• Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

 • Autor: Marcin Huczkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-022-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  14.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie problematyki związanej z ochroną uprawnień osobistych autora, takich jak prawo do autorstwa, czy też prawo do integralności w powszechnym prawie międzynarodowym.

Autor podejmuje w niej, zarówno rozważania dogmatyczno – prawne dotyczące zakresu ochrony poszczególnych uprawnień osobistych autora, na gruncie omawianych kolejno w pracy powszechnych konwencji prawa międzynarodowego, jak i omawia konkretne problemy praktyczne związane z zastosowaniem przedstawionych regulacji. Szczegółowa analiza przedstawionych w pracy multilateralnych konwencji, pod kątem wyodrębnienia z nich zakresu ochrony uprawnień osobistych autora, została poprzedzona omówieniem rozwoju historycznego koncepcji ochrony tych uprawnień w państwach takich jak Anglia, Francja i Niemcy.

Spis treści:

Wstęp
 
Wykaz ważniejszych skrótów
 
Rozdział 1. Rozwój historyczny koncepcji ochrony autorskich praw osobistych w okresie przed konwencją berneńską
 
1.1. Starożytność
1.2. Średniowiecze
1.3. Czasy nowożytne – system przywilejów we Francji, Anglii i Niemczech
1.4. Nowoczesna koncepcja ochrony praw osobistych autora w Europie w XVIII i XIX wieku
1.4.1. Francja
1.4.2. Niemcy
1.4.3. Anglia
1.5. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Rozwój międzynarodowej ochrony autorskich praw osobistych w okresie przed konwencją berneńską

2.1. Zakres ochrony poszczególnych uprawnień osobistych autora w prawie niemieckim i francuskim przed 1928 rokiem
2.1.1. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła
2.1.2. Prawo do autorstwa dzieła
2.1.3. Prawo do integralności dzieła
2.1.4. Prawo do decydowania o wycofaniu egzemplarzy dzieła z obrotu
2.2. Narodziny i rozwój koncepcji międzynarodowej ochrony praw autorskich
2.2.1. Regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony dzieł zagranicznych autorów
2.2.2. Bilateralne umowy międzynarodowe
2.3. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Ochrona autorskich praw osobistych w konwencji berneńskiej
 
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe zasady i zakres ochrony konwencyjnej
3.2.1. Zasada minimum ochrony konwencyjnej
3.2.2. Zasada minimum formalności
3.2.3. Zasada traktowania narodowego
3.2.4. Przedmiot ochrony
3.2.5. Podmiot ochrony
3.2.6. Czas ochrony uprawnień przewidzianych w Konwencji Berneńskiej
3.2.7. Uprawnienia majątkowe przewidziane w Konwencji Berneńskiej
3.2.7.1. Prawo do reprodukcji dzieła
3.2.7.2. Prawo do rozpowszechniania dzieła
3.2.7.3. Prawo do dokonywania zwielokrotniania i rozpowszechniania opracowań dzieła
3.2.8. Ograniczenia ochrony przewidzianej w Konwencji Berneńskiej w kontekście autorskich praw osobistych
3.3. Ochrona autorskich praw osobistych w Konwencji Berneńskiej
3.3.1. Historia wprowadzenia i rozwoju ochrony autorskich praw osobistych w Konwencji Berneńskiej
a) Rzymska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
b) Brukselska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
c) Sztokholmska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
d) Paryska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
3.3.2. Art. 6bis Konwencji Berneńskiej – obecna treść i zakres regulacji
3.3.2.1. Prawo do autorstwa dzieła
3.3.2.2. Prawo do integralności dzieła
a) Wszelkie zniekształcenia, okaleczenia lub inne zmiany albo wszelkie inne działania na szkodę dzieła
b) Ujma dla czci lub dobrego imienia
c) Zniszczenie dzieła
3.3.3. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła
3.3.3.1. Definicja i funkcja przesłanki „publikacji dzieła” w art. 3 ust. 3
3.3.3.2. Ochrona prawa do decydowania o pierwszymudostępnieniu dzieła w art. 10, 10bis, 11bis oraz 13 ust. 1
3.4. Egzekwowanie zobowiązań traktatowych oraz rozstrzyganie sporów
3.5. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnej konwencji o prawie autorskim
 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Uwarunkowania historyczne powstania powszechnej konwencji
4.3. Zakres podmiotowy ochrony Powszechnej Konwencji
4.4. Zakres przedmiotowy ochrony Powszechnej Konwencji
4.5. Podstawowe zasady ochrony konwencyjnej
4.5.1. Zasada traktowania narodowego
4.5.2. Zasada braku formalności
4.5.3. Czas trwania ochrony uprawnień przewidzianych w Powszechnej Konwencji
4.5.4. Uprawnienia majątkowe autora podlegające ochronie Powszechnej Konwencji
4.6. Ochrona autorskich praw osobistych w Powszechnej Konwencji
4.6.1. Odrzucenie propozycji bezpośredniej ochrony uprawnień osobistych autora – zapewnienie minimalnego standardu ochrony
4.6.2. Ochrona autorskich praw osobistych w art. V Powszechnej Konwencji
4.6.3. Ochrona autorskich praw osobistych w art. Vbis, Vter oraz Vquarter Powszechnej Konwencji
4.6.4. Ochrona autorskich praw osobistych w art. I Powszechnej Konwencji
4.7. Egzekwowanie zobowiązań konwencyjnych oraz rozstrzyganie sporów
4.8. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Ochrona autorskich praw osobistych w traktatach ONZ, WTO oraz WIPO
 
5.1. Wprowadzenie
5.2. Ochrona autorskich praw osobistych − jako praw człowieka na forum ONZ
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Ochrona autorskich praw osobistych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
5.2.3. Ochrona autorskich praw osobistych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
5.3. Ochrona autorskich praw osobistych na forum WTO – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Podstawowe zasady ochrony TRIPS w zakresie prawa autorskiego
5.3.2.1. Zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz czas trwania ochrony
5.3.3. Ochrona autorskich praw majątkowych w TRIPS
5.3.4. Ochrona autorskich praw osobistych w TRIPS
5.3.4.1. Wprowadzenie
5.3.4.2. Zakres wyłączenia ochrony autorskich praw osobistych w art. 9 TRIPS
5.3.4.3. Prawa nadane na podstawie art. 6bis lub wynikłe z niego
5.3.4.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności – art. 3 ust. 3, 10, 10bis, 11bis oraz 13 ust. 1 Konwencji Berneńskiej
5.3.4.5. Prawo do autorstwa – art. 10 ust. 3 oraz 10bis ust. 1 Konwencji Berneńskiej
5.3.4.6. Autorskie prawa osobiste – art. 11bis Konwencji Berneńskiej
5.3.5. Egzekucja uprawnień oraz rozstrzyganie sporów w kontekście ochrony autorskich praw osobistych na gruncie TRIPS
5.4. Ochrona autorskich praw osobistych na forum WIPO – Traktat WIPO o prawie autorskim
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Podstawowe zasady ochrony WCT
5.4.2.1. Zakres podmiotowy ochrony WCT
5.4.2.2. Czas trwania ochrony uprawnień przewidzianych w WCT
5.4.2.3. Zakres przedmiotowy ochrony WTC
5.4.3. Uprawnienia majątkowe podlegające ochronie WCT
a) Prawo wprowadzenia do obrotu
b) Prawo najmu
c) Prawo publicznego komunikowania
5.4.4. Ochrona autorskich praw osobistych w WCT
5.4.4.1. Zakres ochrony autorskich praw osobistych inkorporowany do WCT z Konwencji Berneńskiej
5.4.4.2. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
5.4.5. Ograniczenia ochrony na gruncie WCT w kontekście uprawnień osobistych
5.4.6. Egzekwowanie uprawnień oraz rozstrzyganie sporów na gruncie WCT
5.5. Podsumowanie
 
Wnioski końcowe
Bibliografia

Marcin Huczkowski

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane