• Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy

Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy

 • Autor: Franciszek Krawiec redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-241-2
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 195/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W obecnej dobie wiedza jest uważana za podstawowy czynnik wytwórczy. Aby mogła stać się kapitałem intelektualnym, musi być jak najszerzej dostępna. Rozpowszechnianie informacji jest istotne, ponieważ wartość zasobów intelektualnych – w odróżnieniu od zasobów materialnych – wzrasta proporcjonalnie do stopnia ich wykorzystania.

Celem prezentowanego opracowania jest pomoc we wzbogacaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego tych, którzy podejmują badania podstawowe i rozwojowe, projektują, budują i wdrażają odnawialne źródła energii. Adresatami pracy są też ludzie odpowiedzialni za naprawę środowiska i budowę strategii rozwoju zrównoważonych programów zaopatrzenia w energię społeczności i gospodarek świata. Autorzy pragną wspomóc racjonalną politykę energetyczną państw i wzbogacić opracowywane narodowe programy innowacyjne – obejmujące rozwój i implementację odnawialnych systemów energetycznych, programów DSM w zakresie poszanowania energii i wyrównywania krzywych obciążeń systemów energetycznych. Ważna jest przy tym świadomość, że można to osiągnąć tylko w ścisłej koordynacji z tworzonymi i realizowanymi programami dotyczącymi technologii czystego spalania węgla, energii wodorowej czy ogniw paliwowych.

Spis treści:

Od autorów
 
Słowo wstępne
Franciszek Krawiec
 
Rozdział 1. Rola odnawialnych źródeł energii w rozwiązywaniu globalnego kryzysu energetycznego
Franciszek Krawiec
 
Wstęp
1.1. Pierwotne źródła energii
1.2. Energia elektryczna
1.3. OZE w okresie kryzysu naftowego
1.4. OZE w nowej erze globalnego popytu i podaży energii
1.5. Potrzeba zielonej rewolucji
Bibliografia
 
Rozdział 2. Perspektywy rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce do 2020 roku
Jarosław Juściński
 
2.1. Aktualny stan polskiej energetyki
2.2. Kierunki i perspektywy rozwoju polskiej energetyki
2.3. Możliwości wykorzystania OZE
2.4. Energetyka jądrowa
Bibliografia
 
Rozdział 3. Biopaliwa
Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Meler, Krzysztof Ciunel, Witold Lewandowski
 
Wstęp
3.1. Charakterystyka i klasyfikacja biopaliw
3.2. Regulacje prawne dotyczące rynku biopaliw
3.3. Światowa produkcja biopaliw
3.4. Potencjał rolniczy i produkcja biopaliw w Polsce
3.5. Indywidualna produkcja biodiesla
3.6. Szanse rozwoju rynku biopaliw
3.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce
Adam Kupczyk, Agnieszka Wójcik, Maria Majkowska
 
Wstęp
4.1. Energia jako motor rozwoju
4.2. Rozwój energetyki biogazowej na kontynentach
4.3. Wzrost znaczenia odpadów i surowców ubocznych
4.4. Biogaz w Polsce
4.5. Bariery rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce
4.6. Warianty rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce
4.7. Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 5. Stan i kierunki rozwoju biomasy dla potrzeb elektroenergetyki polskiej
Jan W. Dubas
 
5.1. Zasoby biomasy możliwej do pozyskania dla elektroenergetyki
5.2. Podstawowe składniki biomasy
5.3. Zapotrzebowanie na biomasę ze strony elektroenergetyki
5.4. Konieczne kierunki zmian
Bibliografia
Załączniki
 
Rozdział 6. Energetyka wiatrowa
Andrzej Chochowski
 
6.1. Zasoby energetyczne wiatru
6.2. Technologie pozyskiwania energii wiatru
6.3. Potencjał i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce
Bibliografia
 
Rozdział 7. Stan i kierunki rozwoju energetyki wiatrowej w USA
Stella Krawiec
 
Wstęp
7.1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną
7.2. Źródła wytwarzania energii elektrycznej
7.3. Odnawialne źródła produkcji energii elektrycznej
7.4. Turbogeneratory wiatrowe
7.5. Integracja systemów energetyki wiatrowej z systemem energetycznym
7.6. Sieci przesyłowe i infrastruktura
7.7. Koszt i cena energii wiatrowej
Bibliografia
 
Rozdział 8. Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu
Ewa Klugmann–Radziemska
 
Wstęp
8.1. Źródło energii dla systemów PV – Słońce
8.2. Fotowoltaika na świecie – ciągły rozwój
8.3. Podstawowy surowiec – krzem
8.4. Polityka wspierająca rozwój OZE, w tym fotowoltaiki
8.5. Analiza ekonomiczna inwestycji fotowoltaicznych
8.6. Regulacje prawne i programy wspierające rozwój fotowoltaiki w poszczególnych państwach
8.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Photovoltaics technology beyond the tipping point: the new energy revolution
Lawrence L. Kazmerski
 
9.1. A Look at Policies, Progress, and Prognosis
9.2. The Technologies
   9.2.1. Evolutionary Technologies
   9.2.2. Disruptive Technologies
   9.2.3. Revolutionary Photovoltaics: The Race Toward the Next Generations
9.3. Summary and Future

Bibliography

Franciszek Krawiec redakcja naukowa

prof. dr hab., przez wiele lat pracował w Katedrze Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykłada zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem i planowanie oraz zarządzanie energetyką lokalną.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zasada dostępu stron trzecich w pra...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Niekonwencjonalne źródła ropy i gaz...

7.50 zł 30.00 zł Cena netto: 7.14 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Regionalna integracja elektroenerge...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Charakter prawny umowy kompleksowej...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Polski wpływ na kształtowanie polit...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Marketing w elektroenergetyce

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie polskiego rynku ener...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ceny energii a wzrost gospodarczy w...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Wybrane aspekty efektywności energe...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane