• Nowe typy usług w działalności gospodarczej

Nowe typy usług w działalności gospodarczej

  • Autor: Anna Walaszek-Pyzioł Tomasz Długosz
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-472-1
  • Data wydania: 2014
  • Liczba stron/format: 305
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 42.68 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W ostatnich latach zauważyć można bardzo istotny wzrost znaczenia różnego rodzaju usług w życiu gospodarczym krajów wysoko i średnio rozwiniętych – również Polski. Obok usług znanych od dawna (takich jak: przewóz, spedycja, pośrednictwo handlowe itp.) w obrocie pojawiają się coraz to nowe typy czy rodzaje usług. Zapotrzebowanie na te usługi zgłaszają przedsiębiorcy oraz – przede wszystkim – konsumenci (gospodarstwa domowe). Gospodarcze i społeczne znaczenie tych usług jest różne, ale niektóre z nich są uznawane wręcz za niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. Wzrostowi znaczenia usług towarzyszy szybki rozwój stosownej regulacji prawnej, tak na poziomie ustawodawstwa „krajowego”, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Regulacja ta jest jednak w wielu przypadkach skomplikowana i przez to trudna w odbiorze dla jej adresatów (zwłaszcza dla konsumentów). Zarazem wywołuje szereg zróżnicowanych problemów, trudnych nawet dla naukowców czy specjalistów.

Niniejsza książka stanowi dzieło zbiorowe naukowców, specjalistów i praktyków z całego kraju. Wypełnia ona lukę polskiego piśmiennictwa prawniczego, polegającą na niedocenianiu zmian wynikających z unijnego prawa gospodarczego w pojmowaniu działalności gospodarczej.

W publikacji znajdują się opracowania z różnych obszarów dziedzin gospodarki, w których podjęto cały szereg problemów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych powstałych na gruncie odnośnych regulacji prawnych. Większość dotyczy zagadnień zupełnie nowych, dotąd w ogóle niepodejmowanych w literaturze. Są też rozważania ogólne na temat aktualnych zjawisk i tendencji w zakresie regulacji prawnej usług gospodarczych, które są bardzo cenne pod względem naukowym, ale mogą też być interesujące dla praktyków. Autorzy liczą na to, że książka będzie inspirować naukowców i studentów nauk prawnych, ekonomicznych czy politycznych, ale także, że będzie pomocna w rozwiązywaniu konkretnych, specjalistycznych problemów prawnych.


Część I. Nowe typy usług - tendencje rozwoju


Rozdział 1. Aktualne tendencje w zakresie regulacji prawnej usług gospodarczych


Część II. Rynek energii i paliw


Rozdział 2. Swobodny dostęp do infrastruktury sieciowo - magazynowej jako gwarancja bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców


Rozdział 3. Umowa o wytwarzanie energii z powierzonego paliwa (umowa tollingu) w świetle prawa polskiego


Rozdział 4. Usługi zarządzania popytem i odpowiedzi popytu jako nowe usługi w prawie energetycznym


Rozdział 5. Zakres ochrony prywatności konsumentów energii elektrycznej w kontekście zdalnego odczytu danych pomiarowych prawno - techniczna analiza problemu


Rozdział 6. Wykonywanie działalności operatora systemu przesyłowego na sieci przesyłowej należącej do innego właściciela kazus polskiego odcinka gazociągu jamalskiego


Rozdział 7. Outsourcing w energetyce sieciowej


Rozdział 8. Dostawa energii elektrycznej w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe w sektorze elektroenergetycznym


Rozdział 9. Umowa o poprawę efektywności energetycznej – zagadnienia wybrane


Rozdział 10. Magazynowanie gazu ziemnego jako usługa


Część III. Rynek usług finansowych


Rozdział 11. Usługi bankowości elektronicznej


Rozdział 12. Usługa ratingu kredytowego


Rozdział 13. Samoregulacja rynku usług bancassurance jako efekt nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu


Rozdział 14. Usługi związane z korzystaniem z kart płatniczych w świetle ustawy o usługach płatniczych


Część IV. Inne rynki regulowane


Rozdział 15. Regulacja nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji


Rozdział 16. Świadczenie usług zdrowotnych i edukacyjnych na obszarze UE w świetle orzecznictwa sądów unijnych


Rozdział 17. Usługa rewitalizacji budynku - aspekt energetyczny. Rewitalizacja maksymy Ulpiana


Rozdział 18. Wyprawa partnerska nowy rodzaj działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych


Rozdział 19. Muzeum jako przedsiębiorca i jego działalność usługowa


Rozdział 20. Usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w świetle nowych przepisów prawnych


Rozdział 21. Gwarancja jakości świadczonych usług w prawie telekomunikacyjnymAnna Walaszek-Pyzioł
doktor habilitowany, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa energetycznego oraz prawa konkurencji. Autorka wielu publikacji naukowych.

Książki tego autora

Tomasz Długosz
doktor prawa, adiunkt w Katedrze Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, praktykujący radca prawny. Specjalizuje się w zakresie publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa energetycznego, prawa sektorów infrastrukturalnych.

Książki tego autora

Część I. Nowe typy usług - tendencje rozwoju

Rozdział 1. Aktualne tendencje w zakresie regulacji prawnej usług gospodarczych

Część II. Rynek energii i paliw

Rozdział 2. Swobodny dostęp do infrastruktury sieciowo - magazynowej jako gwarancja bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców

Rozdział 3. Umowa o wytwarzanie energii z powierzonego paliwa (umowa tollingu) w świetle prawa polskiego

Rozdział 4. Usługi zarządzania popytem i odpowiedzi popytu jako nowe usługi w prawie energetycznym

Rozdział 5. Zakres ochrony prywatności konsumentów energii elektrycznej w kontekście zdalnego odczytu danych pomiarowych prawno - techniczna analiza problemu

Rozdział 6. Wykonywanie działalności operatora systemu przesyłowego na sieci przesyłowej należącej do innego właściciela kazus polskiego odcinka gazociągu jamalskiego

Rozdział 7. Outsourcing w energetyce sieciowej

Rozdział 8. Dostawa energii elektrycznej w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe w sektorze elektroenergetycznym

Rozdział 9. Umowa o poprawę efektywności energetycznej – zagadnienia wybrane

Rozdział 10. Magazynowanie gazu ziemnego jako usługa

Część III. Rynek usług finansowych

Rozdział 11. Usługi bankowości elektronicznej

Rozdział 12. Usługa ratingu kredytowego

Rozdział 13. Samoregulacja rynku usług bancassurance jako efekt nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu

Rozdział 14. Usługi związane z korzystaniem z kart płatniczych w świetle ustawy o usługach płatniczych

Część IV. Inne rynki regulowane

Rozdział 15. Regulacja nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji

Rozdział 16. Świadczenie usług zdrowotnych i edukacyjnych na obszarze UE w świetle orzecznictwa sądów unijnych

Rozdział 17. Usługa rewitalizacji budynku - aspekt energetyczny. Rewitalizacja maksymy Ulpiana

Rozdział 18. Wyprawa partnerska nowy rodzaj działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

Rozdział 19. Muzeum jako przedsiębiorca i jego działalność usługowa

Rozdział 20. Usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w świetle nowych przepisów prawnych

Rozdział 21. Gwarancja jakości świadczonych usług w prawie telekomunikacyjnym

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane