• Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne Grupy Zakupowe

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne Grupy Zakupowe

 • Autor: Piotr Bartkowiak Jakub Domański
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-772-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 189/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem opracowania jest ukazanie możliwości organizacji procesów zaopatrzenia medycznego szpitali publicznych na drodze tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych, których rolą jest konsolidacja zakupów większej liczby podmiotów agregujących swój popyt.

Poprzez wyeksponowanie roli efektywności przebiegu samych procesów zakupowych, jak również poziomu kosztów zaopatrzenia medycznego, ukazano wpływ tych dwóch elementów na konkurencyjność szpitali publicznych w Polsce. W tym celu dokonano analizy organizacji i przebiegu procesów zakupowych w szpitalach publicznych oraz poziomu i struktury kosztów zaopatrzenia w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Autorzy przedstawili zbiór praktycznych zasad i warunków organizacji zakupów grupowych szpitali publicznych funkcjonujących w polskich realiach, dla których racjonalizacja kosztów osiągnięta w ten sposób może stanowić fundament strategii konkurowania w sektorze ochrony zdrowia. Po ustaleniu praktycznego schematu zorganizowania procesów konsolidacji zakupów szpitali publicznych oraz w odniesieniu do doświadczeń na rynkach niemieckim i amerykańskim wskazano potencjalne korzyści do uzyskania w analogicznych procesach zachodzących w podmiotach w polskim sektorze ochrony zdrowia.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rola procesów zaopatrzenia medycznego w zarządzaniu szpitalem

1.1. Istota zaopatrzenia medycznego w odniesieniu do struktury zakupów szpitala
1.2. Realizacja usługi medycznej jako nośnik kosztów zaopatrzenia medycznego
1.3. Zaopatrzenie medyczne w rachunku kosztów szpitala
1.4. Kontekst prawny zaopatrzenia medycznego i jego wpływ na efektywność procesów zakupowych
1.5. Organizacja zaopatrzenia medycznego

Rozdział 2. Szpitalnictwo w systemie ochrony zdrowia w Polsce

2.1. Elementy systemu ochrony zdrowia
2.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia oraz struktura i wielkość wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w odniesieniu do krajów OECD
2.3. Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i świata i jej implikacje dla systemu ochrony zdrowia
2.4. Funkcjonowanie szpitalnictwa w Polsce w porównaniu z grupą państw OECD – struktura i organizacja

Rozdział 3. Idea funkcjonowania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie Szpitalnych Grup Zakupowych

3.1. Powstanie i rozwój Szpitalnych Grup Zakupowych
3.2. Klasyfikacja Szpitalnych Grup Zakupowych na rynku amerykańskim oraz kierunki i zakres ich współpracy w procesach zaopatrzenia medycznego
3.3. Istota funkcjonowania oraz przedmiotowy zakres usług Szpitalnych Grup Zakupowych
3.4. Szpitalny łańcuch dostaw w procesie tworzenia wartości dla pacjenta  
3.5. Szpitalne Grupy Zakupowe w łańcuchu zaopatrzenia medycznego szpitala w USA i w Polsce

Rozdział 4. Strategia konkurencji w kształtowaniu kosztów zaopatrzenia medycznego w polskich publicznych szpitalach w odniesieniu do efektywności grupowych procesów zakupowych w USA i w Niemczech
 
4.1. Skuteczność szpitali amerykańskich i niemieckich dzięki wykorzystaniu strategii konkurencji opartej na udziale  w ich funkcjonowaniu Szpitalnych Grup Zakupowych
4.2. Poziom i struktura kosztów zaopatrzenia medycznego w polskich szpitalach
4.3. Próba ekstrapolacji potencjału makroekonomicznego procesów konsolidacji zakupów szpitalnych   
4.4. Otwartość na zmiany sposobu organizacji zakupów przez menedżerów publicznych szpitali w Polsce
 
Rozdział 5. Kierunki, zakres i metody praktycznych działań służących racjonalizacji organizacji procesów zaopatrzenia medycznego w procesie konsolidacji zakupów dokonywanych w szpitalach

5.1. Prawne podstawy projektowania modelu funkcjonowania Szpitalnych Grup Zakupowych
5.2. Zasady i warunki współpracy podmiotów w procesie konsolidacji zakupów
5.3. Perspektywy i kierunki rozwoju nowej formy organizacji procesów zakupowych w publicznym szpitalnictwie polskiego sektora opieki zdrowotnej  
 
Zakończenie

Bibliografia
 
Spis rysunków  

Spis tabel  

Spis wykresów

prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski:

Zdrowie i ochrona zdrowia odgrywają fundamentalną rolę w życiu każdego człowieka, dlatego dostępność i jakość świadczeń medycznych muszą stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania i dbałości nie tylko pacjentów i świadczeniodawców, ale również władz publicznych, organizacji państwowych i międzynarodowych.

Tematyka publikacji należy do ważnych problemów ekonomicznych, a przedstawione w niej wyniki badań mają istotne znaczenie także dla rozwoju wiedzy o zarządzaniu, w szczególności w obszarze metod racjonalizacji funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia.

Praca poszerza dorobek naukowy z zakresu problematyki zarządzania szpitalami w sferze racjonalizacji kosztów zaopatrzenia medycznego o niestosowane dotychczas w warunkach polskich, w szczególności w odniesieniu do szpitali publicznych, koncepcje dokonywania zakupów medycznych poprzez tworzenie grup zakupowych. Ich powstanie i rozwój na polskim rynku świadczeń opieki zdrowotnej (…) może być przedmiotem zainteresowania zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków zarządzania, głównie kadry menedżerskiej podmiotów sektora ochrony zdrowia oraz przedstawicieli organów nadzorujących ich działalność. Podjęta problematyka dotyczy zarówno zagadnień poznawczych, metodycznych, jak i aplikacyjnych.

Piotr Bartkowiak

Książki tego autora

Jakub Domański

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Jakość w usługach medycznych. Wpływ...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane