• Patologie i dysfunkcje w organizacji

Patologie i dysfunkcje w organizacji

 • Autor: Karol Kowalewski Joanna M. Moczydłowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-976-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma charakter przeglądowy. Autorzy referują wyniki analizy naukowej najważniejszych badań i koncepcji ostatniego ćwierćwiecza dotyczących patologii i dysfunkcji organizacji poruszając zagadnienia, które w literaturze z obszaru nauk o zarządzaniu pojawią się stosunkowo rzadko (na przykład nepotyzm, zaburzenia osobowości liderów,  ageizm).  

Treść została podzielona na trzy części. W części pierwszej skupiono uwagę na problematyce nepotyzmu, kronizmu i paternalizmu. Przeanalizowano uwarunkowania, przyczyny i skutki mobbingu organizacyjnego. Ważnym elementem tej części pracy jest podrozdziałów dotyczących wpływu stereotypów na proces dyskryminacji w środowisku pracy. Część druga ma charakter psychologiczny. Obejmuje zagadnienia patologicznych zachowań i postaw uwarunkowane osobowościowo i kulturowo. Obok problematyki wypalenia  zawodowego i nadmiernego zaangażowania w pracę ujęto tu zagadnienia „ciemnej strony osobowości” oraz patologicznych kultur organizacyjnych, na przykład kultury sekty i kultury narcyzmu. Część trzecia dotyczy zachowań kontrproduktywnych i anomijnych, takich jak kradzieże, sabotaż, zachowania anomijne. W książce wykorzystano bardzo bogaty zbiór materiałów źródłowych, w ogromnej części obcojęzycznych.

dr hab. Barbara Mazur, prof. Politechniki Lubelskiej:

Zaprezentowana problematyka jest niezwykle doniosła dla współczesnego zarządzania, ponieważ organizacja, która chce skutecznie konkurować na rynku musi być organizacją zdrową, to znaczy wolną od dysfunkcji i patologii. Jest to możliwe w sytuacji, gdy kadra menedżerska ma głęboką świadomość stref, gdzie te dewiacje mogą wystąpić oraz ich potencjalnych źródeł. Określenie złożonych i zróżnicowanych przyczyn, dostarczenie wskaźników diagnostycznych oraz wskazanie sposobów zapobiegania patologiom i dysfunkcjom jest niekwestionowanym sukcesem Autorów (…). Praca  jest adresowana do  szerokiego kręgu czytelników. Są pośród nich  przedstawiciele świata nauki, nauczyciele akademiccy, studenci, ale także menedżerowie – praktycy. Wszyscy adresaci omawianej publikacji  odniosą korzyści z  jej lektury, dlatego też praca  wypełnia swoistą misję. Uświadomienie zagrożeń zawsze pociąga za sobą możliwości zapobiegania lub chociaż minimalizowania niszczącej siły patologii organizacyjnej.

Karol Kowalewski
dziekan Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku.

Książki tego autora

Joanna M. Moczydłowska

profesor nauk społecznych, doktor habilitowana w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, doktor w dyscyplinie psychologia. Konsultantka w obszarze doradztwa personalnego oraz diagnozy relacji w organizacjach. Jako nauczyciel akademicki współpracuje z Politechniką Białostocką, Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i wieloma innymi ośrodkami akademickimi. Autorka i współautorka monografii i podręczników akademickich: Patologie i dysfunkcje w organizacji, Organizacja inteligentna generacyjnie, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludźmi, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi i wielu innych prac naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim, psychologicznych aspektów zarządzania i przedsiębiorczości. www.moczydlowska.pl

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pracoholizm. Perspektywa poznawcza

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 17.62 zł

Aktywność twórcza a pracoholizm. Ja...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pracoholizm inaczej

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane