• Oblicza patologii zawodowych i społecznych

Oblicza patologii zawodowych i społecznych

 • Autor: Grzegorz Ignatowski Łukasz Sułkowski Zbysław Dobrowolski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-761-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dotyczące życia akademickiego, nieprawidłowości w rachunkowości, polityce i bezpieczeństwie narodowym. Bezcenne są rozważania na temat problemów w policji, geodezji oraz w zamówieniach publicznych. Nie zapomniano również o fizjoterapii, informatyce i public relations. Należy podkreślić, że prezentowana książka jest antologią, można ją zatem czytać rozdział po rozdziale lub według własnych, wybranych zainteresowań. Wszystko to sprawia, że publikacja - jak zauważa jeden z jej recenzentów – „jest ze wszech miar pożądaną pozycją na polskim rynku wydawniczym”.

Spis treści:
 
Wprowadzenie

Rozdział 1. Patologie współczesnego społeczeństwa w perspektywie socjologicznych koncepcji etiologii dewiacji społecznych
Jolanta Kopka   

1.1. Czym jest patologia społeczna?
1.2. Czy dewiacja to coś innego niż patologia?
1.3. Anomia jako podstawowy wymiar patologii społecznej
1.4. Rodzaje patologii z odniesieniem do teorii socjologicznych
1.5. Od dezorientacji i dezorganizacji do patologii
1.6. Patologie jako immanentna cecha systemów społecznych
Bibliografia

Rozdział 2. Operacyjność liberalnych instytucji doktrynalno-prawnych w ocenie patologii prawa przez Trybunał Konstytucyjny
Paweł Sydor   

Wstęp
2.1. Sądownictwo konstytucyjne  
2.2. Wolność, równość, własność (braterstwo)  w ujęciu doktrynalnym
2.3. Wolność w tradycji liberalnej
2.4. Równość w tradycji liberalnej
2.5. Własność w tradycji liberalnej
2.6. Braterstwo  
2.7. Wolność  
2.8. Równość  
2.9. Własność  
2.10. Zasady współżycia społecznego
2.11. Tytułem podsumowania
Bibliografia
 
Rozdział 3. Patologie menedżeryzmu z perspektywy krytycznego nurtu zarządzania
Łukasz Sułkowski   

Wstęp
3.1. Założenia krytycznego nurtu zarządzania
3.2. Patologie zarządzania
3.3. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Patologie organizacji. Kierunki przeciwdziałania
Zbysław Dobrowolski   

Wstęp
4.1. Patologie organizacyjne w ujęciu teoretycznym
4.2. Determinanty i kierunki przeciwdziałania  patologii organizacji
4.3. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Pomiędzy kulturą organizacyjną a osobowością sprawcy. Kulturowe i osobowościowe podłoże mobbingu
Marek Krawiec  
 
Bibliografia

Rozdział 6. Konformizm w pespektywie życia zawodowego
Grzegorz Ignatowski   

6.1. Pojęcie konformizmu
6.2. Przyczyny konformizmu
6.3. Konformizm a nasza gospodarcza przyszłość
Bibliografia

Rozdział 7. Między wiedzą a władzą – patologie w doświadczeniach nauczycieli akademickich
Ryszard Kucha, Dorota Zdybel  
 
7.1. Między podtrzymywaniem tradycji  a mitologią nowoczesności
7.2. Upiór krajowych ram kwalifikacji krąży nad Unią Europejską i Polską, kędy jego chichot rozbrzmiewa najgłośniej
7.3. Zderzenie kultur – wspólnota rozumu  czy przedsiębiorstwo przerobu studentów
7.4. Patologie systemu czy ułomność ludzka?
7.5. Nauczyciel akademicki – mistrz, trener  czy biznesowy partner studenta szkoły wyższej
Bibliografia

Rozdział 8. Piekielna pustka. Patologie kształcenia w uniwersytecie neoliberalnym
Emilia Nagucka, Michał Zawadzki   

Wstęp  
8.1. Opis metody  
8.2. Wyniki badań (Michał Zawadzki)  
8.3. Wyniki badań (Emilia Nagucka)   
8.4. Wnioski   
8.5. Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 9. Uczciwość w sferze finansów
Witold M. Orłowski   

Bibliografia

Rozdział 10. Patologie współczesnych menedżerów rachunkowości
Paweł Żuraw   

Wstęp
10.1. Menedżerowie rachunkowości XXI wieku
10.2. Zachowania patologiczne w obszarze rachunkowości  
10.3. Wybrane fakty, statystyki i analizy
10.4. Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 11. Patologie zachowań polityków w demokracji medialnej
Michał Skorzycki  
 
Wstęp
11.1. Demokracja medialna i mediatyzacja polityki
11.2. Manipulacje  
11.3. Entertainizacja polityki  
11.4. Podsumowanie
Bibliografia   
 
Rozdział 12. Między lękiem a beztroską. Z patologii polityki i bezpieczeństwa

Krzysztof Skusiewicz  
 
Bibliografia
 
Rozdział 13. Przemoc w rodzinach policjantów
Sławomir Szymański   

Wstęp
13.1. Policjanci przeciwko przemocy domowej
13.2. Cienie policyjnej służby
13.3. Gdy policjant staje się oprawcą  
13.4. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 14. Normatywne źródła zachowań patologicznych na przykładzie środowisk geodezyjnych
Andrzej Kaźmierczak
 
Wstęp
14.1. Normy etyczne i normy prawa
14.2. Erozja systemu moralnego  
14.3. Anatomia przypadku  
14.4. Normy prawa i etyka przyzwolenia
14.5. Podsumowanie  
Bibliografia  

Rozdział 15. Patologia w zamówieniach publicznych. Legalne determinanty patologii  
Radosław Rabiański
   
Wstęp
15.1. Trochę historii  
15.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce   
15.3. Zakres stosowania ustawy
15.4. Zasady udzielania zamówień publicznych  
15.5. Tryby udzielania zamówień publicznych   
15.6. W poszukiwaniu legalnych determinant patologii (LDP)  
15.7. Bariery w dostępie do zamówień  
15.8. Nieuczciwa konkurencja
15.9. Próg bagatelności  
15.10. Zamiast zakończenia. W stronę naukowej patologiki  
Bibliografia

Rozdział 16. Patologie społeczno-zawodowe przejawem nieposzanowania kodeksów etycznych na przykładzie środowiska fizjoterapeutów
Katarzyna Dudek
 
Wstęp
16.1. Cele badań  
16.2. Podstawy teoretyczne  
16.3. Metoda analizy
16.4. Charakterystyka próby badawczej
16.5. Wyniki badań
16.6. Wnioski i podsumowanie
Podziękowania  
Bibliografia
 
Rozdział 17. Zagrożenia w pracy informatyka
Krzysztof Przybyszewski, Zbigniew Filutowicz
 
Wstęp
17.1.  O uwarunkowaniach patologii zawodowych wśród informatyków
17.2.  Problemy społeczne i zawodowe informatyki
17.3.  Zagrożenia związane z inżynierią oprogramowania
17.4.  Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 18. Problemy z komunikacją a kategorie normatywne public realtions
Renata Jagodzińska  
 
Bibliografia

Grzegorz Ignatowski
dr hab., prof. SAN. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


Zbysław Dobrowolski
dr hab. prof. UJ, pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor dziesiątek opracowań naukowych, w tym anglojęzycznej monografii poświęconej problematyce zaufania, patologii organizacyjnych. Promotor dysertacji doktorskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z finansów publicznych kontroli zarządczej, instrumentów finansowania polityki społecznej, zarządzania finansami lokalnymi, kontroli i nadzoru w administracji publicznej.

Wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie wynikające z ponad 20 letniej praktyki zawodowej w sektorze publicznym przekazuje nie tylko studentom ale także, w ramach międzynarodowej działalności eksperckiej. Autor licznych opracowań zawodowych i innych poświęconych problemom patologii organizacyjnych oraz współczesnym problemom zarządzania organizacjami publicznymi. Współtwórca światowych wytycznych INTOSAI.

Uczestnik wielu przedsięwzięć międzynarodowych. Uczestniczył w działalności Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit Institution INTOSAI). Ponadto na imienne zaproszenie Kontrolera Generalnego Stanów Zjednoczonych współuczestniczył w realizacji programu szkoleniowego przeznaczonego dla przedstawicieli organów kontroli państwowej z krajów kandydujących do UE. W 2004 roku wraz z przedstawicielami kanadyjskiego najwyższego organu kontroli państwowej uczestniczył w doskonaleniu metodyki kontroli organizacji publicznych przez najwyższe organy kontroli państwowej z Azji i krajów europejskich spoza Unii Europejskiej. W 2006 roku, jako ekspert, współuczestniczył w programie Suport and Bridging Activities for the SAI" zorganizowanym przez Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), którego celem było doskonalenie zarządzania albańskim najwyższym organem kontroli państwowej. Przedstawiciel Polski i panelista na konferencjach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Dublinie i Pradze w 2012 r.

Pełnił funkcję redaktora naczelnego The International Journal on Government Financial Management, wydawanego przez the International Consortium on Governmental Financial Management, St. Michael's Maryland USA.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane