• Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie

 • Autor: Sylwia Badora Beata Zięba-Kołodziej redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-978-8
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 41.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi wprowadzenie w złożone i często skomplikowane zagadnienia z zakresu teorii, badań i historii rodziny, a w szczególności jej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Może być przydatna tym czytelnikom, którzy chcieliby skonfrontować własną wiedzę i doświadczenie na temat rodziny z inną perspektywą patrzenia na nią, pogłębić zrozumienie jej złożoności i uwrażliwić na zachodzące w niej zjawiska.

Autorzy przedstawili obszar badań pedagogiki opiekuńczej, której głównym przedmiotem jest opieka i wychowanie w rodzinie oraz implikacje tych procesów. Podjęte zagadnienia zaprezentowane zostały w dwóch częściach, stanowiących jednocześnie dwie główne perspektywy patrzenia na rodzinę: współczesną i historyczną.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Rodzina we współczesnych perspektywach teoretycznych i badawczych

Rozdział 1. Rodzina jako przestrzeń opiekuńcza
Sylwia Badora

1.1. Wymiar biologiczny rodzinnej przestrzeni opiekuńczej
1.2. Emocjonalny wymiar rodzinnej przestrzeni opiekuńczej
1.3. Spontaniczność i normalność jako wymiary rodzinnej przestrzeni opiekuńczej

Rozdział 2. Rodzinny przekaz treści kulturowych zawartych w polskiej strukturze obrzędowej
Halina Mielicka-Pawłowska

2.1. Elementy strukturalne obrzędowości
2.2. Systemy wierzeniowo-interpretacyjne świętowania
2.2.1. Religijny system wartości
2.2.2. Świecki system wartości

Rozdział 3. Współczesna rodzina wobec przygotowania dzieci do pełnienia ról związanych z płcią
Joanna Smyła

3.1. Układ ról i pozycji w rodzinie
3.2. Proces wytwarzania indywidualnej koncepcji roli płciowej
3.3. Rola rodziny w rozwijaniu koncepcji roli płciowej u dzieci

Rozdział 4. Lojalność dziecka wobec rodziny
Monika Piątek

4.1. Lojalność – definicja
4.2. Podstawy teoretyczne wyjaśniające mechanizm lojalności rodzinnej
4.3. Konflikt lojalności w  okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
4.4. Sposoby wyrażania lojalności w rodzinie
4.5. Niszczące skutki głębokiej lojalności dzieci wobec rodziców
4.6. Strategie i techniki terapeutyczne dotyczące ujawniania oraz anulowania rodzinnych zobowiązań i długów

Rozdział 5. Rodzinne problemy opieki nad niesamodzielnym seniorem
Beata Zięba-Kołodziej

5.1. Rodzina – prolog i epilog
5.2. Starość to nie tylko demografia
5.3. Opieka w rodzinie – próba więzi międzyludzkich
5.4. Problemy opieki nad niesamodzielnym seniorem

Rozdział 6. Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Małgorzata Ogorzałek

6.1. Wybrane aspekty funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem
6.2. Problemy w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
6.3. Funkcjonowanie młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie sfer przystosowania społecznego – raport z badań
6.4. Wnioski z badań
6.5. Prezentacja tabelaryczna wyników badań

Rozdział 7. Rodzina w perspektywie gender
Marta Darowska, Sylwia Badora

7.1. Płeć kulturowa – gender
7.2. Gender a rodzina

Część II. Rodzina w perspektywie historycznej

Rozdział 1. Rodzina u starożytnych Greków i Rzymian
Stanisław Lis

1.1. Starożytna rodzina grecka
1.2. Starożytna rodzina rzymska

Rozdział 2. Codzienność i opieka rodzinna w średniowiecznej i nowożytnej kulturze Zachodu
Sylwia Badora

2.1. Opieka rodzinna u zmierzchu starożytności i w średniowieczu
2.2. Opieka rodzinna w okresie od renesansu do oświecenia

Rozdział 3. Poglądy Jana Amosa Komeńskiego na wychowanie w rodzinie
Sylwia Badora

Rozdział 4. Z dziejów rodziny staropolskiej – kobieta zostaje matką
Anna Szylar

Rozdział 5. Sytuacja dzieci i młodzieży po zakończeniu II wojny światowej
Renata Stojecka-Zuber

5.1. Sytuacja dzieci i młodzieży po zakończeniu II wojny światowej
5.2. Sieroctwo powojenne
5.3. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży po zakończeniu wojny
5.4. Repatriacja dzieci polskich z Niemiec
5.5. Dziecko w prawie polskim w latach 1944–1949
5.5.1. Czynniki rozwoju praw dziecka
5.5.2. Prawa dziecka w pierwszych powojennych aktach prawnych

Bibliografia

Spis tabel

Nota o autorach

dr hab. Anna Kieszkowska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Treść książki uważam za oryginalną, interesującą, a przede wszystkim dotykającą ważnego problemu jakim jest funkcjonowanie rodziny w kontekście jej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Zarysowane tu elementy koncepcji, wizji, zaprezentowane wyniki badań, bez wątpienia przyczynią się do poszerzenia perspektywy badawczej pedagogiki opiekuńczej.

Z pewnością książka będzie przydatna dla teoretyków i badaczy problemu, studentów, na także – mam nadzieję – rodziców i szerokiego grona czytelników zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o rodzinie.

Sylwia Badora
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z pedagogiki opiekuńczej oraz zajmuje się działalnością naukową i badawczą. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z rodziną i jej problemami oraz funkcjonowaniem systemu opieki nad dzieckiem, w tym instytucji opiekuńczo-wychowawczych. W swoim dorobku naukowym ma około 160 publikacji naukowych, w tym kilkanaście książek autorskich i współautorskich.

Książki tego autora

Beata Zięba-Kołodziej
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych autorki znajdują się problemy współczesnych rodzin, instytucji opieki i wychowania (szczególnie internatów i burs szkolnych), zagadnienia związane z aktywizacją seniorów i opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. W badaniach koncentruje się na jakościowych sposobach poznawania otaczającego świata. W swoim dorobku naukowym ma około 58 publikacji naukowych, w tym 7 książek autorskich, współautorskich i współredakcji naukowych, ponad 50 artykułów i rozdziały w monografiach.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Retoryka - zapomniany fragment szko...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane