Nowości

Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Wybrane operacje sił i służb specja...

Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielki...

Autorzy przybliżają wybrane operacje służb wywiadowczych i sił specjalnych, które dotychczas nie były opisane w odrębnych publikacjach na krajowym rynku wydawniczym. W części pierwszej monografii opisano genezę powstania koncepcji wykorzystania sił specjalnych i ruchu oporu jako elementu strategii wyzwolenia Europy spod hitlerowskiej okupacji. Koncepcja ta została wprowadzona w życie w ramach operacji „Overlord”, przeprowadzonej przez połączone siły aliantów na terenie Francji w 1944 roku. Czę..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawnych

Cyberprzestępczość i nowe technolog...

Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawn...

Publikacja stanowi rezultat wspólnej pracy autorów podjętej z inicjatywy redaktora, którego celem było zaangażowanie początkujących naukowców w proces identyfikacji oraz badania współczesnych problemów nauk prawnych związanych z cyberprzestępczością i nowymi technologiami. W znakomitej większości publikacja traktuje o zagadnieniach związanych z prawem karnym, jednakże w końcowej części dzieła nie zabrakło materii z pogranicza innych gałęzi, w szczególności prawa cywilnego. Dzieło porusza w pierw..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć. Wydanie 2

Aktywizator seniorów. Scenariusze z...

Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć. Wydanie 2

Podstawą prezentowanej książki jest przekonanie, że prowadzenie zajęć dla osób starszych – niezależnie od miejsca czy formalnych struktur je organizujących – to każdorazowe spotkanie z niepowtarzalnymi indywidualnościami, niosącymi ze sobą swój bagaż doświadczeń, mądrości i odczuć. Zadaniem osób organizujących takie spotkania jest w sposób maksymalny odpowiedzieć na potrzeby seniorów i stworzyć taką atmosferę podczas zajęć, która sprzyja wymianie pozytywnych emocji, koncentracji na dobrych stron..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Artykuł 54 Konstytucji gwarantuje prawo do obrony w sądzie każdej osobie bez względu na jej status społeczny czy majątkowy. To istotne prawo chroni obywateli przed nadużyciami władzy oraz zapewnia im równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Zapewnienie prawa do obrony jest fundamentem działania państwa prawa i stanowi podstawę ochrony praw człowieka i obywatela. Dzięki temu artykułowi wszyscy obywatele mają zagwarantowane równe szanse w walce o swoje prawa i interesy na drodze sądowej. Jest to j..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Komentarz do Konstytucji RP art. 92...

Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do art. 92, 93 i 94 Konstytucji RP. Komentowane przepisy ustalają reguły dla działalności prawotwórczej pod- ustawowej różnych podmiotów i o różnym statusie. Rozporządzenia i akty prawa miejscowego posiadają moc powszechnie obowiązującą i mogą wiązać wszystkie jednostki w państwie. Niemniej jednak obowiązywanie aktów prawa miejscowego jest ograniczone terytorialnie do danej jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy. Rozporządzenia obowiązują zaś na..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 148

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 148

Prezentowany tom komentarza poświęcony jest jednemu z najważniejszych przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., kształtującemu pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów. Komentowany art. 148 Konstytucji zawiera regulacje w szczególny sposób oddziałujące nie tylko na przyjęty w Trzeciej Rzeczypospolitej model egzekutywy, ale rzutujące na cały system rządów, oparty na zasadzie podziału władzy i równoważenia się władz. Prezentowane w komentarzu ustalenia i interpretacje oparte są przede wszystk..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Tom zawiera omówienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Praw mniejszości dotyczy przede wszystkim art. 35 Konstytucji, a także ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Polska regulacja jest zgodna z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych (1995). Autorzy przedstawiają najważniejsze prawa mniejszości w Polsce, omawiają poszczególne grupy mniejszościowe, a ta..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo. Wydanie 2

Prawo karne materialne. Część szcze...

Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe....

Podręcznik stanowi oryginalny materiał pomocniczy, przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na  rozszerzenie, a także sprawdzenie posiadanej wiedzy. Jego wykorzystanie może nastąpić podczas konwersatoriów, przygotowania do kolokwiów oraz egzaminów z przedmiotów: prawo karne, kazuistyka prawa karnego, podstawy prawa karnego czy zasady prawa karnego.Publikacja zawiera kazusy oraz zadania problemowe. Przyjęta konstrukcja wynika z wieloletnich doświadczeń wskazujących na ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Własność intelektualna w kształtowa...

Własność intelektualna w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa

Strategiczne zarządzanie własnością intelektualną może być dla wielu przedsiębiorstw źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Monografia skupia się na problematyce wyboru skutecznych strategii, taktyk oraz działań i procesów zmierzających do powstania nowatorskiego rozwiązania lub nowego produktu, czy pozyskiwania ich na zewnątrz, np. w drodze nabycia licencji bądź praw wyłącznych na produkt lub technologię już istniejące na rynku. Autorzy analizują strategię własności intelektualnej jako ogólną..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Pokonać uzależnienie. Praktyczne umiejętności dla osób zmagających się z uzależnieniem na podstawie terapii poznawczo-behawioralnej

Pokonać uzależnienie. Praktyczne um...

Pokonać uzależnienie. Praktyczne umiejętności dla osób zmagających się...

Niezależnie od tego, czy formalnie zdiagnozowano u ciebie uzależnienie, czy też nie, jeśli czujesz, że straciłeś kontrolę nad używaniem alkoholu, narkotyków czy nałogowymi zachowaniami i chcesz coś z tym zrobić, ta książka może być dla ciebie pomocna.W tej książce nauczysz się metod, które mogą pomóc ci wzmocnić motywację do zmiany, a także wyposażyć cię w umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem. Opracujesz swój unikalny zestaw narzędzi, które mogą stanowić pomoc w coraz lepszym rozumieniu w..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wydanie 4 zaktualizowane

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz ...

Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontro...

Publikacja ma na celu przybliżenie Czytelnikowi szerokiego zakresu kompetencji kontrolnych oraz statusu prawnego Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej. Kontrola NIK obejmuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu działalności naczelnych organów administracji rządowej, działalności samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych, a także przedsiębiorców. Przedstawione w komentarzu zagadnienia dotyczą statusu prawnego NIK, zasad przygotowania i przeprowa..

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w domu i żłobku. Możliwości i ograniczenia

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat t...

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech w domu i żłobku. Możliwości i...

Wspomaganie rozwoju dzieci do lat trzech zarówno w domu, jak i w żłobku jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju malucha. Odpowiednia opieka i stymulowanie rozwoju dziecka w tym okresie ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłego rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i fizycznego. W domu rodzice powinni dbać o stymulujące i bezpieczne środowisko dla dziecka, zapewniając mu wsparcie i miłość. Ważne jest codzienne czytanie dziecku, rozmowy, zabawy interakcyjne, spacery na świeżym powi..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszłości

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszł...

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszłości

Pierwsza publikacja z serii Studia z pedagogiki szkoły, w której Autor przedstawia specyfikę przyszłości i jej znaczenie dla dalszego rozwoju społeczeństwa i edukacji. Wyodrębnia elementy zmiany społecznej, które wpłyną na jakościową zmianę edukacji przyszłości. Dokładny obraz przyszłości w gwałtownie zmieniającym się społeczeństwie jest trudny do skonstruowania, możliwe jest jednak określenie kompetencji, które w tych warunkach powinni mieć absolwenci szkół w&n..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Komentarz do Konstytucji RP art. 17...

Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji, z których jeden poświęcony jest problematyce samorządów zawodowych, w tym w szczególności samorządów zawodów zaufania publicznego (art. 17), natomiast trzy pozostałe (art. 141, art. 142, art. 143) niektórym aspektom statusu ustrojowego Prezydenta RP. Opracowanie zawiera analizę pojęcia zawodu zaufania publicznego, określonych przez Konstytucję funkcji samorządu zawodowego osób wykonujących zawód zaufania pub..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przestrzeń do zabawy w żłobku. Potrzeby rozwojowe małych dzieci. O tym, jak je zaspokajać w zabawie

Przestrzeń do zabawy w żłobku. Potr...

Przestrzeń do zabawy w żłobku. Potrzeby rozwojowe małych dzieci. O tym...

Przestrzeń do zabawy w żłobku jest bardzo ważna dla rozwoju dzieci. Dzięki odpowiednio dostosowanym przestrzeniom i zabawkom, maluchy mogą rozwijać swoje umiejętności motoryczne, poznawać świat i uczyć się poprzez zabawę.W książce znajdziesz wiele pomysłów i inspiracji dotyczących kreowania atrakcyjnych i bezpiecznych przestrzeni zabaw dla najmłodszych. Autorki dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi organizacji czasu wolnego. Cennym dodatkiem jest bank dobrych praktyk dla ro..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 1 do 15 z 15 (1 Stron)