Nowości

Położna w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Położna w systemie ochrony zdrowia ...

Położna w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Książka przedstawia aktualny status oraz zasady wykonywania zawodu położnej w Polsce. Omówiono w niej kompetencje, prawa i obowiązki położnych, a także ich rolę w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to jedyna monografia na ten temat na rynku wydawniczym. Publikacja w zamierzeniu autorki ma stanowić czytelne i przejrzyste kompendium podstawowej wiedzy o zawodzie w aspekcie prawnym i organizacyjnym dla każdej osoby wykonującej lub zamierzającej wykonywać zawód położnej.Posługując się przystęp..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz do Konstytucji RP art. 21...

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz obejmuje przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, organu mającego stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Autor sięga także do regulacji ustawowych oraz Regulaminu prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opierając się szeroko na literaturze przedmiotu skrupulatnie analizuje również poglądy nauki na temat wskazanych przepisów. W doktrynie zauważyć można znac..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Świat uczuć i emocji. Jak kształtować kompetencje społeczne. Scenariusze zajęć dla nauczycieli i wychowawców klas IV–VIII

Świat uczuć i emocji. Jak kształtow...

Świat uczuć i emocji. Jak kształtować kompetencje społeczne. Scenarius...

Autorka po raz kolejny przygotowała publikację, która wprowadza w świat wartości, uczuć, budowania relacji, szacunku i etyki w wychowaniu młodego człowieka. Ten cenny materiał w postaci konspektów lekcji dla klas IV–VIII skierowany jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów i ma pomóc w pracy z uczniem w zakresie kształtowania kompetencji społecznych, rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie w trudnych dla ucznia sytuacjach. Jako p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria...

Kontrola i audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie

W książce Autorka kompleksowo przedstawia tematykę kontroli i audytu wewnętrznego, w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Jest to kompendium wiedzy ukazujące proces prawno-metodologiczny stosowania procedur kontrolnych i audytowych, odnoszących się do sektora publicznego i prywatnego. W monografii opisane zostały obecnie najczęściej stosowane procesy kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, które pozwalają usprawnić funkcjonowanie każdej organizacji. Szczególnie intere..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Przykład powiatu chojnickiego

Pomiar jakości życia i poczucia bez...

Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. P...

Prezentowane opracowanie może stanowić cenny materiał analityczny dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i polityków zaangażowanych w działalność lokalną. Z jej treścią powinni się zapoznać także przedstawiciele instytucji szeroko pojętego bezpieczeństwa. Z pewnością monografia zainteresuje także studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo, którzy oprócz teorii chcą również zapoznać się z metodyką prowadzenia badań i analiz statystycznych...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Zarządzanie procesami biznesowymi z...

Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowe...

Zarządzanie procesami biznesowymi uznawane jest za jedną z najbardziej efektywnych dyscyplin zarządzania, która stosowana jest w coraz większej liczbie organizacji. Chmura obliczeniowa staje się coraz bardziej dominującym modelem wdrażania rozwiązań informatycznych oraz procesów biznesowych. Korelacja tych dwóch zagadnień jest bardzo interesująca zarówno z perspektywy praktyki biznesowej, zarządzania, IT, jak i perspektywy naukowej. Niniejsza książka wprowadza do zagadnie..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Skutki dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Skutki dokonania czynności z narusz...

Skutki dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowa...

Prezentowana monografia stanowi efekt prac badawczych pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego, Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie, Katedry Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej funkcjonujących na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Autyzm a prawo. Wydanie 2

Autyzm a prawo. Wydanie 2

Autyzm a prawo. Wydanie 2

Patronat honorowy: Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra LewandowskaTajemnica, jaką jest spektrum autyzmu czyni bardzo trudnym jego prawne zaszeregowanie. Ujęcie prawne dotyka bowiem wielu aspektów umysłu człowieka i jego – częściowej lub całkowitej – „ślepoty”, dotyczących zarówno świadomości, jak i woli. Mimo pewnego już zakotwiczenia problemu autyzmu w świadomości społecznej refleksja prawna nie wydaje się być bardzo zaawansow..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metodyka pracy terapeutycznej z parą w ujęciu psychoterapii integracyjnej

Metodyka pracy terapeutycznej z par...

Metodyka pracy terapeutycznej z parą w ujęciu psychoterapii integracyj...

Książka jest pierwszym na rynku opracowaniem, które pozwala zarówno terapeutom par, jak i psychologom na poznanie integracyjnych sposobów pracy z parami wykazującymi złożone problemy w relacji. Jest doskonałą pomocą dla nowych terapeutów uczących się prowadzenia tej terapii w porządkowaniu wiedzy w tym zakresie, a także inspiracją dla tych terapeutów par, którzy mają trudność w wybraniu nurtu w pracy z parami, zachęcając do stosowania integracji w ramach różnych podejść. Duża zaletą publikacj..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Arteterapia. Transformacje

Arteterapia. Transformacje

Arteterapia. Transformacje

Książka Arteterapia. Transformacje jest kolejną publikacją w serii wydawnictwa Difin poświęconej sztuce i arteterapii. Ma formę przewodnika po różnych metodach prowadzących do szeroko pojętej transformacji. Opisano w niej sposoby i techniki transformacji terapeutycznych w psychiatrii, psychologii i sztuce. Spośród dziesiątków realizowanych przez Autorów warsztatów zostały wybrane takie, na których przykładzie można zaobserwować sposób rozwiązywania najczęstszych trudności pojawiających się w te..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych

Metody i procedury w ocenie inwesty...

Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono zagadnienie oceny inwestycji rzeczowych, jak i wiele praktycznych wskazówek, rozwiązań i modeli, które stosowane są w profesjonalnej ocenie inwestycji przez fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, zarządy i rady nadzorcze, banki czy instytucje publiczne. Podjęte rozważania teoretyczno-metodyczne zweryfikowane zostały na przykładach liczbowych, a autorzy zaprezentowali także praktyczne rozwiązania poprzez prezentację case studies. Książka może być..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Prawo w służbie ideologii. Myśl polityczna komunistów polskich i prawo stanowione od Manifestu PKWN do wyborów do Sejmu Ustawodawczego

Prawo w służbie ideologii. Myśl pol...

Prawo w służbie ideologii. Myśl polityczna komunistów polskich i prawo...

Przedmiotem monografii jest ukazanie zależności zachodzącej między myślą polityczną komunistów polskich i prawem stanowionym jako narzędziem socjotechnicznym służącym realizacji wizji ideologicznej w drodze po władzę w okresie od wydania Manifestu PKWN 22 lipca 1944 r. do wyborów do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r. Aktywność prawodawcza tego obozu politycznego skoncentrowana została na urzeczywistnieniu koncepcji ustrojowej nakreślonej przez ideologię marksizmu-leninizmu..

162.00 zł 180.00 zł Cena netto: 154.29 zł

Współczesne dylematy zarządzania zasobem wspólnoty mieszkaniowej

Współczesne dylematy zarządzania za...

Współczesne dylematy zarządzania zasobem wspólnoty mieszkaniowej

Monografia została uporządkowana zgodnie z najważniejszymi procesami, które odbywają się we wspólnocie mieszkaniowej, m.in.: przejęcie nieruchomości do zarządzania, zarządzanie operacyjne (utrzymanie techniczne, inwestowanie, rozliczenia mediów, kalkulacje kosztów i inne), a także obowiązki sprawozdawcze i administracyjne w relacji z instytucjami zewnętrznymi. Publikacja skierowana jest do początkujących zarządców wchodzących w zawód, jak również zarządców doświadczonych. Książka stanowi p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa...

Bankructwa. Tom 3. Przedsiębiorstwa i konsumenci

Niestabilne czasy, jakich obecnie jesteśmy świadkami, na skutek pandemii oraz konfliktu zbrojnego w Ukrainie pokazują jednoznacznie, że problematyka zagrożenia finansowego i bankructw przedsiębiorstw oraz osób fizycznych jest ważna i ciągle aktualna. Książka porusza tematykę upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych, tzw. upadłości konsumenckiej. W sposób szczegółowy ukazuje kwestie upadłości - w ujęciu zarówno ekonomicznym, jak i prawnym - oraz zagadnien..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bliscy osób uzależnionych. Scenariusze zajęć. Część 1. Program zajęć psychoedukacyjnych na podstawie terapii poznawczo-behawioralnej

Bliscy osób uzależnionych. Scenariu...

Bliscy osób uzależnionych. Scenariusze zajęć. Część 1. Program zajęć p...

Programy wsparcia dla osób, które żyją w bliskim związku z osobą uzależnioną budzą wiele kontrowersji. Pułapka autosugestii stwarzana przez wiele poradników sprawia, że „syndrom współuzależnienia” potrafiłaby zapewne rozpoznać u siebie większość osób, a diagnoza na ich podstawie staje się zwykłym artefaktem. Wielość definicji „współuzależnienia” obecnych w literaturze oraz ogólnikowe kryteria medycznej klasyfikacji chorób (ICD) utrudniają udzielanie adekwatnej pomocy psychoterapeutycznej.Książka..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pokazuje 1 do 15 z 19 (2 Stron)