• Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013–2019

Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013–2019

 • Autor: Michał Marek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-410-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 150/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka opisuje sposoby działania rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, ze wskazaniem na główne kierunki aktywności Federacji Rosyjskiej w wojnie informacyjnej prowadzonej przeciwko państwu ukraińskiemu. Opierając się na dostępnych monografiach i analizach tematu, autor omawia przykłady kampanii dezinformacyjnych oraz narracji, które, jak się wydaje, są kluczowe dla operacji realizowanych przez Federację Rosyjską. Autor omówił mechanizmy używanych do popularyzacji treści dezinformacyjnych i manipulowania rzeczywistością. Analiza materiałów publikowanych na portalach internetowych, czynnie uczestniczących w działaniach propagandowych prowadzonych przez Federację Rosyjską, pozwoliła autorowi wejrzeć w złożoność procesu dezinformacji (m.in. w metody wykorzystywane w przestrzeni informacyjnej, medialnej i fizycznej, sposoby wzmacniania przekazów i ich wpływ na świadomość społeczną, wzajemne przenikanie się i nakładanie narracji i kampanii dezinformacyjnych).

Monografia zainteresuje ekspertów oraz pracowników naukowych zajmujących się tematyką relacji polsko-ukraińskich, ekspertów zajmujących się tematyką dezinformacji oraz dziennikarzy zajmujących się problematyką Ukrainy.

Patronat: 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Specyfika wojny hybrydowej – ujęcie teoretyczne i praktyczne. Casus Ukraina

1.1. Zjawisko rosyjskiej wojny hybrydowej w ujęciu teoretycznym
1.2. Pozamilitarny aspekt rosyjskiej agresji hybrydowej

Rozdział 2. Rosyjskie operacje psychologiczno-informacyjne, prowadzone przed 2014 rokiem oraz w początkowej fazie agresji zbrojnej przeciwko państwu ukraińskiemu

2.1. Kultura jako oręż w wojnie informacyjnej. Międzynarodowy Festiwal „Wielkie Słowo Rosyjskie” przykładem oddziaływania rosyjskich ośrodków wpływu na Krymie
2.2. Gorąca faza „Operacji Ukraina”. Aneksja Półwyspu Krymskiego
2.3. Czas „republik ludowych”. Próby destabilizacji państwa oraz kreowania i intensyfikacji ruchów separatystycznych
2.3.1. „Charkowska Republika Ludowa” – projekt niezrealizowany
2.3.2. „Doniecka Republika Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa” – walka o umysły przy użyciu środków militarnych
2.3.3. Front południowo-zachodni. „Odeska Republika Ludowa” i besarabski separatyzm
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Analiza głównych kierunków działań rosyjskich ośrodków dezinformacyjnych, realizowanych w ramach wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko państwu ukraińskiemu

3.1. Rosyjskie kampanie dezinformacyjne w latach 2014–2017
3.1.1. Operacje dezinformacyjne i główne narracje kształtujące negatywny wizerunek państwa ukraińskiego
3.1.2. Ukraina – państwo upadłe (failed state). Główny przekaz kierowany na rynki informacyjne Zachodu, Rosji i Ukrainy
3.1.3. Kreowanie negatywnego wizerunku Sił Zbrojnych Ukrainy i ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego
3.1.4. Zestrzelenie samolotu Malaysia Airlines. Próba deprecjacji wizerunku Ukrainy za granicą
3.2. Kierunki rosyjskiej ofensywy dezinformacyjnej w 2018 roku
3.2.1. Deprecjacja działań zmierzających do nadania autokefalii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
3.2.2. Kampania dezinformacyjna wokół próby przepłynięcia Cieśniny Kerczeńskiej przez Siły Morskie Ukrainy
3.2.3. Działania dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej wokół relacji Ukraińców i Węgrów w obwodzie zakarpackim
3.2.4. Inne narracje i komunikaty upowszechniane w 2018 roku
3.3. Kierunki rosyjskiej aktywności dezinformacyjnej w 2019 roku
3.3.1. Rozwój narracji dotyczących tematu autokefalii
3.3.2. Aktywność rosyjskich ośrodków wpływu w kontekście wyborów prezydenckich i parlamentarnych
3.3.3. Aktywność rosyjskich oraz wspierających Kreml ukraińskich ośrodków medialnych wokół osoby Wołodymyra Zełenskiego
3.3.4. Relacje polsko-ukraińskie w operacjach dezinformacyjnych Federacji Rosyjskiej w 2019 roku
3.4. Podsumowanie

Bibliografia

Jacek Potocki, Wojna hybrydowa, www.decydent.pl


dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ:

Dobrze się stało, że ktoś zauważył i postanowił przedstawić i przeanalizować metody i techniki stosowane przez Rosję w wojnie informacyjnej, oraz wskazać na wybranych przykładach, że działania te były prowadzone przez długi okres przed wejściem konfliktu w fazę wojny „kinetycznej”.(…) Można stwierdzić, że Autor trafnie wybrał główne wątki antyukraińskiej propagandy i dezinformacji, rozsiewanej przez różne rosyjskie lub prorosyjskie ośrodki, wskazując na typowe i powtarzające się zwykle treści.

Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. wschodnich i służb specjalnych. Autor m. in. książki „Jak zabijają Rosjanie: ofiary rosyjskich służb od Trockiego do Litwinienki”:

Operacja Ukraina to ciekawa lektura dla wszystkich zainteresowanych współczesną historią naszego sąsiada i jego konfliktem z Rosją. Ale przede wszystkim obowiązkowa pozycja dla każdego, kto chce zgłębić tajniki rosyjskiej dezinformacji. I nie o teorie czy definicje chodzi. Trudno o lepsze poznanie przeciwnika i jego metod działania, niż opisanie konkretnych przypadków dezinformacji. To właśnie udało się Autorowi – przez co książka jest dużo bardziej atrakcyjna.(…) To nie jest kolejny nudny podręcznik z teorii dezinformacji czy wojny hybrydowej. To opowieść o prawdziwych ludziach i wydarzeniach. O tym, co całkiem niedawno działo się i wciąż dzieje tuż za polską granicą. I co może w przyszłości zagrozić również nam…


Mykhailo Samus, wice-dyrektor kijowskiego Centrum Badań nad Armią Konwersją i Rozbrojeniem, ekspert ds. bezpieczeństwa:

Intensywne wykorzystanie operacji wywiadowczych, psychologicznych, informacyjnych, służących celowej ideologicznej i moralnej dezorientacji lokalnej ludności to elementy rosyjskiej koncepcji wojny nowego pokolenia. Zasługą autora jest to, że kompleksowo i szczegółowo analizuje on doświadczenie Ukrainy, której Rosja nie przestaje atakować całym swoim „hybrydowym” arsenałem. Praca ta ma szczególną wartość dla Polski i całej Europy, ponieważ Rosja w najbliższej przyszłości nie porzuci swoich agresywnych planów.

Juliusz Sabak, redaktor portalu defence24.pl, ekspert ds. bezpieczeństwa:

Dla nas Internet to plac zabaw i miejsce pracy. Dla Rosji – kolejny obszar działań wojennych, w którym bronią jest propaganda i dezinformacja. Ta książka prezentuje dezinformacyjną ofensywę na Ukrainie: Od casus belli i zajęcia Krymu, przez tragedię MH17, niezależność cerkwi ukraińskiej, wybory i dalej. Pamiętamy te wydarzenia – jednakże czy aby na pewno je rozumiemy?

Michał Marek
doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie). Absolwent Katedry Ukrainoznawstwa (WSMiP UJ). Interesuje się zagadnieniem procesów społeczno-politycznych i kulturowych zachodzących na współczesnej Ukrainie.

Książki tego autora

Monografie i prace zbiorowe
Fedczenko J., Kremlin Propaganda: Soviet Active Measures by Other Means, “Estonian
Journal of Military Studies” 2016, vol. 2.
Hoffman F.G., Conflict in 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, PIfPS Arlington 2007.
Nemeth W.J., Future war and Chechenya: A case for hybrid warfare, Monterey, CA
2002.
Sykulski L., Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera [w:] „Prze-
gląd Geopolityczny” 2015, vol.11.
Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, Gdańsk 2002.
Wojnowski  M.,  Mit  „wojny  hybrydowej”.  Konflikt  na  terenie  państwa  ukraińskiego  
w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku [w:] „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Wojna hybrydowa – WYDANIE SPECJALNE.
Wojnowski M., Zarządzanie refleksyjne jako paradygmat rosyjskich operacji informa -
cyjno-psychologicznych w XXI wieku [w:] „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
2015, vol. 7.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej,  
wyd. 6, Warszawa 2008.
Балабан М., Волянюк О., Добровольська К., Балабан Б., Максим М., Донбас у вогні.
Путівний зоною конфлікту, Львів 2017.
Березовець Т., Анексія. Острів Крим. Хроніки гібридної війни, Київ 2015.
Борисенко  В.,  Гримич  М.,  Гончаров  О.,  Горленко  В.,  Гурбик  А.,  Дмитренко  А.,
Залізняк   Л., Капелюшний В., Колодюк І., Косміна О., Косміна Т., Пилипенко
В., Третяк К., Хоменко М., Українська Етнологія – навчалний посібник, Київ,
Либідь 2007. 136 Bibliografia
Брехуненко В., Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле, Київ
2017.
Громыко А., Смыслы и ценности русского мира, Фонд Русский Мир, Москва 2010.
Золотухін Д., Біла книга спеціальних інформаційних операції проти України 2014–
–2018, Київ 2018.
Магда Є., Гібридна агресія Росії: Уроки для Європи, Калмар, Київ 2017.
Магда Є., Гібридна війна. Вижити і перемогти, Vivat, Харків 2015.
Никонов В., Смыслы и ценности русского мира, Фонд Русский Мир, Москва 2010.
Скляр В., Етнічна структура населення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ
ст., УДК 94(477).
Якубова  Л.,  Головко  В.,  Примаченко  Я,  Руский  мир  на  Донбасі  та  в  Криму:
історичні  витоки,  політична  технологія,  інструмент  агресії,  Національна
академія наук України, Інститут історії України, Київ 2018.
Dokumenty i statystyki
Державний  комітет  статистики  України,  Про  кількість  та  склад  населення
Україниза підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, http://2001.
ukrcensus.gov.ua/results/general/estimated/
Населення України, https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
Цифровий  перепис:  в  Україні  живуть  37  мільйонів  людей,  https://www.bbc.com/
ukrainian/news-51220436
Artykuły
Marek M. , Ukraina w publikacjach polskich „portali alternatywnych” (Analiza przeka-
zów – listopad 2019), https://informnapalm.org/pl/ukraina-w-publikacjach-polskich-
-analiza-listopad-2019/
Pasztelański R., Polacy oskarżeni o terroryzm po spaleniu węgierskiej placówki na Za-
karpaciu,  https://www.tvp.info/40726696/polacy-oskarzeni-o-terroryzm-po-spale-
niu-wegierskiej-placowki-na-zakarpaciu
Sigan  L.,  Czy  Agro  Unia  i  „nowy  Lepper”  uszczęśliwią  polskich  rolników?,  https://
pl.sput  niknews.com/polska/201812039314583-Agro-Unia-nowy-Lepper-Michal-
-Kolodziejczak-rolnicy/
Chorwackie  MiG-21  wyremontowane  na  Ukrainie  nie  mogą  wzbić  się  w  powietrze,
https://pl.sputniknews.com/swiat/201703165049258-sputnik-ukraina-chorwacja-
-mig-21/
Integracja europejska nie zadziałała: Rosja nadal partnerem nr1 dla Ukrainy, https://
pl.sput niknews.com/gospodarka/201703064970025-sputnik-ukraina-import/ 137 Bibliografia
Jaceniuk już bardziej zdyskredytować się nie może, https://pl.sputniknews.com/opinie/
20170 3285132991-Jaceniuk-ukraina-areszt-sputnik/
Jakie szanse ma pozew Ukrainy przeciwko Rosji w Hadze?, https://pl.sputniknews.com/
swiat/ 201703074980700-sputnik-ukraina-rosja-pozew/
Kijów nie przestaje „rugować” Donbasu z Ukrainy, https://pl.sputniknews.com/swiat/
201703275123671-Kijow-Donbas/
Kremlin Propaganda: Soviet Active Measures by Other Means, https://www.stopfake.
org/en/kremlin-propaganda-soviet-active-measures-by-other-means/
Let my people go, http://letmypeoplego.org.ua/uk/prisoner/teymur-abdullayev/
Ławrow: Rosja nie zostawi w potrzebie mieszkańców Donbasu, https://pl.sputniknews.
com/swiat/201703285131850-Rosja-Lawrow-Donbas/
Litwa proponuje przeniesienie sztabów NATO bliżej wschodniej granicy sojuszu, https://
pl.sputniknews.com/polityka/201703165049390-Litwa-proponuje-przeniesienie-
-sztabow-NATO-blizej-wschodniej-granicy-sojuszu/
Media: Polski wojskowy zastrzelił ukraińskiego żołnierza, https://pl.sputniknews.com/
polska  /2019092511102962-sputnik-polski-wojskowy-zastrzelil-ukrainskiego-zol-
nierza/
MH17:  The  Netherlands  and Australia  hold  Russia  responsible,  https://www.govern-
ment.nl/latest/news/2018/05/25/mh17-the-netherlands-and-australia-hold-russia-re-
sponsible
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza: Rosja ma niezwłocznie uwolnić ukraińskich
marynarzy,  https://www.tvp.info/42791682/miedzynarodowy-trybunal-prawa-mo-
rza-rosja-ma-niezwlocznie-uwolnic-ukrainskich-marynarzy
MSZ Rosji: Kijów pobłaża radykałom, https://pl.sputniknews.com/swiat/20170314502
9951-sputnik-rosja-msz-kijow-ukraina-radykalowie/
NATO jest zaniepokojone blokadą kolejową Donbasu, https://pl.sputniknews.com/swiat/
201703094993821-sputnik-ukraina-donbas-nato/
Poroszence kończy się czas: pora na nową agresję Rosji, https://pl.sputniknews.com/
swiat/ 201812119367123-sputnik-ukraina-poroszenko-rosja/
Poroszenko przygotowuje prowokację na granicy z Rosją, https://pl.sputniknews.com/
swiat/ 201812179407196-poroszenko-prowokacja-lawrow-rosja-granica-ukraina/
Poroszenko usiłuje przekonać świat, że Kijów nie ma z niczym nic wspólnego, https://
pl.sput  niknews.com/opinie/201703024941756-poroszenko-ukraina-kijow-donbas-
-sputnik-rosja/
Poroszenko wystawi DRL i ŁRL rachunek za straty związane z blokadą Donbasu, https://
pl.sputniknews.com/swiat/201703155062590-Poroszenko-wystawi-DRL-LRL-ra-
chunek-blokada-Donbasu/
Radykaliści napadli na aktywistów „Ukraińskiego wyboru” przy grobie Tarasa Szew-
czenki,  https://pl.sputniknews.com/swiat/201703094994079-sputnik-ukraina-ukrain-
ski-wybor/138 Bibliografia
Rosja KONTRA kijowska junta, https://fakty-kontra-news.neon24.pl/post/151603,rosja-
-kontra-kijowska-junta
Stan  wojenny  na  Ukrainie:  „Konsekwencje  mogą  być  nieprzewidywalne”,  https://
pl.sputnik news.com/swiat/201811269264498-sputnik-ukraina-stan-wojenny/
Tatarzy  krymscy  o  życiu  w  składzie  Federacji  Rosyjskiej,  https://pl.sputniknews.com/
swiat/ 201703195064672-Tatarzy-Krym/
Ukraina  chce  statusu  nuklearnego  państwa?,  https://pl.sputniknews.com/polityka/20
1703084984248-sputnik-ukraina-panstwo-nuklearne/
Ukraina chce ukarać rosyjską uczestniczkę Eurowizji 2017, https://pl.sputniknews.com/
swiat/201703145026634-Ukraina-proponuje-pociagnac-do-odpowiedzial  nosci-ro-
syjska-uczestniczke-Eurowizji/
Ukraine: Rising Civilian Death Toll, https://www.hrw.org/news/2015/02/03/ukraine-ris-
ing-civilian-death-toll
Ukraińscy żołnierze ostrzelali doniecką stację uzdatniania wody, https://pl.sputniknews.
com/swiat/201703044957889-doniecka-stacja-uzdatniania-wody-ostrzal/,
Wprowadzenie  stanu  wojennego  to  porażka,  https://pl.sputniknews.com/swiat/
20181218941 1134-Ukraina-stan-wojenny-porazka-Bojko-Sputnik/
Za przyjaźń PiS-u z Ukrainą polscy rolnicy zapłacą miliardy złotych, https://kresy.pl/
publicystyka/za-przyjazn-pis-u-z-ukraina-polscy-rolnicy-zaplaca-miliardy-zlotych/
Джулай Д., Набока М., Слава Україні! – історія гасла боротьби за незалежність,
https://www.radiosvoboda.org/a/28565063.html
Дергачев  В.,  Кириллов  Д.,  Проект  «Новороссия»  закрыт,  https://www.gazeta.ru/
poli tics/2015/05/19_a_6694441.shtml?updated
Ейсмунт  В.,  Поліція  спростовує  інформацію  про  вбивство  польским  військовим
українсь  кого  солдата,  http://tvoemisto.tv/news/politsiya_sprostovuie_informat-
siyu_pro_vbyvstvo_polskym_viyskovym_ukrainskogo_soldata_103300.html,
Журавко  А.,  Порошенко  строит  церковь  войны  и  смерти,  https://news-front.
info/2019/ 01/09/poroshenko-stroit-tserkov-vojny-i-smerti/
Казанський Д., Майдан і антимайдан на Донбасі. 5 років по тому, https://tyzhden.
ua/Society/223449
Кармазин  И,  Двойной  раскол:  как  украинский  «патриарх»  хоронит  церковь
Порошенко,  https://iz.ru/877961/igor-karmazin/dvoinoi-raskol-kak-ukrainskii-pa-
triarkh-khoronit-tcerkov-poroshenko
Коц  А.,  Зеленский  повесил  вину  за  Холокост  на  СССР,  https://www.irk.kp.ru/da-
ily/2708 3/4155690/
Лазуркевич С., В українських ЗМІ з›явився фейк про напад польських радикалів на
пен-сіонера  у  Самборі,  https://zaxid.net/u_sotsmerezhah_poshiryuyut_feyk_pro_
pobittya_polskimi_radikalami_didusya_na_lvivshhiini_n1452169
Топоров А., Порошенко открыл врата ада, https://tsargrad.tv/articles/poroshenko-
-otkryl-vrata-ada_126912139 Bibliografia
Марек  М.,  Українська  тематика  в  польському  інформаційному  просторі:нові
тенденції та акценти, s. 26, [w:] Виклики і Ризики 30 Червня 2017, Безпековий
Огляд ЦДАКР нр. 12(75), ред, Бадрак В.В, Копчак В.І., Самусь М.М.
Шеремета Е., Украина станет 96-м кварталом. Что кремлёвские медиа говорят
об украинских выборах, https://detector.media/rosiiski-zmi/article/169106/2019-07-
-19-ukraina-stanet-96-m-kvartalom-chto-kremlevskie-media-govoryat-ob-ukrainskikh-
-vyborakh/
Автокефалия:  цель,  путь,  столкновение  интересов,  https://www.liga.net/politics/
opinion/avtokefaliya-tsel-put-stolknovenie-interesov
Адепты «церкви» Петра Порошенко избили украинских православных Московского
патриархатаhttps://newdaynews.ru/crimea/680251.html; https://newdaynews.ru/cri-
mea/680251.html
Антифашист  Губарєв  сам  зі  свастикою  ходив,  https://web.archive.org/web/
2014031523 2333/; http:/www.wz.lviv.ua/ukraine/126135
Арестован  народный  губернатор  Луганска,  http://trudoros.narod.ru/akm/2014/03/
lugansk1.htm
Атака на храм УПЦ: постпредство РФ при ОБСЕ потребовало реакции Киева,
https://regnum.ru/news/polit/2688825.html
Бандеровская курва: в Польше жестоко избили украинку, https://nahnews.org/9909
87-banderovskaya-kurva-v-polshe-zhestoko-izbili-ukrainku
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенкo, https://rg.ru/2019/05
/03/bojko-zelenskij-nachinaet-s-povtoreniia-oshibok-poroshenko.html
В  Госдуме  сообщили  о  создании  на  Украине  батальона  для  „освобождения
Крыма”, https://ria.ru/20190306/1551587273.html
Венгерские районы Украины потребовали автономию от Киева, https://rg.ru/2017/
05/19/vengerskie-rajony-ukrainy-potrebovali-avtonomiiu-ot-kieva.html
Видео: возле Порошенко во время получения томоса потерял сознание священник,
http://antifashist.com/item/video-vozle-poroshenko-vo-vremya-polucheniya-tomosa-
-poteryal-soznanie-svyashhennik.html
Визит Царева в Одессу завершился побоищем. Сепаратисты разгромили мили-
цейский автобус (ВИДЕО), https://od-news.com/2014/04/10/40388/
В Иране уверены, что в крушении украинского Boeing виноваты США, https://ria-
fan.ru/amp/1240376-voennye-irana-schitayut-chto-bespilotnik-ssha-atakoval-rake-
toi-ukrainskii-boeing-po-oshibke?fbclid=IwAR3lFOJFg4SNcQSYoHxvYSUOzh91
844lnAc7uNCjQCnLMDCAbzlcYX2HImY
Выстрелом в затылок: на учениях во Львовской области польский военнослужащий
убил  украинского  солдата,  https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.
rubaltic.ru%2Fnews%2F25092019-na-ucheniyakh-v-lvovskoy-oblasti-polskiy-voe
nnosluzhashchiyzastrelil-ukrainskogo-soldata%2F140 Bibliografia
В  Крыму  оценили  перспективы  нормализации  отношений  Украины  и  России  при
Зелен-ском, https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20194221129-Nfh
K1.html
Вночі  під  вікна  офісу  КМКС  підклали  вибухівку,  пожежа  знищила  приміщення:
постійно оновлюється, http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314108
В  Одесі  під  час  пожежі  в  Будинку  профспілок  загинули  38  людей,  8  із  них
вистрибнули з вікон, https://www.unian.ua/politics/914051-v-odesi-pid-chas-pojeji-
-v-budinku-profspilok-zaginuli-38-lyudey-8-iz-nih-vistribnuli-z-vikon.html
В Одесі створили „Народну раду Бессарабії”, https://www.rbc.ua/ukr/news/odesse-
-predstaviteli-natsionalnoy-obshchiny-1428335438.html
Военный из Польши выстрелом в затылок убил бойца ВСУ, https://polit.info/470089-
-voennyi-iz-polshi-vystrelom-v-zatylok-ubil-boica-vsu
В  Симферополе  состоялось  торжественное  открытие  Представительства
Россотру-дничества – Российского центра науки и культуры, http://mfvrs.org/
content/v_simferopole_sostoyalos_torzhestvennoe_otkrytie_predstavitelstva_rosso-
trudnichestva_–_rossi
Вставайте, люди русские!, https://c-pravda.ru/news/2014-01-10/vstavajjte-lyudi-rus-
skie
Встречусь с Путиным: Зеленский не боится мести радикалов, https://www.gazeta.
ru/culture/2019/02/03/a_12160921.shtml
ВСУ  в  день  выборов  обстреляли  Горловку,  https://ukraina.ru/news/20190331/1023
152850.html
ВСУ намерены выдвинуться в Крым — Генштаб Украины, https://riafan.ru/1033038-
-vsu-namereny-vydvinutsya-v-krym-genshtab-ukrainy
ВСУ перебросили к границам ЛНР польских наемников в экипировке НАТО, https://
novorosinform.org/744160
В украинском правительстве заявили, что Киев теряет Закарпатье, https://ukrai-
na.ru/news/20181028/1021574313.html
В Харькове объявили о создании Харьковской народной республики (видео), https://
www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/07.04.2014/v_harkove_obyavili_o_sozdanii_
harkovskoj_narodnoj_respubliki/
В  Ялте  прошел  первый  Международный  родительский  форум,  http://mfvrs.org/
content/v_yalte_proshel_pervyi_mezhdunarodnyi_roditelskii_forum
Глава МИД ДНР: Проект «Новороссия» закрыт на какое-то время, https://regnum.
ru/news/polit/1925368.html
Государство на стороне раскольников – Азаров о судьбе УПЦ, https://ukraina.ru/
news/ 20191214/1026041092.html
ГПУ  встановила  організаторів  обстрілу  автобуса  під  Волновахою  в  2015  році,
https://tyzhden.ua/News/187239141 Bibliografia
Державна зрада луганських екс-чиновників: ГПУ завершила досудове розслідування,
https://www.radiosvoboda.org/a/news-derzhavna-zrada-luhansk/29572741.html
Донецкая и Луганская народные республики объединились в Новороссию, https://
lenta.ru/news/2014/05/24/novorossia/
Донецька  і  Луганська  самопроголошені  республіки  хочуть  об›єднатися,  https://
ipress.ua/news/donetska_i_luganska_samoprogolosheni_respubliky_hochut_obied-
natysya_64110.html
Донецькі сепаратисти погрожують, що попросять Путіна ввести війська, https://
www.pravda.com.ua/news/2014/04/7/7021602/
Жители Донецка провозгласили республику, https://iz.ru/news/568816
Закарпатская область потребовала у Киева автономию, https://www.ntv.ru/novo-
sti/1619826
За останні півроку у Криму відбулося щонайменше 150 допитів, 100 обшуків, 100
затримань, 70 судових засідань – активісти, http://uacrisis.org/ua/38489-crimea-7
Запорожский  митрополит  завёл  личный  канал  в  Telegram,  https://vmestezp.org/
obshhestvo/111018/zaporozhskiy-mitropolit-zavyol-lichnyy
Застрелив  упритул:  польського  солдата  підозрюють  у  вбивстві  українця  на
Львівщині,  https://lviv.znaj.ua/264916-zastreliv-v-upor-polskogo-soldata-pido-
zryuyut-u-vbivstvi-ukrajincya-na-lvivshchini
Захарченко, проснись!, https://c-pravda.ru/news/2014-02-20/zakharchenko-prosnis.
Зеленский  плюёт  на  своих  предков-евреев,  что  же  он  сделает  с  русскими  на
Донбассе? (ВИДЕО), https://rusvesna.su/news/1579881115
Інформація про нібито вбивство військовослужбовця є фейковою!, https://lv.npu.
gov.ua/news/podiya/Informacziya-pro-nibito-vbivstvo-vijskovosluzhbovczya-je-fej-
kovoyu/
Как  крымские  татары  вонзили  нож  в  спину  России  в  годы  революции  
и  Гражданской  войны,  https://topwar.ru/40324-kak-krymskie-tatary-vonzili-nozh-
-v-spinu-rossii-v-gody-revolyucii-i-grazhdanskoy-voyny.html
Киев  готовит  к  войне  армию  и  националистов,  https://www.vesti.ru/doc.html?id
=29905  36#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid
%2F1764231%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti
%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D746412
Киев перебросил военные катера в Одессу. Россия готова ответить на провокацию,
https://tsargrad.tv/news/kiev-perebrosil-voennye-katera-v-odessu-rossija-gotova-
-otvetit-na-provokaciju_177222
Когда Галичина войдет в Польшу?, https://politrussia.com/istoriya/kogda-galichina-
-voydet-746/.
Конфликт  в  украинской  церкви:  Филарет  обвинил  Епифания  в  нарушении
договоренностей,  https://nv.ua/ukraine/events/konflikt-v-ukrainskoy-cerkvi-filaret -
-obvinil-epifaniya-v-narushenii-dogovorennostey-50021543.html142 Bibliografia
Крымские татары идут под пули в Сирии, чтобы получить опыт для войны дома
–  эксперт,  https://www.segodnya.ua/regions/krym/Krymskie-tatary-gibnut-v-Sirii-
-chtoby-poluchit-opyt-dlya-voyny-doma-ekspert-431283.html
Крымско-татарская  писательница  призвала  запретить  нелегальный  меджлис
(ФОТО),  http://www.novoross.info/krim/33618-krymsko-tatarskaya-pisatelnica-
-prizvala-zapretit-nelegalnyy-medzhlis-foto.html
Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском
проливе,  https://tass.ru/politika/5834754?fbclid=IwAR2VxVRmxE5H2vTzS0Kp_
tSX8bnNjYWlTF7orAPnrr3IpWkz_qWr5J7SUzY
Леонков  объяснил,  почему  украинский  Boeing-737  могли  сбить  из  американской
ПВО, https://politpuzzle.ru/156534-leonkov-obyasnil-pochemu-ukrainskij-boeing-73
7-mogli-sbit-iz-amerikanskoj-pvo/
Літак  Боїнг-777  малазійських  авіаліній  збили  терористи  в  районі  міста  Торез
Донецької  області  (ОНОВЛЮЄТЬСЯ),  https://espreso.tv/news/2014/07/17/litak_
boyinh_777_malaziyskykh_avialiniy_vpav_v_rayoni_mista_shakhtarsk_doneckoyi_
oblasti
Ложь: спутниковый снимок атаки на малазийский «Боинг» на «Первом канале»,
https://www.stopfake.org/ru/lozh-sputnikovyj-snimok-ataki-na-malajzijskij-boing-
-na-pervom-kanale/
Луганская гвардия, https://www.ll.lg.ua/photos/photo172.html
Луганская  гвардия  огласила  свои  требования  (список),  http://cxid.info/laquo-lu-
ganskaya-gvardiya-raquo-oglasila-svoi-trebovaniya-spisok-n113698
Луганский  облсовет  считает  нелегитимными  центральные  власти,  требует
референдума и второго государственного языка, https://112.ua/glavnye-novosti/
luganskiy-oblsovet-schitaet-nelegitimnymi-centralnye-vlasti-trebuet-referenduma-i-
-vtorogo-gosudarstvennogo-yazyka-28822.html
Майдан тревоги нашей, https://c-pravda.ru/news/2014-02-20/majjdan-trevogi-nashejj
Миротворець,  Центр  дослідження  ознак  злочинів  проти  національної  безпеки
України,  миру,  безпеки  людсьтва  та  міжнародного  правопорядку,  https://my-
rotvorets.center/criminal/prokopiv-german/
Митингующие  под  флагами  России  штурмуют  Одесскую  ОГА,  https://gazeta.
ua/ru/articles/politics/_mitinguyuschie-pod-flagami-rossii-shturmuyut-odesskuyu-
-oga/545208
Митрополит  Амфилохий  пожелал  черногорским  властям  „закончить  как
Порошенко”, https://tass.ru/obschestvo/7619537
Митрополит Дабробосанский Хризостом: Константинопольский Патриарх и его
Синод скроили раскольническо-сектантский макет, названный ими «церковью»,
https://mospat.ru/ru/2019/01/07/news168716/
Митрополит  Лука  опубликовал  открытое  письмо  к  монахам  Афона,  https://spzh.
news/ru/news/64552-mitropolit-luka-opublikoval-otkrytoje-pisymo-k-monaham-afona143 Bibliografia
Мог ли украинский «Тор» в Иране сбить украинский «Боинг» по собственному или
чужому почину?, https://zvezdaweekly.ru/news/t/20201141121-dgCyb.html
Москаль:  «Антиугорські  борди  на  Закарпатті  –  це  провокація  російських  спец
служб», http://moskal.in.ua/?p=42055
Московського патріархату в Україні більше не існує, https://gazeta.ua/articles/com-
ments-newspaper/_moskovskogo-patriarhatu-v-ukrayini-bilshe-ne-isnuye/867899
На межі Закарпаття і Львівщини затримали кілька автівок з битами, ножами  
і балаклавами: усі подробиці, http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314469
Напряжение  будет  расти:  почему  польские  фермеры  требуют  от  Варшавы
прекратить  поддержку  Украины,  https://russian.rt.com/world/article/596961-
-polsha-protest-fermery
Народна рада Бессарабії представила законопроект про національно-культурну
авто-номію,  https://www.rbc.ua/ukr/news/narodnaya-rada-bessarabii-predstavila-
-proekt-1431 783528.html
Наша молодёжь майданить не рвётся, https://c-pravda.ru/news/2014-02-19/nasha-
-molodjozh-majjdanit-ne-rvjotsya
Не закрыли, а заморозили. Царев рассказал, когда возродится проект «Новороссия»,
https://medialeaks.ru/2005ms_tsarev/
Не клоун, а клон. Зеленский предлагает то же самое, что уже делает Порошенко,
https://ukraina.ru/exclusive/20190225/1022798163.html
Новинський їздив до Варшави, де переконував не підтримувати автокефалію для
української  церкви,  ЗМІ,https://espreso.tv/news/2018/05/06/novynskyy_yizdyv_
do_varshavy_de_perekonuvav_ne_pidtrymuvaty_avtokefaliyu_dlya_ukrayinskoyi_
cerkvy_zmi
Одеський  Антимайдан  божиться,  що  ніякої  республіки  не  оголошував,  https://
www.pravda.com.ua/news/2014/04/16/7022625/
Обзорная  информация  о  Международном  фестивале  «ВЕЛИКОЕ  РУССКОЕ
СЛОВО», http://www.mfvrs.org/content/obzornaya_informatsiya
Оприлюднено  нове  відео  евакуації  Януковича  з  „Межигір›я”:  цінності  вивозили
три дні, https://dt.ua/POLITICS/oprilyudneno-nove-video-evakuaciyi-yanukovicha-
-z-mezhigir-ya-cinnosti-vivozili-tri-dni-139461_.html
От ОУН-УПА к УПА-ПЦ: Перспективы украинских раскольников после киевского
«волчьего  собора»,  https://tsargrad.tv/articles/ot-oun-upa-k-upa-pc-perspektivy-
-ukrainskih-raskolnikov-posle-kievskogo-volchego-sobora_174416
Переслідували 10 кораблів: у ВМС розповіли деталі нападу РФ на українські судна,
https://www.unian.ua/incidents/10352682-peresliduvali-10-korabliv-u-vms-rozpovi-
li-detali-napadu-rf-na-ukrajinski-sudna.html
Петр  Порошенко  гордится  тем,  что  миллионы  украинцев  покидают  страну,
https://ukraina.ru/news/20180914/1021145852.html144 Bibliografia
Під час штурму Харківської облдержадміністрації постраждали 97 осіб, зокрема
непов-нолітні, https://ua.interfax.com.ua/news/general/193700.html
По данным ФСБ, за Исламское государство воюет сотня крымских татар, https://
golospravdy.eu/po-dannym-fsb-za-islamskoe-gosudarstvo-voyuet-sotnya-krymskix-
-tatar/
Под Львовом польский военнослужащий застрелил украинского солдата, https://
vesti.ua/strana/351746-pod-lvovom-polskij-voennosluzhashchij-zastrelil-ukrainsko-
ho-soldata
Получай, бандеровская курва!: в польской школе толпа подротостков жестоко
избила  украинку,  https://vesti.ua/mir/238527-poluchaj-banderovskaja-kurva-v-pol-
skoj-shkole-tolpa-podrotostkov-zhestoko-izbili-ukrainku
Польская  община  на  Украине  потребовала  от  Киева  автономии  для  Львовской
области, https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3903907
Польские фермеры заявили свою предвыборную повестку, https://topwar.ru/153298-
-polskie-fermery-zajavili-svoju-predvybornuju-povestku.html
Поляки Львовской области потребовали экономической автономии для региона,
https://www.ntv.ru/novosti/1736396/
Порошенко сеет панику в стране. Украинцы массово покидают страну, https://
www.politnavigator.net/poroshenko-seet-paniku-v-strane-ukraincy-massovo-poki-
dayut-stranu.html
Почему  украинцы  счастливы,  несмотря  на  войну?,  https://www.radiosvoboda.
org/a/2896 6622.html
Праздник русской словесности будет способствовать укреплению международного
авто-ритета  украинского  и  российского  народов,  http://www.mfvrs.org/content/
prazdnik_russkoi_slovesnosti_budet_sposobstvovat_ukrepleniyu_mezhdunarodnogo_
avtoriteta_ukra
Прекратить политические репрессии антифашистов! Освободить Харитонова
и Губар-ева! Заявление Председателя ПСПУ Наталии Витренко, http://vitrenko.
org/article/19285
Провокация в Донбассе началась с „форменной истерики” Зеленского. Готовятся
взять  Крым?,  https://tsargrad.tv/news/provokacija-v-donbasse-nachalas-s-formen-
noj-isteriki-zelenskogo-gotovjatsja-vzjat-krym_239488
Принята конституция союза ДНР и ЛНР, https://lenta.ru/news/2014/06/26/souz/
Проросійське бидло убило трьох людей з мітингу за єдину Україну в Донецьку,
https://vchasnoua.com/donbass/55497-foto-video-pervaya-krov-za-ukrainskij-don-
bass-chetvertaya-godovshchina-gibelidmitriya-chernyavskogo
Пять громких заявлений Путина об истории Украины, https://www.bbc.com/ukrai-
nian/ukraine_in_russian/2014/11/141110_ru_s_putin_on_history_ukraine
Рабинович: мы должны понять – есть опансость, что в Украину вернулся фашызм,
https://newsone.ua/news/politics/rabinovich-my-dolzhny-ponjat-est-opasnost-chto-
-v-ukrainu-vernulsja-fashizm.html145 Bibliografia
Рада визнала факт військової агресії Росії проти України, https://www.unian.ua/
politics /1069534-rada-viznala-fakt-viyskovoji-agresiji-rosiji-proti-ukrajini.html
СБУ фіксує активізацію спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні (відео),
https://ssu.gov.ua/ua/news/28/category/78/view/4430#.iSiaFq2d.dpbs
Скончался еще один участник столкновений в Одессе, https://dumskaya.net/news/
skonchalsya-esche-odin-uchastnik-stolknovenij-v--035575/
СМИ: Бойцы ИГИЛ воюют на стороне националистов на Украине, https://tvzvez-
da.ru/news/vstrane_i_mire/content/201601041837-sa6t.htm
Совещание послов и постоянных представителей России, http://kremlin.ru/events/
president/news/15902
Состоялось расширенное заседание Президиума Всеукраинского Координационного
Совета  организаций  российских  соотечественников,  http://mfvrs.org/content/
sostoyalos_rasshirennoe_zasedanie_prezidiuma_vseukrainskogo_koordinatsionno-
go_soveta_organiz
Спецслужби РФ спробували спровокувати предстоятеля Єдиної Церкви Епіфанія  
– Подробиці https://www.5.ua/polityka/spetssluzhby-kremlia-khotily-sprovokuvaty-
-predstoiatelia-yedynoi-tserkvy-epifaniia-podrobytsi-183546.html
Стартуют  патриотические  конкурсы  Русской  общины  Крыма  (информация
о  конкурсах),  http://www.mfvrs.org/content/startuyut_patrioticheskie_konkursy_
russkoi_obshchiny_kryma_informatsiya_o_konkursakh
То береты меняют, то приветствия – украинские солдаты выступают против
лозунга “Героям слава”, https://tsargrad.tv/news/to-berety-menjajut-to-privetstvija-
-ukrainskie-soldaty-vystupajut-protiv-lozunga-gerojam-slava_109692
Украина теряет Закарпатье: националисты давят на венгерскую общину, https://
www.mk.ru/politics/2018/04/06/ukraina-teryaet-zakarpate-nacionalisty-davyat-na-
-vengerskuyu-obshhinu.html
Украинский  блогер  рассказал  о  планах  Порошенко  по  «зачистке»  Донбасса,
https://iz.ru/718454/video/ukrainskii-bloger-rasskazal-o-planakh-poroshenko-po-
-zachistke-donbassa
Украинский фронт ИГИЛ, https://tsargrad.tv/articles/ukrainskij-front-igil_59858
Укронацисты используют в Донбассе боевые беспилотники ИГИЛ – видео, https://
tsargrad.tv/news/ukronacisty-ispolzujut-v-donbasse-boevye-bespilotniki-igil-vi-
deo_128641
У  Луганську  сепаратисти  оголосили  про  створення  „Луганської  народної
республіки”,  https://dt.ua/UKRAINE/u-lugansku-separatisti-ogolosili-pro-stvoren-
nya-luganskoyi-narodnoyi-respubliki-142354_.html
Угруповання «ДНР» хвалилося, що збило літак, але потім передумало, https://www.
radiosvoboda.org/a/25461038.html
У нас не УПА. Солдаты ВСУ отказались от приветствия «Слава Украине», http://
www.trud.ru/article/08-02-2018/1359110_u_nas_ne_upa_soldaty_vsu_otkazalis_ot_
privetstvija_slava_ukraine.html146 Bibliografia
Христос посреди нас, дорогие мои читатели!Открытое письмо к монашествующим
Святой Горы Афон, https://t.me/Lekarzp/122
Хронологія надання Томосу про автокефалію Православній церкві України, http://
www.golos.com.ua/article/314091
Фейк:  Інваліду-переселенцю  з  Донбасу  «порвали  рота»  за  те,  що  розмовляв
російською мовою, https://www.stopfake.org/uk/fejk-invalidu-pereselentsyu-z-don-
basu-porvaly-rota-za-te-shho-rozmovlyav-rosijskoyu-movoyu/
Фейк:  ЗСУ  вкидають  бюлетені  на  користь  Порошенка  і  зривають  вибори  на
Донбасі,  https://www.stopfake.org/uk/fejk-zsu-vkydayut-byuleteni-na-koryst-poros-
henka-i-zryvayut-vybory-na-donbasi/
Фейк:  Польские  школьницы  избили  украинку,  https://www.stopfake.org/ru/fejk-pol-
skie-shkolnitsy-izbili-ukrainku/
Фейк: румыны Буковины хотят автономии, https://www.stopfake.org/ru/fejk-rumy-
ny-bukoviny-hotyat-avtonomii/
Фейки, спростовані проектом StopFake в 2014-2017 роках: наративи та джерела,
https://www.stopfake.org/uk/fejky-sprostovani-proektom-stopfake-v-2014-2017-ro-
kah-narratyvy-ta-dzherela/
Фейк: у Львові заборонили російську мову, https://www.stopfake.org/uk/fejk-u-lvovi-
-zaboronili-rosijsku-movu/
Фейк: У Самборі польські націоналісти-радикали побили дідуся, https://www.sto-
pfake.org/uk/fejk-u-sambori-polski-natsioanlisty-radykaly-pobyly-didusya/
Фейк: 10 мільйонів українців не допущено до голосування на президентських виборах  
в  Україні,  https://www.stopfake.org/uk/fejk-10-miljoniv-ukrayintsiv-ne-dopushhe-
no-do-golosuvannya-na-prezydentskyh-vyborah-v-ukrayini/
Фестивалю  «Великое  русское  слово»  принадлежит  важная  роль  в  развитии
культурно-гуманитарных  связей  России  и  Украины,  http://www.mfvrs.org/con-
tent/festivalyu  «velikoe_russkoe_slovo»_prinadlezhit_vazhnaya_rol_v_razvitii_kul-
turno_gumanitarny
Фестиваль  «Великое  русское  слово»  приумножит  духовно-культурные
ценности  друж  ественных  славянских  народов,  http://www.mfvrs.org/content/
festival«velikoe_russkoe_slovo»_priumnozhit_dukhovno_kulturnye_tsennosti_
druzhestvennykh_sl
Фотограф довів, що новини про Асамблею румунів Буковини – фальшивка, https://
molbuk.ua/96061-fotograf-doviv-scho-novyny-pro-asambleyu-rumuniv-bukovyny-
-falshyvka.html
Чинний нардеп мав очолити „Бесарабську народну республіку” у 2015 році – голова
СБУ, https://www.unian.ua/politics/10292274-chinniy-nardep-mav-ocholiti-besarab-
sku-narodnu-respubliku-u-2015-roci-golova-sbu.htmlMateriały wideo
Rolnicy przeciw ustawie 447! Michał Kołodziejczak oficjalnie poparł WIELKI MARSZ ,
https://www.youtube.com/watch?v=3j57-BEPIL4
Интервью с парнем, который повесил российский флаг на Харьковской ОГА - Вікна-
новини, https://www.youtube.com/watch?v=wq5sPb64FL4 [dostęp: 01.04.2019].
Каратели правосеки издеваются над мирными жителями Донбасса, https://www.
youtube.com/watch?v=KsBXkg4KdH8
Одесса, «Антимайдановцы» битами избивают активистов Евромайдана и журналис  
тов у здания ОГА,Украина Торез Сбит транспортный АН-26, https://youtu.be/
kuX6rEOjyqA
Церковь Порошенко распадается. Новый раскол, https://www.youtube.com/watch?v
=JA-LzDmSn68

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Konflikt ukraiński w rozgrywkach ge...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

SME in Poland and Ukraine. Prospect...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski w ko...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane