• Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców. Aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców. Aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy

 • Autor: Kamila Czepczor-Bernat
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-91-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Postęp cywilizacyjny i techniczny sprzyja rozwojowi otyłości. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci i młodzieży. W Polsce, wśród dzieci w wieku szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka. Z tych statystyk widać, że otyłość dzieci i młodzieży staje się wyzwaniem nie tylko dla zdrowia publicznego, ale i samych młodych ludzi i ich rodzin.

W prezentowanej książce przedstawiono podstawowe informacje związane z diagnozą i badaniami otyłości dziecięcej, ze szczególnym skupieniem się na aspektach związanych z funkcjonowaniem psychologicznym. Zaprezentowano także badania własne w tym zakresie, które uwzględniają diadyczną perspektywę (dziecko – rodzic) postrzegania problemu otyłości dziecięcej. Ostatni rozdział poświęcony został wybranym strategiom prewencyjnym i interwencyjnym u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała w Polsce i na świecie.

Patronat:

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Otyłość w grupie dzieci i młodzieży
 
1.1. Rozpowszechnienie
1.2. Definicja i diagnoza
1.3. Wieloczynnikowe uwarunkowania otyłości
1.3.1. Wybrane czynniki socjoekonomiczne
1.3.2. Wybrane czynniki fizjologiczne
1.3.3. Wybrane czynniki rodzinne
1.3.4. Wybrane czynniki psychospołeczne
1.4. Konsekwencje otyłości
 
Rozdział 2. Wybrane aspekty funkcjonowania behawioralnego, emocjonalnego i poznawczego wśród dzieci i młodzieży

 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Obraz ciała
2.2.1. Definicja i charakterystyka
2.2.2. Ocena negatywnego obrazu ciała w grupie dzieci i młodzieży
2.2.3. Wybrane czynniki biorące udział w kształtowaniu się obrazu ciała
2.2.4. Obraz ciała a inne aspekty funkcjonowania psychologicznego
2.2.5. Pomiar obrazu ciała w grupie dzieci i młodzieży
2.3. Style jedzenia
2.3.1. Rozwój i charakterystyka sposobu odżywiania się
2.3.1.1. Definicja
2.3.2. Nienormatywne style i zachowania żywieniowe oraz powiązane z nimi inne aspekty funkcjonowania psychologicznego w grupie dzieci i młodzieży
2.3.3. Pomiar postaw i zachowań żywieniowych w grupie dzieci i młodzieży
2.4. Doświadczane emocje
2.4.1. Definicja
2.4.2. Emocje i stres a inne aspekty funkcjonowania psychologicznego w grupie dzieci i młodzieży
2.4.3. Pomiar doświadczania emocji w grupie dzieci i młodzieży
 
Rozdział 3. Perspektywa diadyczna (dziecko – rodzic): teoria i badania
 

3.1. Perspektywa diadyczna – wprowadzenie
3.2. Diady w badaniach
 
Rozdział 4. Psychologiczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z otyłością – badania własne
 
4.1. Cele badań
4.2. Charakterystyka grupy
4.3. Narzędzia badawcze
4.3.1. Zachowania żywieniowe dzieci oceniane z perspektywy rodziców: Child Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ)
4.3.2. Style jedzenia dzieci i młodzieży: Dutch Eating Behaviour Questionnaire for Children (DEBQ-C)
4.3.3. Emocje doświadczane przez dzieci i młodzież: Positive and Negative Affect Scale for Children (PANAS-C)
4.3.4. Niezadowolenie z ciała: Children’s Body Image Scale (dzieci) i Figure Rating Scale (młodzież)
4.3.5. Zmienne socjodemograficzne oraz motywacja do zmiany wyglądu i sposobu odżywiania się
4.4. Analiza statystyczna
4.5. Wyniki i ich dyskusja
4.5.1. Hipotezy 1-6: porównanie dzieci i młodzieży o zróżnicowanym wskaźniku masy ciała w zakresie niezadowolenia z ciała, stylów jedzenia oraz doświadczanych emocji
4.5.2. Hipotezy 7-14: porównanie dzieci i młodzieży o zróżnicowanym wskaźniku masy ciała w zakresie ich zachowań żywieniowych ocenianych przez rodziców
4.5.3. Hipoteza 15 – perspektywa diadyczna: analiza związku pomiędzy wskaźnikiem masy ciała dzieci i młodzieży a tym wskaźnikiem u rodziców oraz subiektywną oceną  dotyczącą statusu materialnego rodziny i motywacji do zmiany masy ciała i sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży
4.5.4. Hipoteza 16 – perspektywa diadyczna: analiza zależności pomiędzy emocjonalnym jedzeniem/emocjonalnym objadaniem się u dzieci i młodzieży a kategorią BMI rodziców i ich dzieci (prawidłowa vs nadmierna masa ciała) oraz niezadowoleniem z ciała u dzieci
4.5.5. Ograniczenia badań i implikacje
 
Rozdział 5. Wybrane strategie prewencyjne i interwencje u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała
 
5.1. Nadwaga i otyłość w świetle wskazań dotyczących działań prewencyjnych i interwencyjnych
5.1.1. Polskie Towarzystwo Otyłości Dziecięcej
5.2. Wybrane obszary oddziaływań i ich grupy docelowe
5.2.1. Opis wybranych oddziaływań w grupie dzieci i młodzieży
5.2.1.1. Działania w Polsce
5.2.1.2. Działania na świecie
 
Bibliografia
Załącznik

dr hab. n. med. Paweł Matusik, Prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

Książka stanowi uzupełnienie prezentowanej na polskim rynku wydawniczym wiedzy dotyczącej otyłości o aspekt funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży z otyłością. W wielu monografiach autorzy skupiają się na funkcjonowaniu fizjologicznym (przedstawiając otyłość z perspektywy medycznej lub dietetycznej), pomijając jednocześnie między innymi tak istotne kwestie, jakimi są obraz ciała oraz regulowanie przez otyłe dzieci doświadczanych emocji za pomocą pokarmu. Współcześni eksperci zajmujący się tematyką otyłości podkreślają, że dla osiągnięcia najlepszych rezultatów w zapobieganiu i leczeniu należy uwzględnić interdyscyplinarną perspektywę patrzenia na pacjentów – zatem również aspekt psychologiczny, o którym tak niewiele jak dotąd pisano w polskich monografiach i poradnikach. Oprócz części teoretycznej i empirycznej, które mogą stać się inspiracją dla badań innych naukowców, została podniesiona kwestia pracy klinicznej z otyłymi dziećmi i młodzieżą. Monografia jest zatem przydatnym narzędziem dla praktyków na co dzień pracujących w tym obszarze. Pozycja jest także bardzo dobrym kompendium wiedzy i narzędzi diagnostycznych, które będą przydatne w codziennej pracy zarówno specjalistom/członkom zespołów wielodyscyplinarnych takim jak psycholodzy, lekarze i dietetycy, jak i naukowcom, którzy planują prowadzić badania w zakresie otyłości wieku rozwojowego.

Kamila Czepczor-Bernat
doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji naukowych dotyczących zachowań żywieniowych, obrazu ciała i psychologicznego aspektu otyłości. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Obecnie wraz z zespołem, którego jest kierownikiem, weryfikuje homeostatyczną teorię otyłości wśród dzieci i młodzieży (Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki). Członek rady redakcyjnej Eating and Weight Disorders.

Książki tego autora

Ahmad, A. H., Idris, I., Jing, R. M. (2019).  The Effects of Self-Esteem and Influence of
Friends via Social Media on Body Image Amongst Children. International Journal of
Financial Research, 10, 40.
Ahn, J., Morita, S., Wang, W., Yuan, Y. (2019). Bayesian analysis of longitudinal dyadic
data with informative missing data using a dyadic shared-parameter model. Statis-
tical Methods in Medical Research, 28(1), 70–83.
Akademia  NFZ.  Środa  z  profilaktyką.  Dostępne  online:  https://akademia.nfz.gov.pl/
sroda-z-profilaktyka/
Akademia NFZ. Środa z profilaktyką. Kalendarz 2021. Dostępne online: https://akade-
mia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/
Akalestou, E., Genser, L., Rutter, G. A. (2020). Glucocorticoid Metabolism in Obesity and
Following Weight Loss. Frontiers in Endocrinology, 11, 59.
Alebachew, F., Ashagrie, M. (2017). The Body-Image Concept Analysis of Youth and Ad-
olescent. American Journal of Biomedical and Life Sciences, 5(6), 130–134.
Alles, M. S., Eussen, S. R., van der Beek, E. M. (2014). Nutritional challenges and oppor-
tunities during the weaning period and in young childhood. Annals of Nutrition &
Metabolism, 64(3−4), 284–293.
Álvarez-García, D., Núñez, A., Pérez-Fuentes, M., Núñez, J. C. (2019). Peer Victimization
in Overweight Adolescents and Its Effect on Their Self-Esteem and Peer Difficulties.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 16.
Amado Alonso, D., León-Del-Barco, B., Mendo-Lázaro, S., Iglesias Gallego, D. (2020). Ex-
amining Body Satisfaction and Emotional-Social Intelligence among School Children:
Educational  Implications.  International  Journal  of  Environmental  Research  and  
Public Health, 17(6), 2120.
Amaral, A., Ferreira, M. (2017). Body dissatisfaction and associated factors among Bra-
zilian adolescents: A longitudinal study. Body Image, 22, 32–38. 154 | Bibliografia
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders. 5. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing
Anderson,  M.  (2020).  What  Is  Disordered  Eating?  Dostępne  online:  https://www.ea-
tright.org/health/diseases-and-conditions/eating-disorders/what-is-disordered-
eating
Armoon, B., Karimy, M. (2019). Epidemiology of childhood overweight, obesity and their
related factors in a sample of preschool children from Central Iran. BMC Pediatrics,
19(1), 159.
Arvidsson, L., Bogl, L. H., Eiben, G., Hebestreit, A., Nagy, P., Tornaritis, M., Moreno, L. A.,
Siani, A., Veidebaum, T., De Henauw, S., Lissner, L., IDEFICS and I. Family consortia
(2015). Fat, sugar and water intakes among families from the IDEFICS intervention
and control groups: first observations from I.Family. Obesity Reviews: an Official Jour-
nal of the International Association for the Study of Obesity, 16(Suppl 2), 127–137.
Bae, Y. (2012). Test Review: Children’s Depression Inventory 2 (CDI 2). Journal of Psy-
choeducational Assessment, 30(3), 304–308.
Balluck, G., Toorabally, B. Z., Hosenally, M. (2016). Association Between Body Image Dis-
satisfaction and Body Mass Index, Eating Habits and Weight Control Practices among
Mauritian Adolescents. Malaysia Journal of Nutrition, 22(3), 389–401.
Banna, J. C., Panizza, C. E., Boushey, C. J., Delp, E. J., Lim, E. (2018). Association between
Cognitive Restraint, Uncontrolled Eating, Emotional Eating and BMI and the Amount
of Food Wasted in Early Adolescent Girls. Nutrients, 10(9), 1279.
Baños, R. M., Cebolla, A., Etchemendy, E., Felipe, S., Rasal, P., Botella, C. (2011). Validation
of  the  Dutch  Eating  Behavior  Questionnaire  for  Children  (DEBQ-C)  for  use  with
Spanish children. Nutricion Hospitalaria, 26(4), 890–898.
Bearman, S. K., Martinez, E., Stice, E., Presnell, K. (2006). The Skinny on Body Dissatis-
faction: A Longitudinal Study of Adolescent Girls and Boys. Journal of Youth and Ad-
olescence, 35(2), 217–229.
Bedyńska, S., Cypryańskiej, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczny wprowa-
dzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wy-
korzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie Sedno.
Benjamin, E. J., Blaha, M. J., Chiuve, S. E., Cushman, M., Das, S. R., Deo, R., de Ferranti, S.
D., Floyd, J., Fornage, M., Gillespie, C., Isasi, C. R., Jiménez, M. C., Jordan, L. C., Judd, S.
E., Lackland, D., Lichtman, J. H., Lisabeth, L., Liu, S., Longenecker, C. T., Mackey, R. H.,
… American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcom-
mittee (2017). Heart Disease and Stroke Statistics-2017 Update: A Report From the
American Heart Association. Circulation, 135(10), e146–e603. Bibliografia| 155
Benyshek D. C. (2007). The developmental origins of obesity and related health disor-
ders – prenatal and perinatal factors. Collegium Antropologicum, 31(1), 11–17.
Berge, J. M., Hanson-Bradley, C., Tate, A., Neumark-Sztainer, D. (2016). Do parents or
siblings engage in more negative weight-based talk with children and what does it
sound like? A mixed-methods study. Body Image, 18, 27–33.
Berkowitz, R. I., Daniels, S. (2017). Now is the time to improve access and healthcare
systems for childhood obesity treatment. Obesity, 25(1), 13–14.
Berrington de Gonzalez, A., Hartge, P., Cerhan, J. R., Flint, A. J., Hannan, L., MacInnis, R. J.,
Moore, S. C., Tobias, G. S., Anton-Culver, H., Freeman, L. B., Beeson, W. L., Clipp, S. L.,
English, D. R., Folsom, A. R., Freedman, D. M., Giles, G., Hakansson, N., Henderson, K.
D., Hoffman-Bolton, J., Hoppin, J. A., … Thun, M. J. (2010). Body-mass index and mor-
tality  among  1.46  million  white  adults.  The  New  England  Journal  of  Medicine,
363(23), 2211–2219.
Bibiloni, M. D., Coll, J. L., Pich, J., Pons, A., Tur, J. A. (2017). Body image satisfaction and weight
concerns among a Mediterranean adult population. BMC Public Health, 17(1), 39.
Biddle, S. J., García Bengoechea, E., Wiesner, G. (2017). Sedentary behaviour and adipos-
ity in youth: a systematic review of reviews and analysis of causality. The Interna-
tional Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 43.
Binkiewicz-Glińska, A., Bakuła, S., Kusiak-Kaczmarek, M., Kowalski, I. M., Zaborowska-
Sapeta, K., Protasiewicz-Fałdowska, H., Raistenskis, J., Grzegorzewski, W., Miciński,
J., Białkowska, M. (2012). Obesity prevention in children and adolescents – Current
recommendations. Polish Annals of Medicine, 19, 156–162.
Birbeck, D., Drummond, M. (2005). Interviewing, and listening to the voices of, very
young children on body image and perceptions of self. Early Child Development and
Care, 176(6), 579–596.
Birbeck, D., Drummond,  M.  (2006a). Very Young Children's Body Image: Bodies and
Minds Under Construction. International Education Journal, 7, 423–434.
Birbeck,  D.,  Drummond,  M.  (2006b).  Understanding  boy’s  bodies  and  masculinity  in
early childhood. International Journal of Men’s Health, 5(3), 238–250.
Birch, L. L., Deysher, M. (1986). Caloric compensation and sensory specific satiety: evidence
for self regulation of food intake by young children. Appetite, 7(4), 323–331.
Birch,  L.  L.,  Fisher,  J.  O.,  Grimm-Thomas,  K.,  Markey,  C.  N.,  Sawyer,  R.,  Johnson,  S.  L.
(2001). Confirmatory factor analysis of the Child Feeding Questionnaire: a measure
of parental attitudes, beliefs and practices about child feeding and obesity prone-
ness. Appetite, 36, 201–210.
Blissett,  J.  (2011).  Relationships  between  parenting  style,  feeding  style  and  feeding
practices and fruit and vegetable consumption in early childhood. Appetite, 57(3),
826–831. 156 | Bibliografia
Bogri, M., Kanellopoulou, A., Notara, V., Panagiotakos, D. (2020). The impact of parental
health status on children’s eating habits and behaviors: A narrative review. The Jour-
nal of Atherosclerosis Prevention and Treatment, 11(2), 60–66.
Borga, M., West, J., Bell, J. D., Harvey, N. C., Romu, T., Heymsfield, S. B., Dahlqvist Leinhard,
O. (2018). Advanced body composition assessment: from body mass index to body
composition profiling. Journal of Investigative Medicine: the Official Publication of the
American Federation for Clinical Research, 66(5), 1–9.
Boutelle, K. N., Kang Sim, D. E., Rhee, K. E. Manzano, M., Strong, D. R. (2021). Family-
based treatment program contributors to child weight loss. International Journal of
Obesity, 45, 77–83.
Boutelle, K. N., Rhee, K. E., Liang, J., Braden, A., Douglas, J., Strong, D., Rock, C. L., Wilfley,
D. E., Epstein, L. H., Crow, S. J. (2017). Effect of Attendance of the Child on Body
Weight,  Energy  Intake,  and  Physical  Activity  in  Childhood  Obesity  Treatment:  
A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatrics, 171(7), 622–628.
Boutelle, K. N., Zucker, N., Peterson, C. B., Rydell, S., Carlson, J., Harnack, L. J. (2014). An
intervention based on Schachter's externality theory for overweight children: the
regulation of cues pilot. Journal of Pediatric Psychology, 39(4), 405–417.
Braden, A., Rhee, K., Peterson, C. B., Rydell, S. A., Zucker, N., Boutelle, K. (2014). Associa-
tions between child emotional eating and general parenting style, feeding practices,
and parent psychopathology. Appetite, 80, 35–40.
Braet, C., Cracco, E., Theuwis, L., Grob, A., Smolenski, C. (2013). FEEL-KJ Vragenlijst Over
Emotieregulatie  bij  Kinderen  en  Jongeren,  Handleiding.  Dostępne  online:  https://
www.bergop.info/wp-content/uploads/2021/02/vignet-FEEL-KJ-2021.pdf
Brewer, J. A., Ruf, A., Beccia, A. L., Essien, G. I., Finn, L. M., van Lutterveld, R., Mason, A. E.
(2018). Can Mindfulness Address Maladaptive Eating Behaviors? Why Traditional
Diet Plans Fail and How New Mechanistic Insights May Lead to Novel Interventions.
Frontiers in Psychology, 9, 1418.
Brion, M. J., Ness, A. R., Rogers, I., Emmett, P., Cribb, V., Davey Smith, G., Lawlor, D. A.
(2010). Maternal macronutrient and energy intakes in pregnancy and offspring in-
take at 10 y: exploring parental comparisons and prenatal effects.  The American
Journal of Clinical Nutrition, 91(3), 748–756.
British Nutrition Fundation (2020). What is energy density? Dostępne online: https:/
/www.nutrition.org.uk/healthyliving/fuller/what-is-energy-density.html
Brown, C. L., Vander Schaaf, E. B., Cohen, G. M., Irby, M. B., Skelton, J. A. (2016). Associa-
tion of Picky Eating and Food Neophobia with Weight: A Systematic Review. Child-
hood Obesity,12(4), 247–262.
Bruch, H. (1961). The transformation of oral impulses in eating disorders: A conceptual
approach. Psychiatric Quarterly, 35, 458–481. Bibliografia| 157
Bruch,  H.  (1964).  Psychological  aspects  of  overeating  and  obesity.  Psychosomatics,  
5(5), 269–274.
Bruch, H. (1973). Eating disorders. Obesity, anorexia nervosa, and the person within.  
In: H. Bruch (ed.), Hunger awareness and individuation eating disorders. New York:
Basic Books.
Bruch, H. (1974). Eating Disorders: Obesity, Anorexia and the Person Within. New York:
Basic Books.
Brug, J. (2008). Determinants of healthy eating: motivation, abilities and environmental
opportunities. Family Practice, 25(Suppl 1), i50–i55.
Brzeziński,  M.,  Jankowski,  M.,  Jankowska,  A.,  Niedzielska,  A.,  Kamińska,  B.  (2018).  
Is there a rapid increase in prevalence of obesity in Polish children? An 18-year pro-
spective observational study in Gdansk, Poland. Archives of Medical Science, 14(1),
22–29.
Brzeziński, M., Jankowski, M., Kamińska B. (2012). Skuteczność wybranych medycznych
i pozamedycznych metod prewencji i ograniczenia występowania nadwagi i otyło-
ści. Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 8(4), 114–123.
Bun, C. J. E., Schwiebbe, L., Schuetz, F. N., Bijlsma-Schlosser, J., Hirasing, R. A. (2012).
Negative body image and weight loss behaviour in Dutch school children. European
Journal of Public Health, 22(1), 130–133.
Burgess, J. N., Broome, M. E. (2012). Perceptions of weight and body image among pre-
school children: a pilot study. Pediatric Nursing, 38(3), 147–176.
Byrne, B. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications,
and Programming, 2nd ed.. New York, London: Routledge.
Calado,  M.  (2011).  Liberarse  de  las  apariencias:  Género  e  imagen  corporal.  Madrid:  
Pirámide.
Canadian Society for Exercise Physiology (2016). Canadian 24-hour Movement Guide-
lines for Children and Youth. Dostępne online: https://csepguidelines.ca/children-
and-youth-5-17/
Carvalho, G. X., Nunes, A., Moraes, C. L., Veiga, G. (2020). Body image dissatisfaction and
associated factors in adolescents. Insatisfação com a imagem corporal e fatores as-
sociados em adolescentes. Ciencia & Saude Coletiva, 25(7), 2769–2782.
Casey, C. M., Cook-Cottone, C., Beck-Joslyn, M. (2012). An overview of problematic eating
and  food-related  behavior  among  foster  children:  Definitions,  etiology,  and  inter-
vention. Child & Adolescent Social Work Journal, 29(4), 307–322.
Cash, T. F., Smolak, L. (2012). Body image, second edition: a handbook of science, practice,
and prevention, second edition. New York, London: The Guilford Press.
Caterson, I. D., Gill, T. P. (2002). Obesity: epidemiology and possible prevention. Best
practice & research. Clinical Endocrinology & Metabolism, 16(4), 595–610. 158 | Bibliografia
Centers for Disease Control and Prevention (2020). How much physical activity do child-
ren  need? Dostępne online: https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/
index.htm
Centers for Disease Control and Prevention. Body Mass Index: Considerations for Practi-
tioners.  Dostępne  online:  https://www.cdc.gov/obesity/downloads/bmifor-
pactitioners.pdf
Childress, A. C., Brewerton, T. D., Hodges, E. L., Jarrell, M. P. (1993). The Kids' Eating
Disorders Survey (KEDS): a study of middle school students. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32(4), 843–850.
Christensen,  K.  A.  (2019).  Emotional  feeding  as  interpersonal  emotion  regulation:  
A developmental risk factor for binge-eating behaviors. The International Journal of
Eating Disorders, 52(5), 515–519.
Chrzanowska,  M.,  Gołąb,  S.,  Żarów,  R.,  Sobiecki,  J.,  Brudecki,  J.  (2002).  Dziecko  kra-
kowskie 2000. Poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa.
Studia i Monografie AWF Kraków, 19, 97–98.
Chua, T. H. H., Chang, L. (2016). Follow me and like my beautiful selfies: Singapore teen-
age girls’ engagement in self-presentation and peer comparison on social media.
Computers in Human Behavior, 55(Part A), 190–197.
Clarke, J. (2019). Physical activity and screen time among Canadian children and youth,
2016  and  2017.  Dostępne  online:  https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/82-
625-x/2019001/article/00003-eng.pdf?st=hpKFpFb3
Coates, A. E., Hardman, C. A., Halford, J., Christiansen, P., Boyland, E. J. (2019). Food and
Beverage  Cues  Featured  in  YouTube  Videos  of  Social  Media  Influencers  Popular
With Children: An Exploratory Study. Frontiers in Psychology, 10, 2142.
Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress.
Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396.
Colchero, M. A., Rivera-Dommarco, J., Popkin, B. M., Ng, S. W. (2017). In Mexico, Evidence
Of Sustained Consumer Response Two Years After Implementing A Sugar-Sweet-
ened Beverage Tax. Health Affairs, 36(3), 564–571.
Cole, T. J., Bellizzi, M. C., Flegal, K. M., Dietz, W. H. (2000). Establishing a standard defini-
tion  for  child  overweight  and  obesity  worldwide:  international  survey.  BMJ,
320(7244), 1240–1243.
Colley, R. C., Wong, S. L., Garriguet, D., Janssen, I., Connor Gorber, S., Tremblay, M. S.
(2012). Physical activity, sedentary behaviour and sleep in Canadian children: par-
ent-report versus direct measures and relative associations with health risk. Health
Reports, 23(2), 45–52.
Collins, M. E. (1991). Body figure perceptions and preferences among pre-adolescent
children. International Journal of Eating Disorders, 10(2), 199–208. Bibliografia| 159
Conceição, E. M., Utzinger, L. M., Pisetsky, E. M. (2015). Eating Disorders and Problem-
atic Eating Behaviours Before and After Bariatric Surgery: Characterization, Assess-
ment and Association with Treatment Outcomes. European Eating Disorders Review:
the Journal of the Eating Disorders Association, 23(6), 417–425.
Cox, R., Skouteris, H., Hemmingsson, E., Fuller-Tyszkiewicz, M., Hardy, L. (2016). Prob-
lematic Eating and Food-related Behaviours and Excessive Weight Gain: Why Chil-
dren in Out-of-home Care Are at Risk. Australian Social Work, 69, 338–347.
Croyden, D. L., Vidgen, H. A., Esdaile, E., Hernandez, E., Magarey, A., Moores, C. J., Daniels,
L. (2018). A narrative account of implementation lessons learnt from the dissemi-
nation of an up-scaled state-wide child obesity management program in Australia:
PEACH™ (Parenting, Eating and Activity for Child Health) Queensland. BMC Public
Health, 18(1), 347.
Cuesta-Zamora, C., Navas, L. (2017). A Review of Instruments for Assessing Body Image
in Preschoolers. Universal Journal of Educational Research, 5(10), 1667–1677.
Curtis, C., Loomans, C. (2014). Friends, family, and their influence on body image dissat-
isfaction. Women’s Studies Journal, 28(2), 39–56.
Cwynar-Horta, J. (2016). The Commodification of the Body Positive Movement on Insta-
gram. Stream: Interdisciplinary Journal of Communication, 8(2), 36–56.
Czepczor, K., Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.
Czepczor-Bernat, K. (2020). Współczesna urządzenia w zakresie monitorowania zdro-
wia: e-health i m-health. W:  A.  Brytek-Matera (red.), Psychodietetyka. Warszawa:
PZWL.
Czepczor-Bernat, K., Brytek-Matera, A. (2021). The impact of food-related behaviours
and  emotional  functioning  on  body  mass  index  in  an  adult  sample.  Eating  And
Weight Disorders, 26(1), 323–329.
Damiano, S. R., Gregg, K. J., Spiel, E. C., McLean, S. A., Wertheim, E. H., Paxton, S. J. (2015).
Relationships between body size attitudes and body image of 4-year-old boys and
girls, and attitudes of their fathers and mothers. Journal of Eating Disorders, 3, 16.
Davison, K. K., Birch, L. L. (2001). Childhood overweight: a contextual model and recom-
mendations for future research. Obesity Reviews: an Official Journal of the Interna-
tional Association for the Study of Obesity, 2(3), 159–171.
Davison, K. K., Markey, C. N., Birch, L. L. (2000). Etiology of body dissatisfaction and
weight concerns among 5-year-old girls. Appetite, 35(2), 143–151.
De Cosmi, V., Scaglioni, S., Agostoni, C. (2017). Early Taste Experiences and Later Food
Choices. Nutrients, 9(2), 107.
de Graaf, C., Blom, W. A., Smeets, P. A., Stafleu, A., Hendriks, H. F. (2004). Biomarkers of
satiation and satiety. The American Journal of Clinical Nutrition, 79(6), 946–961. 160 | Bibliografia
De Henauw, S., Huybrechts, I., De Bourdeaudhuij, I., Bammann, K., Barba, G., Lissner, L.,
Mårild, S., Molnár, D., Moreno, L. A., Pigeot, I., Tornaritis, M., Veidebaum, T., Verbestel,
V., Ahrens, W., IDEFICS consortium (2015). Effects of a community-oriented obesity
prevention  programme  on  indicators  of  body  fatness  in  preschool  and  primary
school children. Main results from the IDEFICS study. Obesity Reviews: an Official
Journal of the International Association for the Study of Obesity, 16 (Suppl 2), 16–29.
De Lorenzo, A., Soldati, L., Sarlo, F., Calvani, M., Di Lorenzo, N., Di Renzo, L. (2016). New
obesity classification criteria as a tool for bariatric surgery indication. World Journal
of Gastroenterology, 22(2), 681–703.
de Onis, M., Onyango, A. W., Borghi, E., Siyam, A., Nishida, C., Siekmann, J. (2007). Devel-
opment of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulle-
tin of the World Health Organization, 85(9), 660–667.
de Vries, D. A., Peter, J., de Graaf, H., Nikken, P. (2016). Adolescents' Social Network
Site  Use,  Peer  Appearance-Related  Feedback,  and  Body  Dissatisfaction:  Testing  
a Mediation Model. Journal of Youth and Adolescence, 45(1), 211–224.
de Vries, D. A., Vossen, H., van der Kolk-van der Boom, P. (2019). Social Media and Body
Dissatisfaction: Investigating the Attenuating Role of Positive Parent-Adolescent Re-
lationships. Journal of Youth and Adolescence, 48(3), 527–536.
Debeuf, T., Verbeken, S., Van Beveren, M.-L., Michels, N., Braet, C. (2018). Stress and eat-
ing behavior: A daily diary study in youngsters. Frontiers in Psychology, 9, 2657.
DeCosta, P., Møller, P., Frøst, M. B., Olsen, A. (2017). Changing children's eating behav-
iour - A review of experimental research. Appetite, 113, 327–357.
Decuyper, M., De Bolle, M., De Fruyt, F. (2012). Personality similarity, perceptual accu-
racy, and relationship satisfaction in dating and married couples. Personal Relation-
ships, 19(1), 128–145.
Del Pino, A. D., Royo-Bordonada, M. (2016). Ethical Evaluation of a Proposed Statutory
Regulation of Food Advertising Targeted at Minors in Spain. Public Health Ethics,  
9, 312–327.
Delisle, C., Sandin, S., Forsum, E., Henriksson, H., Trolle-Lagerros, Y., Larsson, C., Maddi-
son, R., Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Silfvernagel, K., Timpka, T., Löf, M. (2015). A web- and
mobile  phone-based  intervention  to  prevent  obesity  in  4-year-olds  (MINISTOP):  
a population-based randomized controlled trial. BMC Public Health, 15, 95.
Di Cesare, M., Sorić, M., Bovet, P., Miranda, J. J., Bhutta, Z., Stevens, G. A., Laxmaiah, A.,
Kengne, A. P., Bentham, J. (2019). The epidemiological burden of obesity in child-
hood: a worldwide epidemic requiring urgent action. BMC Medicine, 17, 212.
Dion, J., Hains, J., Vachon, P., Plouffe, J., Laberge, L., Perron, M., McDuff, P., Kalinova, E.
Leone, M. (2016). Correlates of body dissatisfaction in children. The Journal of Pedi-
atrics, 171, 202–207. Bibliografia| 161
Dohnt, H. K., Tiggemann, M. (2005). Peer influences on body dissatisfcation and dieting
awareness in young girls. British Journal of Developmental Psychology, 23, 103–116.
Doolan, K., Breslin, G., Hanna, D., Gallagher, A. (2015). Attentional bias to food-related
visual cues: Is there a role in obesity? Proceedings of the Nutrition Society, 74(1), 37–45.
dos Passos, D. R., Gigante, D. P., Maciel, F. V., Matijasevich, A. (2015). Comportamento
alimentar infantil: comparação entre crianças sem e com excesso de peso em uma
escola do município de Pelotas, RS. Revista Paulista De Pediatria: Orgao Oficial Da
Sociedade De Pediatria De Sao Paulo, 33(1), 42–49.
Duchin, O., Marin, C., Mora-Plazas, M., Villamor, E. (2016). Maternal body image dissat-
isfaction and BMI change in school-age children. Public Health Nutrition, 19(2), 287–
292.
Due, P., Damsgaard, M. T., Rasmussen, M., Holstein, B. E., Wardle, J., Merlo, J., Currie, C.,
Ahluwalia, N., Sørensen, T. I., Lynch, J., HBSC obesity writing group, Borraccino, A.,
Borup, I., Boyce, W., Elgar, F., Gabhainn, S. N., Krølner, R., Svastisalee, C., Matos, M. C.,
Nansel, T., … Valimaa, R. (2009). Socioeconomic position, macroeconomic environ-
ment and overweight among adolescents in 35 countries. International Journal of
Obesity, 33(10), 1084–1093.
Dunphy-Lelii, S., Hooley, M., McGivern, L., Guha, A., Skouteris, H. (2014). Preschoolers’
body-knowledge inaccuracy: perceptual self-deficit and attitudinal bias. Early Child
Development and Care, 184(11), 1757–1768.
Durão, C., Andreozzi, V., Oliveira, A., Moreira, P., Guerra, A., Barros, H., Lopes, C. (2015).
Maternal child-feeding practices and dietary inadequacy of 4-year-old children. Ap-
petite, 92, 15–23.
Dutra, G. F., Kaufmann, C. C., Pretto, A. D. B., Albernaz, E. P. (2015). Television viewing
habits and their influence on physical activity and childhood overweight. Jornal de
Pediatria, 91(4).
Dzielska, A., Mazur,  J., Małkowska-Szkutnik, A., Kołoło, H.  (2009). Adaptacja polskiej
wersji kwestionariusza Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ-13) wśród mło-
dzieży szkolnej w badaniach populacyjnych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 90,
362–369.
Eckelt, M., Hutmacher, D., Steffgen, G., Bund. A. (2020).  Physical Activity Behavior of
Children and Adolescents in Luxembourg - An Accelerometer-based Study. Journal
of Physical Activity Research, 5(1), 23–28.
Efe, Y. S., Özbey, H., Erdem, E., Hatipoğlu, N. (2020). A comparison of emotional eating,
social anxiety and parental attitude among adolescents with obesity and healthy:  
A case-control study. Archives of Psychiatric Nursing, 34(6), 557–562.
Eisikovits, Z., Koren, C. (2010). Approaches to and outcomes of dyadic interview analy-
sis. Qualitative Health Research, 20(12), 1642–1655. 162 | Bibliografia
Ek, A., Lewis Chamberlain, K., Sorjonen, K., Hammar, U., Etminan Malek, M., Sandvik, P.,
Somaraki, M., Nyman, J., Lindberg, L., Nordin, K., Ejderhamn, J., Fisher, P. A., Cham-
berlain, P., Marcus, C., Nowicka, P. (2019). A Parent Treatment Program for Pre-
schoolers  With  Obesity:  A  Randomized  Controlled  Trial.  Pediatrics,  144(2),
e20183457.
Ek, A., Sorjonen, K., Eli, K., Lindberg, L., Nyman, J., Marcus, C., Nowicka, P. (2016). Asso-
ciations between Parental Concerns about Preschoolers' Weight and Eating and Pa-
rental Feeding Practices: Results from Analyses of the Child Eating Behavior Ques-
tionnaire, the Child Feeding Questionnaire, and the Lifestyle Behavior Checklist. PloS
One, 11(1), e0147257.
Eldridge, G., Paul, L., Bailey, S. J., Ashe, C. B., Martz, J., Lynch, W. (2016). Effects of parent-
only  childhood  obesity  prevention  programs  on  BMIz  and  body  image  in  rural
preteens. Body Image, 16, 143–153
Epstein, L. H., Valoski, A., Wing, R. R., McCurley, J. (1990). Ten-year follow-up of behav-
ioral, family-based treatment for obese children. JAMA, 264(19), 2519–2523.
Epstein, L. H. (2003). Development of evidence-based treatments for pediatric obesity.
In: A . E. Kazdin, J. R. Weisz (eds.), Evidence-based psychotherapies for children and
adolescents. New York: Guilford Press
Epstein, L. H., McCurley, J., Wing, R. R., Valoski, A. (1990). Five-year follow-up of family-
based behavioral treatments for childhood obesity. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 58(5), 661–664.
Epstein, L. H., Paluch, R. A., Roemmich, J. N., Beecher, M. D. (2007). Family-based obesity
treatment, then and now: twenty-five years of pediatric obesity treatment. Health
Psychology, 26(4), 381–391.
Epstein, L. H., Valoski, A., Wing, R. R., McCurley, J. (1994). Ten-year outcomes of behav-
ioral family-based treatment for childhood obesity. Health Psychology: Official Jour-
nal Of The Division Of Health Psychology, American Psychological Association, 13(5),
373–383.
Erlinger,  C.  (2018).  Childhood  obesity.  Dostępne  online:  https://theheartfoundation.-
org/2018/02/09/childhood-obesity/
Esteban-Cornejo, I., Reilly, J., Ortega, F. B., Matusik, P., Mazur, A., Erhardt, E., Forslund,
A., Vlachopapadopoulou, E. A., Caroli, M., Boyland, E., Weghuber, D., Thivel, D. (2020).
Paediatric obesity and brain functioning: The role of physical activity – A novel and
important expert opinion of the European Childhood Obesity Group. Pediatric Obe-
sity, 15(9), [e12649].
Fardouly, J., Vartanian, L. R. (2016). Social media and body image concerns: Current re-
search and future directions. Current Opinion in Psychology, 9, 1–5. Bibliografia| 163
Farrow, C. V., Haycraft, E., Blissett, J. M. (2015). Teaching our children when to eat: how
parental feeding practices inform the development of emotional eating--a longitudi-
nal experimental design. The American Journal of Clinical Nutrition, 101(5), 908–913.
Feldman, K., Solymos, G. M. B., de Albuquerque, M. P., Chawla, N. V. (2019). Unraveling
Complexity about Childhood Obesity and Nutritional Interventions: Modeling Inter-
actions Among Psychological Factors. Scientific Reports, 9, 18807.
Fernandez, M. A., Raine, K. D. (2019). Insights on the Influence of Sugar Taxes on Obesity
Prevention Efforts. Current Nutrition Reports, 8(4), 333–339.
Fernandez-Twinn, D. S., Hjort, L., Novakovic, B., Ozanne, S. E., Saffery, R. (2019). Intrauterine
programming of obesity and type 2 diabetes. Diabetologia, 62(10), 1789–1801.
Fijałkowska,  A., Dzielska,  A.,  Mazur, J., Korzycka,  M., Breda, J., Oblacińska, A. (2020).
Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) in Poland: Implementation of Two
Rounds of the Study in the Context of International Methodological Assumptions.
Journal of Mother and Child, 24(1), 2–12.
Flegal, K. M., Kit, B. K., Orpana, H., Graubard, B. I. (2013). Association of all-cause mor-
tality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a sys-
tematic review and meta-analysis. JAMA, 309(1), 71–82.
Folkvord, F., Anschütz, D. J., Buijzen, M. (2020). Attentional bias for food cues in adver-
tising among overweight and hungry children: An explorative experimental study.
Food Quality and Preference, 79, 103792.
Folkvord, F., Lupiáñez-Villanueva, F., Codagnone, C., Bogliacino, F., Veltri, G., Gaskell, G.
(2017). Does a ‘protective’ message reduce the impact of an advergame promoting
unhealthy foods to children? An experimental study in Spain and The Netherlands.
Appetite, 112, 117–123.
Franco, L. P., Morais, C. C., Cominetti, C. (2016). Normal-weight obesity syndrome: diag-
nosis, prevalence, and clinical implications. Nutrition Reviews, 74(9), 558–570.
Fredrickson,  B.  L.,  Roberts,  T.  (1997).  Objectification  theory:  Toward  understanding
women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly,
21(2), 173–206.
Freedman, D. S., Mei, Z., Srinivasan, S. R., Berenson, G. S., Dietz, W. H. (2007). Cardiovas-
cular risk factors and excess adiposity among overweight children and adolescents:
the Bogalusa Heart Study. The Journal of Pediatrics, 150(1), 12–17.e2.
Freitas, A., Albuquerque, G., Silva, C., Oliveira, A. (2018). Appetite-Related Eating Behav-
iours: An Overview of Assessment Methods, Determinants and Effects on Children's
Weight. Annals of Nutrition & Metabolism, 73(1), 19–29.
Frontiers in Psychology (2019). The Role of Social Media Influencers in the Lives of Chil-
dren  and  Adolescents.  Dostępne  online:  https://www.frontiersin.org/research-to-
pics/9295/the-role-of-social-media-influencers-in-the-lives-of-children-and-ado-
lescents#overview 164 | Bibliografia
Gagnon-Girouard, M. P., Carbonneau, N., Gendron, M., Lussier, Y., Bégin, C. (2020). Like
mother, like daughter: Association of maternal negative attitudes towards people of
higher weight with adult daughters' weight bias. Body Image, 34, 277–281.
Garbett, K. M., Diedrichs, P. C. (2016). Improving uptake and engagement with child
body image interventions delivered to mothers: Understanding mother and daugh-
ter preferences for intervention content. Body Image, 19, 24–27.
Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesma, F., Meerum Terwogt, M., Kraaij, V. (2007). Cognitive
emotion  regulation  strategies  and  emotional  problems  in  early  adolescents:  The  
development of an instrument. European Child & Adolescent Psychiatry, 16, 1–9.
Garrido-Miguel, M., Oliveira, A., Cavero-Redondo, I., Álvarez-Bueno, C., Pozuelo-Carras-
cosa, D. P., Soriano-Cano, A., Martínez-Vizcaíno, V. (2019). Prevalence of Overweight
and Obesity among European Preschool Children: A Systematic Review and Meta-
Regression by Food Group Consumption. Nutrients, 11(7), 1698.
Garvey, W. T., Mechanick, J. I., Brett, E. M., Garber, A. J., Hurley, D. L., Jastreboff, A. M.,
Nadolsky, K., Pessah-Pollack, R., Plodkowski, R., Reviewers of the AACE/ACE Obesity
Clinical  Practice  Guidelines  (2016).  American  association of  clinical  endocrinolo-
gists and american college of endocrinology comprehensive clinical practice guide-
lines for medical care of patients with obesity. Endocrine Practice: Official Journal of
the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endo-
crinologists, 22(Suppl 3), 1–203.
Gaspar,  M.  J.,  Amaral,  T.,  Oliveira,  B.,  Borges,  N.  (2011).  Protective  effect  of  physical  
activity on dissatisfaction with body image in children – A cross-sectional study. Psy-
chology of Sport and Exercise, 12, 563–569.
Gelei, A., Sugár, A. (2017). The challenge of researching dyadic phenomena – the com-
parison of dyadic data analysis and traditional statistical methods. Hungarian Statis-
tical Review, Special Number 21, 78–100.
Gerson, J., Plagnol, A. C., Corr, P. J. (2017). Passive and Active Facebook Use Measure
(PAUM): Validation and relationship to the Reinforcement Sensitivity Theory. Per-
sonality and Individual Differences, 117, 81–90.
Gillen, M. M., Markey, C. N. (2015). Body image and mental health. In: H. S. Friedman
(ed.), Encyclopedia of Mental Health, 2nd Edition. New York: Elsevier.
Glicksohn, J., Golan, H. (2001). Personality, cognitive style and assortative mating. Per-
sonality and Individual Differences, 30(7), 1199–1209.
Global Burden of Disease Collaborative Network (2017). Health-related Sustainable De-
velopment Goals (SDG) Indicators 1990-2030. Seattle: Institute for Health Metrics and
Evaluation.
Global Burden of Disease Collaborative Network (2018).  GBD Results Tool. Dostępne
online: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool Bibliografia| 165
Głowacka-Rębała,  A.  (2013).  Zachowania  zdrowotne  w  rodzinie  a  problem  otyłości  
u dzieci. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu.
Goiana-da-Silva, F., Severo, M., Cruz E Silva, D., Gregório, M. J., Allen, L. N., Muc, M., Morais
Nunes, A., Torres, D., Miraldo, M., Ashrafian, H., Rito, A., Wickramasinghe, K., Breda,
J., Darzi, A., Araújo, F., Lopes, C. (2020). Projected impact of the Portuguese sugar-
sweetened beverage tax on obesity incidence across different age groups: A model-
ling study. PLoS Medicine, 17(3), e1003036.
Gołąbek, I., Majcher, P. (2018). Ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku
11–12 lat na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu. Prace Nau-
kowe Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna, 17(2), 119–130.
Gold, P. W., Chrousos, G. P. (2002). Organization of the stress system and its dysregula-
tion in melancholic and atypical depression: high vs low CRH/NE states. Molecular
Psychiatry, 7(3), 254–275.
Goldschmidt, A. B., Smith, K. E., Crosby, R. D., Boyd, H. K., Dougherty, E., Engel, S. G.,
Haedt-Matt, A. (2018). Ecological momentary assessment of maladaptive eating in
children and adolescents with overweight or obesity. The International Journal of
Eating Disorders, 51(6), 549–557.
Goldsmith, R., Joanisse, D. R., Gallagher, D., Pavlovich, K., Shamoon, E., Leibel, R. L., Ros-
enbaum, M. (2010). Effects of experimental weight perturbation on skeletal mus-
cle work efficiency, fuel utilization, and biochemistry in human subjects. American
journal of physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 298(1),
R79–R88.
Golec, J., Czechowska, D., Naworol, M., Kozak, K., Masłoń, A., Tomaszewski, K., Golec, E.
(2013) Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wy-
branych grupach dzieci i młodzieży. Ostry Dyżur, 6(4), 112–117.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
González Díaz, C. (2013). Food advertising targeted to children: a study on type product.
Historia Y Comunicación Social, 18, 175–187.
González, M., P. L., Infantes-Paniagua, Á., Thornborrow, T., Contreras Jordán, O. R. C.
(2020). Associations Between Media Representations of Physical, Personality, and
Social Attributes by Gender: A Content Analysis of Children’s Animated Film Char-
acters. International Journal Of Communication, 14, 23.
Goode, A. P., Hall, K. S., Batch, B. C., Huffman, K. M., Hastings, S. N., Allen, K. D., Shaw, R. J.,
Kanach, F. A., McDuffie, J. R., Kosinski, A. S., Williams Jr., J. W., Gierisch, J. M. (2017).
The Impact of Interventions that Integrate Accelerometers on Physical Activity and
Weight Loss: A Systematic Review. Annals of Behavioral Medicine: a Publication of
the Society of Behavioral Medicine, 51(1), 79–93. 166 | Bibliografia
Goodyear, V. (2020), Narrative Matters: Young people, social media and body image.
Child and Adolescent Mental Health, 25, 48–50.
Gosse, M. A. (2014). How accurate is self-reported BMI?. Nutrition Bulletin, 39, 105–114.
Gow, M. L., Tee, M. S. Y., Garnett, S. P., Baur, L. A., Aldwell, K., Thomas, S., Lister, N. B.,
Paxton, S. J., Jebeile, H. (2020). Pediatric obesity treatment, self-esteem, and body
image: A systematic review with meta-analysis. Pediatric Obesity, 15, e12600.
Graziano, P. A., Calkins, S. D., Keane, S. P. (2010). Toddler self-regulation skills predict
risk for pediatric obesity. International Journal of Obesity, 34(4), 633–641.
Graziano, P. A., Kelleher, R., Calkins, S. D., Keane, S. P., Brien, M. O. (2013). Predicting
weight outcomes in preadolescence: the role of toddlers' self-regulation skills and
the  temperament  dimension  of  pleasure.  International  Journal  of  Obesity,  37(7),
937–942.
Gross,  J.  J.,  John,  O.  P.  (2003).  Individual  differences  in  two  emotion  regulation  pro-
cesses: Implications for affect, relationships, and wellbeing.  Journal of Personality
and Social Psychology, 85, 348–362.
Grosso, G., Galvano, F. (2016). Mediterranean diet adherence in children and adoles-
cents in southern European countries. NFS Journal, 3, 13–19.
Gullone, E., Taffe, J. (2012). The Emotion Regulation Questionnaire for Children and Ad-
olescents  (ERQ-CA):  a  psychometric  evaluation.  Psychological  Assessment,  24(2),
409–417.
Güngör N. K. (2014). Overweight and obesity in children and adolescents. Journal of Clin-
ical Research in Pediatric Endocrinology, 6(3), 129–143.
Gültzow, T., Guidry, J., Schneider, F., Hoving, C. (2020). Male Body Image Portrayals on
Instagram. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 23(5), 281–289.
Gunther, S., Guo, F., Sinfield, P., Rogers, S., Baker, R. (2012). Barriers and enablers to
managing obesity in general practice: a practical approach for use in implementa-
tion activities. Quality in Primary Care, 20(2), 93–103.
Gurnani, M., Birken, C., Hamilton, J. (2015). Childhood Obesity: Causes, Consequences,
and Management. Pediatric Clinics of North America, 62(4), 821–840.
Haghighian Roudsari, A., Vedadhir, A., Amiri, P., Kalantari, N., Omidvar, N., Eini-Zinab, H.,
Hani  Sadati,  S.  M.  (2017).  Psycho-Socio-Cultural  Determinants  of  Food  Choice:  
A Qualitative Study on Adults in Social and Cultural Context of Iran. Iranian Journal
of Psychiatry, 12(4), 241–250.
Halliwell,  E., Jarman, H., Tylka, T., Slater, A. (2017). Adapting the Body Appreciation
Scale-2 for Children: A psychometric analysis of the BAS-2C. Body Image, 21, 97–102.
Hardman, C. A., Christiansen, P., Wilkinson, L. L. (2016). Using food to soothe: Maternal
attachment anxiety is associated with child emotional eating. Appetite, 99, 91–96. Bibliografia| 167
Harriger, J. A. (2014). Age differences in body size stereotyping in a sample of preschool
girls. Eating Disorders, 23(2), 177–190.
Harriger, J. A., Schaefer, L. M., Kevin Thompson, J., Cao, L. (2019). You can buy a child  
a curvy Barbie doll, but you can't make her like it: Young girls' beliefs about Barbie
dolls with diverse shapes and sizes. Body Image, 30, 107–113.
Harriger, J. A., Serier, K. N., Luedke, M., Robertson, S., Bojorquez, A. (2018). Appearance-
related themes in children's animated movies released between 2004 and 2016:  
A content analysis. Body Image, 26,78–82.
Harrison, K. (2000). The body electric: Thin-ideal media and eating disorders in adoles-
cents. Journal of Communication, 50(3), 119–143.
Harrison, K., Bost, K. K., McBride, B. A., Donovan, S. M., Grigsby-Toussaint, D. S., Kim, J.,
Liechty, J. M., Wiley, A., Teran-Garcia, M., Jacobsohn, G. C. (2011). Toward a Develop-
mental Conceptualization of Contributors to Overweight and Obesity in Childhood:
The Six-Cs Model. Child Development Perspectives, 5, 50–58.
Harrist, A. W., Hubbs-Tait, L., Topham, G. L., Shriver, L. H., Page, M. C. (2013). Emotion
regulation is related to children's emotional and external eating. Journal of Develop-
mental and Behavioral Pediatrics, 34(8), 557–565.
Harrold, J. A., Dovey, T. M., Blundell, J. E., Halford, J. C. (2012). CNS regulation of appetite.
Neuropharmacology, 63(1), 3–17.
Hart, L. M., Damiano, S. R., Chittleborough, P., Paxton, S. J., Jorm, A. F. (2014). Parenting
to prevent body dissatisfaction and unhealthy eating patterns in preschool children:
a Delphi consensus study. Body Image, 11(4), 418–425.
Hayes, J. F., Eichen, D. M., Barch, D. M., Wilfley, D. E. (2018). Executive function in child-
hood obesity: Promising intervention strategies to optimize treatment outcomes.
Appetite, 124, 10–23.
Hayes, S., Tantleff-Dunn, S. (2010). Am I too fat to be a princess? Examining the effects
of popular children’s media on young girls’ body image. British Journal of Develop-
mental Psychology, 28(2), 413–426.
Heatherton, T. F., Baumeister, R. F. (1991). Binge eating as escape from self-awareness.
Psychological Bulletin, 110, 86–108.
Heinonen, I., Helajärvi, H., Pahkala, K., Heinonen, O. J., Hirvensalo, M., Pälve, K., Tam-
melin, T., Yang, X., Juonala, M., Mikkilä, V., Kähönen, M., Lehtimäki, T., Viikari, J., Rai-
takari, O. T. (2013). Sedentary behaviours and obesity in adults: the Cardiovascular
Risk in Young Finns Study. BMJ Open, 3(6), e002901.
Hemmingsson, E. (2014). A new model of the role of psychological and emotional dis-
tress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and
prevention. Obesity Reviews: an Official Journal of the International Association for
the Study of Obesity, 15(9), 769–779. 168 | Bibliografia
Hemmingsson, E. (2018). Early Childhood Obesity Risk Factors: Socioeconomic Adver-
sity, Family Dysfunction, Offspring Distress, and Junk Food Self-Medication. Current
Obesity Reports, 7(2), 204–209.
Herbozo, S., Tantleff-Dunn, S., Gokee-Larose, J., Thompson, J. K. (2004). Beauty and thinness
messages in children's media: a content analysis. Eating Disorders, 12(1), 21–34.
Herman, C. P., Mack, D. (1975). Restrained and unrestrained eating. Journal of Personal-
ity, 43(4), 647–660.
Herman, C. P., Polivy, J. (1980). Restrained eating. In: A. J. Stunkard (ed.), Obesity. Phila-
delphia: Saunders.
Hill, D. C., Moss, R. H., Sykes-Muskett, B., Conner, M., O’Connor, D. B. (2018). Stress and
eating behaviors in children and adolescents: systematic review and meta-analysis.
Appetite, 123, 14–22.
Hillard, E. E., Gondoli, D. M., Corning, A. F., Morrissey, R. A. (2016). In it together: Mother
talk  of  weight  concerns  moderates  negative  outcomes  of  encouragement  to  lose
weight on daughter body dissatisfaction and disordered eating. Body Image, 16, 21–27.
Hofstee, W. K. B. (1994). Who should own the definition of personality? European Jour-
nal of Personality, 8(3), 149–162.
Holland, G., Tiggemann, M. A. (2016). systematic review of the impact of the use of social
networking  sites  on  body  image  and  disordered  eating  outcomes.  Body  Image,
17,100–110.
Holsen, I., Jones, D. C, Birkeland, M. S. (2012). Body image satisfaction among Norwegian
adolescents and young adults: a longitudinal study of the influence of interpersonal
relationships and BMI. Body Image, 9(2), 201–208.
Hsu, T., Raposa, E. B. (2021). Effects of stress on eating behaviours in adolescents: a daily
diary investigation. Psychology & Health, 36(2), 236–251.
Hudson, N., Law, C., Culley, L., Mitchell, H., Denny, E., Raine-Fenning, N. (2020). Conduct-
ing dyadic, relational research about endometriosis: A reflexive account of methods,
ethics and data analysis. Health, 24(1), 79–93.
Hughes, S. O., Power, T. G., Papaioannou, M. A., Cross, M. B., Nicklas, T. A., Hall, S. K.,
Shewchuk, R. M. (2011). Emotional climate, feeding practices, and feeding styles: an
observational analysis of the dinner meal in Head Start families. The International
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8, 60.
Hughes, S. O., Shewchuk, R. M., Baskin, M. L., Nicklas, T. A., Qu, H. (2008). Indulgent feed-
ing style and children's weight status in preschool. Journal of Developmental and Be-
havioral Pediatrics, 29(5), 403–410.
Hussin, D. K., Mohammad, I. H., Al-Hamad, H. A., Makboul, G., Elshazly, M. (2011). Weight
status and perceived body size image in overweight and obese children 8–12 years
old. Alexandria Journal of Medicine, 47(4), 365–371. Bibliografia| 169
Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Siatki centylowe dzieci i młodzieży w wieku
3–18  lat.  Dostępne  online:  http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&-
view=article&id=1717&Itemid=538.
Jago, R., Sebire, S. J., Gorely, T., Cillero, I. H., Biddle, S. J. (2011). "I'm on it 24/7 at the
moment": a qualitative examination of multi-screen viewing behaviours among UK
10-11 year olds. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activ-
ity, 8, 85.
Jalo, E., Konttinen, H., Vepsäläinen, H., Chaput, J. P., Hu, G., Maher, C., Maia, J., Sarmiento,
O. L., Standage, M., Tudor-Locke, C., Katzmarzyk, P. T., Fogelholm, M. (2019). Emo-
tional Eating, Health Behaviours, and Obesity in Children: A 12-Country Cross-Sec-
tional Study. Nutrients, 11(2), 351.
Jansen, A., Theunissen, N., Slechten, K., Nederkoorn, C., Boon, B., Mulkens, S., Roefs, A.
(2003). Overweight children overeat after exposure to food cues. Eating Behaviors,
4(2), 197–209.
Jansen, P. W., Derks, I. P. M., Mou, Y., van Rijen, E. H. M., Gaillard, R., Micali, N., Voortman,
T., Hillegers, M. H. J. (2020). Associations of parents' use of food as reward with chil-
dren's eating behaviour and BMI in a population-based cohort. Pediatric Obesity,
15(11), e12662.
Januszek-Trzciąkowska, A., Małecka-Tendera, E., Klimek, K., Matusik, P. (2014). Badania
kliniczne Czynniki ryzyka otyłości w reprezentatywnej grupie polskich dzieci przed
okresem dojrzewania. Archives of Medical Science, 10 (5), 880–885.
Jarosz, M. (2009). Działania prowadzone w Polsce na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości.
Dostępne online: https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/download/25995/
20805
Jarosz, M., Wolnicka, K., Kłosowska, J. (2011). Czynniki środowiskowe związane z wy-
stępowaniem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Postępy Nauk Medycz-
nych, 9, 770–777.
Jáuregui-Lobera, I., Montes-Martínez, M. (2020). Emotional Eating and Obesity. In: I. Jáu-
regui-Lobera (ed.), Psychosomatic Medicine. Dostępne online: https://www.intecho-
pen.com/books/psychosomatic-medicine/emotional-eating-and-obesity
Jiménez-Marín, G., García Medina, I., Bellido-Pérez, E. (2017). Advertising at the point of
sale: influence on children´s body image. Revista Latina de Comunicación Social, 72,
957–974.
Jiménez-Pavón, D., Kelly, J., Reilly, J. J. (2010). Associations between objectively meas-
ured habitual physical activity and adiposity in children and adolescents: Systematic
review. International Journal of Pediatric Obesity (IJPO): an Official Journal of the In-
ternational Association for the Study of Obesity, 5(1), 3–18. 170 | Bibliografia
Johnson, B. J., Hendrie, G. A., Zarnowiecki, D., Huynh, E. K., Golley, R. K. (2019). Examining
Constructs of Parental Reflective Motivation towards Reducing Unhealthy Food Pro-
vision to Young Children. Nutrients, 11(7), 1507.
Jongenelis, M. I., Byrne, S. M., Pettigrew, S. (2014). Self-objectification, body image dis-
turbance, and eating disorder symptoms in young Australian children. Body Image,
11(3), 290–302.
Jongenelis, M. I., Pettigrew, S. (2020). Body Image and Eating Disturbances in Children:
The Role of Self-Objectification. Psychology of Women Quarterly, 44(3), 393–402.
Jung, J., Peterson, M. (2007). Body Dissatisfaction and Patterns of Media Use Among Pre-
adolescent Children. Family and Consumer Sciences Research Journal, 36, 40–54.
Kalarchian, M. A., Levine, M. D., Arslanian, S. A., Ewing, L. J., Houck, P. R., Cheng, Y., Ring-
ham, R. M., Sheets, C. A., Marcus, M. D. (2009). Family-based treatment of severe pe-
diatric obesity: randomized, controlled trial. Pediatrics, 124(4), 1060–1068.
Kalra, G., De Sousa, A., Sonavane, S., Shah, N. (2012). Psychological issues in pediatric
obesity. Industrial Psychiatry Journal, 21(1), 11–17.
Kang Sim, D. E., Strong, D. R., Manzano, M. A., Rhee, K. E., Boutelle, K. N. (2020). Evalua-
tion of dyadic changes of parent-child weight loss patterns during a family-based
behavioral treatment for obesity. Pediatric Obesity, 15(6), e12622.
Kashy, D. A., Donnellan, M. B. (2018). Conceptual and Methodological Issues in the Anal-
ysis of Cross-Sectional and Longitudinal Dyadic Data. In: K. Deaux, M. Snyder (eds.),
The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology (2 nd  edn). New York: Ox-
ford University Press.
Kaspar, D., Hastreiter, S., Irmler, M., Hrabé de Angelis, M., Beckers, J. (2020). Nutrition
and its role in epigenetic inheritance of obesity and diabetes across generations.
Mammalian Genome: Official Journal of the International Mammalian Genome Society,
31(5-6), 119–133.
Katzmarzyk,  P.  T.,  Barreira,  T.  V.,  Broyles,  S.  T.,  Champagne,  C.  M.,  Chaput,  J.  P.,  Fo-
gelholm, M., Hu, G., Johnson, W. D., Kuriyan, R., Kurpad, A., Lambert, E. V., Maher, C.,
Maia, J., Matsudo, V., Olds, T., Onywera, V., Sarmiento, O. L., Standage, M., Tremblay,
M. S., Tudor-Locke, C., … Church, T. S. (2013). The International Study of Childhood
Obesity, Lifestyle and the Environment (ISCOLE): design and methods. BMC Public
Health, 13, 900.
Kędzior, A., Jakubek-Kipa, K., Brzuszek, M., Mazur A. (2017). Trendy w występowaniu
nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w Europie i w Polsce. Endokrynologia Pedi-
atryczna, 16(1), 41–47.
Keller, C., Siegrist, M. (2015). Does personality influence eating styles and food choices?
Direct and indirect effects. Appetite, 84, 128–138. Bibliografia| 171
Kelsey, M. M., Zaepfel, A., Bjornstad, P., Nadeau, K. J. (2014). Age-related consequences
of childhood obesity. Gerontology, 60(3), 222–228.
Kenny, D. A. (1996). Models of non-independence in dyadic research. Journal of Social
and Personal Relationships, 13(2), 279–294.
Kenny, D. A., Kashy, D. A., Cook, W. L. (2006). Dyadic Data Analysis. London: Guilford
Press.
Kenny,  U.,  O’Malley-Keighran,  M.-P.,  Molcho,  M.,  Kelly,  C.  (2017).  Peer  Influences  
on Adolescent Body Image: Friends or Foes? Journal of Adolescent Research, 32(6),
768–799.
Kleemans, M., Daalmans, S., Carbaat, I., Anschütz, D. (2018). Picture perfect: The direct
effect of manipulated instagram photos on body image in adolescent girls.  Media
Psychology, 21(1), 93–110.
Korulczyk, T. (2018). Szacowanie dopasowania w parach: perspektywy i ograniczenia
badawcze. Polskie Forum Psychologiczne, 23(2), 357–376.
Kovacs,  M.  (1992).  Children’s  Depression  Inventory  (CDI)  manual.  New  York:  Multi-
Health Systems.
Kraak V. I., Story M. (2015). An Accountability Evaluation for the Industry’s Responsible
Use of Brand Mascots and Licensed Media Characters to Market a Healthy Diet to
American Children. Obesity Reviews, 16, 433–453.
Kristeller,  J.,  Lieberstein,  A.  E.  (2016).  Teaching  Individuals  Mindful  Eating.  In:  D.  
Mc-Cown,  D.  K.  Reibel,  M.  S.  Micozzi  (eds.),  Resources  for  Teaching  Mindfulness.
Cham: Springer International Publishing.
Kuczmarski, R. J., Ogden, C. L., Guo, S. S., Grummer-Strawn, L. M., Flegal, K. M., Mei, Z.,
Wei, R., Curtin, L. R., Roche, A. F., Johnson, C. L. (2002). 2000 CDC Growth Charts for
the United States: methods and development. Vital And Health Statistics, 1–190.
Kułaga, Z., Grajda, A. (2015). Profilaktyka otyłości od poczęcia. Standardy Medyczne, 12,
341–359.
Kułaga, Z., Gurzkowska, B., Grajda, A., Wojtyło, M., Góźdź, M., Litwin, M. (2016a). The
prevalence of overweight and obesity among Polish pre-school-aged children. De-
velopmental Period Medicine, 20(2), 143–149.
Kułaga, Z., Grajda, A., Gurzkowska, B., Wojtyło, M., Góźdź, M., Litwin, M. (2016b) The
prevalence of overweight and obesity among polish school-aged children and ado-
lescents. Przegląd Epidemiologiczny, 70, 641–651.
Kułaga, Z., Różdżyńska, A., Palczewska, I., Grajda, A., Gurzkowska, B., Napieralska, E., Li-
twin,  M.  (2010).  Siatki  centylowe  wysokości,  masy  ciała  i  wskaźnika  masy  ciała
dzieci młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF. Standardy Medyczne, 7, 690-700.
Kumanyika, S. K. (2008). Environmental influences on childhood obesity: ethnic and cul-
tural influences in context. Physiology & Behavior, 94(1), 61–70. 172 | Bibliografia
Kumar, S., Raju, M., Gowda, N. (2010). Influence of parental obesity on school children.
Indian Journal of Pediatrics, 77(3), 255–258.
Lai, C. C., Sun, D., Cen, R., Wang, J., Li, S., Fernandez-Alonso, C., Chen, W., Srinivasan, S. R.,
Berenson, G. S. (2014). Impact of long-term burden of excessive adiposity and ele-
vated blood pressure from childhood on adulthood left ventricular remodeling pat-
terns:  the  Bogalusa  Heart  Study.  Journal  of  the  American  College  of  Cardiology,
64(15), 1580–1587.
Lake, A., Townshend, T. (2006). Obesogenic environments: exploring the built and food
environments. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 126(6),
262–267.
Langeveld, M., DeVries, J. H. (2015). The long-term effect of energy restricted diets for
treating obesity. Obesity, 23(8), 1529–1538.
Latzer,  Y.,  Stein,  D.  (2013).  A  review  of  the  psychological  and  familial  perspectives  
of childhood obesity. Journal of Eating Disorders, 1, 7.
Laurent,  J.,  Catanzaro,  S.  J.,  Joiner,  T.  E.,  Jr.,  Rudolph,  K.  D.,  Potter,  K.  I.,  Lambert,  S.,  
Osborne, L., Gathright, T. (1999). A measure of positive and negative affect for chil-
dren:  Scale  development  and  preliminary  validation.  Psychological  Assessment,
11(3), 326–338.
Lavriša, Ž., Hristov, H., Kelly, B., Pravst, I. (2020). Regulating children's exposure to food
marketing on television: are the restrictions during children's programmes enough?.
Appetite, 154, 104752.
Lawrie, Z., Sullivan, E. A., Davies, P. S., Hill, R. J. (2006). Media influence on the body im-
age of children and adolescents. Eating Disorders, 14(5), 355–364.
Lee, J. E., Pope, Z., Gao, Z. (2018). The Role of Youth Sports in Promoting Children's Phys-
ical Activity and Preventing Pediatric Obesity: A Systematic Review. Behavioral Med-
icine 44(1), 62–76.
Lehmann, F., Varnaccia, G., Zeiher, J., Lange, C., Jordan, S. (2020) Influencing factors of
obesity in school-age children and adolescents – A systematic review of the litera-
ture in the context of obesity monitoring. Journal of Health Monitoring, 5(S2).
Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (2021). The IDEFICS Study.
Dostępne online: https://www.ideficsstudy.eu/index.php?id=1148&L=426
León, M.-P., González-Martí, I., Fernández-Bustos, J.-G., Contreras, O. (2017). Percepción
del Tamaño Corporal e Insatisfacción en Niños de 3 a 6 Años: Una Revisión Sistemát-
ica. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 34(1), 173–183.
Leone, J. E., Mullin, E. M., Maurer-Starks, S. S., Rovito, M. J. (2014). The adolescent body
image satisfaction scale for males: exploratory factor analysis and implications for
strength and conditioning professionals. Journal of Strength and Conditioning Re-
search, 28(9), 2657–2668. Bibliografia| 173
Lewandowska,  B.  (2020).  Style  jedzenia  i  ich  charakterystyka.  W:  A.  Brytek-Matera
(red.), Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.
Li, D., Wang, T., Cheng, Y., Zhang, M., Yang, X., Zhu, Z., Liu, D., Yang, W., Zeng, L. (2016).
The extent and nature of television food advertising to children in Xi'an, China. BMC
Public Health, 16(1), 770.
Ligenza, I., Jakubowska-Pletkiewicz, E., Łupińska, A. (2011). Ocena wpływu niektórych
czynników środowiskowych na występowanie nadmiaru masy ciała w wieku przed-
szkolnym. Endokrynologia Pediatryczna, 2(35), 25–32.
Litwin S. E. (2014). Childhood obesity and adulthood cardiovascular disease: quantify-
ing  the  lifetime  cumulative  burden  of  cardiovascular  risk  factors.  Journal  of  the
American College of Cardiology, 64(15), 1588–1590.
Liu, W., Lin, R., Guo, C., Xiong, L., Chen, S., Liu, W. (2019). Prevalence of body dissatisfac-
tion and its effects on health-related quality of life among primary school students
in Guangzhou, China. BMC Public Health, 19, 213.
Llewellyn, C. H., van Jaarsveld, C. H., Johnson, L., Carnell, S., Wardle, J. (2011). Develop-
ment and factor structure of the Baby Eating Behaviour Questionnaire in the Gemini
birth cohort. Appetite, 57(2), 388–396.
Loth,  K.  A.,  Friend,  S.,  Horning,  M.  L.,  Neumark-Sztainer,  D.,  Fulkerson,  J.  A.  (2016).  
Directive and non-directive food-related parenting practices: Associations between
an expanded conceptualization of food-related parenting practices and child dietary
intake and weight outcomes. Appetite, 107, 188–195.
Lourenço, B. H., Arthur, T., Rodrigues, M. D., Guazzelli, I., Frazzatto, E., Deram, S., Nicolau,
C. Y., Halpern, A., Villares, S. M. (2008). Binge eating symptoms, diet composition  
and metabolic characteristics of obese children and adolescents. Appetite, 50(2-3),
223–230.
Machałowski, T., Młyńczyk, J., Piskozub, M., Niedzielska, K., Krzywińska-Zdeb, E., Pio-
trowska-Depta, M. (2018). Childhood overweight and obesity – analysis of the risk
factors, including the patient’s family’s lifestyle, based on research results collected
from two academic centres in Poland. Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics,
93(5), 383–388.
Maine, M., McGilley, B.H., Bunnell, D.W. (2013). Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost
między nauką a praktyką. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Małecka-Tendera, E., Zachurzok-Buczyńska, A., Gawlik,  A.  (2009). Postępowanie dia-
gnostyczne  i  leczenie  otyłości  u  dzieci  i  młodzieży.  Endokrynologia  Pediatryczna,
1(26), 55–62.
Maloney, M. J., McGuire, J. B., Daniels, S. R. (1988). Reliability testing of a children's ver-
sion of the Eating Attitude Test. Journal of the American Academy of Child and Ado-
lescent Psychiatry, 27(5), 541–543. 174 | Bibliografia
Mamun, A. A., O'Callaghan, M. J., Williams, G., Najman, J. M. (2013). Television watching
from adolescence to adulthood and its association with BMI, waist circumference,
waist-to-hip ratio and obesity: a longitudinal study. Public Health Nutrition, 16(1),
54–64.
Mann, T., Tomiyama, A. J., Westling, E., Lew, A. M., Samuels, B., Chatman, J. (2007). Med-
icare's search for effective obesity treatments: diets are not the answer. The Ameri-
can Psychologist, 62(3), 220–233.
Markey C. H., Gillen M. M. (2016). Body Image. In: R. Levesque (ed.), Encyclopedia of Ad-
olescence. Cham: Springer.
Marks, D. F. (2015). Homeostatic theory of obesity. Journal of Health Psychology and
Health Psychology Open, 1–30.
Maroufizadeh,  S.,  Hosseini,  M.,  Rahimi  Foroushani,  A.,  Omani-Samani,  R.,  Amini,  P.
(2018).  Application  of  the  dyadic  data  analysis  in  behavioral  medicine  research:
marital satisfaction and anxiety in infertile couples. BMC Medical Research Method-
ology, 18(1), 117.
Martínez-Villanueva, J., González-Leal, R., Argente, J., Martos-Moreno, G. A. (2019). La
obesidad parental se asocia con la gravedad de la obesidad infantil y de sus comor-
bilidades. Anales de Pediatría, 90(4), 224–231.
Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M. (2016). Emocje
i motywacja. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik.
Tom 1. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk.
Marzola, E., Cuzzolaro, M., Abbate-Daga, G. (2018) Body Image: Methods of Assessment
in Children, Adolescents, and Adults. In: M. Cuzzolaro, S. Fassino (eds.), Body Image,
Eating, and Weight. Cham: Springer.
Matera, C., Nerini, A., Stefanile, C. (2013). The role of peer influence on girls’ body dis-
satisfaction and dieting. European Review of Applied Psychology, 63(2), 67–74.
Matheson, E. L., Smith, H. G., Lewis-Smith, H., Arbon, R. E., Diedrichs, P. C. (2021). Game
on! A randomised controlled trial evaluation of playable technology in improving
body satisfaction and negative affect among adolescents. New Media & Society.
Matusik, P., Malecka-Tendera, E. (2011). Overweight prevention strategies in preschool
children. International Journal of Pediatric Obesity: an Official Journal of the Interna-
tional Association for the Study of Obesity, 6(Suppl 2), 2–5.
Mazur, A., Klimek, K., Małecka-Tendera, E. (2011). Czynniki ryzyka występowania oty-
łości u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim.  Endokrynologia. Otyłość  
i Zaburzenia Przemiany Materii, 3(7), 157–166.
Mazur, A., Szymanik, I., Matusik, P., Małecka-Tendera E. (2006). Rola reklam i mediów
w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia
Przemiany Materii, 2(1), 18–21. Bibliografia| 175
McLaughlin, E. A., Belon, K. E., Smith, J. E., Erickson, S. J. (2015). Mothers’ and daughters’
beliefs about factors affecting preadolescent girls’ body satisfaction.  Body Image,  
13, 9–17.
McLean, S. A., Paxton, S. J., Wertheim, E. H. (2016). Does media literacy mitigate risk for
reduced body satisfaction following exposure to thin-ideal media? Journal of Youth
and Adolescence, 45(8), 1678–1695.
McLean, S. A., Wertheim, E. H., Paxton, S. J. (2018). Preferences for being muscular and
thin in 6-year-old boys. Body Image, 26, 98–102.
Meers, M., Koball, A., Wagner, M., Laurene, K., Musher-Eizenman, D. (2011). Assessing
anti-fat bias in preschoolers: A comparison of a computer generated line-drawn fig-
ure array and photographic figure array. Body Image, 8(3), 293–296.
Mehdizadeh,  A.,  Nematy,  M.,  Vatanparast,  H.,  Khadem-Rezaiyan,  M.,  Emadzadeh,  M.
(2020). Impact of Parent Engagement in Childhood Obesity Prevention Interven-
tions on Anthropometric Indices among Preschool Children: A Systematic Review.
Childhood Obesity, 16(1), 3–19.
Mendelson, B. K., White, D. R. (1982). Relation between body-esteem and self-esteem of
obese and normal children. Perceptual and Motor Skills, 54(3), 899–905.
Mennella, J. A., Jagnow, C. P., Beauchamp, G. K. (2001). Prenatal and postnatal flavor
learning by human infants. Pediatrics, 107(6), E88.
Metelska, P., Zespół 6-10-14 dla Zdrowia (2021). 6-10-14 dla Zdrowia. Gdański Program
Prewencji  Chorób  Cywilizacyjnychu  Dzieci  i  Młodzieży.  Dostępne  online:  https:/
/dlazdrowia.uck.pl/
Michels, N., De Henauw, S., Eiben, G., Hadjigeorgiou, C., Hense, S., Hunsberger, M., Kon-
stabel, K., Molnár, D., Moreno, L. A., Siani, A., De Bourdeaudhuij, I., Pigeot, I., IDEFICS
consortium (2015). Effect of the IDEFICS multilevel obesity prevention on children's
sleep duration. Obesity Reviews: an Official Journal of the International Association
for the Study of Obesity, 16(Suppl 2), 68–77.
Michels,  N.,  Sioen,  I.,  Braet,  C.,  Eiben,  G.,  Hebestreit,  A.,  Huybrechts,  I.,  Vanaelst,  B.,
Vyncke, K., De Henauw, S. (2012). Stress, emotional eating behaviour and dietary
patterns in children. Appetite, 59(3), 762–769.
Michopoulos, V., Powers, A., Moore, C., Villarreal, S., Ressler, K. J., Bradley, B. (2015). The
mediating  role  of  emotion  dysregulation  and  depression  on  the  relationship  be-
tween childhood trauma exposure and emotional eating. Appetite, 91, 129–136.
Ministerstwo Zdrowia (2007-2011). Materiały na konferencję prasową Rzecznika Praw
Obywatelskich i Instytutu Żywności i Żywienia związaną z objęciem patronatu nad re-
alizacją  "Narodowego  Programu  Zapobiegania  Nadwadze  i  Otyłości  oraz  Przewle-
kłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-176 | Bibliografia
HEALTH" oraz podpisaniem Karty Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży
w Szkole. Dostępne online: https://www.rpo.gov.pl/pliki/1195042965.pdf
Mitchell, G. L., Farrow, C., Haycraft, E., Meyer, C. (2013). Parental influences on children's
eating  behaviour  and  characteristics  of  successful  parent-focussed  interventions.
Appetite, 60(1), 85–94.
Moehlecke, M., Blume, C. A., Cureau, F. V., Kieling, C., Schaan, B. D. (2020). Self-perceived
body image, dissatisfaction with body weight and nutritional status of Brazilian ad-
olescents: a nationwide study. Jornal de Pediatria, 96(1), 76–83
Montaña, M., Jiménez-Morales, M., Vàzquez, M. (2019). Food Advertising and Prevention
of Childhood Obesity in Spain: Analysis of the Nutritional Value of the Products and
Discursive Strategies Used in the Ads Most Viewed by Children from 2016 to 2018.
Nutrients, 11(12), 2873.
Moores, C. J., Miller, J., Daniels, L. A., Vidgen, H. A., Magarey, A. M. (2018). Pre-post eval-
uation of a weight management service for families with overweight and obese chil-
dren, translated from the efficacious lifestyle intervention Parenting, Eating and Ac-
tivity for Child Health (PEACH). The British Journal of Nutrition, 119(12), 1434–1445.
Moradi, B., Huang, Y. P. (2008). Objectification theory and psychology of women: A decade
of advances and future directions. Psychology of Women Quarterly, 32(4), 377–398.
Moreno, L. A., Pigeot, I., Ahrens, W. (2011). Epidemiology of Obesity in Children and Ado-
lescents. London: Springer.
Mosli, H. H., Kutbi, H. A., Alhasan, A. H., Mosli, R. H. (2020). Understanding the Interrela-
tionship between Education,  Income, and Obesity among  Adults in Saudi Arabia.
Obesity Facts, 13(1), 77–85.
Moss, R. H., Conner, M., O’Connor, D. B. (2020). Exploring the effects of positive and neg-
ative  emotions  on  eating  behaviours  in  children  and  young  adults.  Psychology,
Health & Medicine, 26(4), 457–466.
Mulasi-Pokhriyal, U., Smith, C. (2010). Assessing body image issues and body satisfac-
tion/dissatisfaction among Hmong American children 9-18 years of age using mixed
methodology. Body Image, 7(4), 341–348.
Musher-Eizenman,  D.,  Holub,  S.  (2007).  Comprehensive  Feeding  Practices  Question-
naire: validation of a new measure of parental feeding practices. Journal of Pediatric
Psychology, 32(8), 960–972.
Myers, N., Lee, S., Bateman, A., Prilleltensky, I., Clevenger, K., Pfeiffer, K., Dietz, S., Pril-
leltensky, O., McMahon, A., Brincks, A. (2019). Accelerometer-based assessment of
physical activity within the Fun For Wellness online behavioral intervention: proto-
col for a feasibility study. Pilot and Feasibility Studies, 5(1), 73–73.
Myszkowska-Ryciak, J. (2020). Otyłość. Aspekt dietetyczny. W: A. Brytek-Matera (red.),
Psychodietetyka. Warszawa: PZWL. Bibliografia| 177
Nader, P. R., O'Brien, M., Houts, R., Bradley, R., Belsky, J., Crosnoe, R., Friedman, S., Mei,
Z., Susman, E. J., National Institute of Child Health and Human Development Early
Child Care Research Network (2006). Identifying risk for obesity in early childhood.
Pediatrics, 118(3), e594–e601.
Narodowe  Centrum  Edukacji  Żywieniowej  (2020).  Nowe  zalecenia  żywieniowe.  Do-
stępne online: https://ncez.pzh.gov.pl/books/nowe-zalecenia-zywieniowe/
Narodowe  Centrum  Edukacji  Żywieniowej  IŻŻ  (2019).  Piramida  Zdrowego  Żywienia  
i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży. Dostępne online: https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywie-
nia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-
dzieci-i-mlodziezy
Nascimento-Ferreira, M. V., De Moraes, A., Toazza Oliveira, P. V., Rendo-Urteaga, T., Gra-
cia-Marco, L., Forjaz, C., Moreno, L. A., Carvalho, H. B. (2018). Assessment of physical
activity intensity and duration in the paediatric population: evidence to support an
a priori hypothesis and sample size in the agreement between subjective and objec-
tive methods. Obesity Reviews: an Official Journal of the International Association for
the Study Of Obesity, 19(6), 810–824.
National Eating Disorders Association (NEDA) (2018).  Body image. Dostępne online:
https://www.nationaleatingdisorders.org/
National Health Service (2019). Obesity – causes. Dostępne online: https://www.nhs.-
uk/conditions/obesity/causes/
Nawarycz, T., Ostrowska-Nawarycz, L. (2007). Otyłość brzuszna u dzieci i młodzieży  
–  doświadczenia  łódzkie.  Endokrynologia,  Otyłość,  Zaburzenia  Przemiany  Materii,
3(1), 1–8.
NCD Risk Factor Collaboration (2017). Worldwide trends in body-mass index, under-
weight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 pop-
ulation-based  measurement  studies  in  128·9  million  children,  adolescents,  and
adults. Lancet, 390(10113), 2627–2642.
Nederkoorn, Ch., Dassen, F. C., Franken, L., Resch, Ch., Houben, K. (2015). Impulsivity and
overeating in children in the absence and presence of hunger. Appetite, 93, 57–61.
Nesbitt, A., Sabiston, C. M., deJonge, M., Solomon-Krakus, S., Welsh, T. N. (2019). Barbie's
new look: Exploring cognitive body representation among female children and ado-
lescents. Plos One, 14(6), e0218315.
Neumark-Sztainer, D., Paxton, S. J., Hannan, P. J., Haines, J., Story, M. (2006). Does Body
Satisfaction Matter? Five-year Longitudinal Associations between Body Satisfaction
and Health Behaviors in Adolescent Females and Males. Journal of Adolescent Health,
39(2), 244–251.
Neves, C. M., Cipriani, F. M., Meireles, J., Morgado, F., Ferreira, M. (2017). Body image in
childhood: an integrative literature review. Imagem corporal na infância: uma re-
visão integrativa da literatura. Revista Paulista De Pediatria, 35(3), 331–339. 178 | Bibliografia
Nichols, T. E., Damiano, S. R., Gregg, K., Wertheim, E. H., Paxton, S. J. (2018). Psychological
predictors  of  body  image  attitudes  and  concerns  in  young  children.  Body  Image,  
27, 10–20.
Nisbett, R. E. (1972). Hunger, obesity, and the ventromedial hypothalamus. Psychologi-
cal Review, 79, 433–445.
Novin, S., Rieffe, C. (2015). Validation of the Brief Shame and Guilt Questionnaire for
Children. Personality and Individual Differences, 85, 56–59.
Nur Syuhada Zofiran, M. J., Kartini, I., Siti Sabariah, B., Ajau, D. (2011). The relationship
between eating behaviours, body image and BMI status among adolescence age 13
to 17 years in Meru, Klang, Malaysia. American Journal of Food and Nutrition, 1(4),
185–192.
Nyström, C. D., Sandin, S., Henriksson, P., Henriksson, H., Trolle-Lagerros, Y., Larsson, C.,
Maddison, R., Ortega, F. B., Pomeroy, J., Ruiz, J. R., Silfvernagel, K., Timpka, T., Löf, M.
(2017). Mobile-based intervention intended to stop obesity in preschool-aged chil-
dren: the MINISTOP randomized controlled trial. The American Journal of Clinical
Nutrition, 105(6), 1327–1335.
O’Reilly, G.A., Cook, L., Spruijt-Metz, D., Black, D.S. (2014). Mindfulness-based interven-
tions  for  obesity-related  eating  behaviors:  a  literature  review.  Obesity  Reviews,
15(6), 453–461.
Ogden, C. L., Carroll, M. D., Fakhouri, T. H., Hales, C. M., Fryar, C. D., Li, X., Freedman, D. S.
(2018). Prevalence of Obesity Among Youths by Household Income and Education
Level of Head of Household - United States 2011-2014. MMWR. Morbidity and Mor-
tality Weekly Report, 67(6), 186–189.
Oktan, V. (2017). Self-Harm  Behaviour in Adolescents: Body Image and Self-Esteem.
Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 27(2), 177–189.
Olenik-Shemesh, D., Heiman, T. (2017). Cyberbullying Victimization in Adolescents as
Related to Body Esteem, Social Support, and Social Self-Efficacy. The Journal of Ge-
netic Psychology, 178, 28–43.
Olszewska, M., Groth, D., Szczerbinski, Ł., Siewiec, E., Puchta, U., Wojciak, P., Pawlusze-
wicz, P., Szarpak, Ł., Razak, H. (2018). Epidemiology and pathogenesis of obesity.
Postępy Nauk Medycznych, 31(2), 102–105.
Our World in Data (2020a). Share of children who are overweight, 1990 to 2016. Do-
stępne online: https://ourworldindata.org/grapher/children-who-are-overweight-
sdgs?tab=chart&time=1990..2016
Our World in Data (2020b). Daily supply of calories, 2017. Dostępne online: https://our-
worldindata.org/grapher/food-supply-kcal?tab=charthttps://ourworldindata.org/
obesity#note-10 Bibliografia| 179
Our  World  in  Data  (2020c).  Causes  of  Death.  Dostępne  online:  https://ourworld-
indata.org/causes-of-death
Ouwens, M. A., Cebolla, A., van Strien, T. (2012). Eating style, television viewing and
snacking in pre-adolescent children. Nutricion Hospitalaria, 27, 1072–1078.
Özdemir, M., Bilgic, P. (2018). Emotional feeding and emotional eating: Effects on chil-
dren’s BMI and energy intake. Clinical Nutrition, 37(1), S273.
Paruthi, S., Brooks, L. J., D'Ambrosio, C., Hall, W. A., Kotagal, S., Lloyd, R. M., Malow, B. A.,
Maski, K., Nichols, C., Quan, S. F., Rosen, C. L., Troester, M. M., Wise, M. S. (2016). Rec-
ommended Amount of Sleep for Pediatric Populations: A Consensus Statement of the
American Academy of Sleep Medicine. Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM): Offi-
cial Publication of the American Academy of Sleep Medicine, 12(6), 785–786.
Patil, Ch., Thakre, S. S., Thakre, S. B., Petkar, P. B. (2018) Parental obesity influence on
body mass index of children: a cross sectional study. International Journal of Con-
temporary Pediatrics, 5(1), 134–138.
Patrick, H., Nicklas, T. A., Hughes, S. O., Morales, M. (2005). The benefits of authoritative
feeding style: caregiver feeding styles and children's food consumption patterns. Ap-
petite, 44(2), 243–249.
Pearce, C., Rychetnik, L., Wutzke, S., Wilson, A. (2019). Obesity prevention and the role
of  hospital  and  community-based  health  services:  a  scoping  review.  BMC  Health  
Services Research, 19(1), 453.
Pearson,  N.,  Ball,  K.,  Crawford,  D.  (2011).  Mediators  of  longitudinal  associations  be-
tween television viewing and eating behaviours in adolescents. The International
Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8, 23.
Penza-Clyve, S., Zeman, J. (2002). Initial validation of the Emotion Expression Scale for
Children (EESC). Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 31(4), 540–547.
Perpiñá, C., Cebolla, A., Botella, C., Lurbe, E., Torró, M. I. (2011). Emotional Eating Scale
for children and adolescents: psychometric characteristics in a Spanish sample. Jour-
nal of Clinical Child nd Adolescent Psychology: the Official Journal for the Society of
Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division
53, 40(3), 424–433.
Pigeot, I., Baranowski, T., De Henauw, S., IDEFICS Intervention Study Group, IDEFICS
Consortium (2015). The IDEFICS intervention trial to prevent childhood obesity:  
design and study methods. Obesity Reviews: an Official Journal of the International
Association for the Study of Obesity, 16(Suppl 2), 4–15.
Pinto, R. M., Silva, J. V. P., Monteiro, G. M. C., de Resende, R. C., Clemente, R. D., de Souza,
C. S. B. (2018). Physical Activity: Benefits for Prevention and Treatment of Childhood
Obesity. Journal of Childhood Obesity, 3, S2:003. 180 | Bibliografia
Polivy, J., Herman, C. P. (1985). Dieting and Bingeing: A casual analysis. American Psy-
chologist, 40, 193–201.
Ponce-Blandón, J. A., Pabón-Carrasco, M., Lomas-Campos, M. M. (2017). Análisis de con-
tenido de la publicidad de productos alimenticios dirigidos a la población infantil.
Gaceta Sanitaria, 31, 180–186.
Poti, J. M., Popkin, B. M. (2011). Trends in energy intake among US children by eating
location and food source, 1977-2006. Journal of the American Dietetic Association,
111(8), 1156–1164.
Powell, L. M., Chriqui, J. F., Khan, T., Wada, R., Chaloupka, F. J. (2013). Assessing the po-
tential effectiveness of food and beverage taxes and subsidies for improving public
health: a systematic review of prices, demand and body weight outcomes. Obesity
Reviews: an Official Journal of the International Association for the Study of Obesity,
14(2), 110–128.
Pyle, S., Sharkey, J., Yetter, G., Felix, E. D., Furlong, M. J., Poston, W. S. C. (2006). Fighting
an epidemic: The role of school psychologists in reducing childhood obesity. Psychol-
ogy in the Schools, 43, 361–376.
Quinn, C., Dunbar, S. B., Clark, P. C., Strickland, O. L. (2010). Challenges and strategies of
dyad research: cardiovascular examples. Applied Nursing Research, 23(2), e15–e20.
Qutteina, Y., Hallez, L., Mennes, N., De Backer, C., Smits, T. (2019). What Do Adolescents
See on Social Media? A Diary Study of Food Marketing Images on Social Media. Fron-
tiers in Psychology, 10, 2637.
Rachmawati, Y., Anantanyu, S., Kusnandar, K. (2019). Emotional eating, snacking behav-
ior and nutritional status among adolescents. International Journal of Public Health
Science, 8, 413–418.
Rada  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej  (2016).  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–
2020.  Dostępne  online:  http://www.archiwum.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/
narodowy-program-zdrowia/npz-2016-2020/
Rada Unii Europejskiej (2017). Konkluzje Rady w sprawie przyczynienia się do powstrzy-
mania  wzrostu  nadwagi  i  otyłości  u  dzieci.  Dostępne  online:  https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0629(01)&from=EN
Ragelienė, T., Grønhøj, A. (2020). The influence of peers' and siblings' on children's and
adolescents' healthy eating behavior. A systematic literature review. Appetite, 148,
104592.
Ramalho, S., Félix, S., Goldschmidt, A. B., Silva, D., Costa, C., Mansilha, H. F., Conceição, E.
M. (2020). Maternal Eating Behavior and Problematic Eating Behaviors of Children
Undergoing Weight Loss Treatment: A Cluster Analysis.  Childhood Obesity, 16(7),
499–509. Bibliografia| 181
Ramos Salazar L. (2021). Cyberbullying Victimization as a Predictor of Cyberbullying
Perpetration, Body Image Dissatisfaction, Healthy Eating and Dieting Behaviors, and
Life Satisfaction. Journal of Interpersonal Violence, 36(1-2), 354–380.
Rankin, J., Matthews, L., Cobley, S., Han, A., Sanders, R., Wiltshire, H. D., Baker, J. S. (2016).
Psychological consequences of childhood obesity: psychiatric comorbidity and pre-
vention. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, 7, 125–146.
Regnier, F., Le Bihan, E., Tichit, C., Baumann, M. (2019). Adolescent Body Dissatisfaction
in Contrasting Socioeconomic Milieus, Coming from a French and Luxembourgish Con-
text. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(1), 61.
Reicks,  M.,  Banna,  J.,  Cluskey,  M.,  Gunther,  C.,  Hongu,  N.,  Richards,  R.,  Topham,  G.,  
Wong, S. S. (2015). Influence of Parenting Practices on Eating Behaviors of Early Ad-
olescents during Independent Eating Occasions: Implications for Obesity Preven-
tion. Nutrients, 7(10), 8783–8801.
Rhee, K. E., Phelan, S., McCaffery, J. (2012) Early Determinants of Obesity: Genetic, Epi-
genetic, and In Utero Influences. Hindawi Publishing Corporation International Jour-
nal of Pediatrics, 463850.
Ribeiro-Silva, R. C., Fiaccone, R. L., Conceição-Machado, M. E., Ruiz, A. S., Barreto, M. L.,
Santana, M. L. P. (2018). Body image dissatisfaction and dietary patterns according
to nutritional status in adolescents. Jornal de Pediatria, 94(2), 155–161.
Ricciardelli, L. A., Yager, Z. (2015). Adolescence and Body Image. Taylor & Francis.
Ricciardelli, L.A., McCabe, M. P., Holt, K. E., Finemore, J. (2003). A biopsychosocial model
for understanding body image and body change strategies among children. Journal
of Applied Developmental Psychology, 24(4), 475–495.
Rice, K., Prichard, I., Tiggemann, M., Slater, A. (2016). Exposure to Barbie: Effects on thin-
ideal internalisation, body esteem, and body dissatisfaction among young girls. Body
Image, 19, 142–149.
Rideout, V. J., Foehr, U. G., Roberts D. F. (2010). Generation of M 2  Media in the Lives of
 8–18  Year  Olds.  A  Kaiser  Family  Foundation  Study.  Menlo.  Dostępne  online:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527859.pdf
Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., Petrides, K. V., Cowan, C., Miers, A. C., Tolland, A. (2007).
Psychometric properties of the Emotion Awareness Questionnaire for children. Per-
sonality and Individual Differences, 43, 95–105.
Ritchie,  H.,  Roser,  M.  (2017).  Obesity.  Dostępne  online:  https://ourworldindata.-
org/obesity
Roberts, T. A., Calogero, R. M., Gervais, S. J. (2018). Objectification theory: Continuing
contributions to feminist psychology. In: C. B. Travis, J. W. White, A. Rutherford, W.
S. Williams, S. L. Cook, K. F. Wyche (eds.), APA handbook of the psychology of women:
History, theory, and battlegrounds. American Psychological Association. 182 | Bibliografia
Robinson, E., Sutin, A. R. (2017). Parents' Perceptions of Their Children as Overweight and
Children's Weight Concerns and Weight Gain. Psychological Science, 28(3), 320–329.
Robinson, J. L., Winiewicz, D. D., Fuerch, J. H., Roemmich, J. N., Epstein, L. H. (2006). Re-
lationship between parental estimate and an objective measure of child television
watching. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 3, 43.
Rodgers, R. F., Paxton, S. J., McLean, S. A. (2014). A biopsychosocial model of body image
concerns and disordered eating in early adolescent girls. Journal of Youth and Ado-
lescence, 43(5), 814–823.
Rodriguez, L. M., Gius, B. K., Derrick, J. L., Leonard, K. E. (2020). A dyadic approach to
attachment anxiety and avoidance, marital conflict, and drinking. Journal of Social
and Personal Relationships, 37(8–9), 2386–2408.
Ronan, L., Alexander-Bloch, A., Fletcher, P. C. (2020). Childhood Obesity, Cortical Struc-
ture, and Executive Function in Healthy Children. Cerebral Cortex, 30(4), 2519–2528.
Rosiek,  A.,  Maciejewska,  N.  F.,  Leksowski,  K.,  Rosiek-Kryszewska,  A.,  Leksowski,  Ł.
(2015). Effect of Television on Obesity and Excess of Weight and Consequences of
Health. International Journal  of Environmental Research and Public Health, 12(8),
9408–9426.
Rossy, L. (2016). The Mindfulness-Based Eating Solution: Proven Strategies to End Over-
eating, Satisfy Your Hunger, and Savor Your Life. New Harbinger Publications, Oak-
land.
Rousseau, A., Eggermont, S., Frison, E. (2017). The reciprocal and indirect relationships
between passive Facebook use, comparison on Facebook, and adolescents' body dis-
satisfaction. Computers in Human Behavior, 73, 336–344.
Roy, S., Bandyopadhyay, S., Bandyopadhyay, L., Dasgupta, A., Paul, B., Mandal, S. (2020).
Nutritional status and eating behavior of children: A study among primary school
children in a rural area of West Bengal. Journal of Family Medicine and Primary Care,
9(2), 844–849.
Royo-Bordonada, M. Á.,  León-Flández, K.,  Damián, J., Bosqued-Estefanía, M. J.,  Moya-
Geromini, M. Á., López-Jurado, L. (2016). The extent and nature of food advertising
to children on Spanish television in 2012 using an international food-based coding
system and the UK nutrient profiling model. Public Health, 137, 88–94.
Russell, C. G., Russell, A. (2019). A biopsychosocial approach to processes and pathways
in the development of overweight and obesity in childhood: Insights from develop-
mental theory and research. Obesity Reviews: an Official Journal of the International
Association for the Study of Obesity, 20(5), 725–749.
Russell, S. J., Croker, H., Viner, R. M. (2019). The effect of screen advertising on children's
dietary intake: A systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews: an Official
Journal of the International Association for the Study Of Obesity, 20(4), 554–568. Bibliografia| 183
Ryding, F. C., Kuss, D. J. (2020). The use of social networking sites, body image dissatis-
faction, and body dysmorphic disorder: A systematic review of psychological re-
search. Psychology of Popular Media, 9(4), 412–435.
Saarni, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford Press.
Saarni, C. (2011). Emotional Development in Childhood. Dostępne online: https://www.-
child-encyclopedia.com/emotions/according-experts/emotional-development-
childhood
Sahoo, K., Sahoo, B., Choudhury, A. K., Sofi, N. Y., Kumar, R., Bhadoria, A. S. (2015). Child-
hood  obesity:  causes  and  consequences.  Journal  of  Family  Medicine  and  Primary
Care, 4(2), 187–192.
Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Per-
sonality, 9, 185-211.
Salvo, D., Ranjit, N., Nielsen, A., Akhavan, N., van den Berg, A. (2019). Characterizing Mi-
cro-scale Disparities in  Childhood Obesity: Examining the Influence of Multilevel
Factors  on  4-Year  Changes  in  BMI,  Healthy  Eating,  and  Physical  Activity,  Among  
a Cohort of Children Residing in Disadvantaged Urban Enclaves. Frontiers in Public
Health, 7, 301.
Santana, M. L., Silva, R., Assis, A. M., Raich, R. M., Machado, M. E., de J Pinto, E., de Moraes,
L. T., Ribeiro Júnior, H. (2013). Factors associated with body image dissatisfaction
among adolescents in public schools students in Salvador, Brazil. Nutricion Hospita-
laria, 28(3), 747–755.
Savage, J. S., Fisher, J. O., Birch, L. L. (2007). Parental influence on eating behavior: con-
ception to adolescence. The Journal of Law, Medicine & Ethics: a Journal of the Amer-
ican Society of Law, Medicine & Ethics, 35(1), 22–34.
Scaglioni, S., De Cosmi, V., Ciappolino, V., Parazzini, F., Brambilla, P., Agostoni, C. (2018).
Factors Influencing Children's Eating Behaviours. Nutrients, 10(6), 706.
Scarantino, A., de Sousa, R. (2018). Emotion. In: E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclope-
dia  of  Philosophy.  Dostępne  online:  https://plato.stanford.edu/archives/win2018/
entries/emotion/
Schachter, S. (1971). Some extraordinary facts about obese humans and rats. The Amer-
ican Psychologist, 26(2), 129–144.
Schaefer, L. M., Rodgers, R. F., Thompson, J. K., Griffiths, S. (2021), A test of the tripartite
influence model of disordered eating among men. Body Image, 36, 172–179.
Schaffhuser, K., Allemand, M., Martin, M. (2014). Personality traits and relationship sat-
isfaction in intimate couples: Three perspectives on personality. European Journal of
Personality, 28(2), 120–133.
Schilder, P. (1983). The image and appearance of human body. Barcelona: Paidós. 184 | Bibliografia
Schmidt, M. E., Pempek, T. A., Kirkorian, H. L., Lund, A. F., Anderson, D. R. (2008). The
effects of background television on the toy play behavior of very young children.
Child Development, 79(4), 1137–1151.
Schneider, N., Martus, P., Ehrlich, S., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, U., Salbach-Andrae, H. (2009).
The assessment of body image distortion in female adolescents with anorexia ner-
vosa: the development of a Test for Body Image Distortion in Children and Adoles-
cents (BID-CA). Eating and Weight Disorders, 14(2-3), e128–e136.
Schwendicke, F., Stolpe, M. (2017). Taxing sugar-sweetened beverages: impact on over-
weight and obesity in Germany. BMC Public Health, 17, 88.
Sepúlveda, A. R., Calado, M. (2012). Westernization: The Role of Mass Media on Body Image
and Eating Disorders. In: I. J. Lobera (ed.), Relevant topics in Eating Disorders. InTech.
Shahar, G., Henrich, C. C., Reiner, I. C., Little, T. D. (2003). Development and initial vali-
dation of the Brief Adolescent Life Event Scale (BALES). Anxiety, Stress & Coping: An
International Journal, 16(1), 119–127.
Sharma, S., Ikeda, J., Fleming, S. E. (2013). Influence of body dissatisfaction on 1-year
change in nutrient intake of overweight and obese inner-city African American chil-
dren. Body Image, 10(1), 121–126.
Shields, A., Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: the de-
velopment and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology,
33(6), 906–916.
Shisana, O., Labadarios, D., Rehle, T., Simbayi, L., Zuma, K., Dhansay, A., Reddy, P., Parker,
W., Hoosain, E., Naidoo, P., Hongoro, C., Mchiza, Z., Steyn, N. P., Dwane, N., Makoae,
M., Maluleke, T., Ramlagan, S., Zungu, N., Evans, M. G., Jacobs, L., Faber, M. (2014).
The  South  African  National  Health  and  Nutrition  Examination  Survey,  2012:  SAN-
HANES-1:  the  health  and  nutritional  status  of  the  nation.  Dostępne  online:
http://www.hsrc.ac.za/en/research-outputs/view/6493
Shloim, N., Edelson, L. R., Martin, N., Hetherington, M. M. (2015). Parenting Styles, Feed-
ing Styles, Feeding Practices, and Weight Status in 4-12 Year-Old Children: A Sys-
tematic Review of the Literature. Frontiers in Psychology, 6, 1849.
Shriver, L. H., Harrist, A. W., Page, M., Hubbs-Tait, L., Moulton, M., Topham, G. (2013).
Differences in body esteem by weight status, gender, and physical activity among
young elementary school-aged children. Body Image, 10(1), 78–84.
Shroff, H., Thompson, J. K. (2006). The tripartite influence model of body image and eat-
ing disturbance: a replication with adolescent girls. Body Image, 3(1), 17–23.
Siahpush, M., Tibbits, M., Shaikh, R. A., Singh, G. K., Sikora Kessler, A., Huang, T. T. (2015).
Dieting Increases the Likelihood of Subsequent Obesity and BMI Gain: Results from
a Prospective Study of an Australian National Sample. International Journal of Be-
havioral Medicine, 22(5), 662–671. Bibliografia| 185
Sigmund, E., Badura, P., Sigmundová, D., Voráčová, J., Zacpal, J., Kalman, M., Pavelka, J.,
Vokacová, J., Hobza, V., Jr, Hamrik, Z. (2018). Trends and correlates of overweight/
obesity  in  Czech  adolescents  in  relation  to  family  socioeconomic  status  over  
a 12-year study period (2002-2014). BMC Public Health, 18(1), 122.
Silfee, V. J., Haughton, C. F., Jake-Schoffman, D. E., Lopez-Cepero, A., May, C. N., Sreedhara,
M., Rosal, M. C., Lemon, S. C. (2018). Objective measurement of physical activity out-
comes in lifestyle interventions among adults: A systematic review. Preventive Med-
icine Reports, 11, 74–80.
Silva, J. R., Capurro, G., Saumann, M. P., Slachevsky, A. (2013). Problematic eating behav-
iors and nutritional status in 7 to 12 year-old Chilean children. International Journal
of Clinical and Health Psychology, 13(1), 32–39.
Sjöström, L. (2013). Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS)
trial - a prospective controlled intervention study of bariatric surgery. Journal of In-
ternal Medicine, 273(3), 219–234.
Skogheim, T. S., Vollrath, M. E. (2015). Associations of Child Temperament with Child
Overweight and Breakfast Habits: A Population Study in Five-Year-Olds. Nutrients,
7(12), 10116–10128.
Small, L., Aplasca, A. (2016). Child Obesity and Mental Health: A Complex Interaction.
Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 25(2), 269–282.
Smit, C. R., Buijs, L., van Woudenberg, T. J., Bevelander, K. E., Buijzen, M. (2020). The
Impact of Social Media Influencers on Children's Dietary Behaviors. Frontiers in Psy-
chology, 10, 2975.
Smith, J. D., Berkel, C., Rudo-Stern, J., Montaño, Z., St George, S. M., Prado, G., Mauricio, A.
M., Chiapa, A., Bruening, M. M., Dishion, T. J. (2018). The Family Check-Up 4 Health
(FCU4Health):  Applying  Implementation  Science  Frameworks  to  the  Process  of
Adapting an Evidence-Based Parenting Program for Prevention of Pediatric Obesity
and Excess Weight Gain in Primary Care. Frontiers in Public Health, 6, 293.
Smith, J. D., Fu, E., Kobayashi, M. A. (2020). Prevention and Management of Childhood
Obesity and Its Psychological and Health Comorbidities. Annual Review of Clinical
Psychology, 16, 351–378.
Smolak, L. (2012). Body image development in childhood. W: T. Cash, L. Smolak (red.),
Body image. A handbook of science, practice and prevention. New York: Guilford Pub-
lications.
Smolak, L., Levine, M. P. Body image in children (2001). W: J. K. Thompson, L. Smolak
(red). Body image, eating disorders, and obesity in youth: assessment, prevention, and
treatment. Washington: American Psychological Association.
Smolak, L., Thompson, J. K. (2009). Body image, eating disorders, and obesity in youth:
Assessment, prevention, and treatment (2nd ed.). American Psychological Association. 186 | Bibliografia
Snoek, H. M., van Strien, T., Janssens, J. M., Engels, R. C. (2006). The effect of television
viewing on adolescents' snacking: individual differences explained by external, re-
strained and emotional eating. The Journal Of Adolescent Health: Official Publication
of the Society for Adolescent Medicine, 39(3), 448–451.
Solomon,  R.  C.  (2019).  Emotion.  Dostępne  online:  https://www.britannica.com/sci-
ence/emotion
Solomon-Moore, E., Sebire, S. J., Macdonald-Wallis, C., Thompson, J. L., Lawlor, D. A., Jago,
R. (2017). Exploring parents' screen-viewing behaviours and sedentary time in as-
sociation with their attitudes toward their young child's screen-viewing. Preventive
Medicine Reports, 7, 198–205.
Sorin, R. (2004). Understanding Children's Feelings: emotional literacy in early childhood.
Canberra: Early Childhood Australia (Research in Practice Series).
Spahić, R., Pranjić, N. (2019). Children's Eating Behaviour Questionnaire: association
with BMI in children aged 3-10 years from Bosnia and Herzegovina. Public Health
Nutrition, 22(18), 3360–3367.
Spiel, E. C., Paxton, S. J., Yager, Z. (2012). Weight attitudes in 3- to 5-year-old children:
age differences and cross-sectional predictors. Body Image, 9, 524–527.
Spielberger, C. D. (1973). State-Trait Anxiety Inventory for Children. Palo Alto:Consulting
Psychologist Press.
Stankiewicz, M., Pieszko, M., Sliwińska, A., Małgorzewicz, S., Wierucki, Ł., Zdrojewski, T.,
Wyrzykowski, B., Łysiak-Szydłowska, W. (2014). Obesity and diet awareness among
Polish children and adolescents in small towns and villages. Central European Jour-
nal of Public Health, 22(1), 12–16.
Steele, M. M., Steel, R. G., Hunter, H. L. (2009). Family adherence as a predictor of child
outcome in an intervention for pediatric obesity: different outcomes for self-report
and objective measures. Child Health Care, 38(1), 64–75.
Steenbock, B., Buck, C., Zeeb, H., Rach, S., Pischke, C. R. (2019). Impact of the intervention
program "JolinchenKids - fit and healthy in daycare" on energy balance related-be-
haviors: results of a cluster controlled trial. BMC Pediatrics, 19(1), 432.
Stein, D., Weinberger-Litman, S. L., Latzer, Y. (2014). Psychosocial perspectives and the
issue of prevention in childhood obesity. Frontiers in Public Health, 2, 104.
Steinhauser, K. E., Clipp, E. C., Hays, J. C., Olsen, M., Arnold, R., Christakis, N. A., Lindquist,
J. H., Tulsky, J. A. (2006). Identifying, recruiting, and retaining seriously-ill patients
and their caregivers in longitudinal research. Palliative Medicine, 20(8), 745–754.
Steinsbekk, S., Barker, E. D., Llewellyn, C., Fildes, A., Wichstrøm, L. (2018). Emotional
Feeding and Emotional Eating: Reciprocal Processes and the Influence of Negative
Affectivity. Child Development, 89(4), 1234–1246. Bibliografia| 187
Stenhammar,  C.,  Olsson,  G.,  Bahmanyar,  S.,  Hulting,  A.  L.,  Wettergren,  B.,  Edlund,  B.,
Montgomery, S. (2010). Family stress and BMI in young children. Acta Paediatrica,
99(8), 1205–1212.
Story, M., Neumark-Sztainer, D., French, S. (2002). Individual and environmental influ-
ences on adolescent eating behaviors. Journal of the American Dietetic Association,
102(3 Suppl), S40–S51.
Strasburger, V. C. (2011). Children, adolescents, obesity, and the media. Pediatrics, 128,
201–208.
Strelau, J., Zawadzki, B. (2016). Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Do-
liński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik. Tom 1. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne: Gdańsk.
Stunkard, A. J., Messick, S. (1985). The three-factor eating questionnaire to measure dietary
restraint, disinhibition and hunger. Journal of Psychosomatic Research, 29(1), 71–83.
Sun, M., Hu, X., Li, F., Deng, J., Shi, J., Lin, Q. (2020). Eating Habits and Their Association
with Weight Status in Chinese School-Age Children: A Cross-Sectional Study. Inter-
national Journal of Environmental Research and Public Health, 17(10), 3571.
Sung-Chan, P., Sung, Y. W., Zhao, X., Brownson, R. C. (2013). Family-based models for
childhood-obesity intervention: a systematic review of randomized controlled trials.
Obesity Reviews: an Official Journal of the International Association for the Study of
Obesity, 14(4), 265–278.
Światowa Organizacja Zdrowia (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic dis-
eases. Geneva.
Światowa Organizacja Zdrowia (2005). WHO e-Health Resolution. Geneva.
Światowa Organizacja Zdrowia (2012). Population-based approaches to childhood obe-
sity prevention. Geneva.
Światowa Organizacja Zdrowia (2014). Global status report on noncommunicable dis-
eases 2014. Geneva.
Światowa Organizacja Zdrowia (2016a). Fiscal Policies for Diet and Prevention of Non-
communicable Diseases. Geneva.
Światowa Organizacja Zdrowia (2016b). mHealth: use of mobile wireless technologies for
public health. Geneva.
Światowa Organizacja Zdrowia (2017a). Reducing childhood obesity in Poland by effec-
tive policies. Copenhagen.
Światowa Organizacja Zdrowia (2017b). Tenfold increase in childhood and adolescent
obesity in four decades: new study by Imperial College London and WHO. Dostępne
online:  https://www.who.int/news/item/11-10-2017-tenfold-increase-in-child-
hood-and-adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-lon-
don-and-who 188 | Bibliografia
Światowa  Organizacja  Zdrowia  (2017c).  Adolescent  obesity  and  related  behaviours:
trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014. Copenhagen.
Światowa Organizacja Zdrowia (2017d). Taxes on sugary drinks: Why do it?. Dostępne
online:  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-
PND-16.5Rev.1-eng.pdf;jsessio-
nid=1FA18D31EE939D69713EEFB495C0F1F1?sequence=1
Światowa Organizacja Zdrowia (2017e). ‘Best buys’ and other recommended interven-
tions for the prevention and control of noncommunicable diseases. Dostępne online:
https://www.who.int/ncds/management/WHO_Appendix_BestBuys_LS.pdf
Światowa  Organizacja  Zdrowia  (2018a).  Physical  activity.  Dostępne  online:  https:/
/www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity
Światowa Organizacja Zdrowia (2018b). WHO European Childhood Obesity Surveillance
Initiative: overweight and obesity among 6–9-year-old children. Report of the third
round of data collection 2012–2013. Copenhagen.
Światowa Organizacja Zdrowia (2019). Reducing consumption of sugar-sweetened bev-
erages  to  reduce  the  risk  of  childhood  overweight  and  obesity.  Dostępne  online:
https://www.who.int/elena/titles/ssbs_childhood_obesity/en/
Światowa Organizacja Zdrowia (2020a). Diet and physical activity among children. Do-
stępne online: https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/
Światowa  Organizacja  Zdrowia  (2020b).  Obesity  and  overweight.  Dostępne  online:
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
Światowa  Organizacja  Zdrowia  (2020c).  Noncommunicable  diseases:  Childhood  over-
weight  and  obesity.  Dostępne  online:  https://www.who.int/news-room/q-a-de-
tail/noncommunicable-diseases-childhood-overweight-and-obesity
Światowa  Organizacja  Zdrowia.  International  Classification  of  Diseases  11th  Revision.
Dostępne online: https://icd.who.int/en
Światowa Organizacja Zdrowia. International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th Revision. Dostępne online: https://icd.who.int/brow-
se10/2019/en
Szanecka, E., Małecka-Tendera, E. (2012). Czynniki warunkujące postrzeganie nadmiernej
masy ciała przez dzieci z otyłością ich matki. Endokrynologia Pediatryczna, 4(41), 43–56.
Szanecka, E., Małecka-Tendera, E. (2013). Postrzeganie masy ciała przez chłopców i ich
matki w odniesieniu do ich stanu odżywienia. Endokrynologia Pediatryczna, 1(42),
45–56.
Szczepańska, E., Piórkowska, K., Niedworok, E., Muc-Wierzgoń, M. (2010). Konsumpcja
słodyczy i napojów wysokosłodzonych w aspekcie występowania otyłości na przy-
kładzie dzieci zamieszkujących obszary wiejskie. Endokrynologia, Otyłość i Zaburze-
nia Przemiany Materii, 6(3), 78–84. Bibliografia| 189
Szczyrska, J., Jankowska, A., Brzeziński, M., Jankowski, M., Metelska, P., Szlagatys-Sidor-
kiewicz, A. (2020). Prevalence of Overweight and Obesity in 6-7-Year-Old Children-
A Result of 9-Year Analysis of Big City Population in Poland. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 17(10), 3480.
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2001) Using Multivariate Statistics. 4th Edition. Allyn and
Bacon, Boston.
Tan, C. C., Holub, S. C. (2015). Emotion Regulation Feeding Practices Link Parents' Emo-
tional Eating to Children's Emotional Eating: A Moderated Mediation Study. Journal
of Pediatric Psychology, 40(7), 657–663.
Tang, D., Bu, T., Dong, X. (2020). Are parental dietary patterns associated with children's
overweight and obesity in China?. BMC Pediatrics, 20(1), 12.
Tanofsky-Kraff, M., Theim, K. R., Yanovski, S. Z., Bassett, A. M., Burns, N. P., Ranzenhofer,
L. M., Glasofer, D. R., Yanovski, J. A. (2007). Validation of the emotional eating scale
adapted for use in children and adolescents (EES-C). The International Journal of Eat-
ing Disorders, 40(3), 232–240.
Tatangelo, G., McCabe, M., Mellor, D., Mealey, A. (2016). A systematic review of body dis-
satisfaction and sociocultural messages related to the body among preschool chil-
dren. Body Image, 18, 86–95.
Teixeira, M. D., Pereira, A. T., Marques, M. V., Saraiva, J. M., Macedo, A. F. (2016). Eating
behaviors, body image, perfectionism, and self-esteem in a sample of Portuguese
girls. Revista Brasileira De Psiquiatria, 38(2), 135–140.
Teng, A. M., Jones, A. C., Mizdrak, A., Signal, L., Genç, M., Wilson, N. (2019). Impact of
sugar-sweetened beverage taxes on purchases and dietary intake: Systematic re-
view and meta-analysis. Obesity Reviews: an Official Journal of the International As-
sociation for the Study Of Obesity, 20(9), 1187–1204.
Terhoeven, V., Nikendei, C., Bärnighausen, T., Bountogo, M., Friederich, H. C., Ouermi, L.,
Sié, A., Harling, G. (2020). Eating disorders, body image and media exposure among
adolescent  girls  in  rural  Burkina  Faso.  Tropical  Medicine  &  International  Health,
25(1), 132–141.
Thaker, V. V., Osganian, S. K., de Ferranti, S. D., Sonneville, K. R., Cheng, J. K., Feldman, H.
A., Richmond, T. K. (2020). Psychosocial, behavioral and clinical correlates of chil-
dren with overweight and obesity. BMC Pediatrics, 20(1), 291.
Theim, K. R., Sinton, M. M., Goldschmidt, A. B., Van Buren, D. J., Doyle, A. C., Saelens, B. E.,
Stein, R. I., Epstein, L. H., Wilfley, D. E. (2013). Adherence to behavioral targets and
treatment attendance during a pediatric weight control trial. Obesity, 21(2), 394–397.
Thøgersen-Ntoumani, C., Ng,  J.  Y., Ntoumanis, N.,  Chatzisarantis, N., Vlachopoulos, S.,
Katartzi, E. S., Nikitaras, N. (2016). 'Mum's the word': Predictors and outcomes of
weight concerns in pre-adolescent and early adolescent girls. Body Image, 16, 107–112. 190 | Bibliografia
Thomas, J. S., Loignon, A. C., Woehr, D. J., Loughry, M. L., Ohland, M. W. (2020). Dyadic
Viability in Project Teams: the Impact of Liking, Competence, and Task Interdepend-
ence. Journal of Business and Psychology, 35, 573–591.
Thompson, A. L., Bentley, M. E. (2013). The critical period of infant feeding for the de-
velopment of early disparities in obesity. Social Science & Medicine, 97, 288–296.
Thompson, A. R., (2011). Body Image Issues in Dermatology. In: T. C. Thompson, L. Smo-
lak (eds.), Body image. A handbook of science, practice and prevention, second edition.
New York: The Guildford Press.
Thompson, M., Gauntlett-Gilbert, J. (2008). Mindfulness with Children and Adolescents:
Effective Clinical Application. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 13(3), 395–407.
Tiggemann, M., Pennington, B. (1990). The development of gender differences in body-
size dissatisfaction. Australian Psychologist, 25(3), 306–313.
Tiwari, G. K., Kumar, S. (2015). Psychology and body image: a review.  Shodh Prerak,  
5(1), 1-9.
Tözün, M., Babaoğlu, A. B. (2018). Cyber bullying and its effects on the adolescent and
youth health : A huge problem behind tiny keys. Journal of Clinical and Analytical
Medicine, 9(2), 177–182.
Truby, H., Paxton, S. J. (2002). Development of the Children's Body Image Scale. British
Journal of Clinical Psychology, 41(2), 185–204.
Tyagi, S., Koh, G., Luo, N., Tan, K. B., Hoenig, H., Matchar, D. B., Yoong, J., Chan, A., Lee, K.
E., Venketasubramanian, N., Menon, E., Chan, K. M., De Silva, D. A., Yap, P., Tan, B. Y.,
Chew, E., Young, S. H., Ng, Y. S., Tu, T. M., Ang, Y. H., … Tan, C. S. (2019). Dyadic ap-
proach to post-stroke hospitalizations: role of caregiver and patient characteristics.
BMC Neurology, 19(1), 267.
Tylka, T. L., Wood-Barcalow, N. L. (2015). What is and what is not positive body image?
Conceptual foundations and construct definition. Body Image, 14, 118–129.
UNICEF, Światowa Organizacja Zdrowia (2015). Levels and trends in child malnutrition:
UNICEF-WHO-World  Bank  joint  child  malnutrition  estimates.  New  York,  Geneva,
Washington.
United  Nations  Food  and  Agricultural  Organization  (2020).  New  Food  Balances.
Dostępne online: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS
Utter, J., Neumark-Sztainer, D., Jeffery, R., Story, M. (2003). Couch potatoes or french
fries: are sedentary behaviors associated with body mass index, physical activity,
and dietary behaviors among adolescents?. Journal of the American Dietetic Associa-
tion, 103(10), 1298–1305.
van Strien, T. (2018). Causes of Emotional Eating and Matched Treatment of Obesity.
Current Diabetes Reports, 18(6), 35. Bibliografia| 191
van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G. P., Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behav-
ior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eat-
ing behavior. The International Journal of Eating Disorders, 5(2), 295–315.
van Strien, T., Oosterveld, P. (2008). The children's DEBQ for assessment of restrained,
emotional, and external eating in 7- to 12-year-old children. The International Jour-
nal of Eating Disorders, 41(1), 72–81.
van Strien, T., Ouwens, M. A., Engel, C., de Weerth, C. (2014). Hunger, inhibitory control
and distress-induced emotional eating. Appetite, 79, 124–133.
van Woudenberg, T. J., Bevelander, K. E., Burk, W. J., Smit, C. R., Buijs, L., Buijzen, M.
(2020). Testing a Social Network Intervention Using Vlogs to Promote Physical Ac-
tivity Among Adolescents: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology,
10, 2913.
Vandewalle, J., Moens, E., Braet, C. (2014). Comprehending emotional eating in obese
youngsters: the role of parental rejection and emotion regulation. International Jour-
nal of Obesity, 38(4), 525–530.
Vannucci, A., Ohannessian, C. M. (2018). Body Image Dissatisfaction and Anxiety Trajec-
tories During Adolescence. Journal of Clinical child and Adolescent Psychology: The
Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American
Psychological Association Division 53, 47(5), 785–795.
Varnaccia, G., Zeiher, J., Lange, C., Jordan, S. (2017) Factors influencing childhood obesity
– the establishment of a population-wide monitoring system in Germany. Journal of
Health Monitoring, 2(2), 85–97.
Veldhuis, J., Te Poel, F., Pepping, R., Konijn, E. A., Spekman, M. (2017). "Skinny is prettier
and normal: I want to be normal"-Perceived body image of non-Western ethnic mi-
nority children in the Netherlands. Body Image, 20, 74–86.
Verbestel, V., De Henauw, S., Barba, G., Eiben, G., Gallois, K., Hadjigeorgiou, C., Konstabel,
K., Maes, L., Mårild, S., Molnár, D., Moreno, L. A., Oja, L., Pitsiladis, Y., Ahrens, W., Pi-
geot, I., De Bourdeaudhuij, I., IDEFICS consortium (2015). Effectiveness of the IDE-
FICS intervention on objectively measured physical activity and sedentary time in
European children. Obesity Reviews: an Official Journal of the International Associa-
tion for the Study of Obesity, 16(Suppl 2), 57–67.
Vereecken, C. A., Todd, J., Roberts, C., Mulvihill, C., Maes, L. (2006). Television viewing
behaviour and associations with food habits in different countries. Public Health Nu-
trition, 9(2), 244–250.
Viana, V., Almeida, P., Guardiano, M., Silva, D., Oliveira, B., Guerra, A. (2019). Mothers'
eating styles influence on their feeding practices and on their children's appetite
traits. The Psychologist: Practice & Research Journal, 2(1), 1–11. 192 | Bibliografia
Vollmer R.  L. (2019). Parental feeding style changes the  relationships between chil-
dren's food preferences and food parenting practices: The case for comprehensive
food parenting interventions by pediatric healthcare professionals. Journal for Spe-
cialists in Pediatric Nursing, 24(1), e12230.
Wang, Y., Yang, J., Wang, J., Yin, L., Lei, L. (2020). Body talk on social networking sites
and body dissatisfaction among young women: A moderated mediation model of
peer appearance pressure and self-compassion. Current Psychology: A Journal for Di-
verse Perspectives on Diverse Psychological Issues. Advance online publication.
Ward, L. M. (2016). Media and sexualization: State of empirical research, 1995–2015.
The Journal of Sex Research, 53(4–5), 560–577.
Wardle, J., Carnell, S., Haworth, C. M., Farooqi, I. S., O'Rahilly, S., Plomin, R. (2008). Obe-
sity associated genetic variation in FTO is associated with diminished satiety. The
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 93(9), 3640–3643.
Wardle, J., Guthrie, C. A., Sanderson, S., Rapoport, L. (2001). Development of the Chil-
dren's Eating Behaviour Questionnaire. Journal of Child Psychology and Psychiatry
and Allied Disciplines, 42(7), 963–970.
Wardle, J., Llewellyn, C., Sanderson, S., Plomin, R. (2009). The FTO gene and measured
food intake in children. International Journal of Obesity, 33(1), 42–45.
Wardle, J., Sanderson, S., Guthrie, C. A., Rapoport, L., Plomin, R. (2002). Parental feeding
style and the inter-generational transmission of obesity risk. Obesity Research, 10(6),
453–462.
Watson, D., Klohnen, E. C., Casillas, A., Simms, E. N., Haig, J., Berry, D. S. (2004). Match
Makers and Deal Breakers: Analyses of Assortative Mating in Newlywed Couples.
Journal of Personality, 72(5), 1029–1068.
Webb, H. J., Zimmer-Gembeck, M. J. (2014). The role of friends and peers in adolescent
body dissatisfaction: A review and critique of 15 years of research. Journal of Re-
search on Adolescence, 24(4), 564–590.
Wharton, S., Raiber, L., Serodio, K. J., Lee, J., Christensen, R. A. (2018). Medications that
cause weight gain and alternatives in Canada: a narrative review. Diabetes, Metabolic
Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 11, 427–438
Whitaker, R. C., Wright, J. A., Pepe, M. S., Seidel, K. D., Dietz, W. H. (1997). Predicting obe-
sity in young adulthood from childhood and parental obesity. The New England Jour-
nal of Medicine, 337(13), 869–873.
Wilson, S. M., Darling, K. E., Fahrenkamp, A. J., D'Auria, A. L., Sato, A. F. (2015). Predictors
of emotional eating during adolescents' transition to college: does body mass index
moderate the association between stress and emotional eating?. Journal of American
College Health, 63(3), 163–170. Bibliografia| 193
Wnuk, S. M., Du, C. T., Exan, J. V., Wallwork, A., Warwick, K., Tremblay, L., Kowgier, M.,
Sockalingam, S. (2017). Mindfulness-based eating and awareness training for post-
bariatric surgery patients: a feasibility pilot study. Mindfulness, 1–12.
Wolnicka, K., Taraszewska, A. (2019). Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci  
i Młodzieży –  co  nowego? Dostępne online: https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia-
/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-
mlodziezy---co-nowego-
Wonderlich S. A., Peterson, C. B., Smith, T. L. (2015). Integrative Cognitive-Affective Ther-
apy for Bulimia Nervosa. A Treatment Manual. New York: Guilford Press.
Wood, A. C., Blissett, J. M., Brunstrom, J. M., Carnell, S., Faith, M. S., Fisher, J. O., Hayman,
L. L., Khalsa, A. S., Hughes, S. O., Miller, A. L., Momin, S. R., Welsh, J. A., Woo, J. G.,
Haycraft, E., American Heart Association Council on Lifestyle and Cardiometabolic
Health;  Council  on  Epidemiology  and  Prevention;  Council  on  Lifelong  Congenital
Heart Disease and Heart Health in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke
Nursing; and Stroke Council  (2020). Caregiver Influences on Eating Behaviors in
Young Children: A Scientific Statement from the American Heart Association. Journal
of the American Heart Association, 9(10), e014520
Wright, M., Banerjee, R., Hoek, W., Rieffe, C., Novin, S. (2010). Depression and social anx-
iety in children: Differential links with coping strategies. Journal of Abnormal Child
Psychology, 38, 405–419.
Wróbel, M., Finogenow, M., Szymańska, P., Laurent, J. (2019). Measuring positive and
negative affect in a school-based sample: A polish version of the PANAS-C. J. Journal
of Psychopathology and Behavioral Assessment, 41, 598–611.
Wrotniak, B. H., Epstein, L. H., Paluch, R. A., Roemmich, J. N. (2005). The relationship
between parent and child self-reported adherence and weight loss. Obesity Research,
13 (6), 1089–1096.
Xanthopoulos, M. S., Borradaile, K. E., Hayes, S., Sherman, S., Vander Veur, S., Grundy, K.
M., Nachmani, J., Foster, G. D. (2011). The impact of weight, sex, and race/ethnicity
on body dissatisfaction among urban children. Body Image, 8(4), 385–389.
Yabsley, J. L., Gunnell, K. E., Bryant, E. J., Drapeau, V., Thivel, D., Adamo, K. B., Chaput, J.
P. (2018). Validation of a child version of the Three-Factor Eating Questionnaire in
a  Canadian  sample:  a  psychometric  tool  for  the  evaluation  of  eating  behaviour.  
Public Health Nutrition, 1–13.
Zarzycka, D., Szara, M., Sroka, A. (2015). Otyłość wieku szkolnego – epidemiologia, kon-
sekwencje zdrowotne, metody prewencji. Endokrynologia Pediatryczna, 79–88.
Zeman, J., Shipman, K., Penza-Clyve, S. (2001). Development and Initial Validation of the
Children's Sadness Management Scale. Journal of Nonverbal Behavior, 25, 187–205. 194 | Bibliografia
Zespół ekspertów RPO i IŻŻ (2007).  Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
szkolnej jako priorytet polityki zdrowotnej państwa. Dostępne online: https://www.-
rpo.gov.pl/pliki/1195042943.pdf
Zhang, P., Wang, R., Gao, C., Song, Y., Lv, X., Jiang, L., Yu, Y., Wang, Y., Li, B. (2016). Types
of Obesity and Its Association with the Clustering of Cardiovascular Disease Risk
Factors in Jilin Province of China. International Journal of Environmental Research
and Public Health, 13(7), 685.
Zhang, Y., Li, T., Yao, R., Han, H., Wu, L., Wu, X., Gao, H., Sun, L., Fu, L. (2020). Comparison
of Body-Image Dissatisfaction Among Chinese Children and Adolescents at Different
Pubertal Development Stages. Psychology Research and Behavior Management, 13,
555–562.
Zhou, Y., Daukantaitė, D., Lundh, L. G., Wångby-Lundh, M., Ryde, A. (2020). Adolescents'
Emotion Regulation Strategies Questionnaire: Initial Validation and Prospective As-
sociations With Nonsuicidal Self-Injury and Other Mental Health Problems in Ado-
lescence and Young Adulthood in a Swedish Youth Cohort. Frontiers in Psychiatry,
11, 462.
Zimmerman, F. J., Bell, J. F. (2010). Associations of television content type and obesity in
children. American Journal of Public Health, 100, 334–340.
Zucker, T. (2018). Eating Disorders vs. Disordered Eating: What's the Difference? National
Eating Disorders Association.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedz...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarn...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Jedzenie pod wpływem emocji

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Psychologiczne aspekty nadwagi i ot...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Nadwaga, otyłość i psychologia. Zas...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wybrane zagadnienia psychodietetyki...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Jak współcześnie (TY)jemy? Psycholo...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane