vincenzie, red. P. Nowaczyński, Wydawnictwo KUL i Fundacja Jana Pawła II, Lublin–Rzym 1994.
Suchodolski B. (red.), Alternatywna pedagogika humanistyczna, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Suchodolski B., Kim jest człowiek? Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy nauki i sztuki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
Szczeklik A., Kore, O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Wydawnic-two Znak, Kraków 2007.
Szczeklik A., Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2007.
Szczeklik A., Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 1970.
Szczepański J., O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1978.
Szymański M.S., Niemiecka pedagogika reformy 1890–1933, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
Śliwerski B. (red.), Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.
Śliwerski B., Przekraczanie granic wychowania. Od „pajdocentryzmu” do anty-
pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania, Oficy-na Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teolo-gicznej, Kraków 2001.
Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971), red.
J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski, Leopoldinum, Wrocław 1992.
Taborska H., Kształcenie pamięci czy narodowa pokuta? Artystyczna instalacja
w Dzielnicy Bawarskiej w Berlinie, [w:] Kultura-Wartości-Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, J. Gajda, J. Izdebska (red.), Suwałki 2004.
Taborska H., Monuments of Fighting Warsaw, London 1995.
Tagore R., Poszukiwanie prawdy Sandhama. Urzeczywistnienie życia, Instytut Wydaw-
niczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1924.
Tischner J., Etyka Solidarności oraz Homo Sovieticus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Leparczyk (red.), Warszawa 1995.
Vincenz i krytycy. Antologia tekstów, red. P. Nowaczyński, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2003.
Vincenz S., Eseje i szkice zebrane, wybór, wstęp, A. Vincenz, oprac. M. Klecel,
A.S. Kowalczyk, t. 1, Wirydarz, Wrocław 1997.
Vincenz S., Na wysokiej połoninie. Nowe czasy. Księga druga: Listy z nieba, Fundacja Pogranicze, Sejny 2004.
Vincenz S., Na wysokiej połoninie. Zwada, Fundacja Pogranicze, Sejny 2003.
Vincenz S., Na wysokiej połoninie: Barwinkowy wianek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983.
Vincenz S., Outopos: zapiski z lat 1938–1944, autograf odczytał A. Vincenz, oprac.
J.A. Choroszy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992.
Vincenz S., Po stronie dialogu, t. 1, 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.
Vincenz S., Powojenne perypetie Sokratesa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1985.
Vincenz S., Tematy żydowskie, Wydawnictwo Atext, Gdańsk 1993
Vincenz S., Z listów do rodziny, oprac. A. Ruszczak, [w:] Zatrudnienie: literat. materiały, studia, szkice o Stanisławie Vincenzie, red. J.A. Choroszy, Wydawnictwo A-linea, Wrocław 2015.
Vincenz S., Z perspektywy podróży, Wydawnictwo Znak, Kraków 1980.
Wasiukiewicz J., Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Wery A., Wychowanie rodzinne, tłum. Zakrzewska Z., [w:] Rozprawy o wychowaniu. Filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty wychowania, M. Debesse, G. Milaret (red.), PWN, Warszawa 1988.
Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowo-
czesnych nauczycieli, IBE, Warszawa 2000.
Wolter E., Forum Pedagogiczne, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, nr 2/2011.
Wolter E., Studia Ecologiane et Bioethicae, UKSW nr 10/2012.
Wołoszyn S. (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III – Księga druga, Wydawnictwo Strzelec, Kielce 1998.
Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998.
„Wychowanie w szkole” broszura MEN Departamentu Kształcenia i Wychowania, Warszawa 1998.
Wypowiedzi telewizyjne uczestników warsztatów ks. J. Kaczkowskiego, luty 2016.
Z tymi Kisterami nigdy nic nie wiadomo. Z listów Stanisława Vincenza i Harry’ego
C. Stevensa, tłumacza „Połoniny”, wybór, przekład i przypisy Oliwia Glinka, fragm. pracy licencjackiej, IFP UWr pod opieką Jana A. Choroszego.
Zarębianka Z., Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Wydawnictwo Print book, Polish, Kraków 1993.
Zazzo R., Przywiązanie, z fr. przełożył T. Gałkowski, [w:] Przywiązanie. Ujęcie interdy-scyplinarne, D. Anzieu i in., PWN, Warszawa 1978.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
Żmidziński J., Wzór nieznany. Stanisław Vincenz a muzyka, Wydawnictwo A-linea
i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wrocław–Poznań 2018.
Witryny internetowe

Encyklopedia Gazety Wyborczej, PWN, Warszawa 2005, t. IV, https://pl.wikipedia.org/w/ index.php? title=Encyklopedia_Gazety_Wyborczej&action=edit&redlink=1.
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020, 29-03-2012, Załącznik do Uchwały nr XXXIV/839/2012, http://kulturalna.um.warszawa pl/pi/55711_1.pdf.
http//www.forum-znak.org.pl.
http://lopatkowa.blog.onet.pl.
http://sfd.kuria.lublin.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=208&Itemid=61.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/cele_metody.html.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/cele_metody.html.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/milosc_doszcz.html.
Internauci 2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat Badań, Warszawa czer-
wiec 2013, BS/75/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF.
Jarzębowski M., Zerka P., Polska 2015 Kultura a technologie, DemosEuropa Centrum Strategii Europejskiej, http://www.demosservices.home.pl/ www/files/Polsk@ %202015_Kultura%20a%20technologie_demosEUROPA.pdf.
Taborska H., Miejsca duchowe współczesnej sztuki publicznej i jej związki z archi-
tekturą, [w:] Architektura. Bezgłośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych w miastach XXI wieku, Kuryłowicz E. (red.), Stowarzyszenie Architektów Polskich, Warszawa 2007, htpp://www.sarp.org.pl/pliki/kom_11-07.pdf.
Zając J.M., Krejtz K., Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” 2007, tom 2, 3–4 (5) 191–200, http://www.spoleczna. psychologia.pl/ pliki/2007_3/zajac_krejtz_2007_3.pdf.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Retoryka - zapomniany fragment szko...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane