• Odporność organizacji. Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje

Odporność organizacji. Cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje

 • Autor: Jolanta Tarapata Jacek Woźniak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-094-7
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka przedstawia przemiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnych gospodarek w obszarze zarządzania organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem ich odporności. Autorzy opisują trzy zasadnicze wymiary odporności: bezpieczeństwo (nie tylko finansowe, ale również kadrowe, informacyjne, relacyjne itd.), innowacje i procesy innowacyjne oraz cyfryzację (ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Industry 4.0 oraz cyberbezpieczeństwa). Publikacja zawiera wyniki zarówno badań literaturowych, jak i empirycznych – proponując wnioski i zalecenia dla praktyki zarządzania.

Spis treści:

Wprowadzenie. Kilka słów o „odporności” organizacji we współczesnym świecie  
Jolanta Tarapata, Jacek Woźniak

Bibliografia

Rozdział 1. Wyzwania i uwarunkowania cyfryzacji współczesnych organizacji

Jolanta Tarapata, Celina Sołek-Borowska

Wprowadzenie
1.1. Istota gospodarki cyfrowej
1.2. Transformacja cyfrowa i cyfryzacja jako filar gospodarki cyfrowej
1.3. Determinanty rozwoju cyfryzacji procesów biznesowych w świetle budowania przewagi konkurencyjnej organizacji
1.4. Wyzwania cyfryzacji w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Determinanty bezpieczeństwa organizacji w warunkach gospodarki współdzielenia i cyfryzacji procesów
Jacek Woźniak

Wprowadzenie
2.1. Bezpieczeństwo organizacji w warunkach „cyfrowego świata biznesu”
2.2. Czynniki ryzyka w warunkach gospodarki współdzielenia i cyfryzacji procesów
2.3. Determinanty bezpieczeństwa organizacji – perspektywa badania empirycznego
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Środowisko czwartej rewolucji przemysłowej w aspekcie elastyczności i mobilności współczesnej organizacji
Sebastian Łukasik, Piotr Zaskórski

Wprowadzenie
3.1. Istota czwartej rewolucji przemysłowej
3.2. Chmura obliczeniowa jako medium integracji organizacji rozproszonych
3.3.  Systemy Big Data w analizie zachowań potencjalnych klientów
3.4. Internet rzeczy w integracji ludzi i rzeczy
3.5. Sztuczna inteligencja w kreowaniu skutecznego funkcjonowania współczesnej organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Działalność innowacyjna organizacji w warunkach cyfryzacji świata  
Roman Tylżanowski

Wprowadzenie
4.1. Innowacje i ich znaczenie we współczesnej gospodarce
4.2. Innowacje cyfrowe i ich rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
4.3. Przykłady innowacyjnych działań przedsiębiorstw w obszarze cyfryzacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Cyfryzacja organizacji a wyzwania zarządzania finansami  
Kamil Gemra

Wprowadzenie
5.1. Zarządzanie strukturą kapitału
5.2. Determinanty struktury kapitału w badaniach naukowych
5.3. Branża a struktura kapitału
5.4. Specyfika zarządzania strukturą kapitału w  zależności od typu przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Współczesne koncepcje zarządzania kosztami a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw

Monika Szczerbak, Agnieszka Wikarczyk

Wprowadzenie
6.1. Zarządzanie kosztami – istota, cel, definicje
6.2. Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami
6.3. Rachunek kosztów działań – zastosowanie i etapy
6.4. Rachunek kosztów docelowych
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 7. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa: rachunek kosztów klienta
Agnieszka Wikarczyk, Monika Szczerbak

Wprowadzenie
7.1. Koszty a rachunek kosztów klienta – pojęcie i rola
7.2. Rachunek kosztów klienta – etapy wdrażania, klasyfikacja kosztów i podejście modelowe
7.3. Rachunek kosztów klienta – przykład praktycznego zastosowania wielopoziomowego i wieloblokowego rachunku kosztów
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej banków  w warunkach cyfryzacji usług finansowych
Stanisław Kasiewicz, Jacek Woźniak

Wprowadzenie
8.1. Charakterystyka konkurencji cyfrowej w sektorze bankowym
8.2. Dojrzałość cyfrowej transformacji banków
8.3. Aktualne problemy polskich banków
8.4. Kształtowanie przewagi konkurencyjnej banków w Polsce – perspektywa badania empirycznego
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Cyfryzacja pracy zespołów rozwiązujących problemy kreatywnie
Katarzyna Gurmińska

Wprowadzenie
9.1. Zespoły pracujące online – perspektywa teoretyczna
9.2. Analiza pracy zespołów rozwiązujących problemy kreatywnie
9.3. Perspektywa uczestników
9.4. Wnioski i dyskusja
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Zespoły oparte na kooperacji ludzi i inteligentnych maszyn: newralgiczne obszary pracy zespołowej
Magdalena Morze

Wprowadzenie
10.1. Human Robot Interaction (HRI)
10.2. Obszary istotne w HRI
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 11. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jako determinanta sprawności zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Marcin Dąbrowski, Piotr Zaskórski

Wprowadzenie
11.1. Identyfikacja zagrożeń i sytuacji kryzysowych w państwie
11.2. Źródła ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania we współczesnej organizacji w warunkach zagrożeń
11.3. Ewaluacja i ocena zagrożeń według wybranych kategorii
11.4. Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w cyberprzestrzeni w aspekcie wpływu na sprawność procesów zarządzania
11.5. Ewolucja zagrożeń i kierunki rozwoju metod i technik cyberbezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 12. Realizacja celów biznesowych i poczucie bezpieczeństwa organizacji w aspekcie cyberbezpieczeństwa
Grzegorz Mąkosa

Wprowadzenie
12.1. Metoda badawcza
12.2. Charakterystyka firm pod względem wdrożonych rozwiązań informatyzacji i cyberbezpieczeństwa
12.3. Realizacja celów biznesowych i poczucie bezpieczeństwa a wdrożone rozwiązania informatyzacji i cyberbezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 13. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży logistycznej
Joanna Antczak

Wprowadzenie
13.1. Charakterystyka branży TSL
13.2. Podejście do definiowania cyberbezpieczeństwa
13.3. Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwach z branży logistycznej
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 14. Czynniki zaufania do chatbotów w komunikacji organizacji z klientem
Aleksandra Popiel

Wprowadzenie
14.1. Zaufanie do chatbotów stosowanych w komunikacji z klientem
14.2. Czynniki zaufania do chatbotów w świetle badań literaturowych
14.3. Dyskusja
Podsumowanie
Bibliografia

Wykaz rysunków
Wykaz tabel

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego:

Wybór tematu jest ważny zarówno z punktu widzenia badań naukowych, jak i praktyki gospodarczej. Opiniowana monografia stanowi więc pozycję pożyteczną, cenną i aktualną. […] Reasumując stwierdzam, iż recenzowana monografia wnosi nowe wątki i wypełnia lukę badawczą odnośnie badań nad odpornością organizacji.

dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. Politechniki Częstochowskiej:

Monografia dotyczy ważnych i aktualnych problemów zarządzania – odporności organizacyjnej, która jest zdolnością organizacji do absorpcji i adaptacji w zmieniającym się środowisku, która pozwala organizacjom radzić sobie z różnymi zagrożeniami. Odporność organizacji jest kategorią wielowymiarową, na którą wpływ ma wiele czynników, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych.

Jolanta Tarapata
doktor, adiunkt w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi oraz rynkowych zachowań konsumenckich. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia związane z wykorzystaniem psychologii w zarządzaniu ludźmi, doskonaleniem i rozwojem zawodowym pracowników, kształtowaniem ich karier zawodowych oraz zagadnienia psychospołecznych determinant zachowań konsumentów na rynku. Autorka i współautorka szeregu publikacji naukowych oraz promotorka kilkudziesięciu prac dyplomowych na kierunku zarządzanie.

Książki tego autora

Jacek Woźniak
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zatrudniony w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie od ponad 10 lat prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę m.in. w zakresie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i efektywnością w projektach innowacyjnych, zarządzania innowacjami czy też procesowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Autor lub współautor monografii naukowych i podręczników z zakresu zarządzania ryzykiem oraz zarządzania projektami i innowacjami, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kształtowanie przewag konkurencyjny...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo organizacji w warunk...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane