W skład pakietu wchodzą

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna

Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale i do ich edukatorów. Zróżnicowana grupa autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy i doświadczeń, odwołując się nie tylko do polskich tradycji, ale i światowych. BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ otwiera nową perspektywę współtworzenia standardów pracy socjaln..

30 zł
40.00 zł
W pakiecie taniej: 10 zł Cena netto: 34.29 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-739-1
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia

W obszarze wsparcia rodziny z wieloma problemami, nazywanej rodziną dysfunkcyjną pracują obecnie dwie główne służby społeczne: pracownik socjalny i asystent rodziny. Razem z nimi często również pedagog szkolny, kurator sądowy, terapeuta rodzinny, lekarz i pielęgniarka środowiskowa, policjant dzielnicowy, terapeuta rodzinny, pracownicy organizacji pozarządowych. W praktyce dochodzi do konfliktów w zakresie podziału zadań i odpowiedzialności za wykonanie danyc..

41.25 zł
55.00 zł
W pakiecie taniej: 13.75 zł Cena netto: 47.14 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-859-6
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

Książka w przystępny sposób przedstawia:   1) podstawowe zagadnienia definiujące zdrowie psychiczne oraz chorobę psychiczną 2) opis funkcji, celów i zadań pracowników socjalnych oraz innych profesjonalistów społecznych w pracy z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami,3) syntetyczną charakterystykę instytucji leczenia, terapii, rehabilitacji oraz wsparcia środowiskowego dla tej grupy osób potrzebujących,4) opis dyskutowanych współcześnie (również w Polsce) zagadnień z zakresu o..

33.75 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 11.25 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-974-6
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

Publikacja stanowi kompendium współczesnej wiedzy o niepełnosprawności, przekładającej aktualne ujęcia teoretyczne współczesnych interdyscyplinarnych Disability studies na praktyczne wskazania dla pracowników socjalnych, jak organizować wsparcie, komunikować się, skutecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnością. Dzięki książce zyskują szerszy teoretyczny kontekst do swojej pracy, zgodny z najbardziej aktualną wiedzą, będą lepiej rozumieć swoich klientów, diagnozować dany problem oraz wiedzieć ..

44.25 zł
59.00 zł
W pakiecie taniej: 14.75 zł Cena netto: 50.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-942-5
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Praca socjalna w środowisku lokalnym

Praca socjalna w środowisku lokalnym

Poradnik dedykowany jest adeptom pracy socjalnej i pracownikom socjalnym, na co dzień wspierającym osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych. Czytelnik znajdzie tu wskazania, w jaki sposób szukać sił tkwiących w środowisku, jak badać potrzeby, by wspomóc jednostkę czy grupę, jak angażować ludzi do współpracy. Przykłady i dobre praktyki zawarte w książce mogą być wskazówką do podejmowania działań. Treść publikacji pobudzi do działania samych pracowników socjalnyc..

33 zł
44.00 zł
W pakiecie taniej: 11 zł Cena netto: 37.71 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-189-4
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej

Książka o rodzinie z problemem alkoholowym – skierowana do pracowników socjalnych i asystentów rodziny – ma służyć nie tylko pogłębieniu wiedzy, ale przede wszystkim potrzebom pracy socjalnej. Czytelnik znajdzie tu niewiele rozważań teoretycznych, za to sporo uogólnień na poziomie bliskim praktyce i liczne przykłady. Trudne zagadnienia przedstawione są nie tyle z pozycji chłodnego dystansu, ile współodczuwania, przy czym we wzmocnieniu takiego nastawienia u ..

33.75 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 11.25 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-726-1
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami

Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami

Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia całokształt zagadnień odnoszących się do pracy socjalnej ze skazanymi z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz różnych okoliczności odbywania kary. Czytelnik znajdzie tu odniesienie do teorii i praktyki pracy socjalnej i resocjalizacji: pozna wspólne cele i metody pracy obu dyscyplin oraz przykłady dobrej koordynacji pomiędzy pracownikami socjalnymi i innymi służbami. Książkę wieńczy dziesięć punktów systematyzujących przedstawiane ..

31.5 zł
42.00 zł
W pakiecie taniej: 10.5 zł Cena netto: 36.00 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-789-6
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak skutecznie pomagać? Warsztat pracownika socjalnego

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak skutecznie pomagać? Warsztat pracownika socjalnego

Książka przeznaczona jest dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, stykających się na co dzień z rodzinami, w których ktoś nadużywa alkoholu lub jest od niego uzależniony. Przedstawia w sposób pogłębiony proces zmiany, jakiej podlegają takie rodziny i wskazuje, jak całościowa perspektywa ułatwia towarzyszenie rodzinie na kolejnych etapach. Autorki zajmują się także trudnym procesem nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rodziną alkoholową oraz motywowaniem jej do zmiany, zaś..

37.5 zł
50.00 zł
W pakiecie taniej: 12.5 zł Cena netto: 42.86 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-785-8
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socja...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdr...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Praca socjalna w środowisku lokalny...

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak le...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak sk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł